- Cuộc vật lộn ác chiến giữa rắn hổ mang và chú chồn dũng cảm xả thân cứu cậu chủ.

Xem clip:

Nguồn: Youtube