vietbao

Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSTC) đang xúc tiến áp dụng phương thức khớp lệnh mới. Để giúp các nhà đầu tư thao tác thuận lợi, VTC xin giới thiệu một số vấn đề liên quan đến phương thức khớp lệnh liên tục.

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

So với phương thức khớp lệnh liên tục như TTGDCK Hà Nội (HASTC) đang áp dụng, phương thức khớp lệnh liên tục tại HOSTC có sự khác biệt căn bản ở những điểm sau:

Kham pha phuong thuc khop lenh lien tuc
Các nhà đầu tư đang theo dõi bảng giao dịch điện tử. Ảnh: Tiền Phong.

Thời gian khớp lệnh liên tục tại HOSTC chỉ trong 1 tiếng đồng hồ (từ 9h00-10h00 trong ngày) trong khi tại HASTC là 2 tiếng (9h00-10h00 trong ngày).

Giá tham chiếu của cổ phiếu tại HOSTC là giá giao dịch cuối cùng của phiên gần nhất trước đó trong khi giá tham chiếu của cổ phiếu tại HASTC là giá bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất.

Như vậy, giá tham chiếu của cổ phiếu tại hostc có thể là giá khớp lệnh tại phiên định kỳ thứ 3 trong ngày, trong trường hợp không xác định được giá trong phiên này thì sẽ lấy giá của giao dịch cuối cùng của phiên khớp lệnh liên tục thứ 2 trong ngày.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu tại Hostc là ±5% trong khi tại Hastc là ±10%.

Loại lệnh giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục tại Hostc có 2 loại lệnh: lệnh giới hạn (LO) và lệnh thị trường (MP). Trong khi tại Hastc chỉ có một loại lệnh giới hạn (LO).

Hiệu quả

Việc chuyển sang khớp lệnh liên tục, đồng thời áp dụng lệnh thị trường, không có gì khác hơn là nhằm cải thiện tỷ lệ giao dịch thành công của nhà đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Với sự tăng trưởng nhanh của TTCK trong thời gian qua cho thấy, tình trạng rớt lệnh và lệnh của người đầu tư không được chuyển tới sàn (TTGDCK) là hiện tượng phổ biến tại công ty chứng khóan (CTCK) hay nói cách khác là sự quá tải.

Sự quá tải đó đối với người đầu tư là mất cơ hội giao dịch, đối với CTCK là một khoản doanh thu không thực hiện được.

Việc áp dụng giao dịch liên tục không gì khác là để giảm thiểu sự quá tải đó và tránh được sự dồn cục của khớp lệnh định kỳ hiện nay.

Trên thực tế, khớp lệnh định kỳ 3 phiên/ngày, nghĩa là chỉ có 3 thời điểm có sự tương tác cung – cầu để hình thành giá mà thôi trong khi đó phương thức mới có 1 tếng giao dịch khớp lệnh liên tục và vì vậy sẽ cho tỷ lệ lệnh được khớp cao hơn so với mức 50-60% như hiện nay.

Và như vậy, mức độ thành công của các lệnh giao dịch của nhà đầu tư sẽ được cải thiện.

Những thay đổi

Khi chuyển sang phương thức giao dịch mới, kết hợp khớp lệnh định kỳ và liên tục, ngoài lệnh giới hạn sẽ có thêm 3 loại lệnh: lệnh thị trường (MP), lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) và lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khóan tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Lệnh thị trường được ưu tiên trước lệnh giới hạn và chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Đồng thời lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) cũng tương tự như ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa.

Mặc dù có 4 lệnh được sử dụng nhưng trong mỗi một đợt khớp lệnh thì chỉ có thể sử dụng tối đa 2 loại lệnh và vì vậy, nhà đầu tư luôn luôn có hai sự lựa chọn về đặt lệnh giao dịch.

Thời gian của các phiên giao dịch là từ 8h30-9h; 9h-10h; 10h-10h30.

Như vậy, kết thúc phiên 1. Để nhà đầu tư có thể kịp đặt lệnh hoặc hủy lệnh ở phiên 2 thì khi kết thúc phiên 1, Trung tâm sẽ chuyển kết quả khớp lệnh phiên 1 về cho mỗi công ty chứng khoán trong đó có kết quả chi tiết từng lệnh và công ty chứng khoán sẽ căn cứ vào đó để thông báo lại cho nhà đầu tư.

Tương tự trong thời gian khớp lệnh liên tục, kết quả khớp lệnh cũng được truyền trực tuyến về cho từng công ty chứng khoán.

Trong đợt khớp lệnh định kỳ đầu tiên (từ 8h30-9h): chỉ sử dụng lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) và lệnh giới hạn.

Trong đợt khớp lệnh liên tục (từ 9h-10h): chỉ sử dụng lệnh giới hạn và lệnh thị trường.

Trong đợt khớp lệnh định kỳ thứ hai (từ 10h30-11h): chỉ sử dụng lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) và lệnh giới hạn.

Nguyên tắc khớp lệnh sẽ theo thứ tự: giá, thời gian.

Ưu tiên về giá: lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc khớp lệnh và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

Giả sử, trên thị trường đang có 3 lệnh bán tại các mức giá 80, 81 và 82 với tổng khối lượng bán là 5.000 cổ phiếu và một lệnh MP mua 6.000 cổ phiếu được đẩy vào.

Khi đó, lệnh mua MP sẽ khớp hết 5.000 cổ phiếu của bên bán, phần còn lại 1.000 cổ phiếu của lệnh mua MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn tại mức giá cao hơn giá khớp cuối cùng 82 một bước giá là 82.500 đồng.

Tương tự, nếu trên thị trường có 3 lệnh mua đó và lệnh MP bán thì phần còn lại 1.000 cổ phiếu của lệnh bán MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn tại mức giá thấp hơn giá khớp cuối cùng 80 một bước giá là 79.500 đồng.

Các lệnh MP của nhà đầu tư nước ngoài nếu không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy bỏ. Nhưng trong thời gian khớp lệnh định kỳ, nhà đầu tư không được hủy lệnh giao dịch đã đặt.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thế nào?

Trong thời gian khớp lệnh: khối lượng CP, CCQ mua của NĐTNN được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện, còn khối lượng bán thì cộng ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+3).

Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua của NĐTNN chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng CP, CCQ được phép mua đã hết họăc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.

Trong thời gian thỏa thuận: khối lượng chứng khoán được phép mua của NĐTNN sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thựchiện giữa hai NĐTNN với nhau.

"Chuyển sang khớp lệnh liên tục, đồng thời áp dụng lệnh thị trường, không có gì khác hơn là nhằm cải thiện giao dịch thành công của nhà đầu tư".

Phó giám đốc TT GDCK TP. HCM Lê Hải Trà

Việc áp dụng phương thức liên tục mới chỉ là bắt đầu những thách thức ngày càng gia tăng đối với người đầu tư cá nhân.

Tại TTGDCK Tp.HCM hiện có 107 công ty niêm yết nhưng đến cuối năm 2007 con số này có thể sẽ lên tới hàng nghìn công ty.

Lúc đó đối với các nhà đầu tư cá nhân, phải đầu tư rất nhiều về thời gian mới có thể theo dõi được hết tình hình của các công ty niêm yết.

Điều này cũng đặt ra một yêu cầu thực tế là nếu không có thời gian nghiên cứu, đánh giá thì nhà đầu tư nên gửi tiền cho các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên trước mắt, cách an toàn nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân khi tham gia mua bán chứng khoán tại TTGDCK Tp.HCM trong thời gian tới có áp dụng phương thức khớp lệnh mới là phải tập trung theo dõi thị trường và theo dõi mức giá đặt lệnh.

Khi đã đặt lệnh thì phải hết sức lưu ý là nếu muốn mua ở mức giá nào thì hãy đặt ở mức giá đó, đừng cố tình đặt giá trần nếu không muốn mua ở giá đó.

Lưu ý thứ hai là đối với lệnh thị trường, phải hết sức cảnh giác. Bên cạnh tính ưu việt là tạo khả năng giao dịch thành công rất cao, thì mặt trái của lệnh thị trường là có thể khớp tại giá mà người đầu tư không mong mmuốn.

Hoàng Lan (sưu tầm)

Việt Báo
Comment :Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kham pha phuong thuc khop lenh lien tuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Visit the continuous matching method
Ho Chi Minh, the trading system, stock exchanges, investors, limit order, in time, determined, continuous price , mode, make, market, market order, set
Securities Trading Center in Ho Chi Minh City (HOSTC) is promoting the application of new order-matching method. To help investors convenient operation, VTC would introduce a number of issues related to continuous order matching method ..
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,44036,710
TP HCM36,44036,690
Đà Nẵng36,44036,710
Nha Trang36,43036,710
Bình Phước36,41036,720
Cà Mau36,44036,710
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 11:00 - 29/07/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro24.809,40
AUDĐô Úc16.853,19
CADĐô Canada17.085,08
CHFThụy Sĩ22.905,41
GBPBảng Anh29.546,84
JPYYên Nhật213,78
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 29/07/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  -0.47%
  -3.09
  654.05
 • HNX-Index
  0.00%
  0.00
  83.51
 • VS 100
  -0.75%
  -1.52
  202.23
 • VS-Large Cap
  -0.65%
  -1.88
  287.00
 • VS-Mid Cap
  -0.01%
  -0.01
  84.42
 • VS-Small Cap
  -0.03%
  -0.01
  33.78
 • VS-Micro Cap
  -0.30%
  -0.11
  36.47
 • UPCOM
  0.2%
  0.12
  56.47
 • VN30
  -0.4%
  -2.73
  641.60
 • VN50
  -0.7%
  -3.51
  497.89
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ