vietbao

Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát

Việc bổ sung quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật (kiểm sát chung) cho Viện Kiểm sát là điều rất phù hợp, khi trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này đã bỏ chế định Hội đồng nhân dân quận huyện do sự không hiệu quả của cơ quan này.

Ảnh minh họa

Ảnh: Minh họa


Nên chuyển đổi Viện kiểm sát thành Viện công tố

Trong những ý kiến đóng góp của người dân gửi về góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, có khá nhiều ý kiến đóng góp cho Điều 112 (sửa đổi, bổ sung Điều 126, Điều 137) và Điều 113.

Bạn đọc Nguyễn Hữu Chót cho rằng, nên chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố và "tôi hoàn toàn ủng hộ việc xác định chức năng của Viện kiểm sát như quy định tại Khoản 1, Điều 112 (sửa đổi, bổ sung Điều 126, Điều 137) của dự thảo sửa đổi".

Theo phân tích của bạn đọc này, hiện nay có hai quan điểm về chức năng của Viện kiểm sát như sau: i) Thứ nhất, là chỉ thực hiện một chức năng thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự; ii) Thứ hai, hoặc là thực hiện hai chức năng là chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp.

"Theo tôi thì Viện Kiểm sát nên có chức năng thứ hai vì các lý do sau: i) Hai chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp tuy là hai chức năng độc lập nhưng thực ra lại có quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Vì kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp (chẳng hạn như ở lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và thi hành các bản án hình sự, dân sự) để đảm bảo cho việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố tốt và hiệu quả hơn. ii) Các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hiện nay đối với các cơ quan tư pháp là kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan tư pháp trong việc áp dụng, thực thi pháp luật trong hoạt động tư pháp hàng ngày của các cơ quan tư pháp để đảm bảo công lý, công bằng, pháp chế trong lĩnh vực tư pháp".

Về vấn đề này, bạn Phạm Gia Minh cho rằng "Viện Kiểm sát hay Viện Công tố đều phải chỉ đạo điều tra".

Theo bạn Minh, Việt Nam phát triển theo con đường Xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện nên tồn tại chế định viện kiểm sát là hoàn toàn hợp lý. Vấn đề chuyển thành Viện Công tố theo chế độ các nước tư bản chủ nghĩa chưa phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Mục đích cuối cùng của việc chuyển đổi này là gắn công tố với hoạt động điều tra, công tố viên chỉ đạo hoạt động điều tra của cảnh sát điều tra. Trên tinh thần đó mà Quốc hội đã giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Luật tổ chức VKSND theo hướng gắn kiểm sát với hoạt động điều tra, chỉ đạo hoạt động điều tra. Việc hình thành và giao nhiệm vụ cho mỗi cơ quan nhằm đảm bảo cho việc khởi tố, điều tra, truy tố được đúng người đúng tội, khách quan, trung thực và đảm bảo lợi ích của người dân là điều mà 2 Bộ luật trên đang hướng tới.

Bạn Phạm Gia Minh đã đặt ra câu hỏi: "Tên gọi Viện kiểm sát có còn phù hợp?"

Bạn đọc này cho rằng, nếu không còn kiểm sát chung (kiểm sát tuân theo pháp luật) thì không còn lý do gì cho (tên) Viện kiểm sát tồn tại. Nếu còn giữ Viện kiểm sát với tư cách là một thiết chế độc lập thì không thể bỏ chức năng kiểm sát chung trong Hiến pháp. Chức năng của Viện kiểm sát theo Dự thảo này là chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, (mà theo tôi hiểu thì trong đó "thực hành quyền công tố là nhiệm vụ chính yếu"), thì phải chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố là đúng nhất.

Không nêu ý kiến về tên gọi, bạn N.X.T cho rằng cần phải giữ nguyên tên gọi như hiện tại vì đó là đặc thù riêng có của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước chuyên chính vô sản, theo quan điểm của Lê Nin. Bạn đọc này cũng cho rằng, "cần tăng cường trách nhiệm cho Viện kiểm sát thực hiện Kiểm sát trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội".

Có số người cho rằng như vậy VKS có quá nhiều quyền, nhưng họ không thấy thực tế VKS chỉ có một quyền duy nhất là truy tố kẻ phạm tội ra Tòa án, còn các quyền khác là quyền kháng nghị, kiến nghị với các cơ quan hữu quan, với Đảng và Nhà nước mà thôi. Viện kiểm sát và Tòa án, Cơ quan điều tra là nhóm các cơ quan thực hiện quyền tư pháp là phù hợp.

"Tên gọi Viện kiểm sát hay Viện công tố không quan trọng mà quan trọng ở nội dung, tính chất đặc thù về chức năng ở mỗi cơ quan phù hợp với điều kiện riêng của mỗi quốc gia. Tôi cho rằng, không cứ của người là hay và của ta là dở. Quan niệm như vậy là sai, là sách vở, thiếu thực tiễn. Nước ta có thể tham khảo thể chế một số nước (Thái Lan, Nhật, Mỹ, Pháp, Anh...). Theo quan điểm của tôi, Nhà nước ta là Nhà nước chuyên chính vô sản, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước do dân vì dân, quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp có nhiệm vụ làm thế nào tạo một bộ máy Lập pháp, hành pháp, tư pháp trong sạch, lành mạnh. Muốn làm được thế thì phải có cơ chế giám sát quyền lực chặt chẽ, vì nhân dân giám sát thông qua đại diện của mình và cơ quan Nhà nước của mình", bạn đọc này chia sẻ.

Bạn Nguyễn Hoàng Hải thì cho rằng, nếu ủng hộ chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố nhưng vẫn giữ mô hình là Viện công tố tham gia vào tất cả các hoạt động tố tụng thì mô hình đó là mô hình nào, vì mô hình các nước Châu Âu (Đức cũng theo mô hình Pháp) Viện công tố chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hình sự (Ở Đức nó còn có vai trò nhất định trong các vụ hôn nhân và mất tích). Còn trong các loại Tòa khác như hành chính, dân sự, tài chính, xã hội và rất nhiều việc khác của Tòa hoạt động mà không hề liên quan Viện công tố. "Tóm lại thế giới họ không có chức năng đó. Vì thế, nếu Việt Nam có, thì theo tôi nhiều khả năng Việt Nam là nước duy nhất mà Viện kiểm sát có chức năng này".

Tuy nhiên, về những ý kiến liên quan này, bạn Nguyễn Hữu Chót cho rằng, "theo tôi sử dụng thuật ngữ Viện kiểm sát hay Viện công tố chỉ là một thuật ngữ pháp lý mang tính quy ước tương đối, bởi nó không phản ánh bất cứ nội dung nào cũng như không có bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào với vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự. Và cũng không thể khẳng định chính xác rằng, thuật ngữ Viện kiểm sát chỉ xuất phát từ chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, còn thuật ngữ Viện công tố chỉ đồng nghĩa với việc chức năng thực hành quyền công tố. Viện kiểm sát hay Viện công tố chỉ là những cách gọi khác nhau về một thể chế đặc thù, có vị trí độc lập trong tổ chức bộ máy Nhà nước các quốc gia, có chức năng thực hành quyền công tố và thực hiện những thẩm quyền khác do luật pháp quy định".

Bổ sung quyền kiểm sát tuân theo pháp luật cho VKS

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của cho rằng nên bổ sung quyền kiểm sát tuân theo pháp luật cho VKS.

Theo độc giả Nguyễn Hữu Chót, việc bổ sung quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật (kiểm sát chung) cho viện kiểm sát là rất phù hợp và tới thời điểm chín muồi khi trong Hiến pháp lần này đã bỏ chế định Hội đồng nhân dân quận huyện do sự yếu kém của cơ quan này.

Độc giả Đại Dũng cho rằng, VKS của nước ta hiện nay chỉ có một quyền chủ đạo là truy tố tội phạm ra trước tòa an. Nhiệm vụ kháng nghị là để đảm bảo cho người phạm tội không bị oan, không để lọt tội phạm trong bản án mà tòa án đã tuyên. Sau khi kháng nghị thì tòa án lại xét xử. Hơn nữa, quyền kiểm sát hoạt động tư pháp đến nay vẫn chỉ hạn chế ở hình thức mà hiệu quả chưa cao. Hoạt động kiểm sát chưa gắn với điều tra nên không thể kiểm sát được hoạt động điều tra.

Đây cũng là ý kiến của bạn Phạm Minh Ngọc. Bạn Ngọc cho rằng cần bổ sung quyền điều tra cho Viện kiểm sát VKS vì: Khi viện kiểm sát không công nhận kết quả điều tra của cơ quan điều tra thì VKS sẽ trực tiếp thực hiện việc điều tra để đảm bảo tính khách quan.

Nhưng bạn Duy Nguyễn lại có quan điểm ngược lại. Độc giả này cho rằng, không nên trao quyền cho Viện kiểm sát quá nhiều, chỉ giao quyền công tố thôi, nếu giao nhiều quyền dẫn đến nếu Viện kiểm sát làm sai, khi đó cơ quan nào giải quyết?

Điều 112 (sửa đổi, bổ sung Điều 126, Điều 137)

1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.
3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất

Điều 113 (sửa đổi, bổ sung các điều 138, 139, 140)

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Viện trưởng các Viện kiểm sát khác do luật định.
2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Viện trưởng các Viện kiểm sát khác báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân theo quy định của luật.


Lam Nguyên

Việt Báo
Comment :Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
more general right to supervise the Procuracy
Vietnam Nguyen Huu last, to supervise the compliance with the law, the Supreme People's Procuracy, the People's Assembly, a constitutional amendment, a draft edit exchange, the activities, not effective, responsible, prosecutors, function, investigation, said that the right
The additional control of the observance of the law (General Inspectorate) is Procuracy very appropriate, draft amendments to the Constitution this time have fled to the People's Council districts due to the ineffectiveness of the agency ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ