vietbao

 Với 2 lỗi vi phạm trong quảng cáo thực phẩm chức năng Hoạt Cốt Vương, chỉ riêng Công ty TNHH Thương mại Bảo Sinh Đường đã bị xử phạt tới 100 triệu đồng.


 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao