vietbao

Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát

Việc bổ sung quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật (kiểm sát chung) cho Viện Kiểm sát là điều rất phù hợp, khi trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này đã bỏ chế định Hội đồng nhân dân quận huyện do sự không hiệu quả của cơ quan này.

Ảnh minh họa

Ảnh: Minh họa


Nên chuyển đổi Viện kiểm sát thành Viện công tố

Trong những ý kiến đóng góp của người dân gửi về góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, có khá nhiều ý kiến đóng góp cho Điều 112 (sửa đổi, bổ sung Điều 126, Điều 137) và Điều 113.

Bạn đọc Nguyễn Hữu Chót cho rằng, nên chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố và "tôi hoàn toàn ủng hộ việc xác định chức năng của Viện kiểm sát như quy định tại Khoản 1, Điều 112 (sửa đổi, bổ sung Điều 126, Điều 137) của dự thảo sửa đổi".

Theo phân tích của bạn đọc này, hiện nay có hai quan điểm về chức năng của Viện kiểm sát như sau: i) Thứ nhất, là chỉ thực hiện một chức năng thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự; ii) Thứ hai, hoặc là thực hiện hai chức năng là chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp.

"Theo tôi thì Viện Kiểm sát nên có chức năng thứ hai vì các lý do sau: i) Hai chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp tuy là hai chức năng độc lập nhưng thực ra lại có quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Vì kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp (chẳng hạn như ở lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và thi hành các bản án hình sự, dân sự) để đảm bảo cho việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố tốt và hiệu quả hơn. ii) Các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hiện nay đối với các cơ quan tư pháp là kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan tư pháp trong việc áp dụng, thực thi pháp luật trong hoạt động tư pháp hàng ngày của các cơ quan tư pháp để đảm bảo công lý, công bằng, pháp chế trong lĩnh vực tư pháp".

Về vấn đề này, bạn Phạm Gia Minh cho rằng "Viện Kiểm sát hay Viện Công tố đều phải chỉ đạo điều tra".

Theo bạn Minh, Việt Nam phát triển theo con đường Xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện nên tồn tại chế định viện kiểm sát là hoàn toàn hợp lý. Vấn đề chuyển thành Viện Công tố theo chế độ các nước tư bản chủ nghĩa chưa phù hợp với tình hình nước ta hiện nay. Mục đích cuối cùng của việc chuyển đổi này là gắn công tố với hoạt động điều tra, công tố viên chỉ đạo hoạt động điều tra của cảnh sát điều tra. Trên tinh thần đó mà Quốc hội đã giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Luật tổ chức VKSND theo hướng gắn kiểm sát với hoạt động điều tra, chỉ đạo hoạt động điều tra. Việc hình thành và giao nhiệm vụ cho mỗi cơ quan nhằm đảm bảo cho việc khởi tố, điều tra, truy tố được đúng người đúng tội, khách quan, trung thực và đảm bảo lợi ích của người dân là điều mà 2 Bộ luật trên đang hướng tới.

Bạn Phạm Gia Minh đã đặt ra câu hỏi: "Tên gọi Viện kiểm sát có còn phù hợp?"

Bạn đọc này cho rằng, nếu không còn kiểm sát chung (kiểm sát tuân theo pháp luật) thì không còn lý do gì cho (tên) Viện kiểm sát tồn tại. Nếu còn giữ Viện kiểm sát với tư cách là một thiết chế độc lập thì không thể bỏ chức năng kiểm sát chung trong Hiến pháp. Chức năng của Viện kiểm sát theo Dự thảo này là chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, (mà theo tôi hiểu thì trong đó "thực hành quyền công tố là nhiệm vụ chính yếu"), thì phải chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố là đúng nhất.

Không nêu ý kiến về tên gọi, bạn N.X.T cho rằng cần phải giữ nguyên tên gọi như hiện tại vì đó là đặc thù riêng có của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước chuyên chính vô sản, theo quan điểm của Lê Nin. Bạn đọc này cũng cho rằng, "cần tăng cường trách nhiệm cho Viện kiểm sát thực hiện Kiểm sát trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội".

Có số người cho rằng như vậy VKS có quá nhiều quyền, nhưng họ không thấy thực tế VKS chỉ có một quyền duy nhất là truy tố kẻ phạm tội ra Tòa án, còn các quyền khác là quyền kháng nghị, kiến nghị với các cơ quan hữu quan, với Đảng và Nhà nước mà thôi. Viện kiểm sát và Tòa án, Cơ quan điều tra là nhóm các cơ quan thực hiện quyền tư pháp là phù hợp.

"Tên gọi Viện kiểm sát hay Viện công tố không quan trọng mà quan trọng ở nội dung, tính chất đặc thù về chức năng ở mỗi cơ quan phù hợp với điều kiện riêng của mỗi quốc gia. Tôi cho rằng, không cứ của người là hay và của ta là dở. Quan niệm như vậy là sai, là sách vở, thiếu thực tiễn. Nước ta có thể tham khảo thể chế một số nước (Thái Lan, Nhật, Mỹ, Pháp, Anh...). Theo quan điểm của tôi, Nhà nước ta là Nhà nước chuyên chính vô sản, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước do dân vì dân, quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp có nhiệm vụ làm thế nào tạo một bộ máy Lập pháp, hành pháp, tư pháp trong sạch, lành mạnh. Muốn làm được thế thì phải có cơ chế giám sát quyền lực chặt chẽ, vì nhân dân giám sát thông qua đại diện của mình và cơ quan Nhà nước của mình", bạn đọc này chia sẻ.

Bạn Nguyễn Hoàng Hải thì cho rằng, nếu ủng hộ chuyển Viện kiểm sát thành Viện công tố nhưng vẫn giữ mô hình là Viện công tố tham gia vào tất cả các hoạt động tố tụng thì mô hình đó là mô hình nào, vì mô hình các nước Châu Âu (Đức cũng theo mô hình Pháp) Viện công tố chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hình sự (Ở Đức nó còn có vai trò nhất định trong các vụ hôn nhân và mất tích). Còn trong các loại Tòa khác như hành chính, dân sự, tài chính, xã hội và rất nhiều việc khác của Tòa hoạt động mà không hề liên quan Viện công tố. "Tóm lại thế giới họ không có chức năng đó. Vì thế, nếu Việt Nam có, thì theo tôi nhiều khả năng Việt Nam là nước duy nhất mà Viện kiểm sát có chức năng này".

Tuy nhiên, về những ý kiến liên quan này, bạn Nguyễn Hữu Chót cho rằng, "theo tôi sử dụng thuật ngữ Viện kiểm sát hay Viện công tố chỉ là một thuật ngữ pháp lý mang tính quy ước tương đối, bởi nó không phản ánh bất cứ nội dung nào cũng như không có bất cứ mối liên hệ trực tiếp nào với vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự. Và cũng không thể khẳng định chính xác rằng, thuật ngữ Viện kiểm sát chỉ xuất phát từ chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, còn thuật ngữ Viện công tố chỉ đồng nghĩa với việc chức năng thực hành quyền công tố. Viện kiểm sát hay Viện công tố chỉ là những cách gọi khác nhau về một thể chế đặc thù, có vị trí độc lập trong tổ chức bộ máy Nhà nước các quốc gia, có chức năng thực hành quyền công tố và thực hiện những thẩm quyền khác do luật pháp quy định".

Bổ sung quyền kiểm sát tuân theo pháp luật cho VKS

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của cho rằng nên bổ sung quyền kiểm sát tuân theo pháp luật cho VKS.

Theo độc giả Nguyễn Hữu Chót, việc bổ sung quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật (kiểm sát chung) cho viện kiểm sát là rất phù hợp và tới thời điểm chín muồi khi trong Hiến pháp lần này đã bỏ chế định Hội đồng nhân dân quận huyện do sự yếu kém của cơ quan này.

Độc giả Đại Dũng cho rằng, VKS của nước ta hiện nay chỉ có một quyền chủ đạo là truy tố tội phạm ra trước tòa an. Nhiệm vụ kháng nghị là để đảm bảo cho người phạm tội không bị oan, không để lọt tội phạm trong bản án mà tòa án đã tuyên. Sau khi kháng nghị thì tòa án lại xét xử. Hơn nữa, quyền kiểm sát hoạt động tư pháp đến nay vẫn chỉ hạn chế ở hình thức mà hiệu quả chưa cao. Hoạt động kiểm sát chưa gắn với điều tra nên không thể kiểm sát được hoạt động điều tra.

Đây cũng là ý kiến của bạn Phạm Minh Ngọc. Bạn Ngọc cho rằng cần bổ sung quyền điều tra cho Viện kiểm sát VKS vì: Khi viện kiểm sát không công nhận kết quả điều tra của cơ quan điều tra thì VKS sẽ trực tiếp thực hiện việc điều tra để đảm bảo tính khách quan.

Nhưng bạn Duy Nguyễn lại có quan điểm ngược lại. Độc giả này cho rằng, không nên trao quyền cho Viện kiểm sát quá nhiều, chỉ giao quyền công tố thôi, nếu giao nhiều quyền dẫn đến nếu Viện kiểm sát làm sai, khi đó cơ quan nào giải quyết?

Điều 112 (sửa đổi, bổ sung Điều 126, Điều 137)

1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định.
3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất

Điều 113 (sửa đổi, bổ sung các điều 138, 139, 140)

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Việc bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Viện trưởng các Viện kiểm sát khác do luật định.
2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Viện trưởng các Viện kiểm sát khác báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân theo quy định của luật.


Lam Nguyên

Việt Báo
Rùng mình với cô gái khóc ra máu khi đang ngủ
Comment :Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Them quyen kiem sat chung cho Vien kiem sat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thêm quyền kiểm sát chung cho Viện kiểm sát ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
more general right to supervise the Procuracy
Vietnam Nguyen Huu last, to supervise the compliance with the law, the Supreme People's Procuracy, the People's Assembly, a constitutional amendment, a draft edit exchange, the activities, not effective, responsible, prosecutors, function, investigation, said that the right
The additional control of the observance of the law (General Inspectorate) is Procuracy very appropriate, draft amendments to the Constitution this time have fled to the People's Council districts due to the ineffectiveness of the agency ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t