- Chú mèo giả chết để lừa chó nhưng lại bị phát hiện vào những phút cuối.

Xem clip:

Nguồn: Youtube