vietbao

Đề và gợi ý bài giải môn Lịch sử

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Sáng nay (19.8), những thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT lần 2 bước vào môn thi thứ 3 là môn Lịch sử với hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Chiều nay, các em tiếp tục dự thi môn Hóa học, hình thức thi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Đề và bài giải môn Lịch sử 

Thí sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề I

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

 Câu 1 (3,0 điểm) Tình hình giai cấp công nhân và giai cấp nông dân Việt Nam dưới tác động của Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

Câu 2 (4,0 điểm) Tóm tắt diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)

Trình bày nguồn gốc, nội dung của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai.

Đề II

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm) Sau khi thành lập, chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh đã thực hiện những chính sách cơ bản nào để đem lại lợi ích cho quần chúng nhân dân?

Câu 2 (4,0 điểm) Nêu những nét chính về bối cảnh, nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5–1941).

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)

Trình bày nguồn gốc, nội dung của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai.

GỢI ÝBÀI GIẢI

Đề I

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu 1:  Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914–1918), đế quốc Pháp thắng trận, nhưng nền kinh tế bị kiệt quệ, nên tiến hành “chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai”. Tác động của chương trình khai thác này đã làm cho xã hội Việt Nam bị phân hóa sâu sắc.

 - Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong thời kỳ khai thác thứ nhất của đế quốc Pháp (trước chiến tranh), phát triển khá mạnh trong thời kỳ khai thác thứ hai của đế quốc Pháp cả về số lượng và chất lượng.

+ Về số lượng, trước chiến tranh tổng số công nhân có trên dưới 10 vạn; sau chiến tranh, tính đến năm 1929 lên đến 22 vạn, phần lớn tập trung ở các vùng mỏ, đồn điền cao su và các thành phố lớn.

+ Về chất lượng, giai cấp công nhân Việt Nam ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế (đại biểu cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất của xã hội, điều kiện lao động và sinh sống tập trung…), còn bị 3 tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản người Việt; có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc; sớm tiếp thu ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và của chủ nghĩa Mác-Lênin, nên sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất, tự giác trong cả nước, trên cơ sở đó nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta.

 - Giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số, bị đế quốc phong kiến áp bức bóc lột nặng nề bằng các thủ đoạn sưu cao, thuế nặng, tô tức, phu phen, tạp dịch, cướp đoạt ruộng đất. Họ bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn. Một bộ phận nhỏ rời làng đi vào làm việc trong các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, còn phần lớn sống cuộc đời tá điền cực nhọc. Trong hoàn cảnh đó, giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng.

Câu 2: Tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945:

 a. Lệnh tổng khởi nghĩa: Ngày13/8/1945, khi Nhật đầu hàng Đồng minh, Đảng họp Hội nghị toàn quốc tại Tân Trào:

  + Quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc trước khi Đồng minh vào.

  +  Lập Ủy ban khởi nghĩa và ngay trong đêm 13/8 ra Quân lệnh số 1: hạ lệnh Tổng khởi nghĩa.

 b. Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào ngày 16/8/1945:

  +  Tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa.

  +  Thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh.

  +  Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức chính phủ lâm thời sau này) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

 c.  Khởi  nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội:

 - Từ 15/8/1945, lệnh khởi nghĩa về tới Hà Nội, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa rất khẩn trương với nhiều hình thức: diễn thuyết, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi.

 - Sáng 19/8/1945, cuộc míttinh lớn ở quảng trường Nhà hát lớn (Hà Nội) do Việt Minh tổ chức đã nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình do các đơn vị chiến đấu đi đầu, đánh chiếm phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Sở Cảnh sát… Cuộc khởi nghĩa Hà Nội thắng lợi hoàn toàn trong ngày 19/8/1945.

 d. Giành chính quyền trong toàn quốc:

 - Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, có 4 tỉnh lị giành được chính quyền: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

 - 23/8/1945: giành chính quyền ở Huế.

 - 25/8/1945: giành chính quyền ở Sài Gòn.

 - Thắng lợi của khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã cổ vũ nhân dân toàn quốc vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Trong vòng 15 ngày (14/8/1945 – 28/8/1945), Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.

 - 2/9/1945, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời (Ủy ban Dân tộc giải phóng) đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)

+ Nguồn gốc:

 - Nguồn gốc sâu xa dẫn đến cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai là do con người muốn cuộc sống ngày càng được nâng cao nên phải cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất.

 - Con người cần giải quyết các vấn đề: dân số bùng nổ, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm bằng công cụ mới, năng lượng mới, vật liệu mới.

 - Những thành tựu khoa học – kỹ thuật cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tạo tiền đề dẫn đến cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai.

 - Các nước tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai có nhu cầu sản xuất vũ khí hiện đại.

+ Nội dung:

 - Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật diễn ra một cách rộng lớn, phong phú trong mọi ngành của khoa học cơ bản, tạo ra được cơ sở lý thuyết cho các khoa học khác, giúp cho kỹ thuật phát triển và là nền móng của tri thức.

 - Xuất hiện nhiều ngành khoa học mới: khoa học vũ trụ, khoa học du hành vũ trụ…

 - Giải quyết những vấn đề bức thiết: công cụ sản xuất, năng lượng, vật liệu mới, trị bệnh, ô nhiễm môi trường, lương thực, thực phẩm…

 - Tự động hóa cao độ với sự ra đời của máy tính điện tử.

Đề II

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) 

 Câu 1: Những chính sách cơ bản đem lại lợi ích cho quần chúng nhân dân của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh: 

  +  Về chính trị: chính quyền mới do nhân dân quản lý, thực hiện các quyền tự do dân chủ, phát triển các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng (Nông hội, Công hội), thông qua các cuộc míttinh, hội nghị để tuyên truyền, giáo dục chính trị cho quần chúng.

  +  Về kinh tế: chia lại ruộng đất công, giảm tô, xóa nợ, bỏ các thứ thuế vô lý, tổ chức sản xuất.

  +  Về quân sự: mỗi làng đều có đội tự vệ vũ trang.

  +  Về xã hội: phát động phong trào đời sống mới - xóa bỏ các tục lệ lạc hậu, mê tín dị đoan, mở lớp học chữ quốc ngữ; trật tự xã hội được bảo đảm, nạn trộm cướp không còn.

Câu 2: Những nét chính của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 - 1941):

1. Bối cảnh:

 * Thế giới:

 - Phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô.

 - Nhật vào Đông Dương câu kết với Pháp và chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương.

 * Trong nước: 

 - Đời sống dân ta cực khổ dưới hai tầng áp bức Nhật – Pháp.

 Trước tình hình ngày càng khẩn trương, Nguyễn Ái Quốc về nước (28/1/1941) và triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (từ 10 đến 19/5/1941) tại Pắc Bó (tỉnh Cao Bằng).

2. Nội dung:

 - Xác định kẻ thù chính trước mắt là bọn đế quốc phát xít Pháp – Nhật.

 - Nhiệm vụ bức thiết nhất là giải phóng dân tộc, vì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc phát xít Pháp – Nhật trở thành mâu thuẫn chủ yếu nhất, vận mệnh nước nhà nguy vong.

 - Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “tịch thu ruộng đất của địa chủ”, chỉ tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc, Việt gian chia cho dân cày nghèo.

 - Chủ trương thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân Đông Dương.

 - Thành lập mặt trận lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh).

 - Nhiệm vụ trung tâm: chuẩn bị mọi điều kiện để khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền.

3. Ý nghĩa:

 - Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đã được đề ra từ Hội nghị trung ương VI (11/1939), có tác dụng quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945.

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)

Giống đề I

TS. Võ Công Nguyện 
  (Viện KHXH Vùng Nam Bộ)

Việt Báo
Comment :Đề và gợi ý bài giải môn Lịch sử
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đề và gợi ý bài giải môn Lịch sử bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết De va goi y bai giai mon Lich su ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đề và gợi ý bài giải môn Lịch sử ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Threads and suggested solutions all subjects History
Vietnam, Hanoi, WORLD HISTORY, HISTORY OF VIETNAM, Vietnam Minh, the central executive committee, Scientific Revolution, the peasant class, class workers, to seize power, revolution, of insurrection, chemistry, empires, threads
This morning (19.08), the students attend high school graduation exam and 2nd Supplementary entered high school subjects 3rd test subjects History with self-examination review form, time of 90 minutes. This afternoon, the children continue to attend school chemistry exam, multiple choice exam form ...
Thí sinh nên chọn trường nào khi biết điểm THPT QG?

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, thí sinh cần lưu ý việc xét tuyển vào các trường đại học.

Đề thi - Đáp án môn Địa lý kỳ thi Quốc gia

Sáng 3/7, các sĩ tử làm bài thi Địa lý, thời gian 180 phút - môn có số lượng thí sinh đứng thứ ba trong số năm môn tự chọn.

Bát nháo tư vấn du học
Bát nháo tư vấn du học

Tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, toàn thành phố hiện có khoảng 1.000 đơn vị tư vấn du học nhưng chỉ có 64 đơn vị được cấp phép.

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ