vietbao

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc
Bác Hồ kính yêu huấn thị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II (tháng 12/1961)

Một trong những di sản to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt đối với các thế hệ thanh niên Việt Nam là tư tưởng “Đại đoàn kết dân tộc”, trong đó có xây dựng Hội LHTN Việt Nam, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc trước đây và mãi mãi có giá trị trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Đoàn kết là sức mạnh truyền thống của dân tộc ta, theo Bác và thực tiễn cách mạng đã khẳng định: đoàn kết là cội nguồn của mọi thành công. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã nhìn thấy rõ vai trò lịch sử cùng khả năng to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thuộc địa, xây dựng và phát triển xã hội tương lai. Vì vậy, Bác đã đặc biệt quan tâm, chăm lo tới mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên để tổ chức cho thanh niên tham gia con đường cách mạng. Trong thư Bác gửi cho các đồng chí cùng hoạt động ở Pháp, Bác đã viết: “Đối với tôi câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”. Trong tư tưởng và mỗi việc làm của Bác luôn quan tâm sâu sắc tới việc đoàn kết để phát huy thanh niên. Để thực hiện chủ trương đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lực lượng giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc, Bác đã chỉ đạo thành lập Tổng đoàn Thanh niên sau đổi tên thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - là tổ chức rộng rãi tập hợp tất thảy mọi tầng lớp thanh niên phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Chính bác là người giới thiệu Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tham gia vào Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cho đến khi Bác mất, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam trước đây và sau này là Hội LHTN Việt Nam tiến hành 3 lần đại hội, mặc dù trong bộn bề công việc nhưng với sự đặc biệt quan tâm tới tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Bác đều đã dành thời gian đến dự và huấn thị cho thanh niên. Trong cả 3 lần phát biểu với đại hội, Bác đều nhấn mạnh đến vấn đề đoàn kết chặt chẽ thanh niên và niềm tin sâu sắc ở thanh niên Việt Nam.

Về vấn đề đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Người đã để lại cho chúng ta tư tưởng lớn về lý luận và thực tiễn trong công tác vận động thanh niên mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời hình thành lực lượng hùng hậu phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. để phát huy tốt vai trò nòng cốt của Đoàn trong phong trào thanh niên và tổ chức Hội, Bác nói: Muốn củng cố, phát triển thì Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên; phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên, phải tránh thành kiến, hẹp hòi và cô độc. Phải thật thà đoàn kết và hợp tác với anh chị em thanh niên”.

Thực hiện lời dạy của Bác, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức Hội LHTN Việt nam đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Vận dụng tư tưởng của Bác và quán triệt quan điểm mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc vì vậy để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì phải tiếp tục xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội LHTN Việt Nam là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả thanh niên Việt Nam; là môi trường giáo dục lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tinh thần tự lực tự cường của các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xác định trong đoàn kết, tập hợp thanh niên phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật; tạo sự thống nhất về tư tưởng và nhận thức trong các tầng lớp thanh niên. Đặc biệt coi trọng giáo dục lòng yêu nước, các giá trị truyền thống của dân tộc, của Đảng, làm cho lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa thực sự trở thành phẩm chất tiêu biểu của người thanh niên trong thời kỳ mới. Phải đưa thanh niên chủ động tham gia phong trào cách mạng, do vậy phải tích cực triển khai phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và cuộc vận động do Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã đề ra, để tạo môi trường cho thanh niên được cống hiến và trưởng thành. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, phù hợp với các đối tượng thanh niên. Chăm lo vấn đề việc làm và thu nhập cho thanh niên; đa dạng các hình thức hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với tổ chức Hội LHTN Việt Nam, trong đó phải quán triệt: đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ Đoàn; đặc biệt chú ý 3 yếu tố: Đoàn định hướng chính trị trong tổ chức và hoạt động đối với tổ chức Hội; Đoàn cử cán bộ có uy tín, có tinh thần trách nhiệm để giữ vị trí lãnh đạo của tổ chức Hội; Đoàn có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, làm việc với chính quyền để tạo nguồn lực cho Hội hoạt động. Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Hội. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Hội là nơi trực tiếp tập hợp thanh niên. Phát triển các loại hình Hội, chi hội, câu lạc bộ sát với từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục phát triển các loại hình tổ chức Hội theo đối tượng, nghề nghiệp của thanh niên như Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Tin học trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Nhạc sĩ trẻ và các loại tổ chức để tập hợp các đối tượng thanh niên đặc thù, để mọi thanh niên dù xuất thân từ thành phần nào, đang ở trong nước hay ngoài nước đều có thể đến với tổ chức Hội.

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thời điểm tốt để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục nghiên cứu tư tưởng của Người để có hành động mạnh mẽ xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam ngày càng lớn mạnh; đưa Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đi vào sâu rộng các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Nông Quốc Tuấn
(Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam)

Việt Báo
Comment :Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Ho Chi Minh Thought forever shed light on the formulation of Vietnam Youth Federation held strong in the period of accelerated industrialization and modernization country
Vietnam Youth Union, Vietnam, Ho Chi Minh Thought , of national unity, building, nation building, socialist, youth, love of country, of value, the generation, organization, business, collections, I
A the great legacies of President Ho Chi Minh City that has left the entire Party and people, especially the young generation of Vietnam is thought "Great Unity", which built Assembly Vietnam Youth Union, solidarity and promote the power of ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.