vietbao

Thông tư số 96/2002/TT-BTC

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Bộ Tài chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 96/2002/TT-BTC Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số75/2002/NĐ - CP ngày 30/8/2002

của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuếMôn bài

Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành kèmtheo Quyết định số 200/NQ -TVQH ngày 18 tháng 01 năm 1996 của Uỷ ban Thường vụQuốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh ngày 03 tháng 3 năm 1989 của Hội đồngNhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, điều lệ vềthuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá;

Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ - HĐNN ngày 10 tháng 9 năm1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế môn bài và thuế sát sinh;

Căn cứ Nghị định số 75/2002/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số75/2002/NĐ - CP của Chính phủ nêu trên như sau:

I - Mức thuế môn bài:

1- Các tổ chức kinh doanh nộp thuế Môn bài theo 4 mức baogồm:

a - Thuế Môn bài nộp theo mức thống nhất 3.000.000 đồngmột năm đối với các cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm: Cácdoanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanhnghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài, tổchức và cá nhân nước ngoài có kinh doanh tại Việt nam, các cơ sở kinh tếcủa cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang vàtổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác.

b - Thuế Môn bài nộp theo mức 2.000.000 đồng một nămđối với các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng cửa hiệu hạch toán phụthuộc hoặc báo sổ và các tổ hợp sản xuất kinh doanh.

c - Thuế Môn bài nộp theo mức 1.500.000 đồng một nămđối với Các Hợp tác xã ( trừ các HTX qui định ở tiết d điểm này ).

d - Thuế Môn bài nộp theo mức 1.000.000 đồng một nămđối với:

- Các HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụsản xuất nông nghiệp, HTX làm muối, HTX đánh bắt hải sản, HTX tín dụng.

- Các cơ sở kinh doanh quy định tại tiết b, c điểm nàynếu có các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh dịch vụ... ở cácđịa điểm khác không cùng địa điểm của cơ sở thì mỗi cửa hàng, quầyhàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh dịch vụ ... phải nộp thuế Môn bài theo mức1.000.000 đồng một năm.

2 - Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể nộp thuếMôn bài theo 6 mức bao gồm:

- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể..- Người lao động trongcác Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạtđộng theo Luật ĐTNN...) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi  phí, tựchịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

- Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoáncùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo qui định tại điểm 1.dnêu trên. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhậnkhoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thìtừng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.

- Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhànước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN, các Công ty cổ phần, Công tyTNHH... nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộpmột khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thìthuế Môn bài thu theo từng thành viên.

Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX (gọi chung là xã viênHTX) nhận nhiệm vụ HTX giao nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết cđiểm 1 phần II của Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của BộTài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã, thì không phảinộp thuế Môn bài riêng; nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quyđịnh thì phải nộp thuế Môn bài riêng.

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với cácđối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

II - Nộp thuế Môn bài:

1- Thời gian nộp thuế Môn bài:

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập,được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu nămthì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mãsố thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cảnăm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của nămdương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng đượccấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khaiđăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểmphát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm

2 - Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuếcấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sởkinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhautrong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của.bản thâncơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc,đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địaphương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửahàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửahiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minhđã nộp thuế Môn bài ( biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xácnhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ,ngành nghề kinh doanh ...làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năngkiểm tra kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinhdoanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình đượccấp ĐKKD.

III - tổ chức thực hiện

1- Trong những tháng cuối năm, Cục thuế các tỉnh, thànhphố phải rà soát nắm lại toàn bộ cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanhtrên địa bàn, điều tra doanh thu, thu nhập thực tế để phân loại và xếp bậctheo qui định của Biểu thuế Môn bài. Trên cơ sở đó lập sổ thuế, duyệt sổthuế và công khai để thực hiện. Việc rà soát đối tượng kinh doanh, lập bộvà duyệt bộ, phát hành thông báo thuế Môn bài hàng năm phải hoàn thànhtrước ngày 31/12 năm trước.

2- Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp đủ và đúng hạnthuế Môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Nếu nộp chậm thì bị phạt 0,1%( một phần nghìn )số tiền nộp chậm cho mỗi ngày nộp chậm. Nếu trốn tránhviệc nộp thuế Môn bài, khi kiểm tra ngoài việc phải nộp đủ số thuế môn bàiđã qui định, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm cơ sở kinh doanh còn bịphạt tiền từ 1 đến 5 lần số thuế gian lận.

3- Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm2003, thay thế Thông tư số 69 TC/TCT ngày 5 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về việc thu nộp thuế Môn bài. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tàichính để hướng dẫn bổ sung./.


kt. Bộ trưởng bộ tài chính

thứ trưởng

Trương Chí Trung
Thế giới "rùng mình" trước đặc sản Việt Nam
Comment :Thông tư số 96/2002/TT-BTC
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thông tư số 96/2002/TT-BTC bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tu so 962002TTBTC ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thông tư số 96/2002/TT-BTC ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Circular 96/2002/TT-BTC
Socialist Republic of Vietnam, business establishments, tax, finance ministries, government, workers, taxpayers and circulars , businesses, stores, shops, offices, the number
Ministry of Finance socialist Republic of Vietnam.
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,29036,570
TP HCM36,29036,550
Đà Nẵng36,29036,570
Nha Trang36,28036,570
Bình Phước36,26036,580
Cà Mau36,29036,570
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 08:30 - 27/08/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.335,00
EUREuro25.318,00
AUDĐô Úc17.105,00
CADĐô Canada17.410,82
CHFThụy Sĩ23.245,76
GBPBảng Anh29.611,62
JPYYên Nhật223,09
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 27/08/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  1.40%
  9.25
  667.75
 • HNX-Index
  0.74%
  0.61
  83.93
 • VS 100
  2.86%
  5.92
  212.87
 • VS-Large Cap
  1.82%
  5.31
  297.85
 • VS-Mid Cap
  0.61%
  0.52
  85.09
 • VS-Small Cap
  0.45%
  0.15
  33.42
 • VS-Micro Cap
  -0.28%
  -0.10
  35.71
 • UPCOM
  0.1%
  0.07
  55.58
 • VN30
  1.2%
  7.65
  656.71
 • VN50
  1.6%
  8.15
  511.95
Phiên giao dịch chiều 26/8:Thanh khoản được cải thiện

Thanh khoản trên thị trường phiên hôm nay cải thiện đáng kể so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp khoảng hơn 180 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t