vietbao

Thông tư số 96/2002/TT-BTC

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Bộ Tài chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 96/2002/TT-BTC Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số75/2002/NĐ - CP ngày 30/8/2002

của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuếMôn bài

Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành kèmtheo Quyết định số 200/NQ -TVQH ngày 18 tháng 01 năm 1996 của Uỷ ban Thường vụQuốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh ngày 03 tháng 3 năm 1989 của Hội đồngNhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Pháp lệnh, điều lệ vềthuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá;

Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ - HĐNN ngày 10 tháng 9 năm1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế môn bài và thuế sát sinh;

Căn cứ Nghị định số 75/2002/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số75/2002/NĐ - CP của Chính phủ nêu trên như sau:

I - Mức thuế môn bài:

1- Các tổ chức kinh doanh nộp thuế Môn bài theo 4 mức baogồm:

a - Thuế Môn bài nộp theo mức thống nhất 3.000.000 đồngmột năm đối với các cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm: Cácdoanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanhnghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài, tổchức và cá nhân nước ngoài có kinh doanh tại Việt nam, các cơ sở kinh tếcủa cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang vàtổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác.

b - Thuế Môn bài nộp theo mức 2.000.000 đồng một nămđối với các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng cửa hiệu hạch toán phụthuộc hoặc báo sổ và các tổ hợp sản xuất kinh doanh.

c - Thuế Môn bài nộp theo mức 1.500.000 đồng một nămđối với Các Hợp tác xã ( trừ các HTX qui định ở tiết d điểm này ).

d - Thuế Môn bài nộp theo mức 1.000.000 đồng một nămđối với:

- Các HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụsản xuất nông nghiệp, HTX làm muối, HTX đánh bắt hải sản, HTX tín dụng.

- Các cơ sở kinh doanh quy định tại tiết b, c điểm nàynếu có các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh dịch vụ... ở cácđịa điểm khác không cùng địa điểm của cơ sở thì mỗi cửa hàng, quầyhàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh dịch vụ ... phải nộp thuế Môn bài theo mức1.000.000 đồng một năm.

2 - Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể nộp thuếMôn bài theo 6 mức bao gồm:

- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể..- Người lao động trongcác Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạtđộng theo Luật ĐTNN...) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi  phí, tựchịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

- Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoáncùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo qui định tại điểm 1.dnêu trên. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhậnkhoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thìtừng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.

- Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhànước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN, các Công ty cổ phần, Công tyTNHH... nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộpmột khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thìthuế Môn bài thu theo từng thành viên.

Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX (gọi chung là xã viênHTX) nhận nhiệm vụ HTX giao nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết cđiểm 1 phần II của Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của BộTài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã, thì không phảinộp thuế Môn bài riêng; nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quyđịnh thì phải nộp thuế Môn bài riêng.

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với cácđối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

II - Nộp thuế Môn bài:

1- Thời gian nộp thuế Môn bài:

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập,được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu nămthì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mãsố thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cảnăm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của nămdương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng đượccấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khaiđăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểmphát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm

2 - Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuếcấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sởkinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhautrong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của.bản thâncơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc,đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địaphương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửahàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửahiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minhđã nộp thuế Môn bài ( biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xácnhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ,ngành nghề kinh doanh ...làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năngkiểm tra kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinhdoanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình đượccấp ĐKKD.

III - tổ chức thực hiện

1- Trong những tháng cuối năm, Cục thuế các tỉnh, thànhphố phải rà soát nắm lại toàn bộ cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanhtrên địa bàn, điều tra doanh thu, thu nhập thực tế để phân loại và xếp bậctheo qui định của Biểu thuế Môn bài. Trên cơ sở đó lập sổ thuế, duyệt sổthuế và công khai để thực hiện. Việc rà soát đối tượng kinh doanh, lập bộvà duyệt bộ, phát hành thông báo thuế Môn bài hàng năm phải hoàn thànhtrước ngày 31/12 năm trước.

2- Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp đủ và đúng hạnthuế Môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Nếu nộp chậm thì bị phạt 0,1%( một phần nghìn )số tiền nộp chậm cho mỗi ngày nộp chậm. Nếu trốn tránhviệc nộp thuế Môn bài, khi kiểm tra ngoài việc phải nộp đủ số thuế môn bàiđã qui định, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm cơ sở kinh doanh còn bịphạt tiền từ 1 đến 5 lần số thuế gian lận.

3- Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm2003, thay thế Thông tư số 69 TC/TCT ngày 5 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về việc thu nộp thuế Môn bài. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tàichính để hướng dẫn bổ sung./.


kt. Bộ trưởng bộ tài chính

thứ trưởng

Trương Chí Trung
Comment :Thông tư số 96/2002/TT-BTC
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thông tư số 96/2002/TT-BTC bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tu so 962002TTBTC ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thông tư số 96/2002/TT-BTC ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Circular 96/2002/TT-BTC
Socialist Republic of Vietnam, business establishments, tax, finance ministries, government, workers, taxpayers and circulars , businesses, stores, shops, offices, the number
Ministry of Finance socialist Republic of Vietnam.
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,52036,820
TP HCM36,52036,800
Đà Nẵng36,52036,820
Nha Trang36,51036,820
Bình Phước36,49036,830
Cà Mau36,52036,820
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 08:40 - 30/07/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro24.825,08
AUDĐô Úc16.824,07
CADĐô Canada17.046,15
CHFThụy Sĩ22.903,08
GBPBảng Anh29.535,64
JPYYên Nhật217,82
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 30/07/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  -0.75%
  -4.91
  652.23
 • HNX-Index
  0.23%
  0.20
  83.71
 • VS 100
  -0.91%
  -1.86
  201.89
 • VS-Large Cap
  -0.85%
  -2.45
  286.43
 • VS-Mid Cap
  -0.17%
  -0.14
  84.29
 • VS-Small Cap
  0.15%
  0.05
  33.84
 • VS-Micro Cap
  -0.44%
  -0.16
  36.42
 • UPCOM
  0.3%
  0.19
  56.54
 • VN30
  -0.8%
  -5.16
  639.17
 • VN50
  -1.3%
  -6.39
  495.01
Phiên giao dịch chiều 29/7:Đạp trụ cuối phiên

Thanh khoản trên thị trường phiên sáng nay duy trì ở mức tương đối thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX chỉ đạt 1.300 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 100 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ