vietbao

"Thuyết hấp dẫn mới" của Bùi Minh Trí

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Theo yêu cầu độc giả, TS xin đăng toàn bộ công trình đang gây tranh cãi của vị kiến trúc sư 75 tuổi. Nghiên cứu có tên là "Trường quyển vật thể - Trường quyển hấp dẫn năng lượng không gian (Graviton) của vật thể, viết lại có bổ sung hiệu ứng quay của trường quyển".

Lời nói đầu

Tuy nghề nghiệp là kiến trúc sư nhưng tôi rất thích thú tìm hiểu vật lý lý thuyết. Đầu năm 2002, tôi chợt nảy ra ý nghĩ phạm thượng là thử nghiên cứu tính đúng đắn (phản ánh đúng bản chất của tự nhiên) của các lý thuyết vật lý.

Về kiến thức, tôi không phải là nhà vật lý hoặc triết gia nên chỉ có kiến thức hạn hẹp như những người bình thường không được đào tạo cơ bản về vật lý. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi lại có lợi thế về tư duy vì không phải tư duy theo đường mòn sách vở, không chịu sức ép về quan điểm hoặc uy tín của các nhà khoa học lớn, kể cả Newton và Einstein.

Newton và Einstein là hai nhà bác học vĩ đại đã đem lại cho khoa học thế kỷ 20 những thành tựu phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, các lý thuyết đó vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, nghịch lý, nhiều khái niệm mơ hồ không nhất quán về tự nhiên, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, lý giải để tìm ra chân lý của bản chất tự nhiên.

Trong lịch sử phát triển khoa học, con người đã khám phá ra biết bao quy luật phức tạp của tự nhiên nhưng cũng không thiếu những ngộ nhận nhiều khi sơ đẳng, dẫn đến những kìm hãm phát triển. Thuyết địa tâm với các vòng tròn đồng luân là một ví dụ. Chỉ đến khi Copernic đưa ra thuyết nhật tâm thì việc lý giải quỹ đạo của các hành tinh mới trở nên thật đơn giản và hợp lý.

Với kiến thức hạn hẹp, thời gian nghiên cứu không nhiều, nhưng thật bất ngờ và may mắn, đến nay tôi đã phát hiện ra cấu trúc vật lý cơ bản của tự nhiên, tìm ra nguyên lý vàng để xác định tính đúng đắn của các lý thuyết vật lý.

Trên cơ sở nhận thức cấu trúc vật lý cơ bản và nguyên lý vàng, tôi trình bày thuyết hấp dẫn mới nhằm nêu ra một ý tưởng mới, nhận thức mới về tự nhiên, giải thích cấu tạo vật chất theo kiểu vật thể và trường quyển không thể tách rời của nó và chỉ ra sự ngộ nhận của Newton và Einstein.

Vì muốn có cơ sở tối thiểu làm căn cứ để có thể cảnh báo sớm đến các nhà khoa học, tôi trình bày thuyết hấp dẫn mới dưới dạng đơn giản, sơ khởi, chưa hoàn chỉnh.

Thuyết hấp dẫn mới khẩn thiết cảnh báo:

Các lý thuyết vật lý có nghịch lý là do ngộ nhận, kể cả hai lý thuyết được coi là nền tảng cơ bản đáng tin cậy nhất (Thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton và Thuyết tương đối của Einstein)

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng khi các nhà khoa học nhận ra sự ngộ nhận trong các lý thuyết vật lý, nhân loại sẽ chứng kiến một giai đoạn bùng nổ các phát minh mới, đưa nhận thức của con người về tự nhiên lên một tầm cao mới.

Tôi tha thiết mong các nhà khoa học nói chung, các nhà vật lý nói riêng quan tâm tới lời cảnh báo trên, xem xét đánh giá thuyết hấp dẫn mới và ứng dụng của nó vào thực tế.

Các ý kiến xin gửi về địa chỉ: PGS.TS Bùi Ngọc Oánh, Viện trưởng Viện khoa học phát triển nhân lực và tài năng Việt Nam. Tel: 08 8906003, Fax: 08 8484036. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

Bảng ký hiệu và khái niệm mới (Hệ SI)

A. Gia tốc áp lực là áp lực của trường quyển lên một điểm trong trường quyển có khoảng cách tâm trường quyển bằng R. (Đơn vị : m/s2).

A =

Giá trị A thay đổi xem phương trình chất điểm chuyển động trong trường quyển)

A > 0 Gia tốc áp lực hướng tâm trường quyển tăng dần.

A < 0 Gia tốc áp lực hướng tâm trường quyển giảm dần.

Chú ý : Gia tốc áp lực của trường quyển lên vật thể là áp lực của trường quyển tác động lên các hạt khối lượng của vật thể, nó khác áp suất là áp lực của môi trường tác động vuông góc lên một đơn vị diện tích bề mặt của vật thể.

A1 Gia tốc áp lực tại một điểm trên bề mặt vật thể tâm trường :

A1 =

AK Gia tốc áp lực tại một điểm trên bề mặt vật thể K

AK =

AQD Gia tốc áp lực của trường quyển lên một điểm trên quỹ đạo chuyển động của vật thể K

AQD =

ARE Gia tốc áp lực tại một điểm trên biên trường quyển (mặt biên hấp dẫn) của vật thể K khi vật thể K chuyển động trong trường quyền đạt vật tốc năng lượng toàn phần (V=CQT)

ARE =

ATK Gia tốc áp lực tại một điểm trên biên trường quyển (mặt biên hấp dẫn) của vật thể K

ATK =

ATK(AQD) Gia tồc áp lực tại một điểm trên biên trường quyển (mặt biên hấp dẫn) của vật thể K khi vật thể K đứng yên trên quỹ đạo.

ATK(AQD) =

C Vận tốc của phonton tại vùng trường quyển gần mặt đất. Vùng trường quyển đó có VQT » 7907m/s

C = 299.792.458m/s

Co Vận tốc của photon tại vùng trường quyển có VQT­ = 0 m/s

C­o = 299.792.458,1 m/s

CQT Vận tốc của photon tại vùng trường quyển có trí số VQT tương ứng

C = C - V

Ghi chú: C Không phải là hằng số trong mọi vùng môi trường không gian (trường quyển) trong vũ trụ. Thuyết tương đối đã ngộ nhận môi trường không gian vũ trụ là chân không nên coi C là hằng số vật lý.

Vật lý hiện đại, thực nghiệm xác nhận môi trường không gian giữa các vật thể trong vũ trụ không phải là chân không mà là trường hấp dẫn, môi trường không gian bao quanh các vi hạt hoạt động rất sôi động.

Thuyết hấp dẫn mới phát hiện các vật thể chuyển động trong không gian vũ trụ đều có trường quyển riêng bao quanh. Vận tốc của photon thay đổi phụ thuộc vào trị số VQT tại vùng trường quyển mà photon truyền qua

Hiện thực đã kiểm chứng phát hiện đó. Đối với photon môi trường không gian không chỉ là trường quyển của vật thể vĩ mô mà bao gồm cả trường quyển của vật thể vi mô.

Ánh sáng truyền trong trường quyển gần mặt đất, chiết suất là = 1

Không khí = 1,0029

Nước = 1,33

Aceton = 1,36

Thủy tinh = 1,52

Kim cương = 2,42

E Năng lượng toàn phần của vật thể

E=MC2 Biểu thức năng lượng toàn phần tiềm ẩn của vật thể có khối lượng m2 do Einstein xác lập.

Vì Einstein ngộ nhận môi trường không gian trong vũ trụ là chân không nên đã lập rabiểu thức trên.

Theo thuyết hấp dẫn mới môi trường không gian trong vũ trụ không phải là chân không mà là các trường quyển hấp dẫn của vật thể. Vận tốc ánh sáng biến đổi nhanh chậm phụ thuộc vào VQT tại miền trường quyển mà ánh sáng truyền qua do đó biểu thức tổng quát xác định năng lượng toàn phần tiềm ẩn của vật thể có khối lượng M trong mọi vùng trường quyển phải chỉnh sửa lại :

E = MC

E = hv Biểu thức năng lượng toàn phần của photon xác định qua tần số sóng (vật lý hiện đại).

Thuyết hấp dẫn mới đã tìm ra bản chất của biểu thức trên.

Photon là các vi hạt có khối lượng thoát ra khỏi vi trường quyển của điện tử hoặc hạt nhân chuyển động xuyên qua các trường quyển vĩ mô (cụ thể là trường quyển trái đất ở gần mặt đất có VQT » 7909m/s), đạt vận tốc bằng C, với trạng thái và môi trường đó, trường quyển của photon quay quanh trục với tần số tương ứng.

Hằng số Planck là đơn vị năng lượng quy ước tương ứng cho một vòng quay của trường quyển hạt photon.

H = 6,63.10-34Js = 4,15.10-15eVs

E=MKC Biểu thức năng lượng toàn phần tiềm ẩn của một vật thể có khối lượng m2K trong miền trường quyển xác định có VQT tương ứng.

E=MKV Biểu thức của vật thể K chuyển động đạt vận tốc năng lượng toàn phần (V=CQT) trong trường quyển xác định.

Tuyết hấp dẫn mới tìm ra bản chất hai biểu thức năng lượng toàn phần E = MKC2 và E = hv tương ứng bằng nhau.

Ta có thể viết : MKC2 = hv

Hai biểu thức trên là 2 cách xác định năng lượng toàn phần của cùng một quá trình chuyển động của một vật thể trong trường quyển trái đất. Cụ thể là các hạt photon chuyển động đạt vận tốc V=C, tương ứng với trạng thái đó trường quyển của hạt photon quay đạt tần số V

V =

g Gia tốc chuyển động hướng tâm trường quyển của vật thể. Đơn vị m/s2

g =

G hằng số hấp dẫn G = 6,6726.10-11m3.kg-1.s-2

h Hằng số Planck h = 6,63.10-34 Js = 4,15.10-15eVs

M Khối lượng của vật thể tâm trường (Đơn vị kg)

MK Khối lượng của vật thể K chuyển động trong trường quyển (Đơn vị kg)

Ví dụ : Khi ta khảo sát trái đất chuyển động trong trường quyển mặt trời

M2 = khối lượng mặt trời, MK = Khối lượng trái đất

Khi ta khảo sát mặt trăng chuyển động trong trường quyển trái đất.

M2 = khối lượng trái đất, MK = Khối lượng mặt trăng

p = 3,141592654

R Bán kính, khoảng cách tại 1 điểm tới tâm trường quyển hoặc tâm vật thể (Đơn vị m)

RC Bán kính của vật thể khi V1 = Vc

RC =

RE Bán kính trường quyển (bán kính hấp dẫn) của vật thể chuyển động trong trường quyển đạt vận tốc năng lượng toàn phần.

R1 Bán kính của vật thể tâm trường

RK Bán kính của vật thể K chuyển động trong trường quyển

RQD Bán kính quỹ đạo

RT Bán kính trường quyển (bán kính hấp dẫn) của vật thể tâm trường.

RTK Bán kính trường quyển (bán kính hấp dẫn) của vật thể K chuyển động trong trường quyển.

RTK(AQD) Bán kính trường quyển (bán kính hấp dẫn) của vật thể K giả định vật thể K đứng yên trên quỹ đạo trong trường quyển.

R =

V Vận tốc (Đơn vị m/s)

V1 Vận tốc quán tính tại quỹ đạo R1 (bán kính vật thể tâm trường)

V =

VK Vận tốc quán tính tại quỹ đạo RK (Bán kính vật thể k)

V =

VQD Vận tốc của vật thể trên quỹ đạo

VQT Vận tốc quán tính của vật thể trên quỹ đạo trong trường quyển.

V =

VQ Vận tốc quay quanh trục của vật thể K chuyển động trong trường quyển, vận tốc quay tính tại bán kính xích đạo.

VO Vận tốc quay quy đổi của vật thể K không quay quanh trục (VQ = 0) khi chuyển động trên quỹ đạo.

Ví dụ : Mặt trăng không quay quanh trục đối với tâm trường quyển trái đất khi chuyển động (Mặt trăng luôn hướng một mặt vào tâm trái đất).

V0 =

VQX Vận tốc quay quy đổi suy ra từ vận tốc quay của vật thể nhằm xác định bán kính hấp dẫn RTK của vật thể

VQX = VO + VQ.w

W =

VE Vận tốc quay của trường quyển khi vật thể chuyển động đạt vận tốt ánh sáng, vận tốc năng lượng toàn phần tại vùng trường quyển gần mặt đất có VQT » 7909m/s

VC = 299.792.458 m/s

VC0 Vận tốc ánh sáng. Vận tốc của vật thể chuyển động đạt vận tốc C0 tại vùng trường quyển có VQT » 0m/s

VC0 = 299.792.458,1 m/s

VCQT Vạn tốc ánh sáng. Vận tốc vật thể chuyển động đạt vận tốc CQT tại vùng trường quyển có VQT tương ứng.

V = v - v

V Tần số quay của trường quyển hạt photon khi hạt photon chuyển động đạt vận tốc VC.

Thuyết hấp dẫn mới mở rộng khái niệm đó cho cả vật thể vĩ mô. V là tần số quay của trường quyển vật thể khi vật thể chuyển động đạt vận tốc năng lượng toàn phần.

Phần 2.

Phần 3.

Phần 4.

Phần 5.


Việt Báo
Gạ du khách đi massage kích dục để trấn lột
Comment :"Thuyết hấp dẫn mới" của Bùi Minh Trí
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Thuyết hấp dẫn mới" của Bùi Minh Trí bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Thuyết hấp dẫn mới" của Bùi Minh Trí ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học
"compelling new theory" of Bui Minh Tri
Bui Minh Tri, the object's mass, total energy, space environment, gravitational radius, radial velocities, at some point, the scientists, architects, motion, in the field, pressure, acceleration, center field, physics, atmospheric
At the request of readers, please post the entire TS is controversial works of the architect 75 years. The study called "School physical book - In the book attractive energy space (Graviton) of the object, write back with additional effects ...
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.