vietbao

Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ

Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre
Màu áo xanh tình nguyện trong lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Phan Diễn tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Hội LHTN VN, 8.10.2005. Đầu đề của Thanh Niên)

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự buổi lễ trọng thể kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng Hội. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày vui lớn hôm nay.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thắng
Trong lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thanh niên với sức lực và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ bao giờ cũng là lực lượng xung kích hùng hậu của nhân dân, có những đóng góp to lớn. 75 năm qua, từ khi ra đời lãnh sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm tới thanh niên, đánh giá cao vai trò của thanh niên, luôn xem nhiệm vụ tập hợp, giáo dục, rèn luyện thanh niên, tổ chức thanh niên thành lực lượng xung kích của cách mạng, “thâu phục thanh niên về phía cách mạng là đều cốt yếu”. Tổ chức tiền thân của Đảng ta là một tổ chức thanh niên: Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên. Trong Cương lĩnh đầu tiên và Nghị quyết Đại hội đầu tiên của Đảng ta đều đề ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng trong thanh niên. Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân ta khi ra đi tìm đường cứu nước và nhiều đồng chí lãnh tụ cách mạng của Đảng khi tham gia cách mạng cũng đều là những thanh niên còn rất trẻ. Thanh niên đã cùng toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước ta.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, trong biết bao công việc bộn bề của Nhà nước cách mạng non trẻ phải chống chọi với thù trong, giặc ngoài, Bác Hồ với tầm nhìn của một nhà chiến lược thiên tài, đã chỉ thị thành lập Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam với Đoàn Thanh niên cứu quốc làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên vào một mặt trận rộng rãi, động viên, tổ chức thanh niên cùng toàn dân anh dũng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách đang đe dọa vận mệnh đất nước. Ngay từ ngày đó, đáp lời kêu gọi của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên mọi miền của đất nước đã hăng hái tham gia chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, anh dũng chiến đấu khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa.

Trong suốt 30 năm kháng chiến vô cùng ác liệt, đầy hy sinh gian khổ, chống các cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc, thực dân để bảo vệ độc lập, tự do của đất nước, lớp lớp thanh niên Việt Nam, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ở tiền tuyến cũng như hậu phương, đã vượt qua biết bao hy sinh, thử thách, với những phong trào, những chiến dịch, những khẩu hiệu có sức hiệu triệu mạnh mẽ, lay động lòng người như "ba sẵn sàng", "năm xung phong", "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", "nhằm thẳng quân thù mà bắn", "đốt lửa để nhìn rõ mặt kẻ thù", "nói cho đồng bào tôi nghe", "hát cho đồng bào tôi nghe"v.v... xung kích đi đầu trên mọi trận tuyến, làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đóng góp to lớn vào ngày toàn thắng của dân tộc.

Trong những năm đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, bị kẻ thù bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, chủ nghĩa xã hội thế giới cũng rơi vào khủng hoảng, tan rã, tuyệt đại đa số thanh niên Việt Nam vẫn vững vàng, không dao động, vẫn tin theo Đảng, đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bất chấp mọi sự tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo của kẻ thù.

Đất nước đổi mới, với nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên lại tiếp tục là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phong trào, nhiều chương trình hành động thanh niên do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, phát động đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong vườn hoa đẹp những tấm gương tiêu biểu tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII vừa qua có rất nhiều gương mặt thanh niên. Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta giành được trong những năm đổi mới vừa qua có công sức đóng góp to lớn và xứng đáng của thanh niên.

Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao những đóng góp đó của thanh niên, đã tặng thưởng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên nhiều phần thưởng cao quý. Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong lễ kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội hôm nay, Đảng, Nhà nước ta một lần nữa ghi nhận những đóng góp của Hội trong công tác đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên những năm qua. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí về niềm vui và vinh dự này.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Sau 20 năm đổi mới, hôm nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, vận hội và cả những thách thức, khó khăn to lớn. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X sắp tới sẽ đề ra đường lối tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ, mục tiêu, cơ hội và thách thức đối với đất nước ta trong những năm sắp tới là thời cơ và điều kiện thuận lợi cho thanh niên nước ta phát huy tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ, để khẳng định mình, để trưởng thành và cống hiến cho đất nước đồng thời cũng đòi hỏi thanh niên phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu rất mạnh mẽ để đáp ứng được những yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, xứng đáng là những chủ nhân hôm nay và tương lai đất nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, thanh niên hôm nay phải không ngừng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nhận rõ đúng, sai, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lý tưởng mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn, các thế hệ thanh niên ta đã hy sinh biết bao xương máu để xây dựng và bảo vệ.

Trong bối cảnh đất nước ta phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập, mở rộng và giao lưu quốc tế không chỉ về kinh tế, khoa học - công nghệ mà cả lĩnh vực văn hóa - thông tin, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao và nhiều lĩnh vực khác, cuộc sống xã hội thay đổi nhanh chóng và có tác động mạnh mẽ nhiều chiều từ bên ngoài, thanh niên chúng ta cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và những giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc, vừa biết chọn lọc, học hỏi, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống những thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa tiên tiến của dân tộc trong thời đại mới.

Măc dù đã đạt những thành tựu to lớn, đến nay nước ta vẫn còn là một nước nghèo, kém phát triển, kinh tế, khoa học - công nghệ còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục đói nghèo, phấn đấu tiến lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu là mục tiêu cháy bỏng của nhân dân ta hiện nay. Vì vậy, lúc này thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu tiến quân vào khoa học - công nghệ, là lực lượng đi đầu, năng động trong phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững, làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong cả nước, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn mới, Hội cần không ngừng đổi mới và nâng hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên có tôn giáo, thanh niên các dân tộc thiểu số, thanh niên ở trong nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; có nhiều phong trào, nhiều chương trình hành động, nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, sinh động và thiết thực, phù hợp với tuổi trẻ; tạo điều kiện giúp đỡ các bạn trẻ, nhất là thanh niên ở các khu công nghiệp mới, các vùng sâu, vùng xa, thanh niên hoàn cảnh có nhiều khó khăn cải thiện được đời sống, có thêm điều kiện học tập, lao động, rèn luyện và sinh hoạt văn hóa, có thêm điều kiện trưởng thành và cống hiến, khơi dậy khí thế hào hùng của tuổi trẻ "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Những ngày vừa qua, chúng ta xúc động đọc những cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc và nhiều anh hùng liệt sĩ khác. Chúng ta cũng hào hứng theo dõi Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc giới thiệu những tấm gương cao đẹp của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, trong đó nhiều người thuộc thế hệ thanh niên hôm nay.

Những gương sáng cao đẹp của các anh hùng ấy đã đem lại cho mỗi chúng ta biết bao xúc động, tự hào, cũng thúc giục thế hệ thanh niên hôm nay luôn sống, lao động và học tập có ích cho đất nước. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải góp phần đắc lực nuôi dưỡng và phát huy những tình cảm tốt đẹp đó, đốt cháy sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước, tinh thần sẵn sàng cống hiến, thậm chí xả thân vì cuộc sống yên bình và ngày càng tươi đẹp hơn của người thân, đồng đội, đồng chí, đồng bào, của đất nước, ở trong mỗi thanh niên Việt Nam hôm nay.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, với những kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh niên đã được rèn luyện, trưởng thành, nhất định trong giai đoạn mới, Hội Liên hiệp Thanh niên và phong trào thanh niên nước ta sẽ đạt được những thành tựu to lớn mới, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn.

Việt Báo
Va chạm nhẹ, các thanh niên lao vào "choảng" nhau tới tấp
Comment :Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Youth Union to the fire burning bright patriotic enthusiasm of youth
Secretariat, Uncle Ho, u are Phan Dien, VN Youth Federation, Youth Union, Vietnam, Ho Chi Minh Medal, member of the Political, economic development, the means social, youth groups, celebrations, speeches, country, work
(Full text of speech Politburo Member, Standing Committee of Central Party Secretary Phan Forum at Day celebrations begin system and receive the Order of Ho Chi Minh City's VN Youth Federation, 08.10.2005. The title of Youth).
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.