vietbao

Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Trong năm học 2011-2012, với những định hướng và giải pháp cụ thể, giáo dục thường xuyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đặc biệt phong trào xây dựng “Xã hội học tập” đã được triển khai ở tất cả các địa phương và có những chuyển biến tích cực tới mọi người dân, chất lượng giáo dục chuyên môn đã có nhiều khởi sắc.

Công tác quản lý, chỉ đạo từ Bộ đến địa phương tiếp tục được đổi mới và sát với thực tiễn 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) được ban hành kịp thời. Hầu hết các sở GD&ĐT đã cụ thể hóa bằng các văn bản phù hợp với tình hình của địa phương. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học được đẩy mạnh. Các sở GD&ĐT đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở GDTX, giúp các cơ sở bổ sung, điều chỉnh và sửa chữa những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi của cán bộ  giáo viên  và học viên, các cơ sở GDTX.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và toàn dân về "học tập suốt đời", xây dựng XHHT và vai trò của GDTX đã có những chuyển biến tích cực. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Hội Khuyến học, UBND Thành phố Hà Nội, Văn phòng Unesco Hà Nội, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức thành công “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hầu hết các địa phương đã chỉ đạo, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Toàn cầu giáo dục cho mọi người” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, vừa góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, vừa huy động được nguồn kinh phí bổ sung vào ngân sách giáo dục trẻ em.

Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc
Thi kỹ năng CNTT tại TTGDTX tỉnh Điện Biên. Ảnh: TL

Công tác xây dựng XHHT được tiếp tục duy trì 

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”; Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020” và đang tích cực chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010”. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, nội dung của "học tập suốt đời", xây dựng XHHT, vai trò của GDTX trong việc góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống và xây dựng XHHT ở địa phương đã được triển khai ở hầu hết các địa phương với những nội dung ngày càng thiết thực hơn; hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú hơn và đã tạo được những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và rõ nét. 

 Đối với trung tâm GDTX: Hệ thống TTGDTX tiếp tục được phát triển về quy mô, số lượng, địa bàn và mở rộng về chức năng, nhiệm vụ. Nhiều địa phương đã xây dựng thí điểm TTGDTX cấp huyện thực hiện 3 nhiệm vụ: GDTX - Hướng nghiệp - Dạy nghề (Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái, Ninh Bình; Thái Bình, ..). Cả nước hiện có 70 TTGDTX cấp tỉnh; 642 TTGDTX cấp huyện, (tăng 6 TT so với năm học trước), chiếm tỉ lệ 91,45% tổng số huyện/thị. Trong đó, có 34 tỉnh/TP đạt 100% huyện/thị có TTGDTX.  Năm học này, toàn quốc đã đầu tư xây dựng mới thêm 331 phòng học kiên cố (trung bình 0.5 phòng/TT); mua sắm thêm 1.186 máy tính (trung bình 1,7 máy/TT). Một số tỉnh đã kết nối Internet cho 100% TTGDTX (Hòa Bình, Quảng Trị, Đắk Nông, v.v.). Việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học được tăng cường hơn trước. Nhờ vậy, ở nhiều nơi, GV đã sử dụng thành thạo bảng tương tác thông minh vào quá trình dạy học. Một số tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các TTGDTX (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, v.v.); Yên Bái đang xây dựng Đề án phát triển các TTGDTX  giai đoạn 2012-2015;…

Hiện cả nước có 10.823 TTHTCĐ, tăng 129 trung tâm so với năm học trước (đạt tỷ lệ 97,3% xã/phường/thị trấn có TTHTCĐ). Trong đó, có 48 tỉnh/TP đạt 100% số xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ, tăng 02 tỉnh so với năm học trước.  

Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục được tăng cường đồng bộ

 Việc biên soạn tài liệu phục vụ dạy học được tăng cường và từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập, tìm hiểu nâng cao nhận thức của người dân. Bộ GD&ĐT đã tổ chức biên soạn các tài liệu: “Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong TTGDTX”; “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong TTGDTX”; “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong TTHTCĐ”; “Giáo dục về giá trị sống và kĩ năng sống cho học viên TTGDTX”;... Hầu hết các địa phương đã thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và bám sát hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình theo hướng giảm tải phù hợp với đối tượng HV. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý được các địa phương quan tâm hơn trước, đặc biệt là ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới PPDH. Nhiều nơi, GV đã biết sử dụng thành thạo bảng tương tác thông minh vào dạy học. Nhiều địa phương, 100% TTGDTX đã kết nối Internet (Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị, Đắk Nông, ..).

Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc
Học nghề tại trung tâm HTCĐ (Ảnh MC)

Hầu hết các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới PPDH theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình GDTX cấp THPT theo hướng coi trọng việc hướng dẫn HV tự học, đổi mới cách ra đề, chấm điểm phù hợp với trình độ học viên; tập huấn về chương trình và tài liệu XMC cho GV; tập huấn bồi dưỡng cho GV về PPDH cho người lớn (Bắc Cạn; Đắk Nông). Trong năm qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV về các lĩnh vực giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong TTGDTX; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong TTGDTX; hỗ trợ dạy học kiến thức pháp luật trong TTGDTX; giáo dục bảo vệ môi trường trong TTHTCĐ; về kĩ năng xây dựng chương trình giáo dục kĩ năng sống trong TTGDTX; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CBQL trung tâm HTCĐ.

Phương hướng trong năm học 2012-2013

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng XHHT; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng XHHT từ cơ sở; tập trung củng cố mô hình hoạt động của các TTGDTX và TTHTCĐ theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực cho đội ngũ CB, GV các cơ sở GDTX để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV của ngành và tổ chức các lớp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động; đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người; đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương trong các hoạt động chuyên môn; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và nghiên cứu; nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ.

VietBao.vn (Theo GD&TĐ)
Hotgirl hận đời đi lang thang chửi bới giữa đường phố Hà Nội
Comment :Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Continuing Education: Many positive changes
Ministry of Education, Dak Nong, Vinh Phuc and Hoa Binh, tasks, continuing education, localities, and deployed, reinforced , has been completed, construction, education, years of study, positive changes, the user
For the academic year 2011-2012, with the direction and specific solutions, continuing education completed the tasks in school, especially the movement to build "learning society" has been implemented in all local and have changed for the ...
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t