vietbao

Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới!

Phat huy ban chat truyen thong Bo doi Cu Ho trong dieu kien moi
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao bức trướng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

- Sáng qua (12/12), tại Hà Nội, trên 500 đại biểu đại diện 2,2 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước đã về tham dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007-2012).

Dự Đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, ngành, đoàn thể cùng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 2,2 triệu hội viên Cựu chiến binh (CCB) trong cả nước. Dự Đại hội còn có đoàn đại biểu Hiệp Hội CCB quốc gia Lào, Hội CCB Vương quốc Campuchia; các Đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong thư chúc mừng Đại hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam, căn dặn trong tình hình mới, các cựu chiến binh cần tiếp tục học tập, vững vàng về chính trị tư tưởng, tiếp tục nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu và tham nhũng, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ văn minh.

Đã có 2.500 doanh nghiệp CCB với gần 100.000 lao động. Một số doanh nghiệp có doanh thu từ 300-1.000 tỉ đồng. Gần 30.000 CCB là chủ trang trại đã giải quyết việc làm cho gần 200.000 lao động, đa số là CCB, cựu quân nhân và con em CCB.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương Hội CCB Việt Nam và toàn thể CCB, cựu quân nhân trong cả nước về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội CCB là một đoàn thể chính trị xã hội của CCB, một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân do Đảng ta lãnh đạo nhằm phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"trong điều kiện mới.

Theo Tổng Bí thư, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tham gia giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc; phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, giáo dục ý thức pháp luật, nêu cao kỷ cương phép nước.

Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCB, quyết tâm xoá đói, giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững. Đặc biệt quan tâm đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao, các căn cứ cách mạng. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, Hội CCB Việt Nam sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự xứng đáng với vai trò nòng cốt trong công tác vận động CCB, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng Hội CCB Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: "Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi mới".

Trong nhiệm kỳ 2002 - 2007, Hội Cựu chiến binh xác định nhiệm vụ hàng đầu là "đoàn kết, vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống, động viên cựu chiến binh góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo về đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn phần tử thù địch, cơ hội.

Hội cũng sẽ đổi mới phương thức hoạt động, mục tiêu là hiệu quả, khắc phục những biểu hiện hành chính hóa, phô trương, hình thức.

Trong 5 năm tới, Hội cũng phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân toàn Hội xuống dưới 3%, so với gần 9% hiện nay, đồng thời cơ bản xóa xong nhà dột nát cho hội viên.

Đại hội sẽ làm việc trong 3 ngày, từ 12-14/12.

Các kỳ Ðại hội của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hội cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tiến hành ba lần Ðại hội nhiệm kỳ toàn quốc, tổ chức ba lần Ðại hội thi đua trong toàn Hội và đang tổ chức Ðại hội nhiệm kỳ lần thứ tư.

* Ðại hội lần thứ I

Họp từ ngày 19 đến 20/11/1992, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Tham dự Ðại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước. Ðây là Ðại hội thành lập Hội CCB Việt Nam, khẳng định tính chất, vai trò, vị trí của Hội là một tổ chức trong hệ thống chính trị, một đoàn thể nhân dân hoạt động chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB.

Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội gồm 75 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội. Các ông: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Ðôn, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Lê Thanh được bầu làm Tổng Thư ký.

* Ðại hội lần thứ II

Họp từ ngày 17 đến 18/12/1997, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Dự Ðại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên sinh hoạt trong hơn 13.300 tổ chức cơ sở hội ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trong cả nước. Ðây là Ðại hội khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước, Hội CCB thật sự là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thực hiện tất cả nhiệm vụ chính trị mà Ðảng và Nhà nước giao cho, được xã hội thừa nhận, xứng đáng là một lực lượng nòng cốt của MTTQ, là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa mới gồm 88 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Các ông: Thượng tướng Ðào Ðình Luyện, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Ðặng Quân Thụy, Trung tướng Ðỗ Quang Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

* Ðại hội lần thứ III

Họp từ ngày 26 đến 28/1/2002, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Dự Ðại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 100.000 cơ sở hội trong cả nước. Ðây là Ðại hội quán triệt và bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới". Ðại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, quán triệt sâu sắc mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội, trước tình hình mới khi đất nước bước vào thế kỷ 21.

Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 95 ủy viên. Ðồng chí Trung tướng Ðặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội. Các ông: Trung tướng Trần Hanh, Trung tướng Ðỗ Quang Hưng, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

KT

Việt Báo
Comment :Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới!
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat huy ban chat truyen thong Bo doi Cu Ho trong dieu kien moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
To promote the traditional nature "uncle Ho" in the new!
Hanoi, Vietnam Veterans Association, Nong Duc Manh, The University, the CCB Wang, Vice, the Vietnam Fatherland Front, Vietnam Veterans Association, an uncle Ho, chairman emeritus, central committee national, general secretary, former president, the Executive Committee, Vo Nguyen Giap, members, party
Wednesday morning (12/12), in Hanoi, over 500 delegates representing 2.2 million members veterans in the country to attend Congress Veterans th National IV (term 2007-2012). Congress is General Secretary Nong Duc Manh; former General Secretary ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h308 Con dam chet cha duong truoc nha tro
  Thời sự 24h(30/8): Con đâm chết cha dượng trước nhà trọ

  Lùi thời hạn bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung; Người đàn bà thuê người chặt tay, chân hối hận trong nước mắt; 7 tấn thuốc bảo vệ thực vật lậu từ Trung Quốc: Việt Nam hứng độc; Nghi vấn rơi thang máy chung cư ở Hà Nội, 1 người mắc kẹt; Lào Cai lần đầu thừa nhận số nạn nhân vụ sập hầm vàng đã tăng lên 11

 • Thoi su 24h298 Cau be 11 tuoi tu tu vi ko co quan ao moi
  Thời sự 24h(29/8): Cậu bé 11 tuổi tự tử vì ko có quần áo mới

  Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời; Kỳ lạ thùng niêm phong tôm tiêm tạp chất, trở thành "sạch" sau 1 đêm; Bàng hoàng thanh niên tay cầm điện thoại, chết ngồi bên đường; Bệnh nhân nhiễm HIV giật kéo đe dọa bác sĩ; Quảng Nam: Loa phát thanh xã nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t