vietbao

Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSTC) đang xúc tiến áp dụng phương thức khớp lệnh mới. Để giúp các nhà đầu tư thao tác thuận lợi, VTC xin giới thiệu một số vấn đề liên quan đến phương thức khớp lệnh liên tục.

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

So với phương thức khớp lệnh liên tục như TTGDCK Hà Nội (HASTC) đang áp dụng, phương thức khớp lệnh liên tục tại HOSTC có sự khác biệt căn bản ở những điểm sau:

Kham pha phuong thuc khop lenh lien tuc
Các nhà đầu tư đang theo dõi bảng giao dịch điện tử. Ảnh: Tiền Phong.

Thời gian khớp lệnh liên tục tại HOSTC chỉ trong 1 tiếng đồng hồ (từ 9h00-10h00 trong ngày) trong khi tại HASTC là 2 tiếng (9h00-10h00 trong ngày).

Giá tham chiếu của cổ phiếu tại HOSTC là giá giao dịch cuối cùng của phiên gần nhất trước đó trong khi giá tham chiếu của cổ phiếu tại HASTC là giá bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất.

Như vậy, giá tham chiếu của cổ phiếu tại hostc có thể là giá khớp lệnh tại phiên định kỳ thứ 3 trong ngày, trong trường hợp không xác định được giá trong phiên này thì sẽ lấy giá của giao dịch cuối cùng của phiên khớp lệnh liên tục thứ 2 trong ngày.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu tại Hostc là ±5% trong khi tại Hastc là ±10%.

Loại lệnh giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục tại Hostc có 2 loại lệnh: lệnh giới hạn (LO) và lệnh thị trường (MP). Trong khi tại Hastc chỉ có một loại lệnh giới hạn (LO).

Hiệu quả

Việc chuyển sang khớp lệnh liên tục, đồng thời áp dụng lệnh thị trường, không có gì khác hơn là nhằm cải thiện tỷ lệ giao dịch thành công của nhà đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Với sự tăng trưởng nhanh của TTCK trong thời gian qua cho thấy, tình trạng rớt lệnh và lệnh của người đầu tư không được chuyển tới sàn (TTGDCK) là hiện tượng phổ biến tại công ty chứng khóan (CTCK) hay nói cách khác là sự quá tải.

Sự quá tải đó đối với người đầu tư là mất cơ hội giao dịch, đối với CTCK là một khoản doanh thu không thực hiện được.

Việc áp dụng giao dịch liên tục không gì khác là để giảm thiểu sự quá tải đó và tránh được sự dồn cục của khớp lệnh định kỳ hiện nay.

Trên thực tế, khớp lệnh định kỳ 3 phiên/ngày, nghĩa là chỉ có 3 thời điểm có sự tương tác cung – cầu để hình thành giá mà thôi trong khi đó phương thức mới có 1 tếng giao dịch khớp lệnh liên tục và vì vậy sẽ cho tỷ lệ lệnh được khớp cao hơn so với mức 50-60% như hiện nay.

Và như vậy, mức độ thành công của các lệnh giao dịch của nhà đầu tư sẽ được cải thiện.

Những thay đổi

Khi chuyển sang phương thức giao dịch mới, kết hợp khớp lệnh định kỳ và liên tục, ngoài lệnh giới hạn sẽ có thêm 3 loại lệnh: lệnh thị trường (MP), lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) và lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khóan tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Lệnh thị trường được ưu tiên trước lệnh giới hạn và chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh liên tục.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Đồng thời lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) cũng tương tự như ATO nhưng được áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa.

Mặc dù có 4 lệnh được sử dụng nhưng trong mỗi một đợt khớp lệnh thì chỉ có thể sử dụng tối đa 2 loại lệnh và vì vậy, nhà đầu tư luôn luôn có hai sự lựa chọn về đặt lệnh giao dịch.

Thời gian của các phiên giao dịch là từ 8h30-9h; 9h-10h; 10h-10h30.

Như vậy, kết thúc phiên 1. Để nhà đầu tư có thể kịp đặt lệnh hoặc hủy lệnh ở phiên 2 thì khi kết thúc phiên 1, Trung tâm sẽ chuyển kết quả khớp lệnh phiên 1 về cho mỗi công ty chứng khoán trong đó có kết quả chi tiết từng lệnh và công ty chứng khoán sẽ căn cứ vào đó để thông báo lại cho nhà đầu tư.

Tương tự trong thời gian khớp lệnh liên tục, kết quả khớp lệnh cũng được truyền trực tuyến về cho từng công ty chứng khoán.

Trong đợt khớp lệnh định kỳ đầu tiên (từ 8h30-9h): chỉ sử dụng lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO) và lệnh giới hạn.

Trong đợt khớp lệnh liên tục (từ 9h-10h): chỉ sử dụng lệnh giới hạn và lệnh thị trường.

Trong đợt khớp lệnh định kỳ thứ hai (từ 10h30-11h): chỉ sử dụng lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) và lệnh giới hạn.

Nguyên tắc khớp lệnh sẽ theo thứ tự: giá, thời gian.

Ưu tiên về giá: lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian: trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc khớp lệnh và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh MP mua hoặc giá sàn đối với lệnh MP bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.

Giả sử, trên thị trường đang có 3 lệnh bán tại các mức giá 80, 81 và 82 với tổng khối lượng bán là 5.000 cổ phiếu và một lệnh MP mua 6.000 cổ phiếu được đẩy vào.

Khi đó, lệnh mua MP sẽ khớp hết 5.000 cổ phiếu của bên bán, phần còn lại 1.000 cổ phiếu của lệnh mua MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn tại mức giá cao hơn giá khớp cuối cùng 82 một bước giá là 82.500 đồng.

Tương tự, nếu trên thị trường có 3 lệnh mua đó và lệnh MP bán thì phần còn lại 1.000 cổ phiếu của lệnh bán MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn tại mức giá thấp hơn giá khớp cuối cùng 80 một bước giá là 79.500 đồng.

Các lệnh MP của nhà đầu tư nước ngoài nếu không được thực hiện hết sẽ tự động bị hủy bỏ. Nhưng trong thời gian khớp lệnh định kỳ, nhà đầu tư không được hủy lệnh giao dịch đã đặt.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thế nào?

Trong thời gian khớp lệnh: khối lượng CP, CCQ mua của NĐTNN được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện, còn khối lượng bán thì cộng ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch (T+3).

Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua của NĐTNN chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng CP, CCQ được phép mua đã hết họăc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.

Trong thời gian thỏa thuận: khối lượng chứng khoán được phép mua của NĐTNN sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thựchiện giữa hai NĐTNN với nhau.

"Chuyển sang khớp lệnh liên tục, đồng thời áp dụng lệnh thị trường, không có gì khác hơn là nhằm cải thiện giao dịch thành công của nhà đầu tư".

Phó giám đốc TT GDCK TP. HCM Lê Hải Trà

Việc áp dụng phương thức liên tục mới chỉ là bắt đầu những thách thức ngày càng gia tăng đối với người đầu tư cá nhân.

Tại TTGDCK Tp.HCM hiện có 107 công ty niêm yết nhưng đến cuối năm 2007 con số này có thể sẽ lên tới hàng nghìn công ty.

Lúc đó đối với các nhà đầu tư cá nhân, phải đầu tư rất nhiều về thời gian mới có thể theo dõi được hết tình hình của các công ty niêm yết.

Điều này cũng đặt ra một yêu cầu thực tế là nếu không có thời gian nghiên cứu, đánh giá thì nhà đầu tư nên gửi tiền cho các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên trước mắt, cách an toàn nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân khi tham gia mua bán chứng khoán tại TTGDCK Tp.HCM trong thời gian tới có áp dụng phương thức khớp lệnh mới là phải tập trung theo dõi thị trường và theo dõi mức giá đặt lệnh.

Khi đã đặt lệnh thì phải hết sức lưu ý là nếu muốn mua ở mức giá nào thì hãy đặt ở mức giá đó, đừng cố tình đặt giá trần nếu không muốn mua ở giá đó.

Lưu ý thứ hai là đối với lệnh thị trường, phải hết sức cảnh giác. Bên cạnh tính ưu việt là tạo khả năng giao dịch thành công rất cao, thì mặt trái của lệnh thị trường là có thể khớp tại giá mà người đầu tư không mong mmuốn.

Hoàng Lan (sưu tầm)

Việt Báo
Gái xinh quay clip uống hết một chai nước mắm
Comment :Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kham pha phuong thuc khop lenh lien tuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khám phá phương thức khớp lệnh liên tục ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Visit the continuous matching method
Ho Chi Minh, the trading system, stock exchanges, investors, limit order, in time, determined, continuous price , mode, make, market, market order, set
Securities Trading Center in Ho Chi Minh City (HOSTC) is promoting the application of new order-matching method. To help investors convenient operation, VTC would introduce a number of issues related to continuous order matching method ..
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán
Hà Nội36,37036,650
TP HCM36,37036,630
Đà Nẵng36,37036,650
Nha Trang36,36036,650
Bình Phước36,34036,660
Cà Mau36,37036,650
Giá vàng hôm nay
cập nhật lúc 00:00 - 25/08/2016
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ VNĐ
USDĐô Mỹ22.330,00
EUREuro25.255,14
AUDĐô Úc17.081,66
CADĐô Canada17.381,45
CHFThụy Sĩ23.264,28
GBPBảng Anh29.638,67
JPYYên Nhật223,62
Tỷ giá hôm nay
cập nhật ngày 24/08/2016
 • VN
 • USA
 • EU
 • ASIA
 • VN-Index
  0.24%
  1.61
  660.77
 • HNX-Index
  0.02%
  0.02
  83.13
 • VS 100
  0.55%
  1.12
  206.96
 • VS-Large Cap
  0.11%
  0.33
  293.44
 • VS-Mid Cap
  -0.04%
  -0.03
  84.67
 • VS-Small Cap
  0.24%
  0.08
  33.20
 • VS-Micro Cap
  0.00%
  0.00
  35.81
 • UPCOM
  0.2%
  0.10
  55.42
 • VN30
  0.0%
  0.03
  650.95
 • VN50
  0.5%
  2.47
  503.87
 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.