vietbao

"Thi đua Ái Quốc" – tư tưởng chỉ đạo trong vận động quần chúng của Hồ Chí Minh

Ảnh tư liệu

Biến tiềm năng sáng tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân thành động lực cách mạng thông qua phong trào "thi đua ái quốc", là tư tưởng chủ đạo trong phương pháp vận động cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện xuyên suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Mục đích thi đua ái quốc là gì? Diệt giặc đói khổ; Diệt giặc dốt nát; Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là: Dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau".

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước dấy lên phong trào thi đua sôi nổi và mạnh mẽ. Ngoài chiến trường các chiến sĩ thi đua giết giặc lập công, ở hậu phương nhân dân tăng gia sản xuất, ủng hộ kháng chiến.

Khẩu hiệu: "Người người thi đua; Nhà nhà thi đua; Ngành ngành thi đua; Ta nhất định thắng, địch nhất định thua!", đã thực sự trở thành khẩu hiệu hành động của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện đưa cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Tổng kết đánh giá kết quả của từng đợt thi đua, Người hỏi: "Lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình".

Có như vậy thì việc phát động thi đua mới có ý nghĩa, mới tìm ra được những cá nhân tích cực, sáng tạo, những tập thể biết đoàn kết khắc phục khó khăn để trở thành điển hình tiên tiến, đồng thời cũng chỉ ra được những cá nhân thiếu tích cực, yếu kém, những tập thể bị chia rẽ, làm ăn không có hiệu quả, từ đó có biện pháp mà khắc phục.

Trong sản xuất cũng như chiến đấu, đã phát động thi đua thì phải tổ chức tổng kết thi đua và có khen thưởng thi đua, dù rằng hình thức khen thưởng chỉ là động viên tinh thần. Còn nhớ, trong lần đến dự Đại hội tổng kết thi đua của ngành Giao thông vận tải (24/3/1966), sau khi nói chuyện với Đại hội, thay mặt Đảng và Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Bác nghèo không có gì thưởng, Bác đi bắt tay một cái...!".

Chỉ bằng một hành động rất bình dị, chân tình nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thái độ trân trọng của nhân dân trước những thành tích phấn đấu hy sinh được ghi nhận trong phong trào thi đua, điều đó là hết sức cần thiết và có ý nghĩa động viên thiết thực.

Với thái độ trân trọng, ghi nhận tinh thần phấn đấu và công lao của những anh hùng, chiến sĩ thi đua đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường xuyên nhắc nhở những người đã có thành tích: "Tuyệt đối không tự cao tự đại, cho mình là giỏi rồi. Phải luôn luôn nhớ rằng: thành tích là thành tích tập thể, anh hùng là anh hùng tập thể, chứ phát động thi đua, coi đó là một phương pháp vận động cách mạng hữu hiệu, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi, động viên phong trào.

Trong: "Thư gửi nông dân thi đua canh tác" (2/1951) Người viết: "Thực túc thì binh cường. Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công, thì đồng bào ở địa phương phải thi đua tăng gia sản xuất. Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí. Nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương".

Người đồng thời nhắc nhở: "Khi thi đua thì đồng bào nhà nông phải giúp đỡ nhau bằng mọi cách để cùng nhau tiến bộ".

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Thi đua" không phải là "ganh đua" thuần túy, bất chấp mọi mánh khóe để đạt được thắng lợi, mà "Thi đua" phải là hình thức tổ chức để thu hút, lôi kéo quần chúng tham gia và cùng nhau tiến bộ. Bởi vậy đối với từng đối tượng, phải biết tổ chức nội dung thi đua sao cho phù hợp, không câu nệ phô trương hình thức. Ví như đối với thiếu niên nhi đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Các cháu phải thi đua tùy theo sức khỏe của các cháu làm được việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy".

Coi trọng phương pháp vận động quần chúng thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cho nên Hồ Chí Minh kịch liệt phê phán tư tưởng khoa trương "phát" mà không "động", hoặc lối làm ăn kiểu "đánh trống bỏ dùi"; "đầu voi đuôi chuột". Người yêu cầu lãnh đạo các cấp các ngành khi phát động thi đua thì phải tổ chức tuyên truyền theo dõi, kiểm tra đôn đốc không phải là thành tích anh hùng cá nhân".

Chính nhờ sự quán triệt kịp thời thường xuyên về động cơ phấn đấu và mục đích thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà phong trào thi đua giữa các ngành các giới được duy trì liên tục, đúng mục đích, được sự ủng hộ quần chúng và đem lại hiệu quả rất thiết thực.

Nhìn lại thời kỳ những năm đầu thập kỷ sáu mươi, khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (26/1/1961), hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi đua của các ngành, các giới đã nổ ra.

Mở đầu là phong trào thi đua trong nông nghiệp với lá cờ đầu là Hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình), trong công nghiệp có điển hình là nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng). Thi đua với nông dân và công nhân, hàng triệu thầy cô giáo và học sinh hăng hái hưởng ứng cuộc vận động "Hai tốt" trong nhà trường, (dạy tốt, học tốt) theo tấm gương của trường Bắc Lý (Nam Hà). Cùng với phong trào thi đua "Ba nhất" trong quân đội (được hình thành từ 8/1960), đến lúc này tất cả các ngành đều xây dựng được những điển hình, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

"Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Cờ Ba Nhất, Trống Bắc Lý" một thời đã thực sự lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dịp đầu năm mới 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư động viên đồng bào cả nước:

"Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi

Bốn mùa hoa Duyên Hải, Đại Phong...".

Trong phong trào thi đua vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều tấm gương lao động, chiến đấu quên mình... tạo ra nguồn động lực vật chất quan trọng, đưa miền Bắc vượt qua trở ngại khó khăn, hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược trên cả hai miền Nam - Bắc, một lần nữa nhân dân ta lại dồn cả sức người, sức của vào cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Lúc này, chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước".

Người kêu gọi quân và dân miền Bắc: "Hãy đẩy mạnh phong trào thi đua "mỗi người làm việc bằng hai", kiên quyết vượt mọi khó khăn, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam".

Hưởng ứng lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước lại dấy lên phong trào thi đua: "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", vừa chiến đấu, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đồng thời kiên quyết chiến đấu giải phóng miền Nam .

Thể hiện tập trung nhất tinh thần thi đua yêu nước là các phong trào "Ba sẵn sàng" trong thanh niên và "Ba đảm đang" trong phụ nữ. Từ 2/1965 đến tháng 5/1965, chỉ qua ba tháng phát động, đã có 2,5 triệu nam nữ thanh niên miền Bắc hăng hái ghi tên tình nguyện "sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến". Và 1,7 triệu chị em phũ nữ ghi tên phấn đấu đạt danh hiệu “phụ nữ ba đảm đang”

Qua thực tế lịch sử, rõ ràng các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực và vô cùng to lớn. Có thể nói rằng, chính nhờ những phong trào thi đua ái quốc mà tạo thành sức mạnh, thành lực lượng vật chất để chiến thắng kẻ thù trong hai cuộc kháng chiến vừa qua.

Tuy nhiên, theo Hồ Chí Minh: "Để đảm bảo phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: Một là, cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần".

Tức là muốn thi đua có kết quả, thì ngoài công tác tuyên truyền cho mọi người hưởng ứng, cán bộ còn phải đi sâu đi sát phong trào, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn và đặc biệt là phải quyết tâm thực hiện mục tiêu để giành thắng lợi. Chỉ có như vậy, thi đua mới trở thành phong trào của quần chúng và mới thực sự có ý nghĩa thiết thực.

Trong những năm gần đây, ở nhiều cơ quan, địa phương không còn duy trì các hình thức thi đua, vì cho rằng chỉ mang tính hình thức, song nếu chúng ta nhìn vào lịch sử, nghiên cứu, học tập và vận dụng đúng đắn, sáng tạo phương pháp thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chắc rằng sẽ loại trừ được căn bệnh khoa trương hình thức, trả lại ý nghĩa hiệu quả đích thực của một phương pháp vận động cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng thực hiện đem lại thắng lợi to lớn cho cách mạng Việt Nam.

TS.Trần Minh Trưởng - Học viện CT-HC Quốc gia HCM

(theo ĐCSVN)

Việt Báo
Comment :"Thi đua Ái Quốc" – tư tưởng chỉ đạo trong vận động quần chúng của Hồ Chí Minh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Thi đua Ái Quốc" – tư tưởng chỉ đạo trong vận động quần chúng của Hồ Chí Minh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thi dua Ai Quoc tu tuong chi dao trong van dong quan chung cua Ho Chi Minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Thi đua Ái Quốc" – tư tưởng chỉ đạo trong vận động quần chúng của Hồ Chí Minh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
"Patriotic Emulation" - guiding ideology in the mass mobilization of Ho Chi Minh
Ai Quoc, Vietnam, President Ho Chi Minh, movement, mass mobilization, the way network, the call, meaningful, thought, spirit, patriotism, forms, launching, combat, the
Variable creative potential and patriotism of the people's revolutionary driving force through movement "patriotic emulation", the underlying theme of the transit method is revolutionary Ho Chi Minh made through the wars ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.