vietbao

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc
Bác Hồ kính yêu huấn thị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II (tháng 12/1961)

Một trong những di sản to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt đối với các thế hệ thanh niên Việt Nam là tư tưởng “Đại đoàn kết dân tộc”, trong đó có xây dựng Hội LHTN Việt Nam, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc trước đây và mãi mãi có giá trị trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Đoàn kết là sức mạnh truyền thống của dân tộc ta, theo Bác và thực tiễn cách mạng đã khẳng định: đoàn kết là cội nguồn của mọi thành công. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã nhìn thấy rõ vai trò lịch sử cùng khả năng to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thuộc địa, xây dựng và phát triển xã hội tương lai. Vì vậy, Bác đã đặc biệt quan tâm, chăm lo tới mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên để tổ chức cho thanh niên tham gia con đường cách mạng. Trong thư Bác gửi cho các đồng chí cùng hoạt động ở Pháp, Bác đã viết: “Đối với tôi câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”. Trong tư tưởng và mỗi việc làm của Bác luôn quan tâm sâu sắc tới việc đoàn kết để phát huy thanh niên. Để thực hiện chủ trương đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lực lượng giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc, Bác đã chỉ đạo thành lập Tổng đoàn Thanh niên sau đổi tên thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - là tổ chức rộng rãi tập hợp tất thảy mọi tầng lớp thanh niên phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Chính bác là người giới thiệu Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tham gia vào Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cho đến khi Bác mất, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam trước đây và sau này là Hội LHTN Việt Nam tiến hành 3 lần đại hội, mặc dù trong bộn bề công việc nhưng với sự đặc biệt quan tâm tới tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Bác đều đã dành thời gian đến dự và huấn thị cho thanh niên. Trong cả 3 lần phát biểu với đại hội, Bác đều nhấn mạnh đến vấn đề đoàn kết chặt chẽ thanh niên và niềm tin sâu sắc ở thanh niên Việt Nam.

Về vấn đề đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Người đã để lại cho chúng ta tư tưởng lớn về lý luận và thực tiễn trong công tác vận động thanh niên mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời hình thành lực lượng hùng hậu phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. để phát huy tốt vai trò nòng cốt của Đoàn trong phong trào thanh niên và tổ chức Hội, Bác nói: Muốn củng cố, phát triển thì Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên; phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên, phải tránh thành kiến, hẹp hòi và cô độc. Phải thật thà đoàn kết và hợp tác với anh chị em thanh niên”.

Thực hiện lời dạy của Bác, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức Hội LHTN Việt nam đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Vận dụng tư tưởng của Bác và quán triệt quan điểm mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc vì vậy để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì phải tiếp tục xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội LHTN Việt Nam là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả thanh niên Việt Nam; là môi trường giáo dục lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tinh thần tự lực tự cường của các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xác định trong đoàn kết, tập hợp thanh niên phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật; tạo sự thống nhất về tư tưởng và nhận thức trong các tầng lớp thanh niên. Đặc biệt coi trọng giáo dục lòng yêu nước, các giá trị truyền thống của dân tộc, của Đảng, làm cho lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa thực sự trở thành phẩm chất tiêu biểu của người thanh niên trong thời kỳ mới. Phải đưa thanh niên chủ động tham gia phong trào cách mạng, do vậy phải tích cực triển khai phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và cuộc vận động do Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã đề ra, để tạo môi trường cho thanh niên được cống hiến và trưởng thành. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, phù hợp với các đối tượng thanh niên. Chăm lo vấn đề việc làm và thu nhập cho thanh niên; đa dạng các hình thức hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với tổ chức Hội LHTN Việt Nam, trong đó phải quán triệt: đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ Đoàn; đặc biệt chú ý 3 yếu tố: Đoàn định hướng chính trị trong tổ chức và hoạt động đối với tổ chức Hội; Đoàn cử cán bộ có uy tín, có tinh thần trách nhiệm để giữ vị trí lãnh đạo của tổ chức Hội; Đoàn có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, làm việc với chính quyền để tạo nguồn lực cho Hội hoạt động. Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Hội. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Hội là nơi trực tiếp tập hợp thanh niên. Phát triển các loại hình Hội, chi hội, câu lạc bộ sát với từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục phát triển các loại hình tổ chức Hội theo đối tượng, nghề nghiệp của thanh niên như Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Tin học trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Nhạc sĩ trẻ và các loại tổ chức để tập hợp các đối tượng thanh niên đặc thù, để mọi thanh niên dù xuất thân từ thành phần nào, đang ở trong nước hay ngoài nước đều có thể đến với tổ chức Hội.

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thời điểm tốt để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục nghiên cứu tư tưởng của Người để có hành động mạnh mẽ xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam ngày càng lớn mạnh; đưa Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đi vào sâu rộng các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Nông Quốc Tuấn
(Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam)

Việt Báo
Kinh dị cảnh girl xinh đi xe máy làm náo loạn Sài Gòn
Comment :Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Ho Chi Minh Thought forever shed light on the formulation of Vietnam Youth Federation held strong in the period of accelerated industrialization and modernization country
Vietnam Youth Union, Vietnam, Ho Chi Minh Thought , of national unity, building, nation building, socialist, youth, love of country, of value, the generation, organization, business, collections, I
A the great legacies of President Ho Chi Minh City that has left the entire Party and people, especially the young generation of Vietnam is thought "Great Unity", which built Assembly Vietnam Youth Union, solidarity and promote the power of ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t