vietbao

Điểm chuẩn của các trường ĐH

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Dưới đây là điểm chuẩn của các trường: ĐH Thái Nguyên (Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Y khoa, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Nông - Lâm, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học tự nhiên, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật); Viện ĐH Mở Hà Nội; Trường ĐH Hồng Đức; Trường ĐH Công đoàn; Học viện Quan hệ quốc tế.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM; Trường ĐH Thủy lợi (cơ sở phía Bắc và Nam); ĐH Đà Nẵng gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm; ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn; ĐH dân lập Hùng Vương; Trường ĐH Quang Trung (Quy Nhơn);

Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; Trường ĐH GTVT Hà Nội; Trường ĐH dân lập Văn Hiến; Trường ĐH dân lập Văn Lang; Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ); Trường ĐHSP Thể dục thể thao TP.HCM.

ĐH Thái Nguyên

* Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Nhóm ngành Kinh tế: 15,5.

* Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

- Nhóm ngành Kỹ thuật công nghiệp: 15
- Kỹ thuật môi trường: 13 (có xét tuyển NV)
- SP Kỹ thuật công nghiệp: 13.

* Trường ĐH Y khoa

- Dược sĩ: 20;
- Bác sĩ đa khoa: 20,5;
- Cử nhân điều dưỡng: 16,5.

* Trường ĐH Sư phạm

- SP Toán: 19,5;
- SP Vật lý: 18,5;
- SP Tin học: 16 (có xét tuyển NV);
- SP Hóa: 21;
- SP Sinh Kỹ thuật nông nghiệp: 17,5;
- SP Giáo dục công dân: 18;
- SP Ngữ văn: 19;
- SP Lịch sử: 19;
- SP Địa lý: 19,5;
- SP Tâm lý giáo dục: 16;
- SP Tiếng Anh: 26,5;
- SP Tiếng Nga: 18 (có xét tuyển NV);
- SP Tiếng Trung (D1): 25,5;
- SP Tiếng Trung (D2): 25,5;
- SP Giáo dục tiểu học: 15,5;
- SP Thể dục thể thao: 22;
- SP Mầm non: 17,5;
- SP Toán- Tin: 14;
- SP Vật lý- Hóa: 13;
- SP Sinh - Địa: 15;
- SP Văn- Sử: 18.

* Trường ĐH Nông - Lâm

- Nhóm ngành Kỹ thuật Nông nghiệp: 14;
- SP Kỹ thuật nông nghiệp: 14;
- Quản lý đất đai: 13.5;
- Công nghiệp nông thôn: 13;
- Phát triển nông thôn: 13
(tất cả các ngành này có xét tuyển NV2).

* Khoa Công nghệ thông tin

- Nhóm ngành kỹ thuật CNTT: 14 (có xét tuyển NV2).

* Khoa Khoa học tự nhiên

- Nhóm ngành khối A1: 13 (có xét tuyển NV2);
- Nhóm ngành khối A2: 13 (có xét tuyển NV2);
- Nhóm ngành khối B: 14)

* Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

- Cơ khí điện- điện tử: 10;
- Kinh tế: 10;
- Công nghệ thông tin: 10;
- SP Kỹ thuật công nghiệp: 10;
- Trồng trọt: 10;
- Quản lý đất đai: 10
(tất cả các ngành này có xét tuyển NV2).

Viện ĐH Mở Hà Nội

- Tin học: 14,5;
- Điện tử - thông tin: 14;
- Công nghệ sinh học: khối A: 14, khối B: 16,5;
- Kế toán: 18,5;
- Quản trị kinh doanh: 17,5;
- Quản trị du lịch, khách sạn: 22;
- Hướng dẫn du lịch: 20,5;
- Tiếng Anh: 22,5;
- Mỹ thuật công nghiệp (khối H): 36;
- Kiến trúc (khối V): 21,5.

Trường tuyển 525 chỉ tiêu NV2

- Ngành Tin học tuyển 100 CT NV2, điểm nhận hồ sơ là 19.
- Ngành Điện tử - Thông tin tuyển 160 CT, điểm nhận hồ sơ là 17.
- Ngành Quản trị kinh doanh tuyển 75 chỉ tiêu khối D1, điểm nhận hồ sơ là 19,5.
- Ngành Quản trị du lịch - khách sạn tuyển 90 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ là 24 (tiếng Anh hệ số 2).
- Ngành tiếng Anh tuyển 100 CT, điểm nhận hồ sơ là 24,5 (tiếng Anh hệ số 2).

Ngoài ra, trường cũng xét tuyển 300 CT hệ CĐ gồm:

- Tin học: 100 CT, điểm nhận hồ sơ là 12;
- Điện tử thông tin: 100 CT, điểm nhận hồ sơ: 11 điểm;
- Công nghệ sinh học: 100 CT, điểm nhận hồ sơ khối A: 11, khối B: 12.

Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 tại trường từ ngày 25-8 đến hết ngày 10-9.

Trường ĐH Hồng Đức

- Ngữ văn: 14,5;
- Lịch sử: 14,5;
- Việt Nam học: 15;
- Địa lý: 14;
- Xã hội học: 16;
- Toán tin: 13;
- Vật lý: 13;
- Công nghệ thông tin: 13;
- Kỹ thuật cơ khí: 13;
- SP Tiếng Anh: 27,5;
- SP Tiểu học: 17,5;
- SP Mầm non: 16;
- SP Vật lý - Hóa: 20,5;
- SP Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp: 17,5;
- Chăn nuôi - Thú y: A: 13, B: 14;
- Nuôi trồng thủy sản: A: 13, B: 14;
- Nông học: A: 13, B: 14; L
- Âm học: A: 13, B: 14;
- Kế toán: 16;
- Quản trị kinh doanh: 14.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 bằng điểm sàn của từng khối thi

- Địa lý: 14 (23 chỉ tiêu NV2 khối C);
- Toán tin: 13 (54 CT NV2 khối A);
- Vật lý: 13 (50 CT NV2 khối A);
- Công nghệ thông tin: 13 (30 CT NV2 khối A);
- Kỹ thuật cơ khí: 13 (11 CT NV2 khối A).
- Chăn nuôi- Thú y: A: 13, B: 14 (24 CT NV2 khối A, B);
- Nuôi trồng thủy sản: A: 13, B: 14 (23 CT NV2 khối A, B);
- Nông học: A: 13, B: 14 (30 CT NV2 khối A, B);
- Lâm học: A: 13 (28 CT NV2 khối A, B);
- Quản trị kinh doanh: 14 (34 CT NV2 khối A)

Trường ĐH Công đoàn

- Bảo hộ lao động: 15;
- Quản trị kinh doanh: A: 16, D1: 17,5;
- Kế toán: A:18, D1: 18,5;
- Tài chính- Ngân hàng: A: 18, D1: 19;
- Xã hội học: 17,5;
- Công tác xã hội: 18,5.

Trường xét tuyển 60 CT NV2:

- 30 CT ngành Bảo hộ lao động, điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 17;
- 30 CT ngành Xã hội học, điểm nhận hồ sơ là 19,5.

Học viện Quan hệ quốc tế

- Tiếng Anh: 18;
- Tiếng Anh quan hệ quốc tế: 21;
- Tiếng Trung: 17,5;
- Tiếng Pháp: 21;
- Tiếng Pháp quan hệ quốc tế: 21

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế TP.HCM

Bác sĩ đa khoa: 23.

Trường ĐH Thủy lợi

* Phía Bắc:

- Công trình thủy lợi: 19,5
- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: 18,5
- Kinh tế thủy lợi: 18
- Các ngành khác: 16
- Hệ CĐ: 12

* Phía Nam (cơ sở tại TP.HCM):

- Công trình thủy lợi: 14
- Các ngành khác: 13
- Hệ CĐ: 11

Các ngành đào tạo ở phía Bắc chỉ tuyển NV1. Cơ sở đào tạo tại TP.HCM xét tuyển 118 CT NV2 khối A vào các ngành: Thủy nông cải tạo đất; Thủy văn môi trường, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm xét tuyển: 13.

Hệ CĐ xét tuyển vào ngành Công trình thủy lợi - thủy điện. Phía Bắc xét tuyển 67 CT khối A, điểm xét tuyển: 12. Phía Nam tuyển 68 CT, điểm xét tuyển: 11.

ĐH Đà Nẵng

ĐH Đà Nẵng dành 10-15% trong tổng số 6.000 CT để xét tuyển NV2. CT cụ thể sẽ do các trường ĐH thành viên chủ động quyết định.

* Trường ĐH Bách khoa

- Các ngành khối A: 17
- Kiến trúc: 22,5

* Trường ĐH Kinh tế: 17 điểm

* Trường ĐH Ngoại ngữ

- SP tiếng Anh: 25.5
- SP tiếng Nga: 18.5
- SP tiếng Pháp: 16
- SP tiếng Trung: D1: 16.5; D4: 19
- Cử nhân tiếng Anh: 21.5
- Cử nhân tiếng Nga: D1: 18.5; D3: 22
- Cử nhân tiếng Pháp: 18.5
- Cử nhân tiếng Trung: D1: 19.5; D4: 18.5
- Cử nhân tiếng Nhật: 23.5
- Cử nhân tiếng Hàn Quốc: 20
- Cử nhân tiếng Thái Lan: 17.5
- Quốc tế học: D1: 21.5; D2: 17: D3:20

* Trường ĐH Sư phạm

- SP toán - tin: 19.5
- SP vật lý: 18
- Toán - tin: 13.5
- Công nghệ thông tin: 13.5
- SP tin: 13.5
- SP hóa học: 17
- Hóa học: 13.5
- SP sinh môi trường: 17
- Sinh môi trường: 15
- SP giáo dục chính trị: 15
- SP Ngữ văn: 17
- SP lịch sử: 17
- SP địa lý: 17
- Văn học: 14
- Tâm lý học: 14
- Địa lý: 14
- Việt Nam học: 14
- Văn hóa học: 14
- SPGD tiểu học: 14.5
- SPGD mầm non: 13.5
- SPGD đặc biệt: 13
- SPGD thể chất và GD quốc phòng: 12

ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn

* Hệ ĐH:

- Khối A, D: 13
- Khối B: 14

* Hệ CĐ:

- Khối A, D: 10
- Khối B: 11

ĐH dân lập Hùng Vương

Trường xét tuyển 980 CT NV2 cho tất cả các ngành với điểm sàn bằng điểm chuẩn NV1.

* Hệ ĐH:

- Các ngành khối A, D1,2,3,4: 13
- Các ngành khối B, C: 14

* Hệ CĐ:

- Các ngành khối A, D1,2,3,4: 10
- Các ngành khối B, C: 11

Trường ĐH Quang Trung (Quy Nhơn)

Điểm sàn xét tuyển hệ ĐH: 13, hệ CĐ: 10.

Xét tuyển 500 CT hệ ĐH vào bốn ngành:
- Kinh tế nông nghiệp
- Tin học ứng dụng
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh

200 CT hệ CĐ vào hai ngành:
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh.

Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Đối với tất cả các ngành, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 (trừ ngành công nghệ thông tin). Tuyển 400 CT NV2 với điểm sàn bằng với điểm chuẩn.

- Công nghệ thông tin: 13
- Các ngành còn lại: 17.5

Trường ĐH GTVT Hà Nội

- Cơ sở phía Nam, tất cả các ngành: 13

Trường ĐH dân lập Văn Hiến

Điểm sàn xét tuyển bằng với điểm sàn qui định của bộ. Chỉ tiêu 1.100.

- Khối A: 13
- Khối B: 14
- Khối C:14
- Khối D1: 13

Trường ĐH dân lập Văn Lang

Tất cả các ngành.

Điểm sàn xét tuyển NV2 bằng điểm sàn do bộ qui định. Riêng hai khối V và H do bộ không qui định điểm sàn nên những TS nào có được giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh 2006 đều có thể nộp đơn xét tuyển vào các ngành của hai khối này.

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

* Hệ ĐH:

- SP toán: 18
- Tin học: 13 (xét thêm NV2)
- SP kỹ thuật công nghiệp - kỹ thuật nông nghiệp - kinh tế gia đình: 13 (xét thêm NV2)
- Quản trị kinh doanh: 13 (xét thêm NV2: 15)
- Kế toán: 14.5 (xét thêm NV2: 14)
- Trồng trọt: 14 (xét thêm NV2: 14)
- Nông lâm kết hợp: 14
- SP địa lý: 21
- SP giáo dục tiểu học: A: 13, C: 15,5
- SP tiếng Anh: 24,5
- SP giáo dục mầm non: 15.5

* Hệ CĐ sư phạm

Chỉ tuyển TS có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ. Tuyển NV2 ngành SP toán - lý với điểm nhận hồ sơ là 10, ngành SP sử - giáo dục công dân: 16 điểm.

- SP toán - lý: 10
- SP giáo dục công dân: 15.5
- SP thể dục - công tác Đội: 22

* Hệ CĐ ngoài sư phạm:

Hệ ngoài sư phạm tuyển TS tại tất cả các tỉnh. Có hai ngành xét tuyển NV2: ngành thông tin thư viện với điểm nhận hồ sơ khối A: 10, khối C: 11, ngành tin học với điểm nhận hồ sơ khối A là 10.

- Thông tin thư viện: A: 10, C: 11
- Âm nhạc: 25
- Mỹ thuật: 38
- Tin học: 10

Trường ĐHSP Thể dục thể thao TP.HCM

- Tất cả các ngành: 20.5

TS

Việt Báo
Thầy giáo bắt con khiêng bàn ghế phụ huynh quay clip tung Facebook

Bài viết cùng chủ đề:Điểm chuẩn điểm NV2,3 2006

Comment :Điểm chuẩn của các trường ĐH
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điểm chuẩn của các trường ĐH bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem chuan cua cac truong DH ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điểm chuẩn của các trường ĐH ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Benchmarking of the University
CT NV2, System colleges, University Business, University of Hong Duc Thai Nguyen University, University of Industry, Industrial Technical University, Institute of Hanoi Open University, Pedagogical University , Business Administration, University of Hong Duc University Union, engineering, education, industries, mass
Here are the benchmark of the following schools: University of Thai Nguyen (University of Economics and Business Administration, University of Industrial Engineering, University of Medicine, University of Education, University of Agriculture - Forestry, Department of Information Technology, Faculty of Natural Sciences, College ...
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t