vietbao

Về tác gia Hồ Chí Minh, sách Ngữ văn có "cải lùi"?

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

- Các kiến thức sau nửa thế kỉ nghiên cứu tác phẩm Hồ Chí Minh của nhiều thế hệ làm công tác khoa học đã không được bổ sung kịp thời. Người soạn sách vẫn sử dụng các bài viết, tư liệu có từ những năm 60 của thế kỉ trước.

Ve tac gia Ho Chi Minh, sach Ngu van co "cai lui"?
HS lựa chọn sách giáo khoa. Ảnh: Phạm Hải
Trong chương trình Văn học trước khi cuốn Ngữ văn mới ra đời, tác gia Hồ Chí Minh được coi là một trong năm trọng tâm (Hồ Chí Minh,Tố Hữu, Xuân Diệu, Nam Cao, Nguyễn Tuân). Nếu nội dung đề thi TNPT, ĐH – CĐ chủ yếu ở lớp 12 thì vị trí trên của tác gia Hồ Chí Minh có còn được khẳng định – khi Ngữ văn 12 chỉ còn bài: Tuyên ngôn Độc lập học vào tuần thứ hai và ba hồi đầu năm học; phần I tác giả (trang 23); phần II - tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập (trang 38). Trở lại Ngữ văn 11, các bài học về tác phẩm của Hồ Chí Minh cũng thật khiêm tốn so với sự nghiệp văn học và cách mạng của Người. Bài Mộ (Chiều tối), trang 41 (tập hai) và hai bài đọc thêm: Vi hành (tập 1, trang 168), Lai Tân (tập 2, trang 45). So với sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000, số tác phẩm của Hồ Chí Minh bị đưa ra khỏi Ngữ văn 12 không phải là ít.

Điều đáng băn khoăn hơn là chất lượng các bài viết về tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông. Các kiến thức sau nửa thế kỉ nghiên cứu tác phẩm Hồ Chí Minh của nhiều thế hệ làm công tác khoa học đã không được bổ sung kịp thời. Người soạn sách vẫn sử dụng các bài viết, tư liệu có từ những năm 60 của thế kỉ trước với nhiều kiến thức lỗi thời, không sâu sắc, buộc phải chỉnh sửa.

Đi bộ 100km hết nửa tháng?

Hãy một lần nữa đọc phần Tiểu dẫn bài Chiều tối: “Tháng 8/1942, (…) Hồ Chí Minh sang Trung Quốc để tranh thủ viện trợ của thế giới. Sau nửa tháng đi bộ, vừa đến Túc Vinh, tỉnh Quảng Tây, Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ” (Ngữ văn 11, trang 41). Nhận xét trên sai lệch với ý kiến của Phan Văn Các “đi liền mười đêm và năm ngày… đến một thị trấn… thì chiều hôm đó Cụ bị bắt…” (Nhật kí trong tù, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, trang 388).

Tôi đã đi từ hang Pác Bó – sát biên giới Việt Trung sang huyện lị Tĩnh Tây (Trung Quốc), qua chợ Ba Mông, vô cùng cảm động khi chứng kiến dấu tích những nơi Bác Hồ bị giam giữ... Đúng như Bác viết “Năm mươi ba cây số một ngày” – đó là độ dài con đường từ Tĩnh Tây đi Thiên Bảo. Tính cả chặng Pác Bó – Thiên Bảo cũng khoảng trên dưới 100 km. Vậy thì cần gì đến “nửa tháng đi bộ”? (đi bộ suốt 15 -16 ngày).

Ngày 13/8/1942, Người lên đường sang Trung Quốc; ngày 29/ 8 thì bị bắt; tính ra đúng nửa tháng trời. Nhưng đâu phải trong 16 ngày ấy, Bác Hồ đi bộ liên tục. Người còn làm bao nhiêu việc khác; ở lại chỗ này chỗ kia. Thời gian Bác Hồ “đi bộ nửa tháng”, được người viết sách tham khảo từ một tác phẩm truyện – Truyện chứ không phải lịch sử.

Quãng đường dẫn giải dài tới 1200 km từ Túc Vinh - nhà lao đầu tiên đến Trại tạm giam của Cục Chính trị chiến khu IV - nhà lao cuối cùng đã nói rõ nỗi vất vả gian truân của Bác. Vì thế, Ngữ văn 11 nên bỏ chi tiết “đi bộ nửa tháng”.

30 hay gần 18 nhà giam?

Nhận xét “Vừa đến Túc Vinh…, Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ” (Ngữ văn 11, tập hai, trang 41) là không chính xác.

Bắt giữ người ở Túc Vinh là lính địa phương, mà theo Ngữ văn 11, tập hai (nâng cao) đó là mấy tên hương canh (cảnh sát ở làng xã); sau đó ít lâu, nhận được báo cáo - chính quyền Tưởng Giới Thạch mới can thiệp, tìm cách giam giữ người vô cớ. Ngữ văn 11, tập hai (nâng cao) cũng sai lầm khi viết “Vừa đến xã Túc Vinh (…) Người bị bọn hương canh Trung Quốc bắt giữ… Chúng giam cầm và đầy đọa Người rất dã man trong mười ba tháng, giải qua giải lại gần mười tám nhà giam của mười ba huyện”. Theo cấu trúc câu, đại từ “chúng” thay cho “bọn hương canh” – bọn này làm sao dám “giam cầm… Người rất dã man trong mười ba tháng...”.

Con số “gần mười tám nhà giam” sai lệch với nội dung thơ của Hồ Chí Minh.

Quảng Tây giải khắp mười ba huyện,

Mười tám nhà lao đã ở qua;

(Đến Cục Chính trị chiến khu IV)

Trên tạp chí Tài hoa trẻchuyên đề của báo Giáo dục và thời đại số 317, 318 (năm 2004), qua bài Giảng dạy tác giả Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cho học sinh giỏi THPT và trên một số tiểu luận, không ít tác giả đã khẳng định câu thơ trên phản ánh đúng số lượng nhà tù và huyện mà chính quyền Tưởng giam giữ Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các bài thơ trong Ngục trung nhật kí, có thể dễ dàng nêu đủ 18 địa danh trên theo trình tự thời gian, không gian mà Người bị dẫn giải. (1-Túc Vinh; 2-Tĩnh Tây; 3-Thiên Bảo; 4-Long Tuyền; 5-Điền Đông; 6-Quả Đức; 7-Long An; 8-Đồng Chính; 9-Nam Ninh; 10-Ung Ninh; 11-Vũ Minh; 12-Bào Hương; 13-Tân Dương; 14-Thiên Giang; 15-Lai Tân; 16-Liễu Châu; 17-Quế Lâm; 18-Trại tạm giam của Cục Chính trị chiến khu IV).

Lâu nay, sách giáo khoa phổ thông đã căn cứ vào số liệu trong một tác phẩm truyện để viết: Hồ Chí Minh bị giam giữ qua “gần ba chục nhà giam”. Rất mừng - khi lần đầu tiên, Ngữ văn 11 nêu con số 18 nhà tù. Nhưng có lẽ do thói quen, soạn giả vẫn viết thêm chữ “gần” (gần 18 nhà giam). Vậy là sửa lỗi sai này thành sai khác.

133 hay 134?

Ngày Hồ Chí Minh bị bắt được Ngữ văn 11 (nâng cao) khẳng định là 27 - 8 - 1942 , điều này sai lệch với nhiều tài liệu trong đó có ảnh chụp văn bản gốc của Ngục trung nhật kí mà sách cung cấp cho học sinh ở trang 68 cùng với lời giải thích “Hai dòng chữ số ghi ngày tháng đúng với ngày Hồ Chí Minh bị bắt…” – ngày 29 - 8.

Số lượng 134 bài thơ chữ Hán trong tập Ngục trung nhật kíNgữ văn 11 nêu ra cũng sai lệch với các cuốn sách giáo khoa khác. Ngữ Văn 8, tập hai, trang 38 “Người đã viết Nhật kí trong tù bằng thơ chữ Hán, gồm 133 bài…”

Xác định số lượng bài thơ của Nhật kí trong tù là chuyện đơn giản. Vậy mà sách giáo khoa vẫn cứ lẫn lộn. Theo thứ tự ghi cạnh các tiêu đề, bản gốc Ngục trung nhật kí có 133 bài; trong đó, ở trang 35, bài Liễu Châu ngục chỉ có tiêu đề mà không có thơ. Lâu nay, các cuốn sách giáo khoa khẳng định “Nhật kí trong tù gồm 133 bài thơ” là tính cả bài Đề từ, không kể bài Liễu Châu ngục; hoặc tính cả Liễu Châu ngục mà không tính lời đề từ. Cuốn Nhật kí trong tù (bản dịch trọn vẹn), còn kể cả bài “Tân xuất ngục, học đăng sơn” để nói Nhật kí trong tù gồm 135 bài.

Từ thực tế trên, các nhận xét sau đây trong hai cuốn Ngữ văn 11 đều được coi là không chính xác.

“Người đã sáng tác 134 bài thơ chữ Hán” phải sửa thành “Người đã sáng tác 134 bài thơ chữ Hán – kể cả lời đề từ và Liễu Châu ngục chỉ có tiêu đề mà không có thơ.” (nếu không muốn quay trở về con số 133…)

“Tập thơ gồm 134 bài thơ chữ Hán (bao gồm cả bài đề từ ở trang đầu)”. Đã là bài thì “đề từ” nên viết hoa; lời đề từ ghi ở trang bìa trước, chứ không phải trang đầu - trang 1. Trang này ghi bài Khai quyển và hai bài nữa.

Khẳng định “Chiều tối” (Mộ) là bài thơ thứ 31…” là sai lệch với văn bản gốc chữ Hán; theo đó Mộ là bài thơ thứ 30 ở trang 11. (Hồ Chí Minh, Nhật kí trong tù, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, trang 28). Tất cả các cuốn Nhật Kí trong tù (phục vụ việc nghiên cứu) đều đánh số thứ tự theo văn bản gốc – Khai quyển là bài số 1; Kết luận là bài 133 (đề từ không có số thứ tự). Người soạn sách giáo khoa đánh số theo một kiểu riêng không theo văn bản gốc thì làm sao phù hợp với các tài liệu khác. Việc này gây khó khăn cho nghiên cứu và học tập thơ văn Hồ Chí Minh. Vì vậy, các bài thơ Nhật kí trong tù đưa vào sách giáo khoa phải được đánh số thứ tự theo văn bản gốc – bài Tảo giải số 41, 42; bài Lai tân số 96.

Trang 67, ghi “bài đề từ ở trang đầu” ngược với trang 68 - “Trang bìa… bốn dòng chữ Hán tiếp theo là bài thơ năm chữ…” – “bài đề từ”.

“Xét về thời gian…, bốn tháng đầu (căn cứ vào thời gian ghi dưới bài thơ) ” tác giả đã viết 103 bài…” .

Nhận xét như thế dễ làm cho học sinh hiểu lầm: dưới mỗi bài thơ, Hồ Chí Minh có ghi thêm ngày, tháng sáng tác. Câu văn trên chẳng có căn cứ xác đáng. Tôi đã đọc lại cả 133 bài thơ trong Ngục trung nhật kí chỉ thấy một bài kèm thời gian ở dưới - đó là bài Kết luận. Có thể soạn giả đã nhầm với việc một số bài trong Ngục trung nhật kí có ghi ngày tháng sáng tác ở dưới tiêu đề (Đồng Chính ngày 2/11; Báo động ngày 12/11; Việt Nam đang náo động ngày 14/11; Giải đi Vũ Minh 18/11; Cháu bé trong nhà lao Tân Dương 22/11; Nhà lao Thiên Giang1/12; Đến Liễu Châu 9/12; ). Soạn giả đã căn cứ vào bài Bốn tháng rồi đứng ở vị trí số 102, để khẳng định “bốn tháng đầu … tác giả viết 103 bài”. Làm gì có “thời gian ghi dưới bài thơ” để “căn cứ”.

Ngữ văn 11 (nâng cao) chia thơ Nhật kí trong tù thành “bốn đề tài”; trong đó có “những bài thơ thù tiếp” (trang 67). Chưa nói chuyện đúng sai, với học sinh lớp 11, (và cả một số nhà giáo nữa) phải chú thích thêm về đề tài thù tiếp và cho ví dụ về một số bài tiêu biểu.

Trang 69, 70 (Ngữ văn 11nâng cao) - Nên bỏ 6 dấu gạch đầu dòng trước các trích dẫn thơ; theo thông lệ, khi đã có tên bài thơ, tác giả ngăn cách dẫn chứng này với dẫn chứng khác thì không nên gạch đầu dòng.

Sách Ngữ văn 11 rất sơ lược khi xác định hoàn cảnh thời gian ra đời của các bài thơ trong Ngục trung nhật kí được đưa vào sách giáo khoa. Cảm hứng của bài Chiều tốiđược gợi lên trên đường chuyển lao của Hồ Chí Minh từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo, vào cuối thu năm 1942”. Ba phần Tiểu dẫn của các bài Chiều tối, Lai Tân, Giải đi sớm của Ngữ văn nâng cao đều lặp lại điệp khúc “bài thơ được sáng tác trong khoảng bốn tháng đầu của thời gian Người bị cầm tù… ”. Thời gian trên đúng cho cả 102 bài đứng trước Bốn tháng rồi (Tứ cá nguyệt liễu). Trong khi đó, dựa vào các tài liệu đã công bố trên báo chí, học sinh lớp 12 niên khóa 2004 - 2005 đã biết:

Bắt Hồ Chí Minh ở Túc Vinh (huyện Thiên Bảo), nhà cầm quyền địa phương giải người trả lại Tĩnh Tây. Ngục Tĩnh Tây gần biên giới Việt – Trung; đó là nhà lao số ba (sau Túc Vinh và Thiên Bảo) mà Người bị giam cầm. Ở đây Cụ Hồ chỉ nhận được nửa chậu nước mỗi ngày. Bị biệt giam một tháng thì Tết Trung thu cũng vừa đến; vầng trăng trong Vọng nguyệt là trăng Trung thu năm Nhâm Ngọ (1942).

“Sau 40 ngày giam Hồ Chí Minh ở Tĩnh Tây, sáng sớm 10/10/1942 (Tết Song thập bị giải đi Thiên Bảo), chính quyền Tưởng Giới Thạch quyết định đưa Người đi Liễu Châu. Bài MộTẩu lộ đã được sáng tác vào thời gian này, trên quãng đường Tĩnh Tây - Thiên Bảo. Tĩnh Tây - Thiên Bảo ngày đó chưa có đường ô tô, bọn lính thúc ép Người đi bộ “Năm mươi ba cây số một ngày”. Đêm khuya hôm ấy, Cụ Hồ đến Thiên Bảo, sau khi hoàn tất ba bài thơ.

Trong khi Phan Văn Các (sách đã dẫn) thống kê các bài thơ trong Ngục trung nhật kí theo từng ngày hoặc nhóm ngày, tháng… thì sách giáo khoa vẫn chia 133 bài thơ của Bác theo hai mốc: trước và sau bốn tháng. Các trích dẫn trên góp phần khẳng định một số soạn giả đã cải … lùi gần nửa thế kỉ khi viết về một số bài thơ trong Ngục trung nhật kí.

 • Văn Hiến
Việt Báo
Comment :Về tác gia Hồ Chí Minh, sách Ngữ văn có "cải lùi"?
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Về tác gia Hồ Chí Minh, sách Ngữ văn có "cải lùi"? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ve tac gia Ho Chi Minh sach Ngu van co cai lui ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Về tác gia Hồ Chí Minh, sách Ngữ văn có "cải lùi"? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Back to Ho Chi Minh authors, books, philology is "backward"?
Ho Chi Minh City, Tay, Vinh Further, Liuzhou, China, Chiang Kai-shek, the prison diary, books, original text, based on, the Political Bureau, philology, poetry, God told time, p |.
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ