vietbao

Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện

 
Chúng tôi xin trích đăng bài diễn văn của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ TT&TT tổ chức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, kiên cường, suốt đời chiến đấu cho công bằng, hòa bình và tiến bộ của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo năm tháng đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam, đã trở thành văn hóa dân tộc. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại, không chỉ để cho mọi người ngợi ca, chiêm ngưỡng mà còn là tấm gương toàn diện để mọi người học tập và noi theo. Hơn 40 năm ngày Bác đi xa, nhưng Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ mai sau, một gia tài đồ sộ, hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh, Tấm gương đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh.

1.jpg.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: THANH HẢI

 Thế giới có thể đổi thay, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ trường tồn vĩnh cửu. Đó là: Nhân đạo và hòa bình; Tổ quốc và nhân loại; Dân chủ và nhân văn; Tự do và hạnh phúc; Tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc chân chính; Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vô cùng khiêm tốn và giản dị, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau gần 25 năm đổi mới, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Hòa chung dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng cả nước quyết tâm thực hiện mục tiêu đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã quyết tâm vượt khó, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông: với những quyết định táo bạo, những giải pháp sáng tạo, đột phá về công nghệ và tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh đã đưa bưu chính viễn thông Việt Nam phát triển ngang tầm quốc tế, với những kết quả rất đáng khích lệ: mạng viễn thông và internet tiếp tục tăng trưởng trên 50%/năm, mật độ điện thoại đạt 132%; số người sử dụng Internet đạt 30%; 100% số xã có điện thoại, hơn 90% số xã có báo Đảng đến trong ngày. Ngành Bưu chính Viễn thông đã thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, đồng thời là động lực quan trọng và là hạ tầng thiết yếu thúc đẩy các ngành kinh tế quốc dân cùng phát triển.

Công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến và phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 20%. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và trong đời sống xã hội được đẩy mạnh, bước đầu đạt kết quả tốt. Công nghệ thông tin đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng; góp phần nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh; xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia; góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công nghệ thông tin tạo thêm nhiều cơ hội đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Báo chí Việt Nam đã có bước trưởng thành và phát triển nhanh chóng, toàn diện, cả về quy mô, số lượng và chất lượng, nội dung, hình thức, tính chuyên nghiệp và đội ngũ những người làm báo nói, báo viết, báo hình và báo điện tử. Báo chí đã khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với xã hội; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí thực sự là hạt nhân trên mặt trận tư tưởng, chống tiêu cực, chống diễn biến hoà bình và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; các hoạt động thông tin đối ngoại đã chuyển tải ra thế giới những hình ảnh sinh động, đa chiều về đất nước, con nguời Việt Nam thanh bình, thân thiện, cần cù, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Lĩnh vực xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước; cung cấp một khối lượng kiến thức to lớn, đồ sộ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nội dung, hình thức các xuất bản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú hấp dẫn, góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội X của Đảng đề ra. Thành tích đó thể hiện sự vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng trong phát triển Ngành. Chúng ta coi đó là những bông hoa tươi thắm của gần 45 vạn cán bộ, công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông kính dâng lên Bác kính yêu, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Người.

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc, là năm toàn Đảng tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; là năm chúng ta tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng long - Hà Nội. Năm 2010 cũng là năm nền kinh tế nước ta lấy lại đà tăng trưởng sau hai năm suy giảm do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây là những điều kiện quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tiến lên, góp phần thực hiện mục tiêu: “ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như mong muốn của Bác Hồ.

Để xứng đáng với Bác kính yêu, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người. Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng tinh thần đoàn kết; phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngành cũng sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL phục vụ công tác quản lý chuyên ngành; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tập trung thực hiện thành công 2 nhiệm vụ lớn xuyên suốt của thời kỳ 2011 – 2020 là: Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và TT. Bên cạnh đó, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông xin hứa với Bác: Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, tiến công, đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh toàn diện; trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thắng lợi, góp phần đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 Châu, đúng như khát vọng cao đẹp của Bác Hồ.

Tít bài do Báo Bưu điện Việt Nam đặt

Bộ TT&TT kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/05/2010 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ TT&TT.

Tại buổi lễ, sau các tiết mục văn nghệ ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã có bài diễn văn về cuộc đời, sự hy sinh, phấn đấu hết mình cho dân tộc của Người, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ trưởng cũng đã tổng kết sự phát triển của ngành TT&TT gắn với sự phát triển chung của đất nước và nêu những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhằm phát huy truyền thống, đưa ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh toàn diện, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước…

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 60 ra ng

Vietbao(Theo_Ictnews)

Comment :Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nganh TTTT se phat trien nhanh va toan dien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngành TT&TT sẽ phát triển nhanh và toàn diện ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
MIC industry will develop fast and comprehensive
Vietnam, MIC, MIC Le Doan Hop, MIC Industry, Ministry of Information and Communications, President Ho Chi Minh, information technology, economic development, celebrations, industry economics, speech, modernization, comprehensive, human
We publish extracts speech by the Minister Le Doan Hop MIC in Ceremony celebrates the 120th birthday of President Ho Chi Minh City by the MIC organizations. .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Thoi su 24h168 Chi 53 tynam cat co dai lo Thang Long
  Thời sự 24h(16/8): Chi 53 tỷ/năm cắt cỏ đại lộ Thăng Long

  Vỡ toang ngực, lộ hết tim phổi vẫn được viện Việt Đức cứu sống; Ba trường hợp nhiễm virus Zika tại Việt Nam mang tính đơn lẻ; Chi 53 tỷ đồng cắt cỏ đại lộ Thăng Long: Ai cũng muốn làm nghề cắt cỏ; Bộ trưởng Y tế: “Không chấp nhận Giám đốc mổ giỏi nhưng quản lý kém”; Vượt biên giới chuộc con: Rùng rợn hành trình tìm con trên đất khách

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.