vietbao

Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới!

Phat huy ban chat truyen thong Bo doi Cu Ho trong dieu kien moi
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao bức trướng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

- Sáng qua (12/12), tại Hà Nội, trên 500 đại biểu đại diện 2,2 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước đã về tham dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007-2012).

Dự Đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, ngành, đoàn thể cùng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 2,2 triệu hội viên Cựu chiến binh (CCB) trong cả nước. Dự Đại hội còn có đoàn đại biểu Hiệp Hội CCB quốc gia Lào, Hội CCB Vương quốc Campuchia; các Đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong thư chúc mừng Đại hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam, căn dặn trong tình hình mới, các cựu chiến binh cần tiếp tục học tập, vững vàng về chính trị tư tưởng, tiếp tục nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu và tham nhũng, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ văn minh.

Đã có 2.500 doanh nghiệp CCB với gần 100.000 lao động. Một số doanh nghiệp có doanh thu từ 300-1.000 tỉ đồng. Gần 30.000 CCB là chủ trang trại đã giải quyết việc làm cho gần 200.000 lao động, đa số là CCB, cựu quân nhân và con em CCB.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương Hội CCB Việt Nam và toàn thể CCB, cựu quân nhân trong cả nước về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội CCB là một đoàn thể chính trị xã hội của CCB, một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân do Đảng ta lãnh đạo nhằm phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"trong điều kiện mới.

Theo Tổng Bí thư, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tham gia giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc; phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, giáo dục ý thức pháp luật, nêu cao kỷ cương phép nước.

Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCB, quyết tâm xoá đói, giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững. Đặc biệt quan tâm đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng cao, các căn cứ cách mạng. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, Hội CCB Việt Nam sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự xứng đáng với vai trò nòng cốt trong công tác vận động CCB, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng Hội CCB Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: "Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi mới".

Trong nhiệm kỳ 2002 - 2007, Hội Cựu chiến binh xác định nhiệm vụ hàng đầu là "đoàn kết, vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống, động viên cựu chiến binh góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo về đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn phần tử thù địch, cơ hội.

Hội cũng sẽ đổi mới phương thức hoạt động, mục tiêu là hiệu quả, khắc phục những biểu hiện hành chính hóa, phô trương, hình thức.

Trong 5 năm tới, Hội cũng phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân toàn Hội xuống dưới 3%, so với gần 9% hiện nay, đồng thời cơ bản xóa xong nhà dột nát cho hội viên.

Đại hội sẽ làm việc trong 3 ngày, từ 12-14/12.

Các kỳ Ðại hội của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hội cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tiến hành ba lần Ðại hội nhiệm kỳ toàn quốc, tổ chức ba lần Ðại hội thi đua trong toàn Hội và đang tổ chức Ðại hội nhiệm kỳ lần thứ tư.

* Ðại hội lần thứ I

Họp từ ngày 19 đến 20/11/1992, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Tham dự Ðại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước. Ðây là Ðại hội thành lập Hội CCB Việt Nam, khẳng định tính chất, vai trò, vị trí của Hội là một tổ chức trong hệ thống chính trị, một đoàn thể nhân dân hoạt động chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB.

Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội gồm 75 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội. Các ông: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Ðôn, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Lê Thanh được bầu làm Tổng Thư ký.

* Ðại hội lần thứ II

Họp từ ngày 17 đến 18/12/1997, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Dự Ðại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên sinh hoạt trong hơn 13.300 tổ chức cơ sở hội ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trong cả nước. Ðây là Ðại hội khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước, Hội CCB thật sự là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thực hiện tất cả nhiệm vụ chính trị mà Ðảng và Nhà nước giao cho, được xã hội thừa nhận, xứng đáng là một lực lượng nòng cốt của MTTQ, là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa mới gồm 88 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Các ông: Thượng tướng Ðào Ðình Luyện, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Ðặng Quân Thụy, Trung tướng Ðỗ Quang Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

* Ðại hội lần thứ III

Họp từ ngày 26 đến 28/1/2002, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Dự Ðại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 100.000 cơ sở hội trong cả nước. Ðây là Ðại hội quán triệt và bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới". Ðại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, quán triệt sâu sắc mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội, trước tình hình mới khi đất nước bước vào thế kỷ 21.

Ðại hội suy tôn Ðại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 95 ủy viên. Ðồng chí Trung tướng Ðặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội. Các ông: Trung tướng Trần Hanh, Trung tướng Ðỗ Quang Hưng, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

KT

Việt Báo
Comment :Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới!
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phat huy ban chat truyen thong Bo doi Cu Ho trong dieu kien moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
To promote the traditional nature "uncle Ho" in the new!
Hanoi, Vietnam Veterans Association, Nong Duc Manh, The University, the CCB Wang, Vice, the Vietnam Fatherland Front, Vietnam Veterans Association, an uncle Ho, chairman emeritus, central committee national, general secretary, former president, the Executive Committee, Vo Nguyen Giap, members, party
Wednesday morning (12/12), in Hanoi, over 500 delegates representing 2.2 million members veterans in the country to attend Congress Veterans th National IV (term 2007-2012). Congress is General Secretary Nong Duc Manh; former General Secretary ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.