vietbao

Quần chúng là nơi giám sát Đảng tốt nhất

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, chấp nhận tranh luận và chịu sự giám sát của quần chúng để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Trao đổi của TS với bà Hoài Thu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia tư vấn cao cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

" Muốn dân chủ phải dựa vào quần chúng""

* Đảng ta không ít lần nhấn mạnh đến nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo ông/bà, xây dựng chỉnh đốn Đảng nên bắt đầu từ đâu và đâu là giải pháp đột phá?

Quan chung la noi giam sat Dang tot nhat
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu.

Bà Hoài Thu: Thời gian vừa qua có một bộ phận Đảng viên ở làm mất niềm tin trong nhân dân cũng như làm cho cán bộ Đảng viên buồn! Sở dĩ như vậy vì công tác xây dựng chi bộ Đảng yếu kém! Tôi nghĩ biện pháp đầu tiên là phải xây dựng, củng cố từ chi bộ cơ sở.

Không có một chi bộ nào sống ở ngoài quần chúng, cô lập, không có quần chúng. Chi bộ Đảng ở xã phường ở trong dân. Chi bộ cơ quan thì cũng có quần chúng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Chi bộ đó phải biết phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng. Làm sao cho người ta dám nói lên sự thật, tức là phải dân chủ thực sự chứ đừng có dân chủ hình thức! Hô hào dân chủ nhưng không tổ chức cho người ta thể hiện dân chủ!

Trong điều kiện một Đảng cầm quyền, muốn dân chủ thì chỉ có cách phải dựa vào quần chúng, chịu sự giám sát của quần chúng! Thoát ly, tránh né sự kiểm soát của quần chúng, coi như ""không chóng thì chày"" cũng dễ dẫn đến độc đoán.

Dân chủ trong Đảng, khâu cán bộ là quyết định! (Cái này ai cũng nói được!) Làm sao có người cán bộ thực sự là có đức, có tài! Đức với tài phải đi liền nhau chứ không thể có đức không mà không có tài, không có năng lực để đảm đương nhiệm vụ được giao. Người có tài thiếu đức thì lại nghĩ ra trăm mưu, nghìn kế phá hại!

Công khai, minh bạch, chấp nhận tranh luận

Ông Lê Đăng Doanh: Theo tôi, điều quan trọng đầu tiên để xây dựng, chỉnh đốn Đảng là phải phát huy dân chủ trong Đảng. Và để thực hiện dân chủ trong Đảng thì trước hết, các cơ quan kiểm tra giám sát của Đảng phải thực sự có quyền lực.

Ví dụ như bây giờ Uỷ ban Kiểm tra của Đảng nhưng nếu không có cơ chế hoạt động đảm bảo sự chủ động thì rất khó mà kiểm soát được.

Nói cách khác, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng phải do Đại hội bầu ra và phải có một quy chế hoạt động tương đương như BCH Trung ương.

Quan chung la noi giam sat Dang tot nhat
Ông Lê Đăng Doanh.

Thứ hai, Đảng phải công khai, minh bạch, chấp nhận tranh luận. Công khai minh bạch là một trong những điều kiện tiên quyết để phát huy dân chủ. Như Đại hội Đảng ở một số nước mà tôi từng được dự ở đấy người ta công khai hết các chứng từ, biên lai, anh mua bán cái gì, lương được cấp thế nào, chi tiêu ra sao..., người ta biết hết. Thế rồi người ta lập một Ban giám sát của Đại hội đến giám sát tận nơi. Tức là mức dân chủ của họ rất cao! Hơn nữa, công khai minh bạch là nó quy định rõ tất cả những gì phải công khai chứ không phải cấp uỷ muốn công khai gì thì công khai.

Tôi cho rằng khi Đảng hoạt động trong điều kiện có quyền quyết định chủ trương, quyết định cả cán bộ, quyết định cả tiền bạc thì lúc bấy giờ tự phê bình và phê bình không thôi chưa thể mang lại hiệu quả.

Thứ ba là Đảng phải thực sự tuân theo luật pháp và mọi việc làm theo luật pháp. Đặt mình trong khuôn khổ pháp luật và Hiến pháp chứ không thể có chuyện Nghị quyết của Đảng có hiệu lực hơn cả pháp luật. Nếu đã công nhận nhà nước pháp quyền thì Đảng viên dù cấp nào đi chăng nữa cũng phải chịu sự phán xét của pháp luật. Không thể có chuyện đảng viên cấp càng cao thì phải đưa lên xem xét xem có thể đưa ra pháp luật xử lý được không, rồi thì cấp này cấp khác ra tuyên bố can thiệp... Những cái việc ấy làm cho dân và Đảng viên giảm niềm tin!

Chúng ta cứ nói là sẽ xem xét xử lý những trường hợp sai phạm theo đúng pháp luật nhưng mà vừa qua vẫn xảy ra rất nhiều việc như chạy chức, chạy quyền, chạy tội...Có lẽ nếu Đảng phát huy được dân chủ, dân chủ trong Đảng trước hết rồi sau đó ra ngoài xã hội và coi trọng sử dụng người ngoài Đảng (như thời Bác Hồ đã từng có Bộ trưởng không phải là Đảng viên, là các vị nhân sĩ, trí thức, người Việt nam ở nước ngoài) thì Đảng sẽ rất mạnh!

"Kinh tế thị trường và không có ưu tiên, ưu đãi"

* Một nội dung quan trong trong chủ đề của Đại hội X là """sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển"". Đâu là giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu đó?

Ông Lê Đăng Doanh: Phải chấp nhận sự bình đẳng trong kinh doanh, không có chuyện ưu tiên, ưu đãi, những lợi ích cục bộ như trường hợp PMU 18 vừa qua. Công khai, minh bạch và bình đẳng, phát huy được mạnh mẽ nhất trí tuệ, sức sáng tạo và tiềm năng của dân tộc Việt Nam, người Việt Nam ở bất kỳ nơi nào, thì đấy là cách nhanh nhất để chúng ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Bà Hoài Thu: Tôi hy vọng đại biểu có những thảo luận, tranh luận để đánh giá đúng 20 năm đổi mới mình đã đạt được những thành tựu gì lớn nhất, những gì chưa đạt. Bây giờ đã xây được cái nền, muốn cất cánh lên được cũng phải từ nhiều yếu tố. Trước hết là sự vững vàng về chính trị của Đảng cầm quyền. Thứ hai, phải được sự đồng tình của quần chúng. Thứ ba nữa là cần phải có tư duy của người trực tiếp quản lý kinh tế.

Tôi cho rằng trong thời gian vừa qua không phải mình không có điều kiện trưởng thành hơn nhưng tư duy chưa dứt khoát, chưa thoát ra được ở những người có trách nhiệm. Cũng như bây giờ, khó nhất là mình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhưng vướng ở chỗ tư duy lý luận làm sao cho rõ ra thế nào là định hướng XHCN.

Tôi cũng lưu ý về xây dựng cơ bản, phải kiên quyết chống cho được đầu tư dàn trải. Năm ngoái, Quốc hội có giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản thấy rất dàn trài. Nhưng theo tôi, đã hơn một năm cũng chưa khắc phục được. Nếu không khắc phục, vốn của mình ít cứ rải ra khắp đất nước này thì 10 năm, 20 năm nữa cũng chưa được công trình nào ""ra tấm, ra món""!

Cổ phần hoá, doanh nghiệp nhà nước bị... ""xẻ thịt""?

* Chúng ta cần giải phóng sức sản xuất của dân và doanh nghiệp nhưng cải cách doanh nghiệp nhà nước ì ạch và khu vực dân doanh còn nhiều rào cản?

Bây giờ doanh nghiệp nhà nước, bên cạnh một số làm ăn đạt hiệu quả còn rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ mà không ai chịu trách nhiệm! Coi tải sản của nhà nước như... của ""chùa"", tranh thủ kiếm chác, không xót thương! Chủ trương cổ phần hoá là đúng nhưng nếu không làm đúng thì sẽ mất tài sản của Nhà nước. Qua định giá tài sản để cổ phần hoá mà không đúng thì coi như một lần nữa doanh nghiệp nhà nước bị ""xẻ thịt"" ra, mạnh ai nấy ""chén""! Hiện nay cũng có những người chậm vì cổ phần hoá không được lợi.

Cho nên trong điều hành Chính phủ phải đánh giá sâu sát. Không nên tổ chức hội nghị linh đình khách sạn này nọ để lên ti vi mà chính phải làm việc với từng loại hình doanh nghiệp hoặc một số doanh nghiệp điển hình để rút kinh nghiệm. Vì sao anh này cổ phần hoá vốn liếng tăng lên, phát triển sản xuất được? Còn anh kia cổ phần hoá ậm ừ một chỗ?

Khu vực dân doanh cần cơ chế thông thoáng. Cứ mở ra cho dân làm, đừng để cho người ta làm bất hợp pháp mà phải làm cho dân làm ăn hợp pháp và đóng thuế cho Nhà nước. Nhà nước quản lý bằng pháp luật chứ không nên đặt ra nhiều thủ tục quá nhiêu khê. Càng nhiều thủ tục nhiêu khê càng bắt bí càng để người ta đi cầu luỵ, hối lộ! Tôi nói thật, khi tiếp xúc với doanh nghiệp, mình nghe cũng thấy bực mình huồng chi bản thân doanh nghiệp! Nhưng sửa thì chậm, vì còn nhiêu khê thì người ta mới ""hầu"" mình! Cho nên giữa lời nói và việc làm, giữa tư duy và hành động là một quá trình đấu tranh tư tưởng của từng người.

Mong Đảng tiếp thu ý kiến tâm huyết của nhân dân

* Tham dự Đại hội Đảng X lần này, ông/bà mang đến tâm nguyện gì?

Bà Hoài Thu: Những vấn đề lớn, mới mà BCH TW khoá IX đưa ra lấy ý kiến toàn dân, tôi mong muốn sẽ được Đại hội tiếp thu bằng một Nghị quyết. Từ nghị quyết đó phải được cụ thể hoá thành hành động cụ thể ở mỗi cấp mỗi ngành.

Mong muốn lớn nhất của mỗi Đảng viên trong đó có cá nhân tôi là làm sao xây dựng Đảng của chúng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, một Đảng cầm quyền vững vàng! Không có thế lực nào có thể chia sẻ được quyền lực với Đảng! Đảng phải là lãnh đạo nhân dân làm sao để nhân dân tín nhiệm, đi theo Đảng đến cùng! Người ta không mơ ước, nghĩ gì đến một tổ chức nào có thể chia sẻ quyền lực với Đảng!

Ông Lê Đăng Doanh: Tôi rất hy vọng Đảng kỳ này nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ sự thật và nói đúng sự thật! Tôi mong kỳ này Đảng sẽ làm được việc như Đại hội VI đã làm, sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp và thực hiện được những nguyện vọng, những ý kiến tâm huyết mà nhân dân đóng góp trước khi diễn ra Đại hội!

 • Văn Tiến - Hải Âu thực hiện

Việt Báo
Comment :Quần chúng là nơi giám sát Đảng tốt nhất
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quần chúng là nơi giám sát Đảng tốt nhất bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Quan chung la noi giam sat Dang tot nhat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quần chúng là nơi giám sát Đảng tốt nhất ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Mass surveillance is the best Party
Mr. Doanh, Mrs. Hoai Thu, Ministry of Finance, Doanh, Hoai Thu, social issues, state enterprises, the Committee, specializing in consultants, equitization, the purity, the supervision, the ruling party, democratic, mass, granting
exercise democracy, openness, transparency, debate and accept the supervision of the population them to real Party pure and strong. Her exchange with Dr. Hoai Thu, Party Central Committee, Chairman of the Committee of Social Affairs of the National Assembly and TS ....
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ