vietbao

Làm kế toán phải có chứng chỉ hành nghề

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Tại Hội trường sáng nay (19/5), Quốc hội đã dành 30 phút đầu tiên để tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, các đại biểu cùng xem xét lại và thông qua các điều của Luật Kế toán. Nhìn chung, lần chỉnh sửa cuối cùng không có nhiều điểm khác biệt so với Dự luật đã trình .

Lam ke toan phai co chung chi hanh nghe
Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết - Yên Bái phát biểu.

Một số ý kiến đại biểu cho rằng, quy định cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề như Dự luật là quá cao, không thực tế. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình rằng: Dịch vụ kế toán là dịch vụ đòi hỏi chất lượng và có sự ràng buộc cao về pháp lý liên quan đến độ tin cậy của số liệu, tài liệu kế toán, đến tình hình và kết quả hoạt động tài chính của đơn vị. Vì vậy, người đứng đầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán phải có đủ năng lực, trình độ phù hợp. Người quản lý các doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán do doanh nghiệp mình cung cấp. Do đó, cá nhân đứng tên hành nghề dịch vụ kế toán hoặc người đứng đầu doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Ở các nước, chứng chỉ hành nghề kế toán là chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán viên. Người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật này được cấp chứng chỉ hành nghề và có thể thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, lập văn phòng hành nghề kế toán. Người làm kế toán trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán và trong văn phòng hành nghề kế toán do cá nhân trong tên thành lập cần có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung lực lượng vũ trang nhân dân là đối tượng áp dụng Luật, nhưng theo Uỷ ban thường vụ Quốc hội: ""Theo tính chất hoạt động kinh tế, tài chính, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân gồm 3 loại: cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp quốc phòng. Các đối tượng quy định tại các điểm trong Luật đã bao gồm đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Vì vậy, không quy định lực lượng vũ trang nhân dân thành một đối tượng riêng"".

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không nên quy định văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là đối tượng áp dụng Luật. Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Kiên - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội - trình bày thêm như sau: Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không được mua, bán, cung ứng dịch vụ thương mại, nhưng có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính để duy trì hoạt động xúc tiến thương mại và các hoạt động hành chính khác. Về nguyên tắc, văn phòng có hoạt động kinh tế, tài chính phải thực hiện công tác kế toán. ""Vì vậy, xin Quốc hội cho quy định văn phòng đại diện thuộc đối tượng áp dụng Luật. Công tác kế toán của văn phòng đại diện đơn giản, vì vậy đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ hướng dẫn như quy định tại khoản 2 là hợp lý"".

Về kế toán quản trị, kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp: Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định trong Luật hoặc nếu có thì chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc và giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị xin giữ như dự thảo vì kế toán quản trị được dùng chủ yếu để phục vụ cho việc điều hành trong nội bộ đơn vị kế toán. Mức độ chi tiết, phương pháp kế toán quản trị của mỗi đơn vị không hoàn toàn giống nhau mà phụ thuộc vào yêu cầu và năng lực quản lý của từng đơn vị. Để giúp các đơn vị kế toán tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, yêu cầu và năng lực quản lý, Bộ Tài chính đã và đang nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn về kế toán quản trị áp dụng cho 2 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quản lý hành chính nhà nước. Đây là những văn bản hướng dẫn có tính định hướng nhưng rất cần thiết trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chuyển quy định ""kế toán chi tiết"" lên trước ""kế toán tổng hợp"". Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết là hai công việc kế toán tiến hành song song, đồng thời có tác dụng kiểm tra, đối chiếu lẫn nhau nên không nhất thiết phải xếp theo thứ tự.

Về đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng không thể quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế mà chỉ nên quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Cũng có ý kiến khác đề nghị bỏ quy định hạch toán, quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Ban soạn thảo cho rằng, ngoại tệ phát sinh trong hoạt động kinh tế là một thực tế khách quan. Có hai trường hợp phát sinh ngoại tệ trong hoạt động kinh tế cần được xem xét xử lý: Một là hoạt động mua, bán ngoại tệ (tức là dùng tiền này để mua tiền khác) thì phải và có thể hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế khi phát sinh nghiệp vụ mua, bán hoặc chuyển đổi ngoại tệ. Hai là ngoại tệ thu được và ghi trả, thanh toán trong hoạt động mua, bán hàng, cung cấp dịch vụ, trong hoạt động vay, trả nợ, nhận vốn. Ngoài việc ghi sổ theo nguyên tệ đã thực nhận, thực xuất, kế toán phải sử dụng một tỷ giá nhất định làm căn cứ quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ và lập báo cáo tài chính.

Khoản 2 Điều 1 9 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam đã quy định ""Ngân hàng nhà nước xác định và công bố tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam"". Cho đến nay, điều khoản này đang có hiệu lực. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Quốc hội lần này cũng không đề cập đến nội dung Điều 19. Trong thực tế, có nhiều tỷ giá hối đoái có thể làm căn cứ để quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam, nhưng chọn tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) là để bảo đảm tính thống nhất trong xem xét, đánh giá và kiếm soát các hoạt động kinh tế, không thể căn cứ vào một tỷ giá hối đoái cá biệt hoặc tỷ giá hối đoái do một ngân hàng thương mại hay tổ chức kinh doanh tiền tệ công bố.

Về thời hạn nộp báo cáo tài chính, hầu hết ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính của dự thảo Luật. Cũng có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng thời hạn quy định như dự thảo Luật là quá dài, chỉ nên quy định là 60 ngày, ý kiến khác lại đề nghị quy định thời hạn dài hơn là 120 ngày để phù hợp với các đơn vị kế toán có nhiều cấp. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: Hiện nay, trong thực tế có nhiều cấp quản lý, nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Các đơn vị thụ hưởng kinh phí ngân sách nhà nước được chia ra thành các đơn vị dự toán cấp I, II, III. Trong sản xuất, kinh doanh có đơn vị hạch toán toàn ngành, có đơn vị hạch toán độc lập, có đơn vị hạch toán phụ thuộc... Vì vậy, để phù hợp với thực tế và thống nhất với các luật hiện hành, Luật Kế toán quy định khung thời hạn tối đa là 90 ngày là hợp lý. Đối với từng loại đơn vị, từng lĩnh vực hoạt động, đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ quy định cụ thể trong văn bản dưới luật.

Về thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng, có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị cần mở rộng đối tượng được thuê làm kế toán và thuê làm kế toán trưởng; một số ý kiến yêu cầu Luật làm rõ về thuê làm kế toán và thuê làm dịch vụ kế toán. Ông Nguyễn Đức Kiên giải trình trước Quốc hội rằng: ""Việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng là vấn đề rất mới ở nước ta. Tuy vậy, trong xu hướng phát triển hành nghề kế toán thì đây là hoạt động rất cần thiết. Điều 55 đã quy định điều kiện và tiêu chuẩn về hành nghề kế toán. Do đó, về nguyên tắc các đơn vị kế toán đều được thuê làm kế toán và kế toán trưởng. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thì việc thuê làm kế toán và kế toán trưởng cần được tiến hành theo các điều kiện cụ thể và thực hiện từng bước theo quy định của pháp luật. Thuê làm kế toán có hai loại, thuê lao động làm kế toán và thuê dịch vụ kế toán. Điều 56 chỉ quy định thuê dịch vụ kế toán, thuê làm kế toán trưởng do doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Điều 56 được chỉnh sửa"".

 • Hồng Phúc

Việt Báo
Comment :Làm kế toán phải có chứng chỉ hành nghề
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Làm kế toán phải có chứng chỉ hành nghề bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam ke toan phai co chung chi hanh nghe ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Làm kế toán phải có chứng chỉ hành nghề ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Do not have accounting practicing certificate
In Society, State Bank of Vietnam, the National Assembly Standing Committee, President Ho Chi Minh, accounting services, parliamentarians, the exchange exchange, professional accountant, chief accountant, accounting law, applicable law, practice, school
At the school this morning (19/5), Congress has spent the first 30 minutes in honor of President Ho Chi Minh. Next, the delegates reviewed and approved the articles of the Law on Accounting. Overall, last modified time there is not much difference ...
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,47036,770
TP HCM36,47036,750
Đà Nẵng36,47036,770
Nha Trang36,46036,770
Bình Phước36,44036,780
Cà Mau36,47036,770
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 10:25 - 30/07/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro24.825,08
AUDĐô Úc16.824,07
CADĐô Canada17.046,15
CHFThụy Sĩ22.903,08
GBPBảng Anh29.535,64
JPYYên Nhật217,82
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 30/07/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  -0.75%
  -4.91
  652.23
 • HNX-Index
  0.23%
  0.20
  83.71
 • VS 100
  -0.91%
  -1.86
  201.89
 • VS-Large Cap
  -0.85%
  -2.45
  286.43
 • VS-Mid Cap
  -0.17%
  -0.14
  84.29
 • VS-Small Cap
  0.15%
  0.05
  33.84
 • VS-Micro Cap
  -0.44%
  -0.16
  36.42
 • UPCOM
  0.3%
  0.19
  56.54
 • VN30
  -0.8%
  -5.16
  639.17
 • VN50
  -1.3%
  -6.39
  495.01
Phiên giao dịch chiều 29/7:Đạp trụ cuối phiên

Thanh khoản trên thị trường phiên sáng nay duy trì ở mức tương đối thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX chỉ đạt 1.300 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 100 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.