vietbao

Làm gì với “giấy phép con”?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Lam gi voi giay phep con
Nghị định giấy phép (GP) kinh doanh - một văn bản được cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi, với hi vọng sẽ chấm dứt tình trạng ban hành GP “con” tràn lan cuối cùng vẫn chưa được ban hành...

Ông NGUYỄN ĐÌNH CUNG, trưởng ban nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương), giải thích lý do cũng như cảnh báo về những hậu quả của những GP “con” hiện nay.

Doanh nghiệp nói: “Cần”. Chính phủ bảo: “Không”

+ Thưa ông, cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi rất nhiều sự ra đời của nghị định GP kinh doanh nhưng cuối cùng Chính phủ vẫn chưa đồng ý ban hành nghị định này. Vì sao?

- Hiện nay chúng ta phân hoạt động kinh doanh thành các loại: tự do kinh doanh, cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Việc đặt ra những yêu cầu, hạn chế, ràng buộc đối với hoạt động kinh doanh như vậy nhằm bảo vệ một lợi ích công cộng, làm cho hoạt động kinh doanh tốt hơn. Nhưng chúng ta chưa có phương pháp luận, tư duy về việc đặt ra ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện cứ nhiều ra mỗi khi văn bản luật, nghị định mới ra đời, trong khi đáng lẽ nó phải dần thu hẹp lại để tương quan với việc thị trường ngày càng tự do hơn.

Chính vì thế, việc hình thành một cơ chế kiểm soát việc ban hành các GP “con” để tránh việc hạn chế quyền tự do kinh doanh là cần thiết. Cơ chế này sẽ giám sát quá trình hình thành GP kinh doanh bắt đầu từ ý tưởng, soạn thảo cho đến ban hành, thực thi GP... để thay đổi cách ban hành văn bản vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, nghị định GP kinh doanh được xây dựng và được lấy ý kiến rất nhiều cơ quan, tổ chức. Trong quá trình thảo luận, cộng đồng doanh nghiệp rất ủng hộ. Cơ quan nhà nước thì địa phương ủng hộ, trung ương thì phần lớn phản đối. Cơ quan phản đối nhiều là Bộ Tư pháp. Họ cho rằng quá trình soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật đã được qui định trong Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật rồi và luật cũng đã đặt ra trình tự, thủ tục để ban hành chứ không phải không có.

Vì thế, nếu giờ có thêm nghị định thì sẽ là chồng chéo, trùng lặp, thậm chí vượt thẩm quyền. Vì vậy, theo họ là củng cố năng lực của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chứ không nên lập ra một qui trình riêng, bộ máy riêng để giám sát.

+ Ông có đồng ý với những lập luận đó không?

- Về hình thức, lập luận như vậy là đúng. Nhưng về bản chất thì cần xem xét kỹ. Đúng là Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật đã có và quá trình đưa ra các GP kinh doanh phải tuân thủ qui định của luật này. Nhưng ngay trong các qui định của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật, nếu phân tích kỹ sẽ thấy có những điểm, những chỗ qui định chưa chặt.

Ví dụ việc ban hành GP kinh doanh, theo qui định của luật là phải có tham vấn, lấy ý kiến của những đối tượng dự kiến sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh nhưng lại không qui định cụ thể về trình tự, thủ tục, nội dung bản chất của lấy ý kiến tham vấn.

Chính vì thế nên việc tham vấn hiện nay rất hình thức, làm để đủ thủ tục chứ không phải để buộc các cơ quan soạn thảo phải chấp nhận nếu ý kiến đó đúng. Hiện nay, lấy ý kiến cũng được, không lấy cũng được, thích thì lấy, không thích thì thôi, trùng ý mình thì lấy, không trùng thì chưa chắc đã lấy. Nếu đúng ra thì phải lấy ý kiến nào hợp lý và không lấy ý kiến nào thì phải báo cáo lại cho cơ quan được tham vấn và báo cáo cho cơ quan cao hơn quyết định.

Mặt khác, Bộ Tư pháp và các cơ quan hiện nay thẩm định từng văn bản riêng lẻ trong khi GP là một vấn đề có khi được qui định trong không chỉ một mà vài ba văn bản. Nếu những văn bản đó ban hành trong những thời điểm khác nhau và trong mỗi văn bản thường chỉ có một vài điều nói về GP kinh doanh, và phải lọc ra từng điểm mới tạo thành qui định pháp luật về GP kinh doanh. Như vậy, quá trình thẩm định riêng lẻ từng văn bản sẽ rất dễ bỏ sót. Đấy là chưa kể phần lớn GP kinh doanh hiện nay được qui định bởi thông tư chứ không phải bởi luật, nghị định, mà qui định bởi thông tư thì không phải Bộ Tư pháp thẩm định...

Qui định về GP kinh doanh về bản chất là sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào quyền tự do kinh doanh của người dân để bảo vệ một lợi ích chung nào đó của xã hội. Như thế Nhà nước phải qui định đầy đủ nội dung của nó. Hiện nay, danh mục tham khảo cho đầy đủ nội dung của qui định về GP kinh doanh thường phải có mười nội dung, nhưng ở VN thông thường không đủ. Các qui định đó phân tán, không đầy đủ, không rõ ràng, đặc biệt không rõ ràng ở các điều kiện được cấp phép.

Cơ chế khiếu nại trong trường hợp không được cấp phép lại càng không rõ ràng, cứ chung chung theo pháp luật về khiếu nại tố cáo. Có một thực trạng nữa là tình trạng “GP trong GP”, tức là để hoàn thành một hồ sơ thì anh phải xin chấp nhận của nhiều nơi khác mà tất cả những vấn đề này đều không có qui định trình tự, thủ tục, hồ sơ, điều kiện để được chấp thuận. Sự không rõ ràng, cụ thể đó đẫn dến tình trạng họ cho cũng được, không cho cũng được, đồng ý cho người này, không đồng ý cho người khác. Như thế sẽ đặt doanh nghiệp trước nguy cơ không được cấp phép kinh doanh mặc dù đã đầu tư xong.

Như vậy, nói Luật ban hành văn bản pháp luật đã qui định việc ra GP chỉ đúng về hình thức, không đúng về bản chất, nội dung.

+ Có ý kiến cho rằng sở dĩ nghị định GP kinh doanh không được ban hành là do soạn thảo còn sơ sài, không có lập luận thuyết phục?

- Tất cả lập luận nêu trong dự thảo nghị định là những lập luận mà tôi đã nói với các anh. Vấn đề ở đây là sự khác nhau về quan điểm. Chúng tôi đã lập luận đầy đủ, cho rằng nghị định này không trái với các văn bản pháp luật khác mà chỉ bổ sung cho những văn bản pháp luật đó. Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật xét chiều ngang, nghị định này xét chiều dọc nên nghị định sâu hơn.

+ Phải chăng còn những lý do nào khác khiến nghị định không được ban hành?

- Văn bản công khai nói lý do không ban hành như vậy nên tôi cũng chỉ biết vậy. Không nên suy diễn theo ý kiến chủ quan của mình.

Thiếu cơ chế, GP “con” còn gia tăng

+ Sau khi Chính phủ thông báo không ban hành nghị định GP kinh doanh, đã có cơ quan chức năng nào phản hồi lại?

- Chúng tôi đã kiến nghị lên mà không được rồi và biết lập luận của Chính phủ như thế thì không thể nào làm tiếp được nữa. Nhiều khi phải chấp nhận và phải phân tích lại xem tại sao như thế và mình có thể làm gì trong điều kiện này. Nếu kiến nghị lại thì phải đặt vào chương trình của Chính phủ chứ không phải muốn làm là được.

+ Như ông nói thì sự cần thiết phải ban hành nghị định GP kinh doanh là rất rõ ràng. Vậy tại sao Bộ Tư pháp chống lại?

- Các bạn đi hỏi Bộ Tư pháp xem tại sao (cười...). Tôi nói chuyện tại các hội thảo thì cộng đồng doanh nghiệp rất ủng hộ, nhưng về tới cơ quan Chính phủ thì ý kiến phản đối nặng nhất trong thời gian đó là Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, có lẽ Thủ tướng cũng cảm nhận được vấn đề này nên khi Chính phủ quyết định không thông qua nghị định, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, và đưa nhiệm vụ rà soát GP, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi cho tổ công tác.

Tất nhiên nếu thành lập một tổ chức bộ máy là hội đồng quốc gia về GP kinh doanh và cơ chế là nghị định này thì sẽ tạo cơ sở pháp lý cho thể chế này vận hành hiệu quả hơn. Về mặt năng lực, tổ công tác có thể làm được, nhưng về mặt thẩm quyền thì ít hơn và lại không có cơ chế để hoạt động. Chúng tôi đã thực hiện rà soát 37 GP kinh doanh trong tổng số gần 500 GP hiện hành. Kết quả cho thấy 51% GP có vấn đề về căn cứ pháp lý.

+ Bãi bỏ những GP “con” bất hợp lý là một việc phải làm, nhưng vấn đề là cần xử lý các cơ quan ra những GP “con” đó như thế nào?

- Hiện chúng ta không có biện pháp xử lý. Trong bốn năm, từ 2000-2003, đã từng có ba văn bản (một lần bằng nghị định, hai lần bằng quyết định bãi bỏ các GP con, đồng thời chỉ thị cho các bộ, ngành là phải rà soát, báo cáo Thủ tướng về tình trạng GP kinh doanh bất hợp lý), nhưng kết quả cuối cùng là... không ai làm. Mới đây Thủ tướng tiếp tục chỉ thị các bộ rà soát lại và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-12, nhưng tôi tin đến nay không có bộ nào báo cáo và nếu có thì quả thật là sự thay đổi đột biến.

+ Vậy nếu nghị định GP kinh doanh ra đời thì có giải quyết được việc ban hành tràn lan các GP “con” không?

- Muốn giải quyết vấn đề đó thì phải đặt ra giải pháp có tính hệ thống. Đặt ra giải pháp rồi nhưng thực hiện được hay không thì còn nhiều chuyện khác. Đặt được giải pháp có tính hệ thống thì hi vọng kết quả đạt được có tính hệ thống. Kinh nghiệm các nước cho thấy làm như thế thì họ đạt được kết quả. Nhưng nếu ý chí chính trị không mạnh mẽ, hoặc ý chí chính trị mạnh mẽ nhưng sự chống đối rất lớn thì nó sẽ ngăn cản sự phát triển.

Kết quả rà soát 37 GP kinh doanh do Ban Pháp chế (Phòng Thương mại và công nghiệp VN) thực hiện cho thấy hệ thống GP kinh doanh tại VN cần được cải thiện và có nhiều GP ra đời chẳng để làm gì.

- Có tới 19/37 GP có vấn đề về căn cứ pháp lý. Một số loại GP hoàn toàn không có căn cứ (ví dụ: văn bản đồng ý nội dung kịch bản trò chơi trực tuyến và các điều kiện kinh doanh trò chơi trực tuyến khác qui định tại thông tư liên tịch 60/2006/TTLT). Một số loại GP được qui định trong các văn bản không còn hiệu lực pháp lý (ví dụ: các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu được qui định trong thông tư 14/1999/TT-BTM). Một số loại GP có căn cứ pháp lý rất mơ hồ.

- Có 13/37 GP có vấn đề về căn cứ logic. Ví dụ, giấy xác nhận đủ điều kiện về an toàn trật tự do Bộ Công an cấp cho các đại lý bán lẻ xăng dầu là không có căn cứ logic, bởi vấn đề an toàn cháy nổ với đại lý xăng dầu đã được đảm bảo khi Bộ Thương mại xem xét các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. GP hoạt động in xuất bản phẩm được xem là biện pháp kiểm soát nhằm bảo vệ trật tự văn hóa xã hội, nhưng trên thực tế nó không thể hiện chức năng này bởi các điều kiện về cấp phép không liên quan đến nội dung của xuất bản phẩm, và bản thân hoạt động in ấn không quyết định đến nội dung của xuất bản phẩm.

- Tất cả 37 GP qui định các điều kiện cấp phép chưa đạt yêu cầu. Ví dụ, các điều kiện để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an toàn trật tự (đối với ngành nghề khắc dấu) bao gồm cả các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc, vệ sinh môi trường, tức là các điều kiện hoàn toàn không liên quan đến việc kiểm soát làm con dấu giả hoặc làm con dấu không được phép. GP qui định điều kiện chung chung, không rõ ràng, tạo cho nhũng nhiễu, đồng thời không đạt mục tiêu bảo vệ lợi ích công cộng, như điều kiện để được cấp GP hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là doanh nghiệp phải có “đủ nhân lực về ngoại ngữ và nghiệp vụ về xuất khẩu”, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm là “đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ và con người”.

Khác với qui định khá thông thoáng trong các văn bản pháp luật, thực tế viêc cấp các GP lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Hoặc là cơ quan tiếp nhận đòi hỏi thêm nhiều giấy tờ bổ sung; hoặc là người xin GP không được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện hồ sơ dẫn tới tình trạng phải đi lại nhiều lần; hoặc là để hoàn thiện hồ sơ, người xin cấp phép phải có giấy tờ chấp thuận, xác nhận... của cơ quan khác. Các cơ quan cấp phép có quyền tự do khá lớn trong việc quyết định cấp phép hoặc từ chối cấp phép. Thủ tục phức tạp, thiếu minh bạch.

Hậu quả do “những GP... chẳng để làm gì”: kết quả thanh tra các nhà thuốc ở TP.HCM cho thấy 80% nhà thuốc không có dược sĩ theo qui định. Thanh tra của Sở Văn hóa thông tin Hà Nội năm 2006 cho thấy 148/225 biển quảng cáo lớn vi phạm các qui định về quảng cáo...

Qua rà soát 37 GP kinh doanh, có 15 GP bị đề nghị bỏ toàn bộ hoặc bỏ một phần nội dung. Số còn lại được đề nghị duy trì nhưng phải điều chỉnh điều kiện cấp phép.

KHIẾT HƯNG - HOÀNG BẮC

Việt Báo
Comment :Làm gì với “giấy phép con”?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Làm gì với “giấy phép con”? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lam gi voi giay phep con ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Làm gì với “giấy phép con”? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
What to do with "licenses"?
Business, free enterprise, certification, conditions, opinions, qualified, judicial, regulation, issued, documents, decrees, agency law, GP
Decree permits (GP) business - a text that is waiting for the business community, the hope of ending the GP issue, "the" final spread has not been issued ....
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,47036,770
TP HCM36,47036,750
Đà Nẵng36,47036,770
Nha Trang36,46036,770
Bình Phước36,44036,780
Cà Mau36,47036,770
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 00:00 - 31/07/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro24.825,08
AUDĐô Úc16.824,07
CADĐô Canada17.046,15
CHFThụy Sĩ22.903,08
GBPBảng Anh29.535,64
JPYYên Nhật217,82
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 31/07/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  -0.75%
  -4.91
  652.23
 • HNX-Index
  0.23%
  0.20
  83.71
 • VS 100
  -0.91%
  -1.86
  201.89
 • VS-Large Cap
  -0.85%
  -2.45
  286.43
 • VS-Mid Cap
  -0.17%
  -0.14
  84.29
 • VS-Small Cap
  0.15%
  0.05
  33.84
 • VS-Micro Cap
  -0.44%
  -0.16
  36.42
 • UPCOM
  0.3%
  0.19
  56.54
 • VN30
  -0.8%
  -5.16
  639.17
 • VN50
  -1.3%
  -6.39
  495.01
Phiên giao dịch chiều 29/7:Đạp trụ cuối phiên

Thanh khoản trên thị trường phiên sáng nay duy trì ở mức tương đối thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX chỉ đạt 1.300 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 100 tỷ đồng.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.