vietbao

Chữ quốc ngữ trong nền văn hiến VN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Những nhà văn, nhà báo góp phần cho sự phát triển của chữ quốc ngữ
Quá trình phát triển của chữ quốc ngữ cho thấy nó được khởi xướng từ các giáo sĩ, nhưng chính nhân dân Việt Nam mới làm hoàn thiện nó

Khi thực dân Pháp đoạt trọn sáu tỉnh Nam Kỳ từ tay triều đình nhà Nguyễn vào nửa cuối thế kỷ 19, chữ quốc ngữ đã ra đời khá lâu. Về mặt chính tả, nó đã qua bước sơ khai, có thể coi như đã định hình. Tuy vậy phạm vi sử dụng nó chỉ loanh quanh ở các nhà thờ Thiên Chúa giáo, chủ yếu được các linh mục và một số chức sắc nước ngoài dùng để rao giảng, truyền bá giáo lý. Dưới con mắt đầy cảnh giác của đại bộ phận nhân dân Việt Nam chịu ảnh hưởng Nho giáo thời ấy, đó chẳng qua là một sản phẩm nữa của người Tây dương.

Không thể dùng tiếng Pháp

Nhà cầm quyền Pháp ở Nam Kỳ mà chóp bu là các đô đốc hải quân thoạt tiên không mấy quan tâm đến chữ quốc ngữ của các nhà truyền giáo. Chính sách văn hóa của thực dân Pháp là chính sách ngu dân. Họ muốn nhân dân những xứ họ cai trị chỉ dùng tiếng Pháp, coi tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức và ngôn ngữ làm việc duy nhất không chỉ trong giao dịch việc công mà cả trong cuộc sống thường ngày, điều mà họ sẽ làm thành công tại một số nơi bị họ thống trị ở các lục địa khác. Nhưng người Pháp sớm nhận ra, đối với một nước có chiều dày văn hiến như Việt Nam, với ý thức dân tộc cao như người Việt, rất khó dùng tiếng Pháp áp đặt bộ máy cai trị và phục vụ công việc bình định rất khẩn thiết và đầy khó khăn của họ lúc bấy giờ. Cho đến đầu thế kỷ 20, theo báo cáo của phó thống đốc Nam Kỳ trước một ủy ban của Nghị viện Pháp, “chỉ có khoảng mấy trăm người An Nam nói thạo tiếng Pháp, không tính mấy ngàn người nói nhăng nhít đôi ba tiếng, đó là những người giúp việc, đầu bếp, kéo xe, cu ly... phục vụ các ông chủ Pháp” (1).

Sau thất bại của tờ Bản tin chính thức của Phái bộ Viễn chinh Nam Kỳ xuất bản bằng tiếng Pháp (1861), các đô đốc Pháp thử cho ra tờ Bản tin làng xã in bằng chữ Hán. Đối tượng của bản tin này là các công chức, hào lý, chức dịch... người Việt Nam. Nhưng số chức dịch thông thạo chữ Hán đâu có nhiều. Đó là một trong nhiều lý do khiến người Pháp phải xúc tiến việc cho ra đời tờ Gia Định báo (1865) bằng chữ quốc ngữ do một người Pháp là Ernest Potteau chủ trì. Tiếp ngay sau đó, tờ Phan Yên báo do Diệp Văn Cương, một nhân sĩ nổi tiếng, con rể vua Dục Đức làm chủ bút ra mắt bạn đọc (1868). Rõ ràng người Pháp sớm nhận thấy cần nâng đỡ chữ quốc ngữ, sử dụng nó, kéo nó ra khỏi phạm vi nhà thờ Thiên Chúa giáo để đưa vào đời sống xã hội, dĩ nhiên nhằm phục vụ các mục đích của chủ thực dân trước hết. Việc chủ trì Gia Định báo được chuyển từ tay người Pháp sang một người Việt Nam: Trương Vĩnh Ký. Tuy nhiên, không hẳn như một nhà nghiên cứu khẳng định, “khi nắm được chữ quốc ngữ, người Việt Nam không ngần ngại, dùng ngay. Xem số sách báo bằng chữ quốc ngữ tràn đầy cuối thế kỷ 19 thì thấy...”. Theo thống kê của tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng, đến hết thế kỷ 19, ngoài hai tờ báo nói trên, trong 35 năm, vẻn vẹn có thêm ba tờ báo tiếng Việt khác là Nhật trình Nam Kỳ (1883), Nam Kỳ địa phận (1883) và Đại Nam đồng văn nhật báo (1892). Tờ Nông cổ mín đàm phải đợi đến năm bản lề sang thế kỷ 20 mới ra mắt bạn đọc (1900) (2).

Vai trò các chí sĩ Việt nam

Để chữ quốc ngữ đi dần vào đời sống xã hội, đi đôi với sự nâng đỡ của nhà cầm quyền Pháp (như mở trường tiểu học Pháp Việt, bỏ các cuộc thi Hương ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, buộc các viên chức bản xứ làm việc cho họ ngoài chữ Nho phải thông thạo chữ quốc ngữ, giảm bớt một phần những hạn chế khắt khe ra báo bằng tiếng Việt...) phải cậy đến vai trò của các nhà yêu nước Việt Nam. Các chí sĩ Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 mặc dù hầu hết xuất thân Nho học và quyết liệt chống chủ nghĩa thực dân, đều sớm thấy rõ sự tiện lợi, dễ học và công dụng của chữ quốc ngữ. Đông Kinh Nghĩa Thục công bố Văn minh tân học sách (1904) nêu sáu chính sách lớn, mà chính sách đầu tiên là dùng văn tự nước nhà: “Phàm người trong nước đi học nên lấy chữ quốc ngữ làm phương tiện đầu tiên, để cho trong vài tháng đàn bà trẻ con cũng đều biết chữ...”, và chính sách thứ sáu là xuất bản báo chí quốc văn (3). Tiến sĩ Trần Quý Cáp, người sau này bị thực dân Pháp kết tội tử hình, kêu gọi (1906): “Chữ quốc ngữ là hồn trong nước/ Phải đem ra tính trước dân ta...” (4). Cụ nghè Ngô Đức Kế từ nhà tù Côn Đảo về, khẳng định: “Các nhà tân học, cựu học đều biết rằng muốn khai thông phong khí cho dễ, truyền bá văn minh cho mau, thì phải dùng tiếng mình chữ mình” (5), v.v...

Vai trò của báo chí, các nhà văn.- Báo chí Việt Nam, và tiếp sau báo chí là văn học Việt Nam, đã có công lớn là hoàn thiện, phổ cập, thống nhất, nâng cao chữ quốc ngữ, làm cho tiếng Việt thể hiện bằng chữ quốc ngữ trở thành một ngôn ngữ thống nhất đủ sức diễn đạt sáng tỏ, chuẩn xác, nhuần nhị mọi vấn đề của cuộc sống bình thường cũng như trong chính trị, triết học, văn học, khoa học, công nghệ hiện đại...

Từ những năm 20 thế kỷ trước, báo chí tiếp tục hoàn thiện chữ quốc ngữ về chính tả, cú pháp, tách ngôn ngữ văn hóa khỏi lối văn chương biền ngẫu, đồng thời nâng lên cho trau chuốt hơn, chuẩn xác hơn văn đời thường. Người đầu tiên đề xuất phương án cải tiến cách chữ quốc ngữ, thay đổi một số điểm được cho là chưa hợp lý, nếu tôi nhớ không nhầm, là Nguyễn Văn Vĩnh, chủ bút Đông Dương tạp chí. Báo chí chữ quốc ngữ từ đầu thế kỷ đến cuối những năm 20 đã chuẩn bị cho sự nở rộ của văn học Việt Nam những năm 30 trở đi, với việc đăng tải văn dịch của Phan Kế Bính, Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Bá Học, biên khảo của Phạm Quỳnh, Lê Thước, Đào Trinh Nhất, nghiên cứu của Nguyễn Hữu Tiến, Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đào Duy Anh, luận chiến của Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Phan Khôi, sáng tác của Phạm Duy Tốn, Nguyễn Trọng Thuật, Hồ Biểu Chánh, Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách, Đông Hồ... và rất nhiều tên tuổi khác thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Như nhà giáo Dương Quảng Hàm nhận xét, “thời kỳ này, báo chí kế tiếp xuất bản, trong đó có các nhà báo có giá trị, hoặc về phái cựu học, hoặc về phái tân học..., nhờ đó mà quốc văn mới thành lập và có cơ sở vững vàng” (6) . Về nâng cao dân trí, thông qua báo chí bằng chữ quốc ngữ, người dân Việt Nam không thông thạo ngoại ngữ trước Cách mạng Tháng Tám 1945 vẫn có thể tiếp cận các nhà tư tưởng thế kỷ ánh sáng Pháp, các triết gia Đức, các nhà tân học Trung Hoa, các nhà duy tân Nhật Bản, và trong chừng mực nào đó văn học ấn Độ, Ba Tư...

Báo chí cách mạng Việt Nam khởi nguồn với báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập (1925) mà tuyệt đại bộ phận xuất bản bằng chữ quốc ngữ, đã giương cao ngọn cờ cách mạng, luôn luôn đi đầu trong mọi cuộc vận động đấu tranh, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, từ các phong trào bí mật và công khai dẫn đến Cách mạng Tháng Tám thành công, thiết lập chính quyền nhân dân, và đặc biệt qua mấy cuộc kháng chiến cứu nước, sự nghiệp thống nhất Tổ quốc và tiến hành đổi mới thành công... Chữ quốc ngữ trước sau, nhất là từ khi có Đề cương văn hóa Việt Nam (1943), luôn luôn giữ vai trò hàng đầu trong sự nghiệp bảo tồn và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau 1945, với các chính sách văn hóa, giáo dục, khoa học của chế độ mới theo tầm nhìn của nhà lãnh đạo chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ quốc ngữ càng có dịp cất cánh bay cao bay xa. Xóa nạn mù chữ, bổ túc văn hóa, dùng tiếng Việt trong giáo dục kể cả ở bậc đại học, xuất bản báo chí, đề cao văn học, chấn hưng văn hóa..., chữ quốc ngữ được đặt trên bệ phóng vững chãi của toàn dân tộc để liên tục có những bước phát triển lớn cả về lượng và về chất. Từ nay, trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước Việt Nam: chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, ngoại giao... chữ quốc ngữ giữ vai trò công cụ chính thức.

Sự phát triển của chữ quốc ngữ có đóng góp của toàn thể nhân dân Việt nam.- Nhà văn và nhà sử học Pháp Jean Lacouture có kể lại, một lần Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Hoa Chu Ân Lai tiếp ba nhà văn hóa châu Âu: nhà đạo diễn điện ảnh Hà Lan Joris Ivens, ký giả Marceline Loridan của báo Le Monde (Thế giới) và nhà văn Jean Lacouture tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, thủ tướng có nói: Trung Quốc không được may mắn như những người bạn Việt Nam, chúng tôi chưa có cách viết chính thức tiếng Hoa bằng mẫu tự romain, do đó tiếp cận nền văn minh phương Tây không được dễ dàng và thuận tiện bằng các bạn chúng tôi ở Việt Nam (7). Cách phiên âm tiếng Việt bằng chữ quốc ngữ khởi thủy do một tập thể giáo sĩ châu Âu: Bồ Đào Nha, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan... (và như đã nói ở bài trước, tại sao không, sự tham gia của một số tín đồ Công giáo người bản xứ thời bấy giờ) đề xuất và thực hiện, trong đó chắc chắn có sự góp phần đáng kể của Alexandre de Rhodes. Nó không ngừng được hoàn thiện, nâng cao và sử dụng rộng rãi do công lao của toàn thể nhân dân Việt Nam trong đó có báo chí, văn học, khoa học... Từ đầu thế kỷ 20, nếu không có sự ủng hộ của các phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam, kể cả phần lớn các nhà gọi là “cựu học”, chữ quốc ngữ khó có một bước khởi động ngoạn mục như chúng ta từng thấy. Sau khi thành lập chế độ Cộng hòa năm 1945, nếu không có chính sách nâng đỡ và sử dụng đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chữ quốc ngữ không thể có những bước phát triển và cống hiến to lớn vào văn hiến Việt Nam và vào toàn bộ tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam như nó đã có mấy thế kỷ qua và hiện nay. Trong tương lai, với sự thăng hoa của dân tộc vượt qua mọi thách thức trong vận hội mới, nhất định chữ quốc ngữ, phương tiện duy nhất chuyển tải tiếng Việt, sẽ ngày càng phát huy rực rỡ, đóng góp ngày càng nhiều vào nền văn hiến Việt Nam.

Phan Quang

(1) Dẫn theo nhà sử học Jean Chesneaux, Đóng góp vào lịch sử quốc gia Việt Nam, 1955.

(2) Huỳnh Văn Tòng, Lịch sử báo chí Việt Nam..., 1973.

(3) Dẫn theo giáo sư Đặng Thai Mai, Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, 1961.

(4) Theo báo Tiếng dân.

(5) Tạp chí Hữu Thanh.

(6) Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, 1941.

(7) Những giáo sĩ Dòng Tên Jésus, 1991.

Việt Báo
Comment :Chữ quốc ngữ trong nền văn hiến VN
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chữ quốc ngữ trong nền văn hiến VN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chu quoc ngu trong nen van hien VN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chữ quốc ngữ trong nền văn hiến VN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học
script in cultures of VN
Vietnam, South Vietnam, the script, the 20th century, 19th century, the development, journalism, culture, people, culture and Vietnamese population, literature, the, top, water
Writers, journalists contribute to the development of international letters nguQua development of the script that it was initiated from the clergy, but the new people of Vietnam to complete it.
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ