vietbao

Dây khóa Velcro đang hiện hữu rất nhiều trong cuộc sống của con người nhưng chắc chắn không có nhiều người biết về sự hình thành của phát minh to lớn này.