vietbao

Đề thi và bài gợi ý làm bài môn Lịch Sử (2004)

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Chúng tôi tiếp tục cung cấp cho bạn đọc và các thí sinh đề thi và bài giải môn Lịch sử khối C kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2004.

Đề thi:

Câu I: (2 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám (1945).

Câu II:

(5 điểm)

Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây: Chiến thắng Việt Bắc (1947), chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), anh (chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

Câu III: (3 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày những thành tựu (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991) của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai của nhân loại.

GỢI Ý LÀM BÀI

Câu I:

Cách mạng tháng Tám (1945) đã để lại những bài học kinh nghiệm:

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp đúng đắn, sáng tạo nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đưa nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai lên hàng đầu, nhằm tập trung lực lượng để thực hiện cho được yêu cầu cấp bách của cách mạng là giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho tổ quốc.

- Đánh giá đúng và biết tập hợp, tổ chức lực lượng các giai cấp cách mạng, trong đó công nông là đội quân chủ lực. Trên cơ sở khối công nông liên minh, biết khơi dậy tinh thần dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, tập hợp mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù rồi tiến lên đánh bại chúng.

- Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần ở nông thôn với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa ở đô thị để khi có thời cơ thì phát động tòan dân khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu II:

Chiến thắng Việt Bắc (1947)

Chiến lược chiến tranh của Pháp là "đánh nhanh thắng nhanh", nhưng sau khi quân ta rút khỏi các đô thị, Pháp tuy có chiếm thêm được một số thành phố, thị trấn và kiểm soát được một số đường giao thông quan trọng, chúng vẫn không thực hiện được âm mưu đánh nhanh thắng nhanh và cũng không sao giải quyết được mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng (càng mở rộng địa bàn chiếm đóng thì lực lượng còn bị dàn mỏng, dễ bị ta tiêu diệt; nhưng nếu tập trung quân để tránh bị ta tiêu diệt thì không thể mở rộng được địa bàn chiếm đóng). Trong khi đó, nước Pháp đang gặp nhiều khó khăn về mọi mặt...

Để giải quyết tình trạng trên, Pháp đã liều lĩnh mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, rồi dùng thắng lợi quân sự để thúc đẩy việc thành lập chính quyền bù nhìn toàn quốc (chính quyền Bảo Đại) và nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng cuộc tấn công đó đã bị ta đánh bại.

* Với chiến thắng Việt Bắc, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên địch, 16 máy bay bị hạ, 11 tàu chiến, cano bị đánh chìm; tinh thần binh lính Pháp hoang mang, dư luận Pháp phẫn nộ; căn cứ Việt Bắc được giữ vững, các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước an toàn, bộ đội ta trưởng thành, ảnh hưởng của chính phủ kháng chiến lên cao. Đồng thời, ta đã đánh bại hoàn toàn chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. Đồng thời lực lượng so sánh giữa ta và địch bắt đầu thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta.

* Chiến thắng Biên giới (1950):

Sau chiến thắng Việt Bắc (thu đông 1947), tình hình thế giới đã diễn ra theo chiều hướng có lợi cho ta: Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1.10.1949); từ tháng 1.1950, các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta, cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Campuchia đã phát triển và giành được nhiều thắng lợi mới; phong trào nhân dân Pháp và nhân dân thế giới phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương ngày càng dâng cao.

Trước tình thế ngày càng khó khăn, được sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp thông qua kế hoạch Revers: "khóa chặt biên giới Việt - Trung" bằng cách lập hệ thống phòng ngự trên đường số 4; đồng thời thiết lập "hành lang Đông  Tây" (Hải Phòng - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La) để cắt liên lạc giữa Việt Bắc với Liên khu III, IV; với hai hệ thống phòng ngự ấy, Pháp chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Biết rõ âm mưu của địch, đồng thời để tranh thủ những điều kiện thuận lợi, khắc phục tình trạng bị bao vây từ bên trong, đẩy mạnh cuộc kháng chiến phát triển sang một giai đọan mới, ta chủ động mở chiến dịch biên giới nhằm 3 mục đích: tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông biên giới Việt - Trung để mở rộng đường liên lạc giữa ta với các nước xã hội chủ nghĩa; củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

Sau hơn một tháng tiến công (từ 16.9.1950 - 17.10.1950), chiến dịch Biên giới thắng lợi. Ta tiêu diệt và bắt sống 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh; giải phóng dải biên giới Việt - Trung dài 750km (từ Cao Bằng đến Đình Lập), cùng với 35 vạn dân, mở rộng đường liên lạc quốc tế; chọc thủng "hành lang Đông - Tây", nối liền Việt Bắc với các địa phương khác.

Với chiến thắng Biên giới, ta đã giành được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính (Bắc bộ), quân đội ta thêm trưởng thành để từ đó ta liên tiếp mở thêm những chiến dịch tiến công, đánh tiêu diệt địch với quy mô ngày càng lớn. Ngược lại, đây là thất bại lớn của Pháp về cả quân sự lẫn chính trị, địch bị đẩy vào thế phòng ngự bị động, càng thêm lúng túng về nhiều mặt.

* Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954):

Với chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, ta đã chủ động tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng đất đai; đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ, để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng. Cuộc tiến công của ta đã buộc địch phải phân tán lực lượng ở nhiều nơi (đồng bằng Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Sênô, Pleiku - Nam Tây Nguyên, Luông Phabang) khiến cho bước đầu kế hoạch Navarre bị phá sản. Thắng lợi này tạo điều kiện, thời cơ thuận lợi để ta tiến lên giành thắng lợi quyết định ở Điện Biên Phủ.

Trong tình thế bước đầu kế hoạch Navarre bị phá sản, Pháp tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương (biến thành trung tâm điểm của kế hoạch Navarre) nhằm thu hút lực lượng của ta vào đây để tiêu diệt. Ta cũng chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với Pháp; toàn quân toàn dân ta gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ theo tinh thần: "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng".

Sau ba đợt tấn công (từ 13-3 - 7-5-1954), chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ: 16.200 tên; hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kỹ thuật của địch; đập tan kế hoạch Navarre và mọi mưu đồ chiến lược của Pháp Mỹ.

Như vậy, với ba chiến thắng quan trọng: Chiến thắng Việt Bắc (1947), Chiến thắng Biên giới (1950) và Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954); cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã từng bước phát triển vững chắc, bẻ gãy âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của địch, tiến lên giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ, cuối cùng đánh bại địch hoàn toàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Câu III:

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai của nhân loại (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991) là sự kết hợp chặt chẽ cách mạng khoa học và cách mạng kỹ thuật thành một thể thống nhất, tạo ra một sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cách mạng khoa học - kỹ thuật cùng phát triển với tốc độ nhanh chóng, quy mô rộng lớn và đạt được những thành tựu kì diệu chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Do yêu cầu của cuộc sống con người (yêu cầu của kỹ thuật và của sản xuất); sự bùng nổ về dân số, tài nguyên vơi cạn dần, tình trạng ô nhiễm môi trường... đã đặt ra những yêu cầu mới đối với khoa học - kỹ thuật (công cụ sản xuất mới có kỹ thuật cao, những nguồn năng lượng mới, những vật liệu mới...), cũng do yêu cầu phục vụ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (phải sáng chế những vũ khí hiện đại có tính năng tàn phá và sát thương lớn, và những phương tiện thông tin, liên lạc ưu việt...) buộc cả hai bên tham chiến phải đi sâu vào nghiên cứu phát triển khoa học - kỹ thuật, cuối cùng, do những thành tựu về khoa học - kỹ thuật cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai của nhân loại.

Trước hết trong lĩnh vực khoa học cơ bản, con người đã thu được những thành tựu hết sức to lớn, đánh dấu những bước nhảy vọt chưa từng có trong lịch sử ở các ngành toán học, vật lý học, hóa học, sinh học:

* Toán học : Đã có nhiều phát minh lớn, phát triển thành nhiều ngành riêng biệt, đang ngày càng thâm nhập sâu vào các ngành khoa học khác và tạo thành quá trình "toán học hóa" khoa học, trong các lĩnh vực vật lý học, hóa học, sinh học; kể cả các ngành ngữ học, sử học, kinh tế học...

* Vật lý: Với những phát minh lớn về lý thuyết hạt nhân, sóng điện từ, trường điện từ, hiện tượng phóng xạ..., đã góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng lượng nguyên tử; những phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc hết sức hiện đại.

* Hóa học: Có những thành tựu lớn, đang tạo ra một sức mạnh tổng hợp tác động vào kỹ thuật và sản xuất, mở ra những phương pháp hoàn toàn mới để sản xuất ra những "vật liệu hóa học" có nhiều mặt ưu việt hơn so với vật liệu tự nhiên và đặc biệt nó sẽ thay thế vật liệu tự nhiên đang ngày càng vơi cạn dần.

* Sinh học: Đã dẫn đến cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp và sự ra đời của "phòng sinh học" và công nghệ sinh học, bao gồm công nghệ sinh hóa, y và dược sinh hóa, công nghệ sinh vật chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Thứ hai, các nhà khoa học đã có những phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới: máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự động, "người máy" (rôbốt), hệ điều khiển tự động.

Thứ ba, tìm ra và sử dụng những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú, vô tận: năng lượng nguyên tử, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng gió...

Thứ tư, sáng chế ra những vật liệu mới thay thế cho nguyên vật liệu tự nhiên đang cạn kiệt dần trong thiên nhiên, quan trọng nhất là chế tạo ra vật liệu tổ hợp (composit) có đặc tính mong muốn, ưu việt hơn vật liệu tự nhiên.

Thứ năm, là cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp. Do tác động tổng hợp của các ngành khoa học, đặc biệt là sinh vật học và hóa học, nông nghiệp đang tiến những bước nhảy vọt nhờ cơ khí hóa, điện khí hóa, hóa học hóa, thủy lợi hóa với những biện pháp lai tạo giống, chống sâu bệnh... Nhờ cuộc "cách mạng xanh", con người đã tìm ra phương hướng để có thể khắc phục được nạn đói ăn, thiếu lương thực - thực phẩm kéo dài từ bao thế kỷ.

Thứ sáu, con người đã đạt được những tiến bộ thần kỳ trong các lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc: máy bay siâu âm khổng lồ, tàu hỏa siêu tốc; hệ thống phát sóng truyền hình qua vệ tinh, máy Fax, điện thọai di động liên lạc toàn cầu...

Ngoài ra, thành tựu chinh phục vũ trụ như tàu vũ trụ, tàu con thoi, con người đặt chân lên mặt trăng...

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai, có một vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử xã hội loài người.

Thứ nhất, đã làm thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất, nhờ đó, con người tạo ra những lực lượng sản xuất và khối lượng hàng hóa đồ sộ, đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người.

Thứ hai, đưa loài người chuyển sang một nền văn minh mới: "văn minh hậu công nghiệp" ("văn minh trí tuệ"), con  người có thể phát triển hơn nữa sự sáng tạo trong lao động, tiến lên làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống.

Thứ ba, làm cho sự giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật ngày càng quốc tế hóa cao, thế giới đã trở thành một cộng đồng.

Thứ tư, bên cạnh những thành tựu kỳ diệu, ưu việt, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện nay đã gây ra những hiệu quả tiêu cực chưa thể khắc phục được: vũ khí hủy diệt, ô nhiễm môi sinh, bệnh tật, tai nạn... gắn liền với kỹ thuật mới.

ĐOÀN VĂN ĐẠO (PTTH Chuyên Lê Hồng Phong)

Việt Báo
Comment :Đề thi và bài gợi ý làm bài môn Lịch Sử (2004)
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đề thi và bài gợi ý làm bài môn Lịch Sử (2004) bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết De thi va bai goi y lam bai mon Lich Su 2004 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đề thi và bài gợi ý làm bài môn Lịch Sử (2004) ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
topic and suggested to all subjects History (2004)
North Vietnam, History, Indo-China, World War Monday, victory of Dien Bien Phu, Dien Bien Phu Campaign, Revolution Science education, political struggle, college enrollment, revolutions, wars, energy, engineering, destroy, legal
We continue to provide you with reading and the topic and the candidate solution block C subjects History university entrance examinations in 2004 ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ