Hầu hết các thí sinh đều không thể hiện tốt phần trình diễn của mình như ở các vòng Giấu mặt và Đối đầu.>Chi tiết: Giọng hát Việt nhí liveshow 1: Không như mong đợi!