vietbao

Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ

Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre
Màu áo xanh tình nguyện trong lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Phan Diễn tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Hội LHTN VN, 8.10.2005. Đầu đề của Thanh Niên)

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự buổi lễ trọng thể kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng Hội. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày vui lớn hôm nay.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thắng
Trong lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thanh niên với sức lực và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ bao giờ cũng là lực lượng xung kích hùng hậu của nhân dân, có những đóng góp to lớn. 75 năm qua, từ khi ra đời lãnh sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm tới thanh niên, đánh giá cao vai trò của thanh niên, luôn xem nhiệm vụ tập hợp, giáo dục, rèn luyện thanh niên, tổ chức thanh niên thành lực lượng xung kích của cách mạng, “thâu phục thanh niên về phía cách mạng là đều cốt yếu”. Tổ chức tiền thân của Đảng ta là một tổ chức thanh niên: Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên. Trong Cương lĩnh đầu tiên và Nghị quyết Đại hội đầu tiên của Đảng ta đều đề ra nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng trong thanh niên. Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân ta khi ra đi tìm đường cứu nước và nhiều đồng chí lãnh tụ cách mạng của Đảng khi tham gia cách mạng cũng đều là những thanh niên còn rất trẻ. Thanh niên đã cùng toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước ta.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, trong biết bao công việc bộn bề của Nhà nước cách mạng non trẻ phải chống chọi với thù trong, giặc ngoài, Bác Hồ với tầm nhìn của một nhà chiến lược thiên tài, đã chỉ thị thành lập Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam với Đoàn Thanh niên cứu quốc làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên vào một mặt trận rộng rãi, động viên, tổ chức thanh niên cùng toàn dân anh dũng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách đang đe dọa vận mệnh đất nước. Ngay từ ngày đó, đáp lời kêu gọi của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên mọi miền của đất nước đã hăng hái tham gia chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, anh dũng chiến đấu khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa.

Trong suốt 30 năm kháng chiến vô cùng ác liệt, đầy hy sinh gian khổ, chống các cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc, thực dân để bảo vệ độc lập, tự do của đất nước, lớp lớp thanh niên Việt Nam, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ở tiền tuyến cũng như hậu phương, đã vượt qua biết bao hy sinh, thử thách, với những phong trào, những chiến dịch, những khẩu hiệu có sức hiệu triệu mạnh mẽ, lay động lòng người như "ba sẵn sàng", "năm xung phong", "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", "nhằm thẳng quân thù mà bắn", "đốt lửa để nhìn rõ mặt kẻ thù", "nói cho đồng bào tôi nghe", "hát cho đồng bào tôi nghe"v.v... xung kích đi đầu trên mọi trận tuyến, làm nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đóng góp to lớn vào ngày toàn thắng của dân tộc.

Trong những năm đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, bị kẻ thù bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, chủ nghĩa xã hội thế giới cũng rơi vào khủng hoảng, tan rã, tuyệt đại đa số thanh niên Việt Nam vẫn vững vàng, không dao động, vẫn tin theo Đảng, đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bất chấp mọi sự tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo của kẻ thù.

Đất nước đổi mới, với nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên lại tiếp tục là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều phong trào, nhiều chương trình hành động thanh niên do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, phát động đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong vườn hoa đẹp những tấm gương tiêu biểu tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII vừa qua có rất nhiều gương mặt thanh niên. Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta giành được trong những năm đổi mới vừa qua có công sức đóng góp to lớn và xứng đáng của thanh niên.

Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao những đóng góp đó của thanh niên, đã tặng thưởng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên nhiều phần thưởng cao quý. Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong lễ kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội hôm nay, Đảng, Nhà nước ta một lần nữa ghi nhận những đóng góp của Hội trong công tác đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên những năm qua. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí về niềm vui và vinh dự này.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Sau 20 năm đổi mới, hôm nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, vận hội và cả những thách thức, khó khăn to lớn. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X sắp tới sẽ đề ra đường lối tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ, mục tiêu, cơ hội và thách thức đối với đất nước ta trong những năm sắp tới là thời cơ và điều kiện thuận lợi cho thanh niên nước ta phát huy tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ, để khẳng định mình, để trưởng thành và cống hiến cho đất nước đồng thời cũng đòi hỏi thanh niên phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu rất mạnh mẽ để đáp ứng được những yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, xứng đáng là những chủ nhân hôm nay và tương lai đất nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, thanh niên hôm nay phải không ngừng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nhận rõ đúng, sai, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lý tưởng mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn, các thế hệ thanh niên ta đã hy sinh biết bao xương máu để xây dựng và bảo vệ.

Trong bối cảnh đất nước ta phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập, mở rộng và giao lưu quốc tế không chỉ về kinh tế, khoa học - công nghệ mà cả lĩnh vực văn hóa - thông tin, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao và nhiều lĩnh vực khác, cuộc sống xã hội thay đổi nhanh chóng và có tác động mạnh mẽ nhiều chiều từ bên ngoài, thanh niên chúng ta cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và những giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc, vừa biết chọn lọc, học hỏi, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống những thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, thực sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa tiên tiến của dân tộc trong thời đại mới.

Măc dù đã đạt những thành tựu to lớn, đến nay nước ta vẫn còn là một nước nghèo, kém phát triển, kinh tế, khoa học - công nghệ còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục đói nghèo, phấn đấu tiến lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu là mục tiêu cháy bỏng của nhân dân ta hiện nay. Vì vậy, lúc này thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu tiến quân vào khoa học - công nghệ, là lực lượng đi đầu, năng động trong phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững, làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong cả nước, phát huy vai trò xung kích, đi đầu của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn mới, Hội cần không ngừng đổi mới và nâng hiệu quả hoạt động, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên có tôn giáo, thanh niên các dân tộc thiểu số, thanh niên ở trong nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; có nhiều phong trào, nhiều chương trình hành động, nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, sinh động và thiết thực, phù hợp với tuổi trẻ; tạo điều kiện giúp đỡ các bạn trẻ, nhất là thanh niên ở các khu công nghiệp mới, các vùng sâu, vùng xa, thanh niên hoàn cảnh có nhiều khó khăn cải thiện được đời sống, có thêm điều kiện học tập, lao động, rèn luyện và sinh hoạt văn hóa, có thêm điều kiện trưởng thành và cống hiến, khơi dậy khí thế hào hùng của tuổi trẻ "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Những ngày vừa qua, chúng ta xúc động đọc những cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc và nhiều anh hùng liệt sĩ khác. Chúng ta cũng hào hứng theo dõi Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc giới thiệu những tấm gương cao đẹp của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, trong đó nhiều người thuộc thế hệ thanh niên hôm nay.

Những gương sáng cao đẹp của các anh hùng ấy đã đem lại cho mỗi chúng ta biết bao xúc động, tự hào, cũng thúc giục thế hệ thanh niên hôm nay luôn sống, lao động và học tập có ích cho đất nước. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải góp phần đắc lực nuôi dưỡng và phát huy những tình cảm tốt đẹp đó, đốt cháy sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước, tinh thần sẵn sàng cống hiến, thậm chí xả thân vì cuộc sống yên bình và ngày càng tươi đẹp hơn của người thân, đồng đội, đồng chí, đồng bào, của đất nước, ở trong mỗi thanh niên Việt Nam hôm nay.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, với những kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh niên đã được rèn luyện, trưởng thành, nhất định trong giai đoạn mới, Hội Liên hiệp Thanh niên và phong trào thanh niên nước ta sẽ đạt được những thành tựu to lớn mới, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn.

Việt Báo
Comment :Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Youth Union to the fire burning bright patriotic enthusiasm of youth
Secretariat, Uncle Ho, u are Phan Dien, VN Youth Federation, Youth Union, Vietnam, Ho Chi Minh Medal, member of the Political, economic development, the means social, youth groups, celebrations, speeches, country, work
(Full text of speech Politburo Member, Standing Committee of Central Party Secretary Phan Forum at Day celebrations begin system and receive the Order of Ho Chi Minh City's VN Youth Federation, 08.10.2005. The title of Youth).
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.