vietbao

Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

""Một số nơi có nói là chưa lập được quy hoạch sử dụng đất vì không có kinh phí, tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện, khó mấy mà thuận tâm thì đều có lực để vượt qua""...

GS TSKH Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận xét như vậy trong cuộc trao đổi xung quanh vấn đề tại sao chất lượng quy hoạch sử dụng đất của ta còn thấp và làm gì để chất lượng cao hơn.

Đây cũng là vấn đề Quốc hội đã thảo luận ngay tuần đầu của kỳ họp này để quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010.

Thứ trưởng Đặng Hùng Võ cho biết, đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương các cấp, đến nay 57/64 đơn vị hành chính cấp tỉnh (89%), 411/668 đơn vị hành chính cấp huyện (62%) và 5.878/10.761 đơn vị hành chính cấp xã (55%) có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001-2005 đã được xét duyệt.

Như vậy, hiện còn tới 38% đơn vị cấp huyện và 45% đơn vị cấp xã chưa có quy hoạch, con số tồn đọng là khá lớn. Nhưng điều đáng nói ở đây là chất lượng quy hoạch không cao (không phù hợp với nhu cầu thực tế nên phải điều chỉnh thường xuyên), nhiều nơi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hiến pháp đã quy định là đất đai phải quản lý theo quy hoạch sử dụng đất mà trung bình có tới 40% đơn vị cấp huyện và cấp xã chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vậy UBND các địa phương đó đang vi phạm Hiến pháp nói chung và pháp luật đất đai nói riêng. Tại sao lại có vấn đề lớn như vậy, thưa ông?

Đúng, UBND của những địa phương chưa có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà cũng chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được xét duyệt đều đang vi phạm hiến pháp và pháp luật về đất đai.

Những đơn vị hành chính thuộc đô thị đã có quy hoạch chi tiết xây dựng (về nguyên tắc, quy hoạch này được hình thành sau khi quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt nhưng trong thực tế đã được xét duyệt từ trước) có thể sử dụng quy hoạch chi tiết xây dựng để quản lý đất đai.

Đối với các đơn vị hành chính khác, tình trạng chưa có quy hoạch sử dụng đất để quản lý đất đai có nguyên nhân chính là do việc quản lý theo quy hoạch gây khó khăn hơn cho người quản lý vì quyết định của họ phải phù hợp quy hoạch. Một số nơi có nói là chưa lập được quy hoạch sử dụng đất vì không có kinh phí, tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện, khó mấy mà thuận tâm thì đều có lực để vượt qua.

Làm gì để khắc phục tình trạng này, thưa ông?

Làm gì để khắc phục, câu trả lời vừa dễ mà vừa khó. Là dễ, nếu mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, lúc đó không cần nói gì mà đất đai vẫn cứ được quản lý theo quy hoạch một cách minh bạch, công khai. Vì vi phạm pháp luật không bị xử lý hoặc xử lý không nghiêm nên "trên bảo" mà "dưới không nghe", không có quy hoạch cũng không sao. Là khó, vì ngay khiếu kiện về đất đai ngày càng nhiều, tham nhũng về đất đai đang đứng đầu bảng nhưng còn chưa thấy câu trả lời.

Khá nhiều ý kiến cho rằng chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của ta hiện nay quá kém, làm để mà làm, thiếu luận cứ, không phù hợp thực tiễn, chẳng ăn nhập với thị trường, thường xuyên phải điều chỉnh, ông thấy những ý kiến đó thế nào?

Chất lượng lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa cao là một thực tế hiện nay, còn kém tới mức nào thì tôi muốn bình luận thêm. Luật đất đai năm 1993 đã có quy định khung chung về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Luật này đã gắn nhiều với cơ chế thị trường nhưng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất vẫn nặng về bao cấp. Luật Đất đai năm 2003 đã có những bước đổi mới quan trọng về hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Về chất lượng lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các cấp địa phương, có thể nói là nhìn chung chất lượng đã có nhiều tiến bộ nhưng thực sự chưa đạt yêu cầu đề ra. Có thể coi số liệu về hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai đạt yêu cầu đủ để xây dựng quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất được ước tính sát với thực tiễn; điểm yếu cơ bản là luận cứ để quyết định phương án bố trí quỹ đất thế nào mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường cao hơn các phương án khác.

Một phương pháp rất giản dị mà các nhà kinh tế hay dùng là phương pháp phân tích lợi ích- chi phí (lấy giá trị của lợi ích trừ giá trị của chi phí mà dương thì nên làm, dương càng lớn thì càng nên làm) vẫn chưa được áp dụng vào phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của quy hoạch sử dụng đất.

Triển khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cũng là điểm đang gặp phải nhiều ý kiến phê phán, ông nghĩ gì về những ý kiến này?

Những ý kiến đó là đúng. Nhiều khi tôi đọc đoạn viết về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước trong quy hoạch sử dụng đất của một vài tỉnh thấy buồn nhưng rồi lại muốn cười; ví dụ như viết là mọi loại đất đã thực hiện vượt chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Người viết chắc không hiểu rằng việc chuyển đất chuyên trồng lúa, đất có rừng sang sử dụng vào mục đích khác, chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển đất phi nông nghiệp không thu tiền sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, chuyển đất không phải đất ở sang đất ở mà thực hiện vượt chỉ tiêu được duyệt là vi phạm pháp luật.

Việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được khắc phục cơ bản ở cấp tỉnh nhưng còn đang nóng ở cấp huyện.

Việc người sử dụng đất tự chuyển mục đích sử dụng đất đối với 5 trường hợp (quy định cụ thể trong Luật đất đai 2003) phải được phép đã được khắc phục phần nào, tại nhiều địa phương chính quyền chưa có can thiệp tích cực để ngăn chặn. Tình trạng làm nhà bám đường giao thông, tự phá rừng để trồng cây công nghiệp, tự chuyển đất lúa sang nuôi tôm không theo quy hoạch vẫn còn tồn tại ở một số nơi.

Tôi cho rằng chúng ta đã có rất nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện, nâng cấp hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhưng hình như kết quả vẫn chưa được như mong muốn, sắp tới chúng ta tiếp tục phải làm gì?

Tôi thấy có thể nhiều cố gắng nơi này nhưng cũng có ít cố gắng nơi khác. UBTV Quốc hội đã lựa chọn giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2006 là một quyết định rất sáng suốt.

Chính phủ đã trình ngay được kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 đồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 là một cố gắng tuyệt vời.

Tại Trung ương cần làm rõ về mặt pháp lý đối với mối quan hệ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để khỏi chồng chéo, đỡ tốn kém và nâng cao hiệu quả. Tiếp theo, UBND của địa phương tất cả các cấp cần ý thức được rằng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một công cụ để quản lý đất đai, không có hoặc vi phạm đều là vi phạm pháp luật, để quản lý tốt thì chất lượng phải cao.

Với vai trò quản lý lĩnh vực nhạy cảm này, ông có dự định gì?

Riêng tôi, sắp tới tôi sẽ chủ trì một hướng nghiên cứu khoa học về việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý về sử dụng đất, tiềm năng đất đai và các công cụ phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu đó. Chắc đây sẽ là một công cụ công nghệ hỗ trợ tốt cho công việc này.

(Theo VNN)

Comment :Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam gi khi quy hoach su dung dat con nhieu khuyet tat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Nhà Đất
What to do when planning land use so much "" "disabled"?
Land use planning, land use planning, administrative divisions, violation of law, economic development, land rights, non-farm, what to do, management, quality, no building , the local level, the
"" Some have said is not set to be the land use planning because there is no funding, I think that's just rhetoric, but little hard upon the mind, have power to pass "" ....
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,32036,590
TP HCM36,32036,570
Đà Nẵng36,32036,590
Nha Trang36,31036,590
Bình Phước36,29036,600
Cà Mau36,32036,590
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 00:00 - 30/07/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro24.825,08
AUDĐô Úc16.824,07
CADĐô Canada17.046,15
CHFThụy Sĩ22.903,08
GBPBảng Anh29.535,64
JPYYên Nhật217,82
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 29/07/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  -0.75%
  -4.91
  652.23
 • HNX-Index
  0.23%
  0.20
  83.71
 • VS 100
  -0.91%
  -1.86
  201.89
 • VS-Large Cap
  -0.85%
  -2.45
  286.43
 • VS-Mid Cap
  -0.17%
  -0.14
  84.29
 • VS-Small Cap
  0.15%
  0.05
  33.84
 • VS-Micro Cap
  -0.44%
  -0.16
  36.42
 • UPCOM
  0.3%
  0.19
  56.54
 • VN30
  -0.8%
  -5.16
  639.17
 • VN50
  -1.3%
  -6.39
  495.01
Phiên giao dịch chiều 29/7:Đạp trụ cuối phiên

Thanh khoản trên thị trường phiên sáng nay duy trì ở mức tương đối thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX chỉ đạt 1.300 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 100 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ