vietbao

Việc tiếp nhận thông tin về các sự cố và hỗ trợ sửa chữa thiết bị từ xa vừa được Samsung áp dụng tại Việt Nam.