vietbao

Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện

 
Chúng tôi xin trích đăng bài diễn văn của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ TT&TT tổ chức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, kiên cường, suốt đời chiến đấu cho công bằng, hòa bình và tiến bộ của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo năm tháng đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam, đã trở thành văn hóa dân tộc. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại, không chỉ để cho mọi người ngợi ca, chiêm ngưỡng mà còn là tấm gương toàn diện để mọi người học tập và noi theo. Hơn 40 năm ngày Bác đi xa, nhưng Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ mai sau, một gia tài đồ sộ, hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh, Tấm gương đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh.

1.jpg.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH HẢI

 Thế giới có thể đổi thay, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ trường tồn vĩnh cửu. Đó là: Nhân đạo và hòa bình; Tổ quốc và nhân loại; Dân chủ và nhân văn; Tự do và hạnh phúc; Tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc chân chính; Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vô cùng khiêm tốn và giản dị, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau gần 25 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Hòa chung dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng cả nước quyết tâm thực hiện mục tiêu đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã quyết tâm vượt khó, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông: với những quyết định táo bạo, những giải pháp sáng tạo, đột phá về công nghệ và tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh đã đưa bưu chính viễn thông Việt Nam phát triển ngang tầm quốc tế, với những kết quả rất đáng khích lệ: mạng viễn thông và internet tiếp tục tăng trưởng trên 50%/năm, mật độ điện thoại đạt 132%; số người sử dụng Internet đạt 30%; 100% số xã có điện thoại, hơn 90% số xã có báo Đảng đến trong ngày. Ngành Bưu chính Viễn thông đã thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, đồng thời là động lực quan trọng và là hạ tầng thiết yếu thúc đẩy các ngành kinh tế quốc dân cùng phát triển.

Công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến và phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 20%. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và trong đời sống xã hội được đẩy mạnh, bước đầu đạt kết quả tốt. Công nghệ thông tin đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng; góp phần nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh; xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia; góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công nghệ thông tin tạo thêm nhiều cơ hội đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Báo chí Việt Nam đã có bước trưởng thành và phát triển nhanh chóng, toàn diện, cả về quy mô, số lượng và chất lượng, nội dung, hình thức, tính chuyên nghiệp và đội ngũ những người làm báo nói, báo viết, báo hình và báo điện tử. Báo chí đã khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với xã hội; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí thực sự là hạt nhân trên mặt trận tư tưởng, chống tiêu cực, chống diễn biến hoà bình và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những hình ảnh sinh động, đa chiều về đất nước, con nguời Việt Nam thanh bình, thân thiện, cần cù, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Lĩnh vực xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; cung cấp một khối lượng kiến thức to lớn, đồ sộ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nội dung, hình thức các xuất bản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú hấp dẫn, góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội X của Đảng đề ra. Thành tích đó thể hiện sự vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng trong phát triển Ngành. Chúng ta coi đó là những bông hoa tươi thắm của gần 45 vạn cán bộ, công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông kính dâng lên Bác kính yêu, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Người.

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc, là năm toàn Đảng tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; là năm chúng ta tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng long - Hà Nội. Năm 2010 cũng là năm nền kinh tế nước ta lấy lại đà tăng trưởng sau hai năm suy giảm do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tiến lên, góp phần thực hiện mục tiêu: “ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như mong muốn của Bác Hồ.

Để xứng đáng với Bác kính yêu, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người. Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng tinh thần đoàn kết; phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngành cũng sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL phục vụ công tác quản lý chuyên ngành; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tập trung thực hiện thành công 2 nhiệm vụ lớn xuyên suốt của thời kỳ 2011 – 2020 là: Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và TT. Bên cạnh đó, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông xin hứa với Bác: Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, tiến công, đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh toàn diện; trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thắng lợi, góp phần đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 Châu, đúng như khát vọng cao đẹp của Bác Hồ.

Tít bài do Báo Bưu điện Việt Nam đặt

Bộ TT&TT kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/05/2010 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ TT&TT.

Tại buổi lễ, sau các tiết mục văn nghệ ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã có bài diễn văn về cuộc đời, sự hy sinh, phấn đấu hết mình cho dân tộc của Người, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ trưởng cũng đã tổng kết sự phát triển của ngành TT&TT gắn với sự phát triển chung của đất nước và nêu những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhằm phát huy truyền thống, đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh toàn diện, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước…

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 60 ra ng

Vietbao(Theo_Ictnews)

Comment :Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nganh TTTT se phat trien nhanh va toan dien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
MIC industry will develop fast and comprehensive
Vietnam, MIC, MIC Le Doan Hop, MIC Industry, Ministry of Information and Communications, President Ho Chi Minh, information technology, economic development, celebrations, industry economics, speech, modernization, comprehensive, human
We publish extracts speech by the Minister Le Doan Hop MIC in Ceremony celebrates the 120th birthday of President Ho Chi Minh City by the MIC organizations. .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h287 Bao quet o Ha Noi Cay do la liet
  Thời sự 24h(28/7): Bão quét ở Hà Nội: Cây đổ la liệt

  Thắt tim cảnh người cha kiệt sức gục chết giữa cánh đồng; Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt; Góc khuất nghề đẻ thuê: Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng; Sập giàn giáo cao ốc Dream Home Luxury, 3 người thương vong; Vụ Formosa: 9 dòng kiểm điểm và quyết tâm của Chính phủ

 • Thoi su 24h277 co gai tre tu vong duoi song To Lich
  Thời sự 24h(27/7): cô gái trẻ tử vong dưới sông Tô Lịch

  Formosa chôn chất thải: Nghi vấn bao che sai phạm cho cán bộ các cấp; Thương bé tròn một tuổi mà phẫu thuật chân 12 lần chưa khỏi; “Người mẹ ma” ở TP HCM: 'Ước gì tôi biết vì sao mình bị tạt axit'; Nỗi đau khôn cùng của người cha chôn 12 con trong cát trắng; Vợ chết, chồng bị thương: Nạn nhân nhắn gì cho bố mẹ trước lúc mất?

 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 247307
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (24/7-30/7)

  Sản phụ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời; Thực hư những cách chữa khỏi ung thư từ Đông y; 7 loại đồ ăn mà "chuyên gia ngộ độc" không bao giờ động đũa; 'Mẹ nhỏ, con to' nhờ ăn uống đúng cách khi mang bầu;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 240730072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (24/07-30/07/2016)

  Sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng hay góc khuất gia đình làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 2407 30072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (24/07- 30/07/2016)

  Phi công, tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, CPI tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ, VASEP đề nghị đánh thuế thương lái TQ, tỷ giá tiếp tục tĩnh lặng đến bất ngờ, TP HCM công bố 77 dự án đang thế chấp ngân hàng, nông hải sản đứng đầu bảng về chứa chất cấm, kháng sinh... Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu d

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.