vietbao

Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Hưởng ứng lời kêu gọi của TS, cộng đồng người Việt tại Cộng hoà Séc ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 5.900 USD.

“Hưởng ứng lời kêu gọi của báo TS về việc ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt, chúng tôi là những con em của quê hương Quảng Bình đang sinh sống, công tác, học tập trên CH Séc đã quyên góp được tổng số tiền là 5.900 USD (năm nghìn chín trăm đô la Mỹ)...”, trích thư từ CH Séc gửi về.

Tuyên Hóa những ngày lũ đến
Tuyên Hóa sau ngày lũ đến


Trong tổng số 5.900 USD, hội đồng hương Quảng Bình đóng góp được 3.700 USD. Danh sách đóng góp cụ thể như sau:

1. Gia đình anh Lê Chí Thanh - chị Hồng: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 5.000 Kc (Kc - đồng tiền Séc )
2. Gia đinh anh Nguyễn Quốc Minh: Duy Ninh, Quảng Ninh, QB: 5.000 Kc
3. Anh Phạm Đượm: An Thuỷ, Lệ Thuỷ, QB: 5.000 Kc

4. Gia đình anh Danh Nhung: Cự Nẫm, Bố Trạch 240 USD

5. Gia đình anh Thuỷ Huơng: Yên Hoá, Minh Hoá: 200 USD

6. Phạm Thanh Hương: Đồng Sơn, TP. Đồng Hới: 48 USD

7. Gia đình anh Lâm Quế: Nam Lý, TP. Đồng Hới 48 USD
8. Gia đinh chị Liên Thanh: TP. Vinh, Nghệ An: 48 USD
9. Anh Đào Xuân Thái: Bảo Ninh, TP. Đồng Hới: 53 USD
10. Gia đình anh Hà Thanh Long: Nam Lý, TP. Đồng Hới 50 USD

11. Chị Lê Thị Mai Thông: Đồng Sơn, Đồng Hới: 24 USD
12. Chị Phạm Thị Nữ: An Thuỷ, Lệ Thuỷ: 24 USD
13. Anh Phạm Cao Đỉnh: An Thuỷ, Lệ Thuỷ: 9 USD
14. Anh Nguyễn Văn Hùng - chị Chung: Gia Ninh, Quảng Ninh: 1.000 Kc

15. Gia đình anh Trần Chí Thanh - chị Tình: Thạch Hoá, Tuyên Hoá: 1.000 Kc
16. Gia đình anh Lê Anh Tuấn - chị Hằng: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 1.000 Kc
17. Hoàng Thị Hướng: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
18. Chi Phạm Thị Lài: Quán Hàu, Quảng Ninh: 500 Kc
19. Đoàn Thi Anh: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 500 Kc

20. Gia Ninh, Quảng Ninh, : 500 Kc
21. Gia đình anh Trần Xuân Mầu: Gia Ninh, Quảng Ninh: 2.000 Kc
22. Anh Trần Xuân Hồng: Hà Nội: 500 Kc
23. Gia đình anh Trần Trung Uý: Gia Ninh, Quảng Ninh: 1.000 Kc
24. Trần Duy Chung: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
25. Nguyên Mậu Điền: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
26. Gia đình Chương Tuyết: Qui Đạt, Minh Hoá: 2.000 Kc
27. Anh Trần Văn Thắng: Bắc Trạch, Bố Trạch: 500 Kc
28. Gia đình anh Lợi Đào: TP. Đông Hới: 500 Kc
29. Chị Cúc: Quảng Thuận, Quảng Trạch: 1.000 Kc
30. Hoàng Xuân Hào: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 500 Kc
31. Nguyễn Minh Long: Nam Lý, TP. Đồng Hới: 500 Kc
32. Nguyễn Minh Vương: Nam Lý, TP. Đồng Hới: 500 Kc
33. Anh Nguyễn Văn Dũng: TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá: 500 Kc
34. Nguyễn Văn Thanh: Cộn, TP. Đồng Hới: 1.000 Kc

35. Gia đình Anh Hiền - Nga ( Quảng Thuận- Q.Trạch): 100EU
36. Gia đình anh Nho Bình: Hàm Ninh, Quảng Ninh,: 50 EU
37. Gia đình anh Tiến Lài: Gia Ninh, Quảng Ninh, 10 EU
38. Gia đình anh Dũng Nhi: Duy Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
39. Gia đình anh Tường Luyên: Quảng Ninh: 500 Kc
40. Gia đình anh Sỹ Hương: Hàm Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
41. Anh Nguyễn Minh Châu: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 1.000 Kc
42. Gia đình anh Nguyễn Mậu Trị: Quảng Ninh,: 20 EU
43. Gia đình anh Quyết Bình: Cảnh Dương, Quảng Trạch,: 1.000 Kc
44. Gia đình anhPhong Quỳnh: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
45. Gia đình anh Trình Gấm: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
46. Gia đình anh Doãn Đông: Đức Ninh, Quảng Ninh 10 EU
47. Gia đình anh Tám Cúc: Thanh Trạch, Bố Trạch,: 500 Kc
48. Gia đình anhHàm Thu: Can Lộc, Hà Tĩnh (rể QB): 10 EU
49. Gia đình anh Hoàn Tám: 500 Kc

50. Gia đình anh Chuyển Minh: Hải Dương: 1.000 Kc
51. Gia đình Phương Chuyên: Quảng Ninh, QB: 1.000 Kc
52. Gia đinh anh Tuyền Vinh: Quảng Ninh,QB: 500 Kc
53. Gia đình anh Duẩn Loan: Đức Ninh, Quảng Ninh, QB: 20 EU
54. Gia đinh anh Thạnh Thuỷ: Quảng Trị: 20 EU

55. Gia đình anh Trực Dược: Quang Phú, TP. Đồng Hới: 2.000 Kc
56. Gia đinh anh Minh Vân: Quảng Ninh, QB: 500 Kc
57. Gia đình anh Chiến Bé: Bố Trạch, QB: 5.000 Kc
58. Gia đình anh Quang Vân: Quảng Trạch, QB: 3.000 Kc
59. Nguyễn Thị Trà: Bố Trạch, QB: 1.000 Kc
60. Anh Võ Văn Uẩn: QB: 500 Kc
61. Gia đinh anh Uý Đông: Quang Phú, TP. Đồng Hới: 2.000 Kc
62. Gia đình anh Chiến Nhung: Bắc Trạch, Bố Trạch: 2.000 Kc
63. Gia đình anh Bình Thảo, chồng Thanh Hoá: 1.000 Kc

64. Vợ chồng anh Hùng Mạnh: QB: 1.000 Kc
65. Anh Nguyễn Thanh Hà: 500 Kc
66. Nguyễn Thị Mai Hiếu: 500 Kc
67. Anh Nguyễn Hữu Long: 500 Kc
68. Võ Văn Đạo: 500 Kc
69. Anh Nguyễn Văn Thanh: 500 Kc

Và hội người Việt ở vùng Bắc Séc ở các làng Dolní Poustevna, Skulnov, Jirikov, Rumburk và Varnsdorf đóng góp được 2.200USD. Danh sách cụ thể như sau:

1. Anh Triệu: 500 Kc
2. Gia đình anh Quý: 2000 Kc
3. Anh Đạt Hà: 50 EU
4. Bác Đinh Quốc Sự: 1.000 Kc
5. Anh Trung: 300 Kc
6. Gia đình anh Tuyến: 1.000 Kc
7. Anh Hải Ngạn: 50 EU
8. Gia đình anh Quý Dung: 500 Kc
9. Gia đình anh Trung Trang: 500 Kc
10. Gia đình anh Tài Minh: 500Kc
11. Anh Khanh: 500 Kc
12. Gia đình anh Hươn g Hà: 20 EU
13. Gia đình anh Viển: 500 Kc
14. Anh Dũng: 500 Kc
15. Anh Tiến: 200 Kc
16. Chị Hà: 500 Kc
17. Anh Nguyển Phú Thăng: 10 EU
18. Bác Cường: 500 Kc
19. Gia đình anh Đào Vũ Quý: 10 EU
20. Anh Luân Văn Đạo: 500 Kc
21. Anh Nghiêm: 10 EU
22. Gia đình Huy Anh: 1000 Kc
23. Gia đình anh Thành Lý: 500 Kc
24. Gia đình anh Sơn Vân: 1.000 Kc
25. Gia đình anh Phong Vân: 1.000 Kc
26. Gia đình anh Kiên Nga: 1.000 Kc
27. Gia đình anh Hoạt Ngân: 20 EU
28. Gia đình anh Đông Thơm: 20 EU
29. Anh Bùi Đinh Ý: 15 EU
30. Gia đình anh Trung Liên: 5 EU
31. Gia đình anh Hân Huyền: 10 EU
32. Gia đình anh Long Duyên: 10 EU
33. Anh Vinh: 5 EU
34. Gia đình anh Thu Xuyến: 500 Kc
35. Gia đình anh Thanh Hồng: 10 EU
36. Gia đình anh Chuyên: 1.000 Kc
37. Anh Minh: 500 Kc
38. Gia đình anh Tâm Bích: 10 EU
39. Gia đình anh Hiền Thư: 1.000 Kc
40. Gia đình anh Nguyên: 30 EU
41. Gia đình anh Thuấn: 1.000 Kc
42. Gia đình anh Hùng Hiền: 100 Kc
43. Gia đình anh Thắng Lan: 100 Kc
44. Gia đình anh Việt Nam: 1.000 Kc
45. Gia đình anh Tuân Hằng: 30 EU
46. Gia đình anh Hà Thi: 10 EU
47. Anh Châu: 10 EU
48. Anh Khải: 500 Kc
49. Gia đình anh Hiệp Dung: 20 EU
50. Chị Phượng: 15 EU
51. Gia đình anh Huy Thắng: 30 EU
52. Anh Tùng: 500 Kc
53. Gia đình anh Phúc: 15 EU
54. Gia đình anh Đoan Dung: 500 Kc
55. Gia đình anh Hà Hồng: 1.000 Kc
56. Gia đình anh Khôi Thuý: 1.000 Kc
57. Bác Cường: 10 EU
58. Gia đình anh Tuấn Hoa: 20 EU
59. Gia đình anh Chiến Hồng: 10 EU
60. Gia đình anh Thành Thơm: 1.000 Kc
61. Gia đình anh Thảo Sơn: 10 EU
62. Gia đình anh Sơn Liên: 500 Kc
63. Gia đình anh Phương Hướng: 10 EU
64. Gia đình anh Phúc Hoà: 10 EU
65. Anh Lam: 1.000 Kc
66. Bác Phương: 1.000 Kc
67. Anh Thuỷ Thảo: 2.000 Kc
68. Bác Hải Vân: 2.000 Kc
69. Gia đình anh Hiền Hưng: 1.000 Kc
70. Bác Bình: 1.000 Kc
71. Anh Đặng Văn Huýnh: 200 Kc
72. Gia đình anh Hải Dung: 500 Kc
73. Gia đình anh Tín Ánh: 500 Kc
74. Gia đình anh Mạnh Thuận: 200 Kc
75. Gia đình anh Thành Hậu: 200 Kc
76. Gia đình anh Phan Viển: 1.000 Kc
77. Anh Đạt: 200 Kc
78. Gia đình anh Tiến: 1.000 Kc
78. Gia đình anh Tiến: 1.000 Kc
79. Bác Kim: 500 Kc
80. Gia đình anh Thành: 500 Kc
81. Gia đình anh Thăng: 1.000 Kc
82. Gia đình Oanh Trần: 500 Kc
83. Gia đình anh Kính Ánh: 1.000 Kc
84. Gia đình bác Trương Thế Hưng: 1.000 Kc
85. Gia đinh anh Đỉnh Hiền: 400 Kc
86. Gia đình Cô Diệp: 500 Kc
87. Gia đình anh Thanh Sơn: 500 Kc
88. Chị Thanh: 200 Kc
89. Gia đình anh Sinh Loan: 500 Kc
90. Gia đinh anh Loan Sơn: 500 Kc
91. Gia đình anh Thảo Hồng: 200 Kc
92. Gia đình anh Trung Phận: 1.000 Kc
93. Gia đình anh Vũ Ngân: 500 Kc
94. Gia đình anh Tú: 500 Kc
95. Gia đình anh Đảo Tươi: 500 Kc
96. Gia đinh anh Hải Soạn: 500 Kc
97. Ga đình bác Soạn Ngoan: 500 Kc
98. Gia đinh anh Bình: 350 Kc
99. Anh Phạm Văn Vĩ: 1.000 Kc
100. Anh Viết: 1.000 Kc
101. Gia đình anh Hải Kha: 500 Kc
102. Gia đình anh Quyên Yến: 500 Kc
103. Gia đình anh Hội: 200 Kc
104. Gia đình anh Đạt Thoa: 500 Kc
105. Gia đinh anh Thuỷ Nghị: 50 EU
106. Gia đình anh Nụ: 1.000 Kc
107. Anh Nhoãn: 10 EU

Số tiền 5.900 USD đã được chuyển về qua một người Việt làm ăn tại Séc đang có mặt tại Tuyên Hoá. Hội đồng hương Quảng Bình tại CH Séc đã bàn bạc cùng TS nhất trí sẽ dùng số tiền này để mua gạo hỗ trợ cho một số đồng bào bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt ở 4 xã thuộc huyện Tuyên Hoá.


Việt Báo
Comment :Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dong huong Quang Binh tai CH Sec gop tien cuu tro vung lut ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Quang Binh Dong flavor in CH.Sec the flood relief donations
Quang Ninh, Quang Binh, Dong Hoi, Hua, Czech Republic, Bo Trach, call, U.S. dollars, the total amount, the Communist Czech Republic, families, family, family, fellow, fellow, he
In response to the call of the TS, the Vietnamese community in the Czech Republic supported the Central Flood Victims $ 5,900. "response TS's call report in favor of fellow central provinces are flooded, we are the children of the homeland ...
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ