vietbao

Điểm chuẩn của các trường ĐH

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Dưới đây là điểm chuẩn của các trường: ĐH Thái Nguyên (Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Y khoa, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Nông - Lâm, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học tự nhiên, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật); Viện ĐH Mở Hà Nội; Trường ĐH Hồng Đức; Trường ĐH Công đoàn; Học viện Quan hệ quốc tế.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM; Trường ĐH Thủy lợi (cơ sở phía Bắc và Nam); ĐH Đà Nẵng gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm; ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn; ĐH dân lập Hùng Vương; Trường ĐH Quang Trung (Quy Nhơn);

Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; Trường ĐH GTVT Hà Nội; Trường ĐH dân lập Văn Hiến; Trường ĐH dân lập Văn Lang; Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ); Trường ĐHSP Thể dục thể thao TP.HCM.

ĐH Thái Nguyên

* Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Nhóm ngành Kinh tế: 15,5.

* Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

- Nhóm ngành Kỹ thuật công nghiệp: 15
- Kỹ thuật môi trường: 13 (có xét tuyển NV)
- SP Kỹ thuật công nghiệp: 13.

* Trường ĐH Y khoa

- Dược sĩ: 20;
- Bác sĩ đa khoa: 20,5;
- Cử nhân điều dưỡng: 16,5.

* Trường ĐH Sư phạm

- SP Toán: 19,5;
- SP Vật lý: 18,5;
- SP Tin học: 16 (có xét tuyển NV);
- SP Hóa: 21;
- SP Sinh Kỹ thuật nông nghiệp: 17,5;
- SP Giáo dục công dân: 18;
- SP Ngữ văn: 19;
- SP Lịch sử: 19;
- SP Địa lý: 19,5;
- SP Tâm lý giáo dục: 16;
- SP Tiếng Anh: 26,5;
- SP Tiếng Nga: 18 (có xét tuyển NV);
- SP Tiếng Trung (D1): 25,5;
- SP Tiếng Trung (D2): 25,5;
- SP Giáo dục tiểu học: 15,5;
- SP Thể dục thể thao: 22;
- SP Mầm non: 17,5;
- SP Toán- Tin: 14;
- SP Vật lý- Hóa: 13;
- SP Sinh - Địa: 15;
- SP Văn- Sử: 18.

* Trường ĐH Nông - Lâm

- Nhóm ngành Kỹ thuật Nông nghiệp: 14;
- SP Kỹ thuật nông nghiệp: 14;
- Quản lý đất đai: 13.5;
- Công nghiệp nông thôn: 13;
- Phát triển nông thôn: 13
(tất cả các ngành này có xét tuyển NV2).

* Khoa Công nghệ thông tin

- Nhóm ngành kỹ thuật CNTT: 14 (có xét tuyển NV2).

* Khoa Khoa học tự nhiên

- Nhóm ngành khối A1: 13 (có xét tuyển NV2);
- Nhóm ngành khối A2: 13 (có xét tuyển NV2);
- Nhóm ngành khối B: 14)

* Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

- Cơ khí điện- điện tử: 10;
- Kinh tế: 10;
- Công nghệ thông tin: 10;
- SP Kỹ thuật công nghiệp: 10;
- Trồng trọt: 10;
- Quản lý đất đai: 10
(tất cả các ngành này có xét tuyển NV2).

Viện ĐH Mở Hà Nội

- Tin học: 14,5;
- Điện tử - thông tin: 14;
- Công nghệ sinh học: khối A: 14, khối B: 16,5;
- Kế toán: 18,5;
- Quản trị kinh doanh: 17,5;
- Quản trị du lịch, khách sạn: 22;
- Hướng dẫn du lịch: 20,5;
- Tiếng Anh: 22,5;
- Mỹ thuật công nghiệp (khối H): 36;
- Kiến trúc (khối V): 21,5.

Trường tuyển 525 chỉ tiêu NV2

- Ngành Tin học tuyển 100 CT NV2, điểm nhận hồ sơ là 19.
- Ngành Điện tử - Thông tin tuyển 160 CT, điểm nhận hồ sơ là 17.
- Ngành Quản trị kinh doanh tuyển 75 chỉ tiêu khối D1, điểm nhận hồ sơ là 19,5.
- Ngành Quản trị du lịch - khách sạn tuyển 90 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ là 24 (tiếng Anh hệ số 2).
- Ngành tiếng Anh tuyển 100 CT, điểm nhận hồ sơ là 24,5 (tiếng Anh hệ số 2).

Ngoài ra, trường cũng xét tuyển 300 CT hệ CĐ gồm:

- Tin học: 100 CT, điểm nhận hồ sơ là 12;
- Điện tử thông tin: 100 CT, điểm nhận hồ sơ: 11 điểm;
- Công nghệ sinh học: 100 CT, điểm nhận hồ sơ khối A: 11, khối B: 12.

Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 tại trường từ ngày 25-8 đến hết ngày 10-9.

Trường ĐH Hồng Đức

- Ngữ văn: 14,5;
- Lịch sử: 14,5;
- Việt Nam học: 15;
- Địa lý: 14;
- Xã hội học: 16;
- Toán tin: 13;
- Vật lý: 13;
- Công nghệ thông tin: 13;
- Kỹ thuật cơ khí: 13;
- SP Tiếng Anh: 27,5;
- SP Tiểu học: 17,5;
- SP Mầm non: 16;
- SP Vật lý - Hóa: 20,5;
- SP Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp: 17,5;
- Chăn nuôi - Thú y: A: 13, B: 14;
- Nuôi trồng thủy sản: A: 13, B: 14;
- Nông học: A: 13, B: 14; L
- Âm học: A: 13, B: 14;
- Kế toán: 16;
- Quản trị kinh doanh: 14.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 bằng điểm sàn của từng khối thi

- Địa lý: 14 (23 chỉ tiêu NV2 khối C);
- Toán tin: 13 (54 CT NV2 khối A);
- Vật lý: 13 (50 CT NV2 khối A);
- Công nghệ thông tin: 13 (30 CT NV2 khối A);
- Kỹ thuật cơ khí: 13 (11 CT NV2 khối A).
- Chăn nuôi- Thú y: A: 13, B: 14 (24 CT NV2 khối A, B);
- Nuôi trồng thủy sản: A: 13, B: 14 (23 CT NV2 khối A, B);
- Nông học: A: 13, B: 14 (30 CT NV2 khối A, B);
- Lâm học: A: 13 (28 CT NV2 khối A, B);
- Quản trị kinh doanh: 14 (34 CT NV2 khối A)

Trường ĐH Công đoàn

- Bảo hộ lao động: 15;
- Quản trị kinh doanh: A: 16, D1: 17,5;
- Kế toán: A:18, D1: 18,5;
- Tài chính- Ngân hàng: A: 18, D1: 19;
- Xã hội học: 17,5;
- Công tác xã hội: 18,5.

Trường xét tuyển 60 CT NV2:

- 30 CT ngành Bảo hộ lao động, điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 17;
- 30 CT ngành Xã hội học, điểm nhận hồ sơ là 19,5.

Học viện Quan hệ quốc tế

- Tiếng Anh: 18;
- Tiếng Anh quan hệ quốc tế: 21;
- Tiếng Trung: 17,5;
- Tiếng Pháp: 21;
- Tiếng Pháp quan hệ quốc tế: 21

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM

Bác sĩ đa khoa: 23.

Trường ĐH Thủy lợi

* Phía Bắc:

- Công trình thủy lợi: 19,5
- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: 18,5
- Kinh tế thủy lợi: 18
- Các ngành khác: 16
- Hệ CĐ: 12

* Phía Nam (cơ sở tại TP.HCM):

- Công trình thủy lợi: 14
- Các ngành khác: 13
- Hệ CĐ: 11

Các ngành đào tạo ở phía Bắc chỉ tuyển NV1. Cơ sở đào tạo tại TP.HCM xét tuyển 118 CT NV2 khối A vào các ngành: Thủy nông cải tạo đất; Thủy văn môi trường, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm xét tuyển: 13.

Hệ CĐ xét tuyển vào ngành Công trình thủy lợi - thủy điện. Phía Bắc xét tuyển 67 CT khối A, điểm xét tuyển: 12. Phía Nam tuyển 68 CT, điểm xét tuyển: 11.

ĐH Đà Nẵng

ĐH Đà Nẵng dành 10-15% trong tổng số 6.000 CT để xét tuyển NV2. CT cụ thể sẽ do các trường ĐH thành viên chủ động quyết định.

* Trường ĐH Bách khoa

- Các ngành khối A: 17
- Kiến trúc: 22,5

* Trường ĐH Kinh tế: 17 điểm

* Trường ĐH Ngoại ngữ

- SP tiếng Anh: 25.5
- SP tiếng Nga: 18.5
- SP tiếng Pháp: 16
- SP tiếng Trung: D1: 16.5; D4: 19
- Cử nhân tiếng Anh: 21.5
- Cử nhân tiếng Nga: D1: 18.5; D3: 22
- Cử nhân tiếng Pháp: 18.5
- Cử nhân tiếng Trung: D1: 19.5; D4: 18.5
- Cử nhân tiếng Nhật: 23.5
- Cử nhân tiếng Hàn Quốc: 20
- Cử nhân tiếng Thái Lan: 17.5
- Quốc tế học: D1: 21.5; D2: 17: D3:20

* Trường ĐH Sư phạm

- SP toán - tin: 19.5
- SP vật lý: 18
- Toán - tin: 13.5
- Công nghệ thông tin: 13.5
- SP tin: 13.5
- SP hóa học: 17
- Hóa học: 13.5
- SP sinh môi trường: 17
- Sinh môi trường: 15
- SP giáo dục chính trị: 15
- SP Ngữ văn: 17
- SP lịch sử: 17
- SP địa lý: 17
- Văn học: 14
- Tâm lý học: 14
- Địa lý: 14
- Việt Nam học: 14
- Văn hóa học: 14
- SPGD tiểu học: 14.5
- SPGD mầm non: 13.5
- SPGD đặc biệt: 13
- SPGD thể chất và GD quốc phòng: 12

ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn

* Hệ ĐH:

- Khối A, D: 13
- Khối B: 14

* Hệ CĐ:

- Khối A, D: 10
- Khối B: 11

ĐH dân lập Hùng Vương

Trường xét tuyển 980 CT NV2 cho tất cả các ngành với điểm sàn bằng điểm chuẩn NV1.

* Hệ ĐH:

- Các ngành khối A, D1,2,3,4: 13
- Các ngành khối B, C: 14

* Hệ CĐ:

- Các ngành khối A, D1,2,3,4: 10
- Các ngành khối B, C: 11

Trường ĐH Quang Trung (Quy Nhơn)

Điểm sàn xét tuyển hệ ĐH: 13, hệ CĐ: 10.

Xét tuyển 500 CT hệ ĐH vào bốn ngành:
- Kinh tế nông nghiệp
- Tin học ứng dụng
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh

200 CT hệ CĐ vào hai ngành:
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh.

Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Đối với tất cả các ngành, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 (trừ ngành công nghệ thông tin). Tuyển 400 CT NV2 với điểm sàn bằng với điểm chuẩn.

- Công nghệ thông tin: 13
- Các ngành còn lại: 17.5

Trường ĐH GTVT Hà Nội

- Cơ sở phía Nam, tất cả các ngành: 13

Trường ĐH dân lập Văn Hiến

Điểm sàn xét tuyển bằng với điểm sàn qui định của bộ. Chỉ tiêu 1.100.

- Khối A: 13
- Khối B: 14
- Khối C:14
- Khối D1: 13

Trường ĐH dân lập Văn Lang

Tất cả các ngành.

Điểm sàn xét tuyển NV2 bằng điểm sàn do bộ qui định. Riêng hai khối V và H do bộ không qui định điểm sàn nên những TS nào có được giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh 2006 đều có thể nộp đơn xét tuyển vào các ngành của hai khối này.

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

* Hệ ĐH:

- SP toán: 18
- Tin học: 13 (xét thêm NV2)
- SP kỹ thuật công nghiệp - kỹ thuật nông nghiệp - kinh tế gia đình: 13 (xét thêm NV2)
- Quản trị kinh doanh: 13 (xét thêm NV2: 15)
- Kế toán: 14.5 (xét thêm NV2: 14)
- Trồng trọt: 14 (xét thêm NV2: 14)
- Nông lâm kết hợp: 14
- SP địa lý: 21
- SP giáo dục tiểu học: A: 13, C: 15,5
- SP tiếng Anh: 24,5
- SP giáo dục mầm non: 15.5

* Hệ CĐ sư phạm

Chỉ tuyển TS có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ. Tuyển NV2 ngành SP toán - lý với điểm nhận hồ sơ là 10, ngành SP sử - giáo dục công dân: 16 điểm.

- SP toán - lý: 10
- SP giáo dục công dân: 15.5
- SP thể dục - công tác Đội: 22

* Hệ CĐ ngoài sư phạm:

Hệ ngoài sư phạm tuyển TS tại tất cả các tỉnh. Có hai ngành xét tuyển NV2: ngành thông tin thư viện với điểm nhận hồ sơ khối A: 10, khối C: 11, ngành tin học với điểm nhận hồ sơ khối A là 10.

- Thông tin thư viện: A: 10, C: 11
- Âm nhạc: 25
- Mỹ thuật: 38
- Tin học: 10

Trường ĐHSP Thể dục thể thao TP.HCM

- Tất cả các ngành: 20.5

TS

Việt Báo

Bài viết cùng chủ đề:Điểm chuẩn điểm NV2,3 2006

Comment :Điểm chuẩn của các trường ĐH
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điểm chuẩn của các trường ĐH bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem chuan cua cac truong DH ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điểm chuẩn của các trường ĐH ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Benchmarking of the University
CT NV2, System colleges, University Business, University of Hong Duc Thai Nguyen University, University of Industry, Industrial Technical University, Institute of Hanoi Open University, Pedagogical University , Business Administration, University of Hong Duc University Union, engineering, education, industries, mass
Here are the benchmark of the following schools: University of Thai Nguyen (University of Economics and Business Administration, University of Industrial Engineering, University of Medicine, University of Education, University of Agriculture - Forestry, Department of Information Technology, Faculty of Natural Sciences, College ...
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.