vietbao

Gợi ý giải đề thi môn Lịch Sử khối C, đợt 2-2007

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Goi y giai de thi mon Lich Su khoi C dot 2 2007
Thí sinh của kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 đợt 2 đang làm bài thi - Ảnh: TS
TS gửi đến các bạn thí sinh phần gợi ý giải đề thi môn Lịch Sử khối C, kỳ tuyển sinh ĐH 2007. Những gợi ý này chỉ có tính chất tham khảo.

Đáp án chính thức của Bộ GĐ-ĐT sẽ được TS cập nhật ngay sau khi kết thúc môn cuối cùng của đợt 2 vào các khối B, C, D năm 2007.

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 200: Môn LỊCH SỬ, khối C

Phần chung cho tất cả thí sinh

Câu I. (2,0 điểm):

Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1926.

Câu II. (3,5 điểm):

Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946). Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari (27-1-1973)? Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên.

Câu III. (2,5 điểm):

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai câu: IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm)

Sự sụp đổ của "trật tự hai cực Ianta" được thể hiện như thế nào?

Câu IV

.b. Theo chương trình THPT phân ban (2,0 điểm)

Trình bày những thay đổi lớn của thế giới từ sau "chiến tranh lạnh".

----------

Gợi ý đáp án:

Câu I:

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), Pháp tăng cường chính sách bóc lột thuộc địa, mở rộng các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, từ đó hình thành giai cấp tiểu tư sản; bộ phận trí thức, nhà văn, nhà báo, giáo viên, sinh viên, học sinh được tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng văn hóa tiến bộ, bị chèn ép, khinh rẻ, nên có tinh thần dân tộc, hăng hái tham gia cách mạng, là lực lượng quan trọng trong cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta.

- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức được tập hợp trong những tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, hội Phục Việt, hội Hưng Nam, đảng Thanh niên... hoạt động sôi nổi và phong phú: mít tinh, biểu tình, bãi khóa, ra những tờ báo tiến bộ như Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê...; lập nhà xuất bản tiến bộ Cường học thư xã, Nam đồng thư xã... Trong cao trào yêu nước dân chủ công khai hồi đó, có hai sự kiện nổi bật là cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang Phan Châu Trinh (1926).

- Tháng 6-1924, tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang nổ tại Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc) có ý nghĩa mở màn thời đại đấu tranh mới của dân tộc, có tác dụng cổ vũ, thúc đẩy phong trào tiến lên.

Câu II:

- Ngày 6-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa kí với đại diện chính phủ Pháp là Xanhtơni (Sainteny) bản Hiệp định sơ bộ. Theo hiệp định này, quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được chính phủ Pháp công nhận là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

- Ngày 21-7-1954, Hiệp định Giơnevơ được kí kết. Hiệp định này cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào ba nước Đông Dương; các nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước. Cuộc tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế (gồm Ấn Độ, Ba Lan, Canađa, do Ấn Độ làm chủ tịch).

Hiệp định Giơnevơ cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp có Mĩ giúp sức ở Đông Dương. Pháp phải rút quân viễn chinh về nước. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí chính thức ngày 27-1-1973. Theo hiệp định, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như sau:

+ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

+ Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước thân Mĩ, phá hết các căn cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

+ Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do.

+ Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

+ Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi hiệp định trên.

a) Sau Hiệp định sơ bộ (6-3-1946):

- Tháng 5-1946, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) được thành lập nhằm đoàn kết rộng rãi các tổ chức, đảng phái và cá nhân chưa tham gia mặt trận Việt Minh, cùng với sự ra đời của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Đảng xã hội Việt Nam... thống nhất các lực lượng văn hóa yêu nước thành một khối dưới ngọn cờ dân tộc và dân chủ, đập tan âm mưu phản cách mạng của bọn Tơrốtkít.

- Ngày 22-5-1946, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra sắc lệnh quy định Vệ quốc quân chính thức trở thành quân đội quốc gia.

- Trước tình hình quan hệ Việt - Pháp ngày càng căng thẳng và có nguy cơ xảy ra chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với chính phủ Pháp bản Tạm ước ngày 14-9-1946, kéo dài thời gian hòa hoãn để củng cố, xây dựng lực lượng. Bằng việc kí Hiệp định sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946, chúng ta đã đập tan âm mưu của đế quốc Pháp câu kết với Tưởng. 20 vạn quân Tưởng phải rút về nước; bọn tay sai mất chỗ dựa cũng phải chạy theo quân Tưởng. Nhân dân ta có thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp.

b) Sau Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954):

- Hiệp định Giơnevơ 1954 đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức đối với ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

- Sau Hiệp định, chúng ta đã thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản qui định về đình chiến, tập kết chuyển quân và chuyển giao khu vực. Song thực dân Pháp vẫn chưa từ bỏ âm mưu nô dịch nước ta. Khi rút quân, Pháp mang theo hoặc phá hỏng máy móc thiết bị, tài sản để gây khó khăn cho ta; câu kết với Mĩ và Diệm dụ dỗ, cưỡng ép nhiều đồng bào công giáo vào Nam.

- Quân Pháp rút toàn bộ khỏi miền Nam Việt Nam, đồng thời trút bỏ trách nhiệm thi hành những điều khoản còn lại của Hiệp định, trong đó có điều khoản tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử ở hai miền Bắc - Nam để thống nhất Việt Nam trong thời hạn 2 năm; cho Mĩ - Diệm kế tục chúng ở miền Nam phá hoại Hiệp định.

- Mĩ - Diệm bày trò "trưng cầu dân ý" để phế truất Bảo Đại, suy tôn Diệm làm tổng thống (10-1955); tổ chức bầu cử riêng rẽ, lập quốc hội lập hiến (3-1956); ban hành hiến pháp của cái gọi là "Việt Nam cộng hòa" (10-1956)… nhằm tách một phần lãnh thổ của Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, chia cắt lâu dài đất nước ta.

c) Sau Hiệp định Paris (27-1-1973):

- Sau Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam, ta đã "đánh cho Mĩ cút" mà chưa "đánh cho ngụy nhào". Ngày 29-3-1973, toán lính Mĩ cuối cùng rời khỏi nước ta, song Mĩ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự đội lốt dân sự, lập ra bộ chỉ huy quân sự trá hình, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho ngụy ngang nhiên phá hoại Hiệp định, tiếp tục chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh.

- Tháng 7-1973, Đảng họp Hội nghị Trung ương lần thứ 21, xác định chiến lược tiếp tục tiến công địch trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao để giành thắng lợi cho cách mạng Việt Nam, nhờ đó đã làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Câu III

+ Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước được thực hiện khẩn trương:

- Tháng 8-1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 24 của Đảng chủ trương hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Từ 15 đến 21 tháng 11-1975, đại biểu hai miền Bắc - Nam họp Hội nghị hiệp thương tại Sài Gòn.

- Ngày 25-4-1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bầu.

- Cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất với 492 đại biểu, được gọi là Quốc hội khoá VI với ý nghĩa kế tục sự nghiệp của 5 khoá Quốc hội trước kể từ Cách mạng tháng Tám 1945, họp tại Hà Nội. Quốc hội quyết định lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 2-7-1976, chọn Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam thống nhất, đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia định là thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội cũng đã bầu các cơ quan, các chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam thống nhất. Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước, Trường Chinh làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng chính phủ.

+ Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước:

- Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước gắn liền với việc tiếp tục hoàn thành thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội để thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng XHCN trên phạm vi cả nước.

- Ngày 31-1-1977, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu các mặt trận dân tộc ở hai miền Bắc - Nam họp để thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ngày 18-12-1980, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua. Hiến pháp mới đã kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959. Đây là Hiến pháp đầu tiên của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

- Việt Nam hoà bình, thống nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ với các nước. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa tuyên bố thành lập (2-7-1976) đã có 94 nước chính thức đặt quan hệ ngoại giao (so với 75 nước đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và 76 nước với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam tính đến 31-4-1975), và đến 31-12-1980 là 106 nước, đến 31-12-1989 là 114 nước và 76 nước có quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành hội viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc (từ 20-9-1977) và là thành viên của hơn 20 tổ chức quốc tế khác.

Câu IV a. Sự sụp đổ của "trật tự hai cực Ianta":

- "Trật tự hai cực Ianta" được hình thành từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trải qua hơn 40 năm, "trật tự hai cực Ianta" đã từng bước bị xói mòn. Sau những biến động to lớn ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm 1988 - 1991, "Trật tự hai cực Ianta" đã bị sụp đổ, thể hiện trên các mặt:

1 - Khối Đông Âu, phạm vi ảnh hưởng chủ yếu của Liên Xô, đã bị tan vỡ và cùng theo với sự tan vỡ này, các liên minh chính trị - quân sự (khối Hiệp ước Vacxava) và liên minh kinh tế (khối SEV) của nó tuyên bố tự giải thể.

2 - Do sự suy giảm về vị trí kinh tế và chính trị của Mĩ và Liên Xô, thế "hai cực" của hai siêu cường Mĩ và Liên Xô trong trật tự thế giới cũ đã bị phá vỡ: Liên Xô bị suy sụp và tan vỡ từ góc độ một Nhà nước: Mĩ vẫn giữ được vị trí đứng đầu thế giới về sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự nếu tính riêng từng nước một, nhưng gộp lại cả Tây Âu và Nhật Bản thì về nhiều mặt, Mĩ đã bị suy kém hoặc đứng ở hàng thứ 2 (nửa sau những năm 40 và trong những năm 50, Mĩ mạnh hơn tất cả các nước tư bản chủ nghĩa cộng lại về kinh tế và quân sự).

3 - Không đủ sức "bao cấp" như trước đây nữa, Liên Xô và Mĩ đang rút dần sự "có mặt" của mình ở nhiều khu vực quan trọng trên thế giới (châu Âu, Đông Bắc Á, Tây Á, Đông Nam Á, châu Phi…).

4 - Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Mĩ là hai nước chiến thắng chủ yếu và thu được những quyền lợi to lớn nhất, còn Đức và Nhật Bản là hai nước phát xít chiến bại chủ yếu và bị sụp đổ về kinh tế và quân sự, thế nhưng qua 45 năm, Nhật Bản và nước Đức đã thống nhất trở lại đã vươn lên hùng mạnh về kinh tế và địa vị chính trị, đang trở thành mối lo ngại đối với các cường quốc Mĩ, Liên Xô, Anh, Pháp…

- Sau khi "thế hai cực" bị phá vỡ, Mĩ đang ra sức vươn lên "thế một cực" trong trật tự thế giới mới, còn các cường quốc khác cố gắng duy trì "thế đa cực", trong đó Đức và Nhật Bản đang đòi hỏi trở thành "hai cực nữa" trong trật tự "đa cực" này.

Câu IV b. Những thay đổi lớn của thế giới từ sau "chiến tranh lạnh":

- Cuối năm 1989, tại cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp ở đảo Manta, Mĩ và Liên Xô đã chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc "chiến tranh lạnh" giữa hai nước; quan hệ quốc tế bước vào một thời kì mới, thường được gọi là "Thời kì sau chiến tranh lạnh".

- Quan hệ hợp tác Xô - Mĩ từ năm 1987 đã dẫn đến những biến chuyển quan trọng trong các mối quan hệ quốc tế và cục diện chính trị thế giới. Trước hết là mối quan hệ giữa 5 nước lớn Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc là 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an có nhiệm vụ quan trọng trong việc duy trì hòa bình, an ninh và trật tự thế giới đã được thiết lập nên cũng có đổi mới trong đường lối đối ngoại của mình. Trong "thời kì chiến tranh lạnh", mặc dù là 5 nước lớn nhưng vẫn chỉ là thế "hai cực" Xô - Mĩ đối đầu nhau, Anh, Pháp hoàn toàn phụ thuộc vào Mĩ.

Còn Trung Quốc thì có lúc liên minh với Liên Xô chống Mĩ (những năm 50), có lúc cùng chống Liên Xô và chống Mĩ (những năm 60), rồi liên minh với Mĩ chống Liên Xô (từ sau Thông cáo Thượng Hải năm 1972). Sau hơn 20 năm đối đầu, năm 1989, quan hệ Xô - Trung đã được bình thường hóa trở lại.

Mối quan hệ giữa 5 nước lớn đã chuyển từ "hai cực" đối đầu với nhau sang đối thoại, hợp tác với nhau trong cùng tồn tại hòa bình; 5 nước lớn đã thương lượng, thỏa hiệp và hợp tác với nhau trong việc giải quyết những tranh chấp và xung đột quốc tế, tiêu biểu như trong cuộc chiến tranh vùng vịnh Pécxich (1991)…

- Trước đây, cục diện đối đầu giữa hai nước Liên Xô và Mĩ trong thời kì "chiến tranh lạnh" đã dẫn đến hình thành những khối liên minh chính trị - quân sự đối đầu nhau. Nay, do tình hình mới, khối Hiệp ước Vacxava tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động từ 1-7-1991, trong khi đó khối NATO vẫn tiếp tục duy trì.

Liên Xô thực hiện chính sách "không can thiệp" vào tình hình các nước Đông Âu và chấm dứt thực hiện những cam kết với các nước đồng minh cũ của mình. Sự hợp tác Xô -Mĩ cũng dẫn đến xu thế đối thoại, hợp tác nhằm giải quyết từng bước các vụ tranh chấp hoặc xung đột khu vực: Vụ xung đột ở vùng Nam Phi có liên quan đến Namibia và cuộc nội chiến kéo dài ở Angôla; vấn đề Apganixtan; vấn đề Campuchia; vấn đề Nicaragoa ở Trung Mĩ; vấn đề hòa bình và ổn định ở vùng Trung Cận Đông v.v…

- Từ đầu những năm 90, một trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành trong quan hệ quốc tế. Xu thế đối thoại, hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau trong cùng tồn tại hòa bình, mở ra một kỷ nguyên mới với nhiều triển vọng to lớn.

Nhóm Giảng viên Trung tâm Luyện thi Đại học Vĩnh Viễn, ĐH Sư Phạm TP.HCM

Việt Báo
Comment :Gợi ý giải đề thi môn Lịch Sử khối C, đợt 2-2007
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gợi ý giải đề thi môn Lịch Sử khối C, đợt 2-2007 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Goi y giai de thi mon Lich Su khoi C dot 2 2007 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gợi ý giải đề thi môn Lịch Sử khối C, đợt 2-2007 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Suggestions prize history exam C block, batch 2-2007
Soviet History, The Association, The IV, Japan, Indochina, international communities Republic of Vietnam, the Democratic Republic of Vietnam, the fundamental national rights, President Ho Chi Minh, the Preliminary Agreement, International Relations, South Vietnam, Vietnam, the general election, unified , USA
TS sent to the candidates you suggest the solution history exam C block, the University entrance exam 2007. These suggestions are for reference only ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ