vietbao

Chính quyền thành phố Nhật Bản đã quyết định tuyển một chú diều hâu về làm nhiệm vụ đánh đuổi đám quạ khổng lồ chuyên lượn lờ tại tòa thị chính.