vietbao

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử

Thí sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1

A. Lịch sử Việt Nam (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 2 (4 điểm)

Trình bày âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. Những thắng lợi quân sự chủ yếu trên các chiến trường miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia của quân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chống Mỹ (từ 1969 đến 1972).

B. Lịch sử thế giới (3 điểm)

Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

Đề 2

A. Lịch sử Việt Nam (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Trình bày những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.

Câu 2 (4 điểm)

Khái quát diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân dân ta ở miền Nam.

B. Lịch sử thế giới (3 điểm)

Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

Hết

Đề 1:

A. LỊCH SỬ VIÊT NAM (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

- Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930:

+ Thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm 1928-1929 đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng của giai cấp công nhân...

+ Mùa thu 1929, được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc về Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) triệu tập đại biểu và chủ trì hội nghị từ ngày 3-2-1930 đến ngày 7-2-1930, quyết định:

+ Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam...

+ Bầu ban chấp hành trung ương lâm thời...

+ Thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo...

- Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

+ Chứng tỏ công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng...

+ Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam...

+ Khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản...

+ Từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới...

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam...

+ Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu, đầu tiên cho mọi thắng lợi của cách mạng nước ta sau này...

Câu 2 (4 điểm)

- Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh:

+ Âm mưu:

+ Vẫn là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ...

+ Sử dụng quân ngụy tay sai là chủ yếu có sự phối hợp với một bộ phận quân Mỹ do cố vấn Mỹ chỉ huy với tiền bạc, vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ...

+ Thực chất là “dùng người Việt đánh người Việt” để giảm bớt xương máu người Mỹ...

+ Thủ đoạn:

+ Tăng viện trợ quân sự...

+ Tăng viện trợ kinh tế...

+ Tăng đầu tư vốn...

+ Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc...

+ Tranh thủ một số nước XHCN lớn...

- Thắng lợi quân sự chủ yếu:

+ Từ 30-4-1970 đến 30-6-1970: đập tan cuộc hành quân của Mỹ - ngụy, giải phóng năm tỉnh Campuchia...

+ Nửa đầu 1970, đập tan cuộc hành quân của Mỹ - ngụy ở Cánh đồng chum - Xiêng Khoảng...

+ Từ 12-2-1971 đến 21-3-1971, đập tan cuộc hành quân của Mỹ ngụy ở đường 9 - Nam Lào...

+ Đỉnh cao nhất là cuộc tiến công chiến lược 1972, ta chọc thủng ba phòng tuyến lớn của + Quân dân miền Nam Việt Nam tích cực phá “ấp chiến lược”, xây dựng “làng chiến đấu”...

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)

- Diễn biến chính cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949):

Trên cơ sở lực lượng cách mạng phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lại được sự giúp đỡ của Liên Xô và tác động của phong trào cách mạng thế giới, Cách mạng Trung Quốc (1946-1949) đã trải qua hai giai đoạn lớn:

+ Giai đoạn phòng ngự tích cực (7-1946 đến 6-1947):

Cách mạng Trung Quốc nhắm vào mục tiêu tiêu hao sinh lực địch là chính...

+ Giai đoạn tổng phản công (1947-1949)... lực lượng cách mạng tấn công vào những vùng do Quốc dân Đảng kiểm soát:

+ Tháng 4-1949: Cách mạng vượt Trường Giang...

+ 23-4-1949: Cách mạng giải phóng Nam Kinh, truy kích quân Tưởng...

+ 1-10-1949: nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

- Ý nghĩa:

+ Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thắng lợi...

+ Làm tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới...

+ Cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng, phong trào giải phóng dân tộc thế giới...

Đề 2:

A. LỊCH SỬ VIÊT NAM (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa:

- Chính quyền cách mạng còn non trẻ...

- Nạn đói...

- Nạn dốt...

- Ngân quĩ trống rỗng, cách mạng chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương...

- Lớn nhất, nguy hiểm nhất là nạn ngoại xâm, nội phản:

+ Hơn 1 vạn quân Anh vào miền Nam...

+ Hơn 20 vạn quân Tưởng vào miền Bắc...

+ Tay sai của đế quốc (bọn Việt Quốc, Việt Cách) chống cách mạng, gây rối nhiều nơi...

Câu 2 (4 điểm)

Khái quát diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975:

- Chiến dịch Tây nguyên:

+ Tây nguyên là địa bàn chiến lược...

+ Đầu tháng 3-1975, ta đánh nghi binh ở Kontum - Pleiku...

+ 10-3-1975 ta bất ngờ đánh chiếm Buôn Ma Thuột...

+ 14-3-1975 địch rút khỏi Tây nguyên...

+ Cuối tháng 3-1975, ta làm chủ Tây nguyên và một số tỉnh...

+ Đánh chiếm Buôn Ma Thuột, ta đã “điểm đúng huyệt” của quân thù...

+ Chiến thắng Tây nguyên mở ra quá trình sụp đổ của quân ngụy...

- Chiến dịch Huế - Đà Nẵng:

+ Huế và Đà Nẵng là hai trong ba thành phố lớn của miền Nam...

+ 21-3-1975 ta tấn công Huế và chặn đường rút lui của địch...

+ 25-3-1975 ta giải phóng Huế đồng thời giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai...

+ Đà Nẵng bị cô lập, quân ngụy hỗn loạn, ta áp sát Đà Nẵng...

+ 29-3-1975 ta giải phóng Đà Nẵng và tiếp tục giải phóng một số tỉnh ven biển miền Trung...

+ Quân ngụy tuyệt vọng, ta tiến lên với khí thế áp đảo...

- Chiến dịch Hồ Chí Minh:

+ Cuối tháng 3-1975 Đảng ta nhận định: “Thời cơ đã đến...”.

+ 8-4-1975 ta lập Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định...

+ 9-4-1975 ta tấn công Xuân Lộc, Phan Rang...

+ 16-4-1975 ta chiếm Phan Rang...

+ 18-4-1975 người Mỹ được lệnh di tản khỏi Sài Gòn...

+ 21-4-1975 ta giải phóng Xuân Lộc...

+ 21-4-1975 tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của ngụy quyền từ chức...

+ 22-4-1975 bộ chỉ huy của ta duyệt lại kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn...

+ 26-4-1975 chiến dịch bắt đầu. Từ 26 đến 28-4: ta tiêu diệt địch ở vòng ngoài...

+ 28-4-1975 Mỹ đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống ngụy...

+ 29-4-1975 ta tổng công kích vào sào huyệt địch.

+ 11g30 ngày 30-4-1975 Sài Gòn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, tạo điều kiện cho ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

+ Các tỉnh còn lại theo phương thức: “Xã giải phóng xã”, “Huyện giải phóng huyện”...

+ 2-5-1975 miền Nam giải phóng hoàn toàn, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh chống Mỹ, đập tan bộ máy quân sự khổng lồ do Mỹ xây dựng và trang bị...

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)

(như gợi ý ở đề I)

Cô Văn Thị Hoa
(tổ trưởng tổ sử Trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh, TP.HCM)

Việt Báo
Sốc trước những mánh khóe gian lận thi cử siêu tinh vi
Comment :Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Goi y giai de thi tot nghiep THPT Mon su ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT Môn sử ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Suggestion award high school graduation exam Mon history
Forums Mon, Da Nang, Saigon, Republic of China, the Communist Party of Vietnam, world history, graduation exams, the birth, in China, Vietnam, revolutionary, liberation, point
Candidates choose either the following:.
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t