vietbao

Tự chủ là hướng đi tất yếu của các nhà hát công lập. Để tồn tại trong bối cảnh mới, kịch bản hay là yếu tố sống còn của một nhà hát để lôi kéo khán giả đến với rạp hát. Thế nhưng, đây lại đang là khâu yếu nhất của sân khấu Việt đã rất lâu rồi, sân khấu vắng bóng những tác giả có tầm.


 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao