vietbao

Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Hưởng ứng lời kêu gọi của TS, cộng đồng người Việt tại Cộng hoà Séc ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 5.900 USD.

“Hưởng ứng lời kêu gọi của báo TS về việc ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt, chúng tôi là những con em của quê hương Quảng Bình đang sinh sống, công tác, học tập trên CH Séc đã quyên góp được tổng số tiền là 5.900 USD (năm nghìn chín trăm đô la Mỹ)...”, trích thư từ CH Séc gửi về.

Tuyên Hóa những ngày lũ đến
Tuyên Hóa sau ngày lũ đến


Trong tổng số 5.900 USD, hội đồng hương Quảng Bình đóng góp được 3.700 USD. Danh sách đóng góp cụ thể như sau:

1. Gia đình anh Lê Chí Thanh - chị Hồng: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 5.000 Kc (Kc - đồng tiền Séc )
2. Gia đinh anh Nguyễn Quốc Minh: Duy Ninh, Quảng Ninh, QB: 5.000 Kc
3. Anh Phạm Đượm: An Thuỷ, Lệ Thuỷ, QB: 5.000 Kc

4. Gia đình anh Danh Nhung: Cự Nẫm, Bố Trạch 240 USD

5. Gia đình anh Thuỷ Huơng: Yên Hoá, Minh Hoá: 200 USD

6. Phạm Thanh Hương: Đồng Sơn, TP. Đồng Hới: 48 USD

7. Gia đình anh Lâm Quế: Nam Lý, TP. Đồng Hới 48 USD
8. Gia đinh chị Liên Thanh: TP. Vinh, Nghệ An: 48 USD
9. Anh Đào Xuân Thái: Bảo Ninh, TP. Đồng Hới: 53 USD
10. Gia đình anh Hà Thanh Long: Nam Lý, TP. Đồng Hới 50 USD

11. Chị Lê Thị Mai Thông: Đồng Sơn, Đồng Hới: 24 USD
12. Chị Phạm Thị Nữ: An Thuỷ, Lệ Thuỷ: 24 USD
13. Anh Phạm Cao Đỉnh: An Thuỷ, Lệ Thuỷ: 9 USD
14. Anh Nguyễn Văn Hùng - chị Chung: Gia Ninh, Quảng Ninh: 1.000 Kc

15. Gia đình anh Trần Chí Thanh - chị Tình: Thạch Hoá, Tuyên Hoá: 1.000 Kc
16. Gia đình anh Lê Anh Tuấn - chị Hằng: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 1.000 Kc
17. Hoàng Thị Hướng: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
18. Chi Phạm Thị Lài: Quán Hàu, Quảng Ninh: 500 Kc
19. Đoàn Thi Anh: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 500 Kc

20. Gia Ninh, Quảng Ninh, : 500 Kc
21. Gia đình anh Trần Xuân Mầu: Gia Ninh, Quảng Ninh: 2.000 Kc
22. Anh Trần Xuân Hồng: Hà Nội: 500 Kc
23. Gia đình anh Trần Trung Uý: Gia Ninh, Quảng Ninh: 1.000 Kc
24. Trần Duy Chung: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
25. Nguyên Mậu Điền: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
26. Gia đình Chương Tuyết: Qui Đạt, Minh Hoá: 2.000 Kc
27. Anh Trần Văn Thắng: Bắc Trạch, Bố Trạch: 500 Kc
28. Gia đình anh Lợi Đào: TP. Đông Hới: 500 Kc
29. Chị Cúc: Quảng Thuận, Quảng Trạch: 1.000 Kc
30. Hoàng Xuân Hào: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 500 Kc
31. Nguyễn Minh Long: Nam Lý, TP. Đồng Hới: 500 Kc
32. Nguyễn Minh Vương: Nam Lý, TP. Đồng Hới: 500 Kc
33. Anh Nguyễn Văn Dũng: TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá: 500 Kc
34. Nguyễn Văn Thanh: Cộn, TP. Đồng Hới: 1.000 Kc

35. Gia đình Anh Hiền - Nga ( Quảng Thuận- Q.Trạch): 100EU
36. Gia đình anh Nho Bình: Hàm Ninh, Quảng Ninh,: 50 EU
37. Gia đình anh Tiến Lài: Gia Ninh, Quảng Ninh, 10 EU
38. Gia đình anh Dũng Nhi: Duy Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
39. Gia đình anh Tường Luyên: Quảng Ninh: 500 Kc
40. Gia đình anh Sỹ Hương: Hàm Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
41. Anh Nguyễn Minh Châu: Đức Hoá, Tuyên Hoá: 1.000 Kc
42. Gia đình anh Nguyễn Mậu Trị: Quảng Ninh,: 20 EU
43. Gia đình anh Quyết Bình: Cảnh Dương, Quảng Trạch,: 1.000 Kc
44. Gia đình anhPhong Quỳnh: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
45. Gia đình anh Trình Gấm: Gia Ninh, Quảng Ninh: 500 Kc
46. Gia đình anh Doãn Đông: Đức Ninh, Quảng Ninh 10 EU
47. Gia đình anh Tám Cúc: Thanh Trạch, Bố Trạch,: 500 Kc
48. Gia đình anhHàm Thu: Can Lộc, Hà Tĩnh (rể QB): 10 EU
49. Gia đình anh Hoàn Tám: 500 Kc

50. Gia đình anh Chuyển Minh: Hải Dương: 1.000 Kc
51. Gia đình Phương Chuyên: Quảng Ninh, QB: 1.000 Kc
52. Gia đinh anh Tuyền Vinh: Quảng Ninh,QB: 500 Kc
53. Gia đình anh Duẩn Loan: Đức Ninh, Quảng Ninh, QB: 20 EU
54. Gia đinh anh Thạnh Thuỷ: Quảng Trị: 20 EU

55. Gia đình anh Trực Dược: Quang Phú, TP. Đồng Hới: 2.000 Kc
56. Gia đinh anh Minh Vân: Quảng Ninh, QB: 500 Kc
57. Gia đình anh Chiến Bé: Bố Trạch, QB: 5.000 Kc
58. Gia đình anh Quang Vân: Quảng Trạch, QB: 3.000 Kc
59. Nguyễn Thị Trà: Bố Trạch, QB: 1.000 Kc
60. Anh Võ Văn Uẩn: QB: 500 Kc
61. Gia đinh anh Uý Đông: Quang Phú, TP. Đồng Hới: 2.000 Kc
62. Gia đình anh Chiến Nhung: Bắc Trạch, Bố Trạch: 2.000 Kc
63. Gia đình anh Bình Thảo, chồng Thanh Hoá: 1.000 Kc

64. Vợ chồng anh Hùng Mạnh: QB: 1.000 Kc
65. Anh Nguyễn Thanh Hà: 500 Kc
66. Nguyễn Thị Mai Hiếu: 500 Kc
67. Anh Nguyễn Hữu Long: 500 Kc
68. Võ Văn Đạo: 500 Kc
69. Anh Nguyễn Văn Thanh: 500 Kc

Và hội người Việt ở vùng Bắc Séc ở các làng Dolní Poustevna, Skulnov, Jirikov, Rumburk và Varnsdorf đóng góp được 2.200USD. Danh sách cụ thể như sau:

1. Anh Triệu: 500 Kc
2. Gia đình anh Quý: 2000 Kc
3. Anh Đạt Hà: 50 EU
4. Bác Đinh Quốc Sự: 1.000 Kc
5. Anh Trung: 300 Kc
6. Gia đình anh Tuyến: 1.000 Kc
7. Anh Hải Ngạn: 50 EU
8. Gia đình anh Quý Dung: 500 Kc
9. Gia đình anh Trung Trang: 500 Kc
10. Gia đình anh Tài Minh: 500Kc
11. Anh Khanh: 500 Kc
12. Gia đình anh Hươn g Hà: 20 EU
13. Gia đình anh Viển: 500 Kc
14. Anh Dũng: 500 Kc
15. Anh Tiến: 200 Kc
16. Chị Hà: 500 Kc
17. Anh Nguyển Phú Thăng: 10 EU
18. Bác Cường: 500 Kc
19. Gia đình anh Đào Vũ Quý: 10 EU
20. Anh Luân Văn Đạo: 500 Kc
21. Anh Nghiêm: 10 EU
22. Gia đình Huy Anh: 1000 Kc
23. Gia đình anh Thành Lý: 500 Kc
24. Gia đình anh Sơn Vân: 1.000 Kc
25. Gia đình anh Phong Vân: 1.000 Kc
26. Gia đình anh Kiên Nga: 1.000 Kc
27. Gia đình anh Hoạt Ngân: 20 EU
28. Gia đình anh Đông Thơm: 20 EU
29. Anh Bùi Đinh Ý: 15 EU
30. Gia đình anh Trung Liên: 5 EU
31. Gia đình anh Hân Huyền: 10 EU
32. Gia đình anh Long Duyên: 10 EU
33. Anh Vinh: 5 EU
34. Gia đình anh Thu Xuyến: 500 Kc
35. Gia đình anh Thanh Hồng: 10 EU
36. Gia đình anh Chuyên: 1.000 Kc
37. Anh Minh: 500 Kc
38. Gia đình anh Tâm Bích: 10 EU
39. Gia đình anh Hiền Thư: 1.000 Kc
40. Gia đình anh Nguyên: 30 EU
41. Gia đình anh Thuấn: 1.000 Kc
42. Gia đình anh Hùng Hiền: 100 Kc
43. Gia đình anh Thắng Lan: 100 Kc
44. Gia đình anh Việt Nam: 1.000 Kc
45. Gia đình anh Tuân Hằng: 30 EU
46. Gia đình anh Hà Thi: 10 EU
47. Anh Châu: 10 EU
48. Anh Khải: 500 Kc
49. Gia đình anh Hiệp Dung: 20 EU
50. Chị Phượng: 15 EU
51. Gia đình anh Huy Thắng: 30 EU
52. Anh Tùng: 500 Kc
53. Gia đình anh Phúc: 15 EU
54. Gia đình anh Đoan Dung: 500 Kc
55. Gia đình anh Hà Hồng: 1.000 Kc
56. Gia đình anh Khôi Thuý: 1.000 Kc
57. Bác Cường: 10 EU
58. Gia đình anh Tuấn Hoa: 20 EU
59. Gia đình anh Chiến Hồng: 10 EU
60. Gia đình anh Thành Thơm: 1.000 Kc
61. Gia đình anh Thảo Sơn: 10 EU
62. Gia đình anh Sơn Liên: 500 Kc
63. Gia đình anh Phương Hướng: 10 EU
64. Gia đình anh Phúc Hoà: 10 EU
65. Anh Lam: 1.000 Kc
66. Bác Phương: 1.000 Kc
67. Anh Thuỷ Thảo: 2.000 Kc
68. Bác Hải Vân: 2.000 Kc
69. Gia đình anh Hiền Hưng: 1.000 Kc
70. Bác Bình: 1.000 Kc
71. Anh Đặng Văn Huýnh: 200 Kc
72. Gia đình anh Hải Dung: 500 Kc
73. Gia đình anh Tín Ánh: 500 Kc
74. Gia đình anh Mạnh Thuận: 200 Kc
75. Gia đình anh Thành Hậu: 200 Kc
76. Gia đình anh Phan Viển: 1.000 Kc
77. Anh Đạt: 200 Kc
78. Gia đình anh Tiến: 1.000 Kc
78. Gia đình anh Tiến: 1.000 Kc
79. Bác Kim: 500 Kc
80. Gia đình anh Thành: 500 Kc
81. Gia đình anh Thăng: 1.000 Kc
82. Gia đình Oanh Trần: 500 Kc
83. Gia đình anh Kính Ánh: 1.000 Kc
84. Gia đình bác Trương Thế Hưng: 1.000 Kc
85. Gia đinh anh Đỉnh Hiền: 400 Kc
86. Gia đình Cô Diệp: 500 Kc
87. Gia đình anh Thanh Sơn: 500 Kc
88. Chị Thanh: 200 Kc
89. Gia đình anh Sinh Loan: 500 Kc
90. Gia đinh anh Loan Sơn: 500 Kc
91. Gia đình anh Thảo Hồng: 200 Kc
92. Gia đình anh Trung Phận: 1.000 Kc
93. Gia đình anh Vũ Ngân: 500 Kc
94. Gia đình anh Tú: 500 Kc
95. Gia đình anh Đảo Tươi: 500 Kc
96. Gia đinh anh Hải Soạn: 500 Kc
97. Ga đình bác Soạn Ngoan: 500 Kc
98. Gia đinh anh Bình: 350 Kc
99. Anh Phạm Văn Vĩ: 1.000 Kc
100. Anh Viết: 1.000 Kc
101. Gia đình anh Hải Kha: 500 Kc
102. Gia đình anh Quyên Yến: 500 Kc
103. Gia đình anh Hội: 200 Kc
104. Gia đình anh Đạt Thoa: 500 Kc
105. Gia đinh anh Thuỷ Nghị: 50 EU
106. Gia đình anh Nụ: 1.000 Kc
107. Anh Nhoãn: 10 EU

Số tiền 5.900 USD đã được chuyển về qua một người Việt làm ăn tại Séc đang có mặt tại Tuyên Hoá. Hội đồng hương Quảng Bình tại CH Séc đã bàn bạc cùng TS nhất trí sẽ dùng số tiền này để mua gạo hỗ trợ cho một số đồng bào bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt ở 4 xã thuộc huyện Tuyên Hoá.


Việt Báo
Tài xế ôtô nín thở chờ cá sấu khổng lồ uể oải lê bước sang đường
Comment :Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dong huong Quang Binh tai CH Sec gop tien cuu tro vung lut ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Quang Binh Dong flavor in CH.Sec the flood relief donations
Quang Ninh, Quang Binh, Dong Hoi, Hua, Czech Republic, Bo Trach, call, U.S. dollars, the total amount, the Communist Czech Republic, families, family, family, fellow, fellow, he
In response to the call of the TS, the Vietnamese community in the Czech Republic supported the Central Flood Victims $ 5,900. "response TS's call report in favor of fellow central provinces are flooded, we are the children of the homeland ...
 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Thoi su 24h168 Chi 53 tynam cat co dai lo Thang Long
  Thời sự 24h(16/8): Chi 53 tỷ/năm cắt cỏ đại lộ Thăng Long

  Vỡ toang ngực, lộ hết tim phổi vẫn được viện Việt Đức cứu sống; Ba trường hợp nhiễm virus Zika tại Việt Nam mang tính đơn lẻ; Chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ Thăng Long: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ; Bộ trưởng Y tế: “Không chấp nhận Giám đốc mổ giỏi nhưng quản lý kém”; Vượt biên giới chuộc con: Rùng rợn hành trình tìm con trên đất khách

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.