vietbao

GD&TĐ - Giáo viên dạy văn ở bậc phổ thông nhiều khi gặp phải khó khăn trong việc giảng giải ngữ nghĩa từ cho học sinh sao cho dễ hiểu và chính xác nhất, đặc biệt là các từ có nguồn gốc vay mượn, các từ có yếu tố mờ nghĩa. Vì nếu không, rất dễ dẫn đến việc hiểu sai lệch về nghĩa của từ, xác định cấu trúc từ không chính xác, từ đó cảm nhận câu đoạn trong tác phẩm không trọn vẹn. Đó là vấn đề từ nguyên và từ nguyên học.