vietbao

Tự chữa chứng ù tai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQQEhUUEhQVFhUVFBQVFxQUFRYXGBcVFRQWFhQVFRQYHSggGholHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLi0BCgoKDg0OGxAQGy8mICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMcA/QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUBAwYCB//EAD8QAAEDAQUFBQUHAwMFAQAAAAEAAhEDBAUSITEGQVFhcRMigZHBMkKhsdEHFCNSYnLwM4LhkqLxFRZDssJj/8QAGQEAAgMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBAgQF/8QAKhEAAgIBBAEDAwQDAAAAAAAAAAECEQMEEiExQRMyURQiYSMzcZEFgcH/2gAMAwEAAhEDEQA/APuCIiACIiACIiACIiACIiACIvm/2g7cGmXWayvwuzFWsMyziymfzcTnHXSspKKtl4Qc3SOh2h23s9kcaYJq1h/4qcEt/e7Rq5ittzXqnLBTHBpk+a+bULUG5Umk55uJ1dvLiTmepJVxYrLWq5l0N4AYRz7x18ljnmk+uDoQ00I98nVPvou9t5P7i53zK22Wsx/uh3QkFQLDZWN1c5x5EgeeSvrI0bmnjP8AmVRNvtktRXRCdclNzsQbhPMeqmWKwvs5LqDy0mJa6Sw5bwrRjf0nzH1Xl8c2nmCB5jJNXAtu+DRa9r61MgFjMh3h3s+JBGiubg2po2s4B3agzwGDPQhc1eVNrsjh8d/MH6KivS7XMipZyGPbBDoOZ3Q5XWSSZR4YSXB9gRcpsTtZ98b2dZvZ2hg7zdz26dpTOh5jcurWhOzHJNOmERFJAREQAREQAREQAREQBhZREAEREAEREAEREAEREAcxt9tKLBZiR/VqAtpjgYzeeQ+JgL4D2rqrozc45mcgOLnmchynqSrz7R73fbbdUaw5MJY0zk1rNT5ySea52gJ/Coju+84+9+p/6eDd6x5ZWzpYMeyP8lpZLU2kQGjtH6AxIHJjRqugsTC7v2iphG5vvHoBlC5yzVBTIZQ7zzq+AfLd6dTmuhsVClQ79pqY6hz7MGT/AHFZ2zQzqbsrN0o0vF2p8ArqmKu9zGfErmrNfVRwhjG02c8vMDXzU4WgxmS48+6PIZ/FMQlouLQ7AJfXMftb6rnrw2jpMJAtQB4Oawj/AGkFR61ir1vaIa3pB+p8VBrbMNbmRnxdAnwAJ+altAooy++hVyljhxounxwOgg9JV9s7aWuBYXTE5HeI+a4m0XfSae9JjeCG+WfoFKuyuGvGF5gHIOOahSG7LRMvKoLLaW1GtcxzXhzXN9nxA0ykdF9hum3ttFJlVmjh4g6EHoVwN4WRlqpYtCB7QUj7OLyNOo+yvzBGOmentN/nBPxS5ox54XG/KPoSIi0mIIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAKo2tvP7rY61YGC1hw/vd3WfEhW64L7YK8WVjToahcRxwNMA+LgqzdRbGYo7ppHwy1VSRhHtPMvO8knJvHmeZWAXO/Co6e+/jxz4fzRa6szl7Tpz4A6nqVGq2qB2dPTeRq7kOSxJWjrPgtqVvbRBZRidHVT8m/4W6wVs8UST7zvQKnsVlk7jGp91o5ldds9drqrvwxIGtVw7o/aDqVWVRBM6G5qJcGlxMnSRJP7WD/jmu2u+wQAXZGNSZMfzgqy7bKyztxE9ajzqeAnM9PgrKz201P6bcQ31KmTRG+Dqpi7ETfwTKlJoEtH97jA8Ccz4DxXPXhSL5wyRnL4wt55uk/DxV6x+PPEah0J9mmPHUrXXoYvadpuAEDk1uniVaSRSLaOMtNgLRJIz0DG4j5k/EKuqUpMEQeBifgV1t4tJ9gRxOpP9x9FqsVylxkyN6RfNGqPVslbOghmE6RoeahUqQs9spPaSG9oJH5ZMHoInzXQ2Wxhmirr7swMHPhI9eCbFi5NNs+gBZUa7auOkxx1LRPWM1JXQXJymqCIiCAiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAvmv20VZZZ6f5nVXH9rWtn5r6Uvlf2w5VabjoKJAHEuqZ/+oSs3sZo0v7qPjlvcQSN515N3Ba6FBrRifIbwGTnccz7Lean/AHfMFwLnuOTBmSenCfkrW6bC0VAXM7atr2bf6dPm92mX/Cx71FUdRxs3bO7PurgVK34dAZtYMi7nn7I/UczuXaWC3AtDLKxpa3LFpSbH6j7Z6KqtAxCbQ7EBn2TDhp/3fmHNxVhYrvqWgDG406e5lMFsjrrHQDxSHO3bKtG3t2doA4m0VdwEljeQaNf5kugoWF74dXOFo0YSGgeHot903ayiIpUwwcdJ5k6u8clYNpSZAk/mO7oE2NsRJ/AD2NG/gMsvAFa4c/RsczmfoFJpWbOXZlSoTKb7KWkV9OwiZOvFbxSAUgrW5RtSJ3Nmhyqr6bNM5xkraoqW+akMd0UIYkdTs4+bNSznuQTzBIPxCs1UbJUsNkojiyf9RLh81brfHpHMn7mERFYqEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAealQNEkgAbyvmP2n1G1q1INc2GUnPLp4vgeIg+a67b20mlZHPAmHNy84+ML51RvptppB+DMHNhOcAxLXQseozOL2UdLR6Vyh6v5o5mldwJOZY12rtajhwaPdCvLHZCxmGkwMZvxbzxO9x6nwUik/H7DI4yB896m2CiHPicRGpOg6BcyU5N0jfXBi7rpbiD3S92uIxDeYB7rfIldLYQPdEnjmf9x9FmjdQIzJJ3Tp5KXZqeHJPhia5kInJMl0Wcc1IaFqaV6D1qXBlZtWF4xLDXIsij04rwSvRXlQSjw4ZFc9fbZBXSvbkuevjutcToqyHY+TtLto9nSps/KxrfJoCkrjbftBga0lxbigNaOemS6yx1C6mxx1LQT4ha8eWM20vBhzYJ40pS8m5EROM4REQAREQAREQAREQAREQAREQARJWt1Zo1cB4hAUQdorD94s9WnxbI6jMfJfDbbFlYARMHLcvvlS1sGrh5z8l8k2ouQ1sTW5d8wf0zksGqinJSR2f8XPhwl12QburOrUwWnI8gDlxhX100AwfFQbksQpUwwDQmeqtqeR5JG1XZpycNpFzZrTCksqYs1W2VpaZaZClVabj7JCZTMzqywbUXuMslzdelaGZ4mkcFMu68dztRulTu+SrxcWi4aFnDkvVIyJUC8KxiGxJVnwKSbdEwuyWA+FQMpVyfbbCsqFN4HeIlVt/Ax40vJKNcb1V3vR7Sm4cRCndmBnvUa2j8N3GCpf5CC54KV1i7arRAzz/wAD5r6TTbhAA0AA8lymzFEYwT7oJzXWJukhScvkTr8jclD4/wCmURFrOeEREAEREAEREAeX1A3UgdVCrXqxuku6aeapiwnMkk8SVtp0CdFmeaT6RrWCK9zJX/UHvOUNHLM+a3MfxJJ5laWUsGq9V6mSrul5J2x6RgmHRnnzW4Z7z5rQRiC803GYgk8AhPklx4JJYFqfTA3BSm2Zx1IHxWfuAPtEn4fJM2Ni1kS8lfUIC5raC2soQHNdLwcMtOcZFd5Ss7W6NA8PVVW01yi1UxEY2Els89Wnrl5KmTC3F12O0+pisiUuj53crqju0NRoaMfdAM92N5V3RpyVopWd1MOa5paZ0KmWbNZF+TpZJbm2jVbbuqFjuxqlj92IBzZ5jWPFebFStwLcT7MRHeOGrryE+quKBU0U0+Jlm6KW3dpGb2z+hnL9RKqrJYiasEkzmSRBy00XUWmkGtJ3qPZbOBn/ADiqSjbLwyVEm2WnhaRJPVVVqoOc7J0QdImQrlgyWp1MaqXEVGdNsrmms1vcFJx4OxN/3Cfkq2vbreQQ2z0A6Miar3A8dGj4wumNIIKYCvQbkyusFnqBoNV4c4wSGiGgxmBvjqtlqqtY0ucYAGZ8YU1yh2uljaWxM5RxkqkiYvnkzZXMdBBBylWTctCR0Kl3bdzaVFtOAQBnlvOZPms1LvafZJb0zHkU+OOSRmnnhKRFo1Hj3z45/NS21ncQfBRfuj2cHcxkfIrW+thyMtPPJFtdlXGMnxRNNrcNwWoXg4mAB8VUWi1OmAvbKnZjmfmVT1mMWnVdFv8AfiNW+RW1lvYdZHUeqhMbIklant5q/qyQv0osumvB0IPRelQYSMwfLJbm2moPe881ZZ15RR4H4Zoexb6Oi1OfkoNsvZlBwxva0O7oxEDvcp4+iTdGpRlLhFnXJIWmg/E3mMj4JRrh4JBkaeS80Hd4jj8whu+SFGlQs1oAeWHUjEByGR9PNbrRLe83UKqvVxaQ9okscHHjhgh/gAZ/tVpRrB7fBRB+CZQqpf2W9mrB7Q4bx/yFtVRctUtc6mf3D1HyVutkHaswZIbZNBERWKHNbZNypHm4fJUlIwuj2upTSa78rx5EEfRc3TzCwZ/3Dr6R/pIsbKZVhTKrLErF9YMbJRF8BkXJHvSuGNnU7got3VC5pxHOdyrrdaDUdKzZq+HSfL1VXy7Gxx/bXk6Rui1OrQQvFKr3VoDiVZiVD5LRsEZLy4KFSrYTy3qYX5KyZRxaZrct9ztmoeTfVRnuUy4m5vPQeqmHM0Vy8Y2XCIi2HOCj26q1jHF4BaNx38ApC52/7RjqspDRvfd1OTR5SfFUyS2xsbhx75pGiw2eTMQNw4Dhmo1V2OoY0aY8lY2yt2NFzt8QOpyHxVfdFHIfPisLXKidKMuHL/RvfasLmtVqwBwC5gS+u924dwDp7R8z8F0lDIBWxvspnikke8AWcCNqAnpkVsxBN4M1s5ytVc7IGOPHouV2juZtfInM7+gnJfUKt103e7HQwvk+12zdoFqdUaXtDHTSMkgADIjdnnKVkxOK5Oloc6nOouv5On2KaadBlJ+rGxPEbirfR4z3rhqV8Wwwzs6QMZ1AHfBswukuqzGm3HUcXO4uP8hUjLwWz4qk5NrnwSb6c+Hdm7C7c6AYzg5HLSVKu+l2NIYjOEanfG8qCyoajs8mj4r3eFQ1fw2gxoeJ5AK35EtcKP8AZYbMXvSrOcBIeSYkZFo/L810i5i5rgfTexzoaG5wDmTGmS6da8O7b9xg1fp+p+m7QRETTKRrys3a0ns4gx11HxXE2Ubiu/XGXpRwV3jcTiHjmfjKy6mPUjdop1cT3ZWrRfFWGKRYzmuW+0+11KVjJokh2INkCSGkmSPgkRVqjXf3nunebBriPQfUp9+Aza2oPJcPshtvTY3s7c0y1jiKzQ4ue4uloc0ZDI68l9UuejZrQfwa7agwgkMe1xEnUjUK6i1wP9fClbiyqoW4xiJqRwgD4qXTvf8A/N3XErr/AKXSbjNR4gcXAQInNcZtPtnY7LTLaEVqpouwua0OY1+WHtMRE6yYnTmrbWR62KXUGzobDbRUcRoeBVnZnTI4GPVfFfs1t9eveBe5xOJrzUmYjUADcASABuC+z2E91x4uP0VGqYrLXaNr1cXTRw0xxd3vPT4KqpU8bg3ic+g1XRAJ2CPNmDUT4UTKLCLSZDxWqhjS5xAAEknQBclddpp16tSo10y8jPIiNJB0yhXm0lifWolrNcTTGmIDd/OC5F2zzycXZvDtJbIPmFlzuVpJHT0WPG4ScpU3wWe07+6wbsUnwBj4qTd4w054D0VdZ7jtToa/Nkg/iESI4EZ+avqNjeG4cMZRJIhUjGTbdFskoQioKSZz9zZnrn5laNtr7r2YU22ZjXOfIJdMMjfA1mT5K/oXQ+iJADumvktNew9qc2kmRqD66KuySjXkZHLieRSfKRy91X9aKFKa7MZ4sycSdZacvkupo3oHNDsxInMZqa3Z9hAxHPoI8FvZczAIxO+H0V44siF59Vgnyo0yzXlzQciJ6r0i2HKKivcFNzsTe4eA08tym2WwMZoJPE5lSkVVCKd0MeWbVNngUhwHkFnCOC9IrC7CIiACIiAC5raynDqdTq0/Meq6Vczt9Uw2dp39q2PIpWb2Mfp/3EV1nqwQVB2qoh9F7ToQfrktVktMtBH8hT7wh7Oo9I+iwKR1UqmmfDNoLpFLA8e8YykyCJBJ3cIU/Z66S6CCRJ1BjquhtFj7TtLO6Q6HBpETBzjPwVTct5mz/h1gWOGQxCJ6E6pylwdPFh2N/nos23QS4ySQCSZ5ZKuq3cyr2hIAIIEuaYAbnLXcTpCtxe5Ic2mC90ZhgnLXONBzKl3bZsNFhqhwJl2Ene84nNA4Sou+i2WEmtpI+zC4+xY+oRBqZidQ2ThHln4rvqGTR4lQbspFtMT7TszynQeAU+kzG4NG/Lw3lRdyORna3P4RbXNRyLz72Q6D/PyVkvNNgaABoBC9LdFUqOPOW6VmUWFlWKmERZQBhFlYQARZQIAwiLKACIiACIiACIiACIiACIsOcBmUAZXz/wC0i8A51OiD7MvdyJyaPKfNdBfm1FOgCGd9+4bp4k8F82tNV1R7nvMucZJ5n0WPVZFt2o36LA9299I2WC1YddN/1XRWSribHL4fz5LjmFT7vvA03AO9mdeH+Fz4SrhnTlC+iTet2F5xU8qjdOcL1Yqxd3azGTkYeBEj3sLgWznrCuS0PghbadM9eolaosYs/wBmyStFdTptZMMpzMgNHiJawAHxXqzXe6pU7Wvu9lv+NwV3Sp5bvBehT4q7fAt6ik1FGJgSq+lenZ2imfdDod0ORPxW621/dG5UtZkkrPvalwIUE00z6kCi5C5Np8AFOvMDIPGeW7EPULqrNaG1BiY4OHEGV1IZFJcHIyYpQdM2oiK4sLKwiACIiAMrCIgAiLKAOGqbU2g6Bg6D6laXX9aT7/kB9FpFBOxXMeXJ8nYWLGvBubtBaR789Wj6Lczai0DXAerfoVCNFOxUerP5B4sfwWbNrqo1psPSQt9LbA+9S/0u+oVGaSdkpWfJ8lXp8T8HWHaqzim55LhhBODD3jG5oGpWyzX82oxr2NJDgHAk7iJC4etRXSXNRw0KY/T881qw5nN0zPk08Iq0bL62lfRa3DTBLiRJJgRyXKW7aWtUJDjPAaNH9u89Vc7Tf02/v/8AkrlH0s0vPkkpUmaNPhhVtHpgLjLjJOclKtNb2NXp4WWrNbZTVBDluFKV6qUs17p5JbjyTuJN32x9LLVvDeOivrNebY0PkqSjTlWHYwnQToVOSLAX02YAK817aXZDJU+GHKYz2ZUOTZFJdHsuXgMQlbQFWKBsiVKS12a1VKDsVNxaeWh5EaFTaoUG0NVm66JSUlydPd22QyFZkH8zMx4tOi6GxXpSrf06jSeEwfI5r5cCo1dpOhIPEapsdVJd8meeig/bwfY3VWgSSI6qDa78oUhL3xwEGT0HBUF0Ve0pU3cWNnqMnfEFR9prJiY135XR4OH1AW2c2obkZIYFv2yZZu20obm1DzgD1QbaUfyVPJv1XHMoLYLOsX1OQ1/SYjrv+8qP5Kn+36rP/eNL8lTyH1XKNs69igj6nIH0uI6pm2FA6ioP7R6FSqe01mP/AJI6tcPRcabOvH3XkrLVTKvR438k7EkoiSaDBREUkGCvJREUBHrnLLfl55Lq6bcIAG4AeSItWnXYjN4KTaGpmxvJx+QHqufrIiRm97H4PajNMLD1hEkcawyVqeyCsoprgjyTbC6VcYJhETMfQnJ2QLQ2HLcxvdlEVK5Za+DWwyVIciIj0S+zW5yj1BKIoLIjijC2CmERUaBsttl3wHs/K+R+14mP9Qd5q3vGi59MhpG8kHeIOU7jMGeSIujh5xoxZfec82TubG+PCIEbxMpDwO7AJDtXOIDjSwiCADGODkR7AOpKIsu59j3BdHsB0iABk0e0T7DS0ZYd+I9I3r3TxknFBEjRxGUtDjmDJIbOZyI/USMIje+iNi7MNDxGbZhs6RIBBgYdDIdyIjMFbmidYB3xp4LKKG74JSSdn//Z

Theo nhóm bác sĩ thuộc chuyên khoa Tai họng của Đại học Y khoa Indiana (Mỹ) thì chứng ù tai có thể tự điều trị dễ dàng. Theo đó, dùng khăn ấm hay quấn chai nước nóng vào một cái khăn tay lăn quanh tai cho đến khi cảm giác đau không còn nữa. Hơi nóng có tác dụng kích hoạt lưu thông, giảm sức ép gây đau tai.

Hoặc dùng đầu ngón tay xoa bóp nhẹ quanh hàm và gáy (10-15 phút) cũng khá hữu hiệu. Riêng sau khi bơi, tai thường bị vô nhiều nước, bạn có thể dùng một hỗn hợp 50% cồn và 50% giấm nhỏ vào tai sẽ giúp nước bốc hơi, giảm được những cảm giác khó chịu. Bạn có thể tránh được chứng ù tai khi đi máy bay bằng cách nhai kẹo cao su, ngáp hay uống một ngụm nước.http://a9.vietbao.vn/images/vn999/upload/hangct/fn.png

Mất Ngủ, Đau Nửa Đầu, Suy Giảm Trí Nhớ ngày càng nghiêm trọng khi gốc tự do tấn công làm tổn thương tế bào thần kinh và mạch máu não.

OTiV chứa các dưỡng chất sinh học quý từ Blueberry, có tác dụng chống gốc tự do, bảo vệ và tăng cường hoạt động não.

Uống 01 viên OTiV mỗi ngày và nên duy trì thường xuyên để đạt hiệu quả tối ưu trong điều trị Mất Ngủ, Đau Nửa Đầu, Suy Giảm Trí Nhớ. OTiV đã được kiểm chứng lâm sàng bởi Đại Học Cincinnati- Mỹ.

OTiV - Cải thiện Mất Ngủ, Đau Nửa Đầu, suy giảm trí nhớ.

Trung tâm tư vấn y khoa: 08.38112777


Website:   http://otiv.com.vn/
 

Châu Yên
(MSN)

Việt Báo
Cần Thơ: Bệnh nhân HIV cầm kéo rượt đuổi bác sĩ
Comment :Tự chữa chứng ù tai
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tự chữa chứng ù tai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu chua chung u tai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tự chữa chứng ù tai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Sức Khỏe
Self-cure tinnitus
College of Medicine, tinnitus, ear and throat department, has worked, until, maybe, feeling, pain, burning, towels, use, water
in Group I physician specializing in otolaryngology of the Medical University of Indiana (USA), the tinnitus can easily treated. Accordingly, warm towels or hot water bottle wrapped in a handkerchief rolled around the ear until the pain is gone. The heat ...
Nguyên nhân gây ra tình trạng lãnh cảm tình dục ở nữ
Nguyên nhân gây ra tình trạng lãnh cảm tình dục ở nữ

Để điều trị lãnh cảm ở nữ giới, người chồng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ của chồng là liều thuốc giúp vợ chóng khỏi bệnh.

Những điều cần biết về bệnh phụ khoa

Bệnh phụ khoa là gì? Do đâu mà nữ giới bị mắc bệnh phụ khoa? Nếu bị các bệnh này, người bệnh sẽ có biểu hiện thế nào và cần phải làm gì để khắc phục.

Những ai có ý định "nạo thai" hãy đọc ngay bài này

Rất nhiều, rất nhiều những điều đau lòng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở khắp các nơi trên thế giới. Giống như một y tá ở Florida kể lại câu chuyện của mình

 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t