vietbao

Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Trong năm học 2011-2012, với những định hướng và giải pháp cụ thể, giáo dục thường xuyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đặc biệt phong trào xây dựng “Xã hội học tập” đã được triển khai ở tất cả các địa phương và có những chuyển biến tích cực tới mọi người dân, chất lượng giáo dục chuyên môn đã có nhiều khởi sắc.

Công tác quản lý, chỉ đạo từ Bộ đến địa phương tiếp tục được đổi mới và sát với thực tiễn 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) được ban hành kịp thời. Hầu hết các sở GD&ĐT đã cụ thể hóa bằng các văn bản phù hợp với tình hình của địa phương. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học được đẩy mạnh. Các sở GD&ĐT đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở GDTX, giúp các cơ sở bổ sung, điều chỉnh và sửa chữa những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi của cán bộ  giáo viên  và học viên, các cơ sở GDTX.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và toàn dân về "học tập suốt đời", xây dựng XHHT và vai trò của GDTX đã có những chuyển biến tích cực. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Hội Khuyến học, UBND Thành phố Hà Nội, Văn phòng Unesco Hà Nội, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể liên quan tổ chức thành công “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hầu hết các địa phương đã chỉ đạo, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Toàn cầu giáo dục cho mọi người” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, vừa góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, vừa huy động được nguồn kinh phí bổ sung vào ngân sách giáo dục trẻ em.

Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc
Thi kỹ năng CNTT tại TTGDTX tỉnh Điện Biên. Ảnh: TL

Công tác xây dựng XHHT được tiếp tục duy trì 

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”; Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020” và đang tích cực chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010”. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, nội dung của "học tập suốt đời", xây dựng XHHT, vai trò của GDTX trong việc góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống và xây dựng XHHT ở địa phương đã được triển khai ở hầu hết các địa phương với những nội dung ngày càng thiết thực hơn; hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú hơn và đã tạo được những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và rõ nét. 

 Đối với trung tâm GDTX: Hệ thống TTGDTX tiếp tục được phát triển về quy mô, số lượng, địa bàn và mở rộng về chức năng, nhiệm vụ. Nhiều địa phương đã xây dựng thí điểm TTGDTX cấp huyện thực hiện 3 nhiệm vụ: GDTX - Hướng nghiệp - Dạy nghề (Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái, Ninh Bình; Thái Bình, ..). Cả nước hiện có 70 TTGDTX cấp tỉnh; 642 TTGDTX cấp huyện, (tăng 6 TT so với năm học trước), chiếm tỉ lệ 91,45% tổng số huyện/thị. Trong đó, có 34 tỉnh/TP đạt 100% huyện/thị có TTGDTX.  Năm học này, toàn quốc đã đầu tư xây dựng mới thêm 331 phòng học kiên cố (trung bình 0.5 phòng/TT); mua sắm thêm 1.186 máy tính (trung bình 1,7 máy/TT). Một số tỉnh đã kết nối Internet cho 100% TTGDTX (Hòa Bình, Quảng Trị, Đắk Nông, v.v.). Việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học được tăng cường hơn trước. Nhờ vậy, ở nhiều nơi, GV đã sử dụng thành thạo bảng tương tác thông minh vào quá trình dạy học. Một số tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các TTGDTX (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, v.v.); Yên Bái đang xây dựng Đề án phát triển các TTGDTX  giai đoạn 2012-2015;…

Hiện cả nước có 10.823 TTHTCĐ, tăng 129 trung tâm so với năm học trước (đạt tỷ lệ 97,3% xã/phường/thị trấn có TTHTCĐ). Trong đó, có 48 tỉnh/TP đạt 100% số xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ, tăng 02 tỉnh so với năm học trước.  

Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục được tăng cường đồng bộ

 Việc biên soạn tài liệu phục vụ dạy học được tăng cường và từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập, tìm hiểu nâng cao nhận thức của người dân. Bộ GD&ĐT đã tổ chức biên soạn các tài liệu: “Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong TTGDTX”; “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong TTGDTX”; “Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong TTHTCĐ”; “Giáo dục về giá trị sống và kĩ năng sống cho học viên TTGDTX”;... Hầu hết các địa phương đã thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và bám sát hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình theo hướng giảm tải phù hợp với đối tượng HV. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý được các địa phương quan tâm hơn trước, đặc biệt là ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới PPDH. Nhiều nơi, GV đã biết sử dụng thành thạo bảng tương tác thông minh vào dạy học. Nhiều địa phương, 100% TTGDTX đã kết nối Internet (Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị, Đắk Nông, ..).

Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc
Học nghề tại trung tâm HTCĐ (Ảnh MC)

Hầu hết các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới PPDH theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình GDTX cấp THPT theo hướng coi trọng việc hướng dẫn HV tự học, đổi mới cách ra đề, chấm điểm phù hợp với trình độ học viên; tập huấn về chương trình và tài liệu XMC cho GV; tập huấn bồi dưỡng cho GV về PPDH cho người lớn (Bắc Cạn; Đắk Nông). Trong năm qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV về các lĩnh vực giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong TTGDTX; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong TTGDTX; hỗ trợ dạy học kiến thức pháp luật trong TTGDTX; giáo dục bảo vệ môi trường trong TTHTCĐ; về kĩ năng xây dựng chương trình giáo dục kĩ năng sống trong TTGDTX; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CBQL trung tâm HTCĐ.

Phương hướng trong năm học 2012-2013

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng XHHT; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng XHHT từ cơ sở; tập trung củng cố mô hình hoạt động của các TTGDTX và TTHTCĐ theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực cho đội ngũ CB, GV các cơ sở GDTX để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV của ngành và tổ chức các lớp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động; đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người; đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương trong các hoạt động chuyên môn; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và nghiên cứu; nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ.

VietBao.vn (Theo GD&TĐ)
Comment :Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giao duc Thuong xuyen Nhieu chuyen bien tich cuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giáo dục Thường xuyên: Nhiều chuyển biến tích cực ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Continuing Education: Many positive changes
Ministry of Education, Dak Nong, Vinh Phuc and Hoa Binh, tasks, continuing education, localities, and deployed, reinforced , has been completed, construction, education, years of study, positive changes, the user
For the academic year 2011-2012, with the direction and specific solutions, continuing education completed the tasks in school, especially the movement to build "learning society" has been implemented in all local and have changed for the ...
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ