vietbao

Những cuộc hôn phối với một loài người khác đã tuyệt chủng vẫn để lại dấu tích ngay trên đầu nhiều người hiện đại, theo một nghiên cứu mới của Đức.