vietbao

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử

Thí sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1

A. Lịch sử Việt Nam (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 2 (4 điểm)

Trình bày âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. Những thắng lợi quân sự chủ yếu trên các chiến trường miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia của quân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chống Mỹ (từ 1969 đến 1972).

B. Lịch sử thế giới (3 điểm)

Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

Đề 2

A. Lịch sử Việt Nam (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.

Câu 2 (4 điểm)

Khái quát diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân dân ta ở miền Nam.

B. Lịch sử thế giới (3 điểm)

Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

Hết

Đề 1:

A. LỊCH SỬ VIÊT NAM (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

- Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930:

+ Thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm 1928-1929 đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng của giai cấp công nhân...

+ Mùa thu 1929, được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc về Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) triệu tập đại biểu và chủ trì hội nghị từ ngày 3-2-1930 đến ngày 7-2-1930, quyết định:

+ Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam...

+ Bầu ban chấp hành trung ương lâm thời...

+ Thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo...

- Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

+ Chứng tỏ công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng...

+ Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam...

+ Khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản...

+ Từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới...

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam...

+ Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu, đầu tiên cho mọi thắng lợi của cách mạng nước ta sau này...

Câu 2 (4 điểm)

- Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh:

+ Âm mưu:

+ Vẫn là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ...

+ Sử dụng quân ngụy tay sai là chủ yếu có sự phối hợp với một bộ phận quân Mỹ do cố vấn Mỹ chỉ huy với tiền bạc, vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ...

+ Thực chất là “dùng người Việt đánh người Việt” để giảm bớt xương máu người Mỹ...

+ Thủ đoạn:

+ Tăng viện trợ quân sự...

+ Tăng viện trợ kinh tế...

+ Tăng đầu tư vốn...

+ Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc...

+ Tranh thủ một số nước XHCN lớn...

- Thắng lợi quân sự chủ yếu:

+ Từ 30-4-1970 đến 30-6-1970: đập tan cuộc hành quân của Mỹ - ngụy, giải phóng năm tỉnh Campuchia...

+ Nửa đầu 1970, đập tan cuộc hành quân của Mỹ - ngụy ở Cánh đồng chum - Xiêng Khoảng...

+ Từ 12-2-1971 đến 21-3-1971, đập tan cuộc hành quân của Mỹ ngụy ở đường 9 - Nam Lào...

+ Đỉnh cao nhất là cuộc tiến công chiến lược 1972, ta chọc thủng ba phòng tuyến lớn của + Quân dân miền Nam Việt Nam tích cực phá “ấp chiến lược”, xây dựng “làng chiến đấu”...

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)

- Diễn biến chính cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949):

Trên cơ sở lực lượng cách mạng phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lại được sự giúp đỡ của Liên Xô và tác động của phong trào cách mạng thế giới, Cách mạng Trung Quốc (1946-1949) đã trải qua hai giai đoạn lớn:

+ Giai đoạn phòng ngự tích cực (7-1946 đến 6-1947):

Cách mạng Trung Quốc nhắm vào mục tiêu tiêu hao sinh lực địch là chính...

+ Giai đoạn tổng phản công (1947-1949)... lực lượng cách mạng tấn công vào những vùng do Quốc dân Đảng kiểm soát:

+ Tháng 4-1949: Cách mạng vượt Trường Giang...

+ 23-4-1949: Cách mạng giải phóng Nam Kinh, truy kích quân Tưởng...

+ 1-10-1949: nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

- Ý nghĩa:

+ Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thắng lợi...

+ Làm tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới...

+ Cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng, phong trào giải phóng dân tộc thế giới...

Đề 2:

A. LỊCH SỬ VIÊT NAM (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa:

- Chính quyền cách mạng còn non trẻ...

- Nạn đói...

- Nạn dốt...

- Ngân quĩ trống rỗng, cách mạng chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương...

- Lớn nhất, nguy hiểm nhất là nạn ngoại xâm, nội phản:

+ Hơn 1 vạn quân Anh vào miền Nam...

+ Hơn 20 vạn quân Tưởng vào miền Bắc...

+ Tay sai của đế quốc (bọn Việt Quốc, Việt Cách) chống cách mạng, gây rối nhiều nơi...

Câu 2 (4 điểm)

Khái quát diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975:

- Chiến dịch Tây nguyên:

+ Tây nguyên là địa bàn chiến lược...

+ Đầu tháng 3-1975, ta đánh nghi binh ở Kontum - Pleiku...

+ 10-3-1975 ta bất ngờ đánh chiếm Buôn Ma Thuột...

+ 14-3-1975 địch rút khỏi Tây nguyên...

+ Cuối tháng 3-1975, ta làm chủ Tây nguyên và một số tỉnh...

+ Đánh chiếm Buôn Ma Thuột, ta đã “điểm đúng huyệt” của quân thù...

+ Chiến thắng Tây nguyên mở ra quá trình sụp đổ của quân ngụy...

- Chiến dịch Huế - Đà Nẵng:

+ Huế và Đà Nẵng là hai trong ba thành phố lớn của miền Nam...

+ 21-3-1975 ta tấn công Huế và chặn đường rút lui của địch...

+ 25-3-1975 ta giải phóng Huế đồng thời giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai...

+ Đà Nẵng bị cô lập, quân ngụy hỗn loạn, ta áp sát Đà Nẵng...

+ 29-3-1975 ta giải phóng Đà Nẵng và tiếp tục giải phóng một số tỉnh ven biển miền Trung...

+ Quân ngụy tuyệt vọng, ta tiến lên với khí thế áp đảo...

- Chiến dịch Hồ Chí Minh:

+ Cuối tháng 3-1975 Đảng ta nhận định: “Thời cơ đã đến...”.

+ 8-4-1975 ta lập Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định...

+ 9-4-1975 ta tấn công Xuân Lộc, Phan Rang...

+ 16-4-1975 ta chiếm Phan Rang...

+ 18-4-1975 người Mỹ được lệnh di tản khỏi Sài Gòn...

+ 21-4-1975 ta giải phóng Xuân Lộc...

+ 21-4-1975 tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của ngụy quyền từ chức...

+ 22-4-1975 bộ chỉ huy của ta duyệt lại kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn...

+ 26-4-1975 chiến dịch bắt đầu. Từ 26 đến 28-4: ta tiêu diệt địch ở vòng ngoài...

+ 28-4-1975 Mỹ đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống ngụy...

+ 29-4-1975 ta tổng công kích vào sào huyệt địch.

+ 11g30 ngày 30-4-1975 Sài Gòn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, tạo điều kiện cho ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

+ Các tỉnh còn lại theo phương thức: “Xã giải phóng xã”, “Huyện giải phóng huyện”...

+ 2-5-1975 miền Nam giải phóng hoàn toàn, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh chống Mỹ, đập tan bộ máy quân sự khổng lồ do Mỹ xây dựng và trang bị...

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)

(như gợi ý ở đề I)

Cô Văn Thị Hoa
(tổ trưởng tổ sử Trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh, TP.HCM)

Việt Báo
Comment :Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Goi y giai de thi tot nghiep THPT Mon su ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Suggestion award high school graduation exam Mon history
Forums Mon, Da Nang, Saigon, Republic of China, the Communist Party of Vietnam, world history, graduation exams, the birth, in China, Vietnam, revolutionary, liberation, point
Candidates choose either the following:.
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.