vietbao

Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

""Một số nơi có nói là chưa lập được quy hoạch sử dụng đất vì không có kinh phí, tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện, khó mấy mà thuận tâm thì đều có lực để vượt qua""...

GS TSKH Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận xét như vậy trong cuộc trao đổi xung quanh vấn đề tại sao chất lượng quy hoạch sử dụng đất của ta còn thấp và làm gì để chất lượng cao hơn.

Đây cũng là vấn đề Quốc hội đã thảo luận ngay tuần đầu của kỳ họp này để quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010.

Thứ trưởng Đặng Hùng Võ cho biết, đối với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương các cấp, đến nay 57/64 đơn vị hành chính cấp tỉnh (89%), 411/668 đơn vị hành chính cấp huyện (62%) và 5.878/10.761 đơn vị hành chính cấp xã (55%) có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001-2005 đã được xét duyệt.

Như vậy, hiện còn tới 38% đơn vị cấp huyện và 45% đơn vị cấp xã chưa có quy hoạch, con số tồn đọng là khá lớn. Nhưng điều đáng nói ở đây là chất lượng quy hoạch không cao (không phù hợp với nhu cầu thực tế nên phải điều chỉnh thường xuyên), nhiều nơi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hiến pháp đã quy định là đất đai phải quản lý theo quy hoạch sử dụng đất mà trung bình có tới 40% đơn vị cấp huyện và cấp xã chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vậy UBND các địa phương đó đang vi phạm Hiến pháp nói chung và pháp luật đất đai nói riêng. Tại sao lại có vấn đề lớn như vậy, thưa ông?

Đúng, UBND của những địa phương chưa có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà cũng chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được xét duyệt đều đang vi phạm hiến pháp và pháp luật về đất đai.

Những đơn vị hành chính thuộc đô thị đã có quy hoạch chi tiết xây dựng (về nguyên tắc, quy hoạch này được hình thành sau khi quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt nhưng trong thực tế đã được xét duyệt từ trước) có thể sử dụng quy hoạch chi tiết xây dựng để quản lý đất đai.

Đối với các đơn vị hành chính khác, tình trạng chưa có quy hoạch sử dụng đất để quản lý đất đai có nguyên nhân chính là do việc quản lý theo quy hoạch gây khó khăn hơn cho người quản lý vì quyết định của họ phải phù hợp quy hoạch. Một số nơi có nói là chưa lập được quy hoạch sử dụng đất vì không có kinh phí, tôi cho rằng đó chỉ là ngụy biện, khó mấy mà thuận tâm thì đều có lực để vượt qua.

Làm gì để khắc phục tình trạng này, thưa ông?

Làm gì để khắc phục, câu trả lời vừa dễ mà vừa khó. Là dễ, nếu mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, lúc đó không cần nói gì mà đất đai vẫn cứ được quản lý theo quy hoạch một cách minh bạch, công khai. Vì vi phạm pháp luật không bị xử lý hoặc xử lý không nghiêm nên "trên bảo" mà "dưới không nghe", không có quy hoạch cũng không sao. Là khó, vì ngay khiếu kiện về đất đai ngày càng nhiều, tham nhũng về đất đai đang đứng đầu bảng nhưng còn chưa thấy câu trả lời.

Khá nhiều ý kiến cho rằng chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của ta hiện nay quá kém, làm để mà làm, thiếu luận cứ, không phù hợp thực tiễn, chẳng ăn nhập với thị trường, thường xuyên phải điều chỉnh, ông thấy những ý kiến đó thế nào?

Chất lượng lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa cao là một thực tế hiện nay, còn kém tới mức nào thì tôi muốn bình luận thêm. Luật đất đai năm 1993 đã có quy định khung chung về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Luật này đã gắn nhiều với cơ chế thị trường nhưng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất vẫn nặng về bao cấp. Luật Đất đai năm 2003 đã có những bước đổi mới quan trọng về hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Về chất lượng lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các cấp địa phương, có thể nói là nhìn chung chất lượng đã có nhiều tiến bộ nhưng thực sự chưa đạt yêu cầu đề ra. Có thể coi số liệu về hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai đạt yêu cầu đủ để xây dựng quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất được ước tính sát với thực tiễn; điểm yếu cơ bản là luận cứ để quyết định phương án bố trí quỹ đất thế nào mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường cao hơn các phương án khác.

Một phương pháp rất giản dị mà các nhà kinh tế hay dùng là phương pháp phân tích lợi ích- chi phí (lấy giá trị của lợi ích trừ giá trị của chi phí mà dương thì nên làm, dương càng lớn thì càng nên làm) vẫn chưa được áp dụng vào phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của quy hoạch sử dụng đất.

Triển khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cũng là điểm đang gặp phải nhiều ý kiến phê phán, ông nghĩ gì về những ý kiến này?

Những ý kiến đó là đúng. Nhiều khi tôi đọc đoạn viết về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước trong quy hoạch sử dụng đất của một vài tỉnh thấy buồn nhưng rồi lại muốn cười; ví dụ như viết là mọi loại đất đã thực hiện vượt chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Người viết chắc không hiểu rằng việc chuyển đất chuyên trồng lúa, đất có rừng sang sử dụng vào mục đích khác, chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển đất phi nông nghiệp không thu tiền sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, chuyển đất không phải đất ở sang đất ở mà thực hiện vượt chỉ tiêu được duyệt là vi phạm pháp luật.

Việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được khắc phục cơ bản ở cấp tỉnh nhưng còn đang nóng ở cấp huyện.

Việc người sử dụng đất tự chuyển mục đích sử dụng đất đối với 5 trường hợp (quy định cụ thể trong Luật đất đai 2003) phải được phép đã được khắc phục phần nào, tại nhiều địa phương chính quyền chưa có can thiệp tích cực để ngăn chặn. Tình trạng làm nhà bám đường giao thông, tự phá rừng để trồng cây công nghiệp, tự chuyển đất lúa sang nuôi tôm không theo quy hoạch vẫn còn tồn tại ở một số nơi.

Tôi cho rằng chúng ta đã có rất nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện, nâng cấp hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhưng hình như kết quả vẫn chưa được như mong muốn, sắp tới chúng ta tiếp tục phải làm gì?

Tôi thấy có thể nhiều cố gắng nơi này nhưng cũng có ít cố gắng nơi khác. UBTV Quốc hội đã lựa chọn giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2006 là một quyết định rất sáng suốt.

Chính phủ đã trình ngay được kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 đồng thời với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 là một cố gắng tuyệt vời.

Tại Trung ương cần làm rõ về mặt pháp lý đối với mối quan hệ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để khỏi chồng chéo, đỡ tốn kém và nâng cao hiệu quả. Tiếp theo, UBND của địa phương tất cả các cấp cần ý thức được rằng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một công cụ để quản lý đất đai, không có hoặc vi phạm đều là vi phạm pháp luật, để quản lý tốt thì chất lượng phải cao.

Với vai trò quản lý lĩnh vực nhạy cảm này, ông có dự định gì?

Riêng tôi, sắp tới tôi sẽ chủ trì một hướng nghiên cứu khoa học về việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý về sử dụng đất, tiềm năng đất đai và các công cụ phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu đó. Chắc đây sẽ là một công cụ công nghệ hỗ trợ tốt cho công việc này.

(Theo VNN)

Hotgirl hận đời đi lang thang chửi bới giữa đường phố Hà Nội
Comment :Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam gi khi quy hoach su dung dat con nhieu khuyet tat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Làm gì khi quy hoạch sử dụng đất còn nhiều ""khuyết tật""? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Nhà Đất
What to do when planning land use so much "" "disabled"?
Land use planning, land use planning, administrative divisions, violation of law, economic development, land rights, non-farm, what to do, management, quality, no building , the local level, the
"" Some have said is not set to be the land use planning because there is no funding, I think that's just rhetoric, but little hard upon the mind, have power to pass "" ....
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,33036,600
TP HCM36,33036,580
Đà Nẵng36,33036,600
Nha Trang36,32036,600
Bình Phước36,30036,610
Cà Mau36,33036,600
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 16:35 - 26/08/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.335,00
EUREuro25.318,00
AUDĐô Úc17.105,00
CADĐô Canada17.410,82
CHFThụy Sĩ23.245,76
GBPBảng Anh29.611,62
JPYYên Nhật223,09
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 26/08/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  1.40%
  9.25
  667.75
 • HNX-Index
  0.74%
  0.61
  83.93
 • VS 100
  2.86%
  5.92
  212.87
 • VS-Large Cap
  1.82%
  5.31
  297.85
 • VS-Mid Cap
  0.61%
  0.52
  85.09
 • VS-Small Cap
  0.45%
  0.15
  33.42
 • VS-Micro Cap
  -0.28%
  -0.10
  35.71
 • UPCOM
  0.1%
  0.07
  55.58
 • VN30
  1.2%
  7.65
  656.71
 • VN50
  1.6%
  8.15
  511.95
Phiên giao dịch chiều 26/8:Thanh khoản được cải thiện

Thanh khoản trên thị trường phiên hôm nay cải thiện đáng kể so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp khoảng hơn 180 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.