vietbao

Hàng nghìn năm trước con người đã thực hiện phẫu thuật khoan hộp sọ trepanation Ý nghĩa của kỹ thuật này vẫn còn là ẩn số đối với các nhà khoa học