vietbao

Lời giải tham khảo môn Lịch sử khối C

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Lời giải tham khảo môn Sử khối C kỳ thi ĐH 2006-2007 do nhóm giáo viên trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) thực hiện. Đây chỉ là lời giải có tính chất tham khảo. Đáp án chính thức sẽ được Bộ GD-ĐT công bố sau khi đợt thi ĐH kết thúc vào ngày 10/7.

Loi giai tham khao mon Lich su khoi C
Xem lại bài trước khi bước vào phòng thi.
Câu I (Phần chung)

Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật và tác động của những thắng lợi đó đối với Việt Nam năm 1945?

a, Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật:

Bước sang năm 1943, liên quân Mĩ - Anh đã bắt đầu những hoạt động quân sự chống phát xít Nhật ở mặt trận Châu Á - Thái Bình Dương.

+ Mùa khô 1943, Quân đồng minh tiến vào Miến Điện, chiếm Rănggun từ tay Nhật.

+ Đầu năm 1944, liên quân Mỹ - Anh lại mở nhiều cuộc tấn công Nhật trên Thái Bình Dương, chiếm một số đảo, quần đảo, sau đó tấn công Philippin. Cùng với Mĩ, Anh đánh chiếm các đảo của Inđônêxia.

+ Từ tháng 3/1945 đến 6/1945, Mĩ đã đổ bộ lên đảo Ôkinaoa của Nhật.

Ngày 9/8/1945, quân đội Liên xô đã mở các cuộc tấn công cào các mục tiêu của Nhật trải dài từ đông bắc Trung Quốc, sang Triều Tiên và một số đảo như: Curin, Xakhatin... Sau gần một tuần, đạo quân chủ lực gần một triệu quân tinh nhuệ của Nhật đã bị đánh tan.

Cũng trong thời gian đó, Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật làm hơn 40 vạn người chết.

Ngày 14/8/1845, Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

b, Tác động của thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật đối với Việt Nam 1945:

Việc quân Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã làm cho quan Nhật ở Đông Dương bị tê liệt, chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoang mang tan rã cực độ.

Trước tình hình khẩn trương đó hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng Sản Đông Dương đã họp từ 13 - 15/8/1945 đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập cũng nhóm họp, tán thành lệnh tổng khởi nghĩa và lập ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam

Cách mạng tháng tám đã hoàn toàn thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Sự thực, chúng ta đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật.

Tuy nhiên, sau đó quân Đồng minh đã lũ lượt kéo vào nước ta trên danh nghĩa giải giáp quân Nhật. Ngày 23/9/1945, Nam Bộ đã đứng lên chống cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp. Ở miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng kéo vào, đặt nước ta trong thế thù trong giặc ngoài.

Cũng từ đây, từ nền độc lập non trẻ, Đảng chính phủ và Hồ Chủ Tịch đã phải có những biện pháp, sách lược linh hoạt, đúng đắn để đối phó với kẻ thù, từng bước đưa nước ta ra khỏi nguy cơ, "ngàn cân treo sợi tóc".

Câu II (Phần chung)

Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật và tác động của những thắng lợi đó đối với Việt Nam năm 1945?

a, Những thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật:

Bước sang năm 1943, liên quân Mĩ - Anh đã bắt đầu những hoạt động quân sự chống phát xít Nhật ở mặt trận Châu Á - Thái Bình Dương.

+ Mùa khô 1943, Quân đồng minh tiến vào Miến Điện, chiếm Rănggun từ tay Nhật

+ Đầu năm 1944, liên quân Mỹ - Anh lại mở nhiều cuộc tấn công Nhật trên Thái Bình Dương, chiếm một số đảo, quần đảo, sau đó tấn công Philippin. Cùng với Mĩ, Anh đánh chiếm các đảo của Inđônêxia.

+ Từ tháng 3/1945 đến 6/1945, Mĩ đã đổ bộ lên đảo Ôkinaoa của Nhật.

Ngày 9/8/1945, quân đội Liên xô đã mở các cuộc tấn công cào các mục tiêu của Nhật trải dài từ đông bắc Trung Quốc, sang Triều Tiên và một số đảo như: Curin, Xakhatin....Sau gần một tuần, đạo quân chủ lực gần một triệu quân tinh nhuệ của Nhật đã bị đánh tan.

Cũng trong thời gian đó, Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật làm hơn 40 vạn người chết.

Ngày 14/8/1845, Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

b, Tác động của thắng lợi của quân Đồng minh trong việc tiêu diệt phát xít Nhật đối với Việt Nam 1945:

Việc quân Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã làm cho quan Nhật ở Đông Dương bị tê liệt, chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoang mang tan rã cực độ.

Trước tình hình khẩn trương đó hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng Sản Đông Dương đã họp từ 13 - 15/8/1945 đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập cũng nhóm họp, tán thành lệnh tổng khởi nghĩa và lập ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam

Cách mạng tháng tám đã hoàn toàn thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Sự thực, chúng ta đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật.

Tuy nhiên, sau đó quân Đồng minh đã lũ lượt kéo vào nước ta trên danh nghĩa giải giáp quân Nhật. Ngày 23/9/1945, Nam Bộ đã đứng lên chống cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp. Ở miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng kéo vào, đặt nước ta trong thế thù trong giặc ngoài.

Cũng từ đây, từ nền độc lập non trẻ, Đảng chính phủ và Hồ Chủ Tịch đã phải có những biện pháp, sách lược linh hoạt, đúng đắn để đối phó với kẻ thù, từng bước đưa nước ta ra khỏi nguy cơ, "ngàn cân treo sợi tóc"

Câu II (2,5 điểm)

Trình bày những thuận lợi cơ bản của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân được thực hiện như thế nào trong những năm 1946?

1, Thuận lợi.

+ Thế giới: Sau chiến trianh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản.... hệ thống các nước tư bản( trừ Mĩ giàu lên) đã suy yếu nhiều. Lực lượng so sánh giữa cách mạng và phản cách mạng có lợi cho ta.

+ Trong nước: Nhân dân ta đã giành quyền là chủ, bước đầu được hưởng tự do nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ. Cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, có lãnh tụ sáng suốt là Chủ tịch Hồ Chí Minh vững tay lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh nguy hiểm.

2, Nhiệm vụ củng cố chính quyền..

Sau cách mạng tháng Tám thành công. Chúng ta đứng trước nhiều khó khăn thử thách, ở vào tình thế hiểm nghèo như "ngàn cân treo sợi tóc". Phải đối phó với nhiều mối đe doạ lớn như: Ngoại xâm, Nội phản, nạn đói, nạn dốt và tài chính khô kiệt, chính quyền non trẻ... Nhưng những khó khăn đó chỉ là trước mắt và tạm thời còn thuận lợi chúng ta có được là cơ bản và lâu dài. Trên cơ sở phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn ta đề ra những nhiệm vụ cụ thể để củng cố chính quyền dân chủ và nhân dân, xây dựng nền móng cho chế độ mới.

* Chính trị: Bầu cử Quốc hội (6/1/1946), với trên 90% cử tri cả nước, bầu được 333 đại biểu vào Quốc hội (đại diện ba miền Bắc - Trung - Nam). Hiến pháp 1946, Quốc hội thông qua chính thức do Hồ Chí Minh đứng đầu.

+ Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, thành lập Uỷ ban hành chính các cấp, ban hành một số chính sách dân chủ và tiến bộ...

+ Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đem lại ý nghĩa to lớn;

Giáng một đòn mạnh vào âm mưu chia rẽ, lật đổ và xâm lược của đế quốc và tay sai

Nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế

Biểu lộ sức mạnh và ý chí sắt đá của khối đoàn kết toàn dân.

* Kinh tế: + Các biện pháp để giải quyết "nạn đói" và tăng gia sản xuất, khai hoang phụ hoá, bồi đắp đê điều...

+ Chia lại ruộng công, giảm tô 25%, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò...

* Nạn dốt: + 8/9/1945 lập cơ quan Bình dân học vụ, phát động phong trào xoá mù chữ. Đến tháng 3/1946, riêng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên. Các trường Trung - Tiểu học phát triển, đổi mới chương trình theo tinh thần dân tộc dân chủ.

* Tài chính: + Phát động "tuần lễ vàng", " Quỹ độc" , phát hành tiền Việt Nam...

Kết luận:

Nhờ những biện pháp tích cực trên, ta đã đạt được nhiệm vụ củng cố chính quyền dân chủ nhân dân bảo vệ được thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu III (2,5 điểm)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết quan hệ Việt - Pháp bằng con đường hòa bình từg ngày 6.3.1946 đến trước 19.12.1946

Hoàn cảnh:

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, đất nước ta phải đối phó với nhiều kẻ thù. Vì vậy, quan điểm của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải hết sức tránh trường hợp một mình đương đầu với nhiều kẻ thù trong cùng một lúc. Gỉai pháp trên được thực hiện cụ thẻ như sau:

Từ 2.9.1945 đến 6.3.1946: Hòa với Tưởng ở miền Bắc để đánh Pháp ở miền Nam.

Từ 6..3.1946 đến trước 19.12.1946: Hòa với Pháp ở miền Nam để đuổi Tưởng về nước.

Vậy tại sao ta phải hòa với Pháp?

Điều đó bắt nguồn từ lý do sau: Đó là sự kiện ngày 28.02.1946, hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết, ghi nhận sự thoả hiệp giữa Pháp và Tưởng. Tưởng nhường cho Pháp được đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay thế quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Pháp nhường cho Tưởng một số quyền lợi kinh tế, chính trị ở Trung Quốc.

Sau khi kí kết, quân Tưởng không chịu về nước mà vẫn cố tình ở lại VN tranh thủ vơ vét. Quân Pháp được quyền hợp pháp ra miền Bắc. Nhưng do lực lượng có hạn nên muôn đàm phán với ta để được hòa bình đem quân ra miền Bắc. Trong khi đó, bọn tay sai của Tưởng (Việt quốc, Việt cách) lại ra sức kích động, ngăn cản ta đàm phán với Pháp, âm mưu đẩy ta vào cuộc chiến tranh qúa sớm khi lực lượng của ta chưa chuẩn bị xong.

Hiệp ước với Hoa - Pháp đã đẩy cách mạng VN vào một tình thế hiểm nghèo. Nhân dân VN đứng trước sự lựa chọn giữa một trong 2 con đường: đánh hay là hòa với Pháp. Cuối cùng, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch quyết định: hòa với Pháp (hòa để tiến). Ngày 06/03.1946, Hiệp định sơ bộ giữa Chính phủ VN dân chủ cộng hòa với chính phủ cộng hòa Pháp (đại diện là Xanh -tơ-nuy) đã được ký kết.

Nội dung hiệp định sơ bộ:

Chính phủ Pháp công nhận nước VN dân chủ cộng hoà là một quốc gia tự trị có chính phủ, quân đội, nghị viện và tài chính riêng trong khối liên hiệp Pháp.

Chính phủ VN thoả thuận cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và sẽ rút dần trong thời hạn 5 năm.

Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ, tạo không khí thuận lợi cho việc mở cửa đàm phán chính thức ở Paris.

Sau khi kí hiệp định sơ bộ, Pháp vẫn tiếp tục khiêu khích ta. Trước tình hình trên, để kéo dài thêm thời gian hòa hoãn, để củng cố xây dựng lực lượng và tỏ rõ thiện chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Chính phủ Pháp bản tạm ước 14.9.1946, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế - văn hoá ở VN (đây là giới hạn cuối cùng của sự nhân nhượng).

Ý nghĩa của hiệp định sơ bộ 6.3.1946:

Làm thất bại âm mưu thâm độc của bọn Tưởng và tay sai, tránh được tình thế bất lợi cùng một lúc chống lại nhiều kẻ thù.

Ta mượn bàn tay quân Pháp đuổi 20 vạn quân Tưởng về nước mà không phí một viên đạn nào.

Buộc Chính phủ Pháp phải công nhận trên pháp lý VN là một quốc gia tự do.

Kéo dài thêm một thời gian hòa bình quý báu để xây dựng lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến mà ta biết rằng sẽ không tránh khỏi.

Thể hiện thiện chí hòa bình của ta, tranh thủ thêm sự đồng tình ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới.

Câu IV a (Theo chương trình THPT không phân ban)

Hoàn cảnh ký kết, nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21.7.1954

Ngay từ đầu cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ lập trường trước sau như một của nhân dân ta là sẵn sàng thương lượng để giải quyết hòa bình vấn đề VN trên cơ sở độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Tuy nhiên, thực dân Pháp vẫn ngoan cố tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược. Phải đến đông xuân 1953-1954, với những cuộc tiến công quân sự của ta, Pháp thất bại nặng nề và gặp nhiều khó khăn thì mới chịu thay đổi thái độ.

Tháng 1/1954, hội nghị ngoại trưởng 4 nước là Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp đã thỏa thuận triệu tập hội nghị quốc tế tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ) để giải quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Hội nghị khai mạc vào 26/4/1954 giữa lúc quân ta chuẩn bị mở đợt tấn công thứ 3 ở Điện Biên Phủ. Ngày 8/5/1954, sau chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, phái đoàn ta bước vào bàn hội nghị với tư thế đại biểu cho một dân tộc chiến thắng.

Trong suốt quá trình hội nghị, ta đã kiên trì đấu tranh chống âm mưu phá hoại của Pháp - Mỹ và các thế lực phản động. Ngày 21/7/1954, hiệp định Giơnevơ đã được ký kết.

b, Nội dung Hiệp định Giơnevơ

1.Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân chủ cơ bản của nhân dân Đông Dương, không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước đó.

2.Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hoà bình, thực hiện tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời.

Hiệp định cấm việc đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào 3 nước Đông Dương. Các nước Đông Dương không được gia nhập liên minh quân sự và nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương.

3.Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7/1956, dưới sự kiểm soát của một Uỷ ban quốc tế.

c.Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định:

Mặc dù còn những hạn chế, song Hiệp định Giơnevơ có ý nghĩa lịch sử rất lớn.

Là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các cường quốc các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng.

Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có My giúp sức ở Đông Dương. Pháp phải rút quân viễn chinh về nước. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu IV.b (Theo chương trình THPT phân ban thí điểm)

Khái quát tình hình hai miền Băc, Nam Việt Nam từ khi hiêp định Pari được ký kết (tháng 1/1973) đến trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1945?

Như chúng ra đã biết, Hiệp định Pari được kí kết ngày 27/1/1973 là một thắng lợi lich sử quan trọng mở ra bước ngoặt của sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước của cả dân tộc.

a, Đối với miền Bắc: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam nên trong suốt giai đoạn từ 1/1973 đến trước tổng tiến công mùa xuân năm 1975, miền Bắc có thời gian để khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam.

Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội:

+ Đến cuối tháng 6/1973, miền Bắc cơ bản tháo gỡ xong bom, mìn trên sông, biển.

+ Sau hai năm 1973 - 1974, miền Bắc cũng cơ bản khôi phục xong các cơ sở kinh tế, văn hoá

+ Kinh tế đã có bước phát triển: đến cuối 1974 sản xuất công - nông nghiệp ở một số mặt quan trọng đã đạt và vượt mức năm 1946 và năm 1971

Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn, ra sức chi viện cho miền Nam:

+ Trong hai năm 1973 - 1974, miền Bắc đã đưa vào chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, Campuchia gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong... Riêng 2 tháng đầu năm 1975, miền Bắc đưa vào miền Nam 57 nghìn bộ đội

+ Về vật chất- kỹ thuật: Miền Bắc đã nỗ lực để đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc tổng tiến công chiến lược ở miền Nam. 26 vạn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men, lương thực.... đã được đưa vào trong 2 mùa khô 1973 - 1974 và 1974 - 1975

b, Đối với miền Nam:Hiệp định Pari đã buộc Mĩ cút. Tuy vậy, lực lượng cố vấn Mĩ vẫn tiếp tục chỉ huy chính quyền Sài Gòn để ngang nhiên phá hoại hiệp định Pari, thực chất là tiếp tục chiến lược " Việt Nam hoá chiến tranh" ở Việt Nam.

Cuộc chiến tranh chống "bình định - lấn chiếm" và ấm mưu "tràn ngập lãnh thổ" của địch ở miền Nam: Quân dân miền Nam thu được những kết quả nhất định. Nhưng do không đánh gia hết sự phá hoại của địch nên trên một số địa bàn quan trọng ta đã bị mất đất, mất dân.

Hội nghị 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, kiên trì cách mạng bạo lực, nắm vứng chiến lược tiến công trên cả 3 mặt trận

Thực hiện Nghị quyết hội nghị 21, quân dân miền Nam vừa kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ vùng giải phóng, vừa chủ động mở những cuộc tiến công địch, mở rộng vùng giải phóng.

+ Cuối 1974, đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự vào hướng Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch Đường 14 - Phước Long.

+ Đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo Mĩ và chính quyền Sài Gòn, đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ...

+ Tại vùng giải phóng, nhân dân ta ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất. Các ngành sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp.... được đẩy mạnh, tăng nguồn dự trữ chiến lược cho cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam.

Câu IV.b (Theo chương trình THPT phân ban thí điểm)

Khái quát tình hình hai miền Băc, Nam Việt Nam từ khi hiêp định Pari được ký kết (tháng 1/1973) đến trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1945?

Như chúng ra đã biết, Hiệp định Pari được kí kết ngày 27/1/1973 là một thắng lợi lich sử quan trọng mở ra bước ngoặt của sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước của cả dân tộc.

a, Đối với miền Bắc: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam nên trong suốt giai đoạn từ 1/1973 đến trước tổng tiến công mùa xuân năm 1975, miền Bắc có thời gian để khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam.

Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội:

+ Đến cuối tháng 6/1973, miền Bắc cơ bản tháo gỡ xong bom, mìn trên sông, biển.

+ Sau hai năm 1973 - 1974, miền Bắc cũng cơ bản khôi phục xong các cơ sở kinh tế, văn hoá

+ Kinh tế đã có bước phát triển: đến cuối 1974 sản xuất công - nông nghiệp ở một số mặt quan trọng đã đạt và vượt mức năm 1946 và năm 1971

Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn, ra sức chi viện cho miền Nam:

+ Trong hai năm 1973 - 1974, miền Bắc đã đưa vào chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, Campuchia gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong... Riêng 2 tháng đầu năm 1975, miền Bắc đưa vào miền Nam 57 nghìn bộ đội

+ Về vật chất- kỹ thuật: Miền Bắc đã nỗ lực để đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc tổng tiến công chiến lược ở miền Nam. 26 vạn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men, lương thực.... đã được đưa vào trong 2 mùa khô 1973 - 1974 và 1974 - 1975

b, Đối với miền Nam:Hiệp định Pari đã buộc Mĩ cút. Tuy vậy, lực lượng cố vấn Mĩ vẫn tiếp tục chỉ huy chính quyền Sài Gòn để ngang nhiên phá hoại hiệp định Pari, thực chất là tiếp tục chiến lược " Việt Nam hoá chiến tranh" ở Việt Nam.

Cuộc chiến tranh chống "bình định - lấn chiếm" và ấm mưu "tràn ngập lãnh thổ" của địch ở miền Nam: Quân dân miền Nam thu được những kết quả nhất định. Nhưng do không đánh gia hết sự phá hoại của địch nên trên một số địa bàn quan trọng ta đã bị mất đất, mất dân.

Hội nghị 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, kiên trì cách mạng bạo lực, nắm vứng chiến lược tiến công trên cả 3 mặt trận

Thực hiện Nghị quyết hội nghị 21, quân dân miền Nam vừa kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ vùng giải phóng, vừa chủ động mở những cuộc tiến công địch, mở rộng vùng giải phóng.

+ Cuối 1974, đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự vào hướng Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch Đường 14 - Phước Long.

+ Đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo Mĩ và chính quyền Sài Gòn, đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ...

+ Tại vùng giải phóng, nhân dân ta ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất. Các ngành sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp.... được đẩy mạnh, tăng nguồn dự trữ chiến lược cho cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam.

Việt Báo
Comment :Lời giải tham khảo môn Lịch sử khối C
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lời giải tham khảo môn Lịch sử khối C bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Loi giai tham khao mon Lich su khoi C ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lời giải tham khảo môn Lịch sử khối C ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Reference Solution C block subjects History
Vietnam, Indochina, South Pacific, The IV, Dien Bien Phu, Ho Chi Minh, Cach Mang Thang Tam, Saigon government, aggressive war, the allies, the war, offensive, liberated area, northern Japan
Solving History to block C refer to the University 2006-2007 exam schools by groups of teachers Chu Van An ( Hanoi) performance. This is only solution is for reference. Answers will be officially announced Ministry of Education and Training University after the test sessions ended on 10/7 ..
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ