vietbao

GD&TĐ - Trung Quốc mới công bố một bản sao của trạm vũ trụ có người vận hành lâu dài đầu tiên của nước này. Đây là trạm sẽ thay thế phòng thí nghiệm trên quỹ đạo của cộng đồng quốc tế và nó tượng trưng cho tham vọng lớn của Trung Quốc bên ngoài Trái đất.