vietbao

Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009
Đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự và có bài phát biểu quan trọng.

* Thông qua 8 Nghị quyết và các đề án quan trọng

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, hôm qua (6/12), HĐND TP Hà Nội khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp và thông báo một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố.


Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, từ ngày 4 đến ngày 6/12/2007 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII đã họp kỳ thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thu, chi ngân sách năm 2007; quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2008; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2006, xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; nghe ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của UBMTTQ thành phố; xem xét kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 11; tiến hành việc chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời xem xét, quyết định một số chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.


Đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự và có bài phát biểu quan trọng.

HĐND thành phố thông báo một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007

Qua xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố và thảo luận của đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thu, chi ngân sách thành phố năm 2007, HĐND thống nhất đánh giá:

Mặc dù còn một số hạn chế, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch; Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 12,1% (cao nhất trong 10 năm trở lại đây), kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 19,2% so năm trước, thu hút được 1.700 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thành phố quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao và đã thu được nhiều kết quả. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết kịp thời. Các chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chu đáo. Hợp tác quốc tế và liên kết kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước được triển khai tích cực, có hiệu quả. 9 chương trình công tác của Đảng bộ và 5 trọng tâm của năm 2007 được triển khai đồng bộ và thu được những kết quả thiết thực. Thành phố Hà Nội đã tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn; đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã nghiêm túc xem xét, phân tích các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của việc tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, chưa gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và dân sinh bức xúc. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Các chủ trương, giải pháp để kinh tế Thủ đô hội nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO và kinh tế khu vực chưa được triển khai đồng bộ, rõ nét. Ngành dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã đặt ra. Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách còn chậm. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng còn có những yếu kém, bất cập. Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm, nhất là những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội còn chậm. Tình hình giá cả liên tục tăng cao, nhất là giá cả trong sinh hoạt tiêu dùng, tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của đô thị và gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa đạt như mong muốn. Vấn đề môi trường chưa được cải thiện đáng kể; tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước vẫn đứng ở chỉ số cao, đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đang là một trong những nguyên nhân chính để xảy ra bùng phát dịch bệnh trong thời gian qua.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2008

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, trên cơ sở đánh giá khách quan những thành tựu, yếu kém của năm 2007, dự báo thuận lợi, khó khăn thời gian tới, HĐND đã thông qua nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008 với các mục tiêu và chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu:

Mục tiêu và giải pháp chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng, hiệu quả, bền vững gắn với cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần cùng cả nước phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp” trong năm 2008. Tạo chuyển biến mạnh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, KH-CN, y tế... Nâng cao chất lượng nguồn lực và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, công trình kết cấu hạ tầng đô thị. Tích cực triển khai Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Năm 2008, để cùng cả nước phấn đấu về đích sớm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2006-2010, thành phố quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP từ 12,5% đến 13%; thu hút đầu tư xã hội tăng 22-25%; kim ngạch xuất khẩu tăng 20%; xây mới 1.500.000m2 nhà ở; vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt 400 triệu lượt người; tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm xuống dưới 5,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1,6%...

HĐND đã thống nhất 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị, cải thiện chất lượng môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương trong quản lý, điều hành, phòng, chống tham nhũng, giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó thực hiện cải cách thủ tục hành chính được xem như một giải pháp có tính đột phá để động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp, công dân.

3. Xem xét thông qua một số tờ trình, đề án và nội dung quan trọng

Cùng với quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách thành phố năm 2008, HĐND cũng đã thảo luận thông qua tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2006, chương trình giám sát, chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2008, tổng biên chế hành chính sự nghiệp, kế hoạch sử dụng đất và giá các loại đất trên địa bàn năm 2008, xem xét giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn; thông qua nội dung bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, Chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...

4. Xem xét việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, cử tri Thủ đô đã kiến nghị 205 vấn đề. Trong đó 69 kiến nghị về các lĩnh vực công tác của thành phố, 132 kiến nghị cụ thể của từng quận, huyện (bao gồm 18 ý kiến tái kiến nghị, 114 kiến nghị mới) và 4 ý kiến đóng góp cho hoạt động của HĐND thành phố. Báo cáo của UBND thành phố trả lời kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 11 sẽ hoàn thành trong tháng 2/2008 và được đăng tải toàn văn trên các báo của Hà Nội để cử tri biết, giám sát.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo đề nghị của các tổ đại biểu, Thường trực HĐND thành phố đã chọn lọc 12 vấn đề bức xúc nhất để đưa ra chất vấn UBND thành phố tại kỳ họp thứ 11. Đồng thời, UBND thành phố đã có báo cáo HĐND tình hình và kết quả thực hiện những nội dung đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố và phiên chất vấn giữa hai kỳ họp.

Tại phiên chất vấn sáng 6/12/2007, lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp trả lời tại hội trường 6 vấn đề bức xúc nhất mà cử tri và đại biểu quan tâm, 35 câu hỏi tái chất vấn của đại biểu HĐND thành phố. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hà Nội. Về cơ bản, phiên chất vấn diễn ra cởi mở, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, thực hiện chất vấn và tái chất vấn đến cùng để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời gian và giải pháp khắc phục. Các đại biểu HĐND đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, tranh luận về những vấn đề quan tâm và nêu yêu cầu, đòi hỏi cao với bộ máy công quyền các cấp trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm; đồng thời, cũng gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm mới, khả thi. Một số nội dung chất vấn đã được minh họa bằng phóng sự giúp đại biểu có thêm thông tin và căn cứ thảo luận.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố đã yêu cầu UBND thực hiện nghiêm túc các vấn đề đã cam kết theo hướng rõ địa chỉ, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện; đồng thời báo cáo bằng văn bản đến đại biểu về những nội dung tái chất vấn chưa kịp trả lời tại hội trường. Thường trực, các ban và đại biểu HĐND có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung mà UBND và cơ quan chức năng đã hứa trước HĐND và cử tri Thủ đô. Trong năm 2008, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn giữa hai kỳ họp, nhằm làm cho hoạt động của HĐND mang tính thời sự hơn, gần dân hơn. Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND và HĐND sẽ tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát để cập nhật với yêu cầu của công cuộc đổi mới và hơi thở của cuộc sống, sát với những mong muốn chính đáng của đông đảo nhân dân và cử tri Thủ đô.

5. Các nghị quyết được kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố thông qua

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm trước nhân dân, thảo luận và thông qua 8 nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008 (bao gồm cả nội dung về kế hoạch sử dụng đất năm 2008, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, Chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...).

- Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 của thành phố.

- Nghị quyết về quyết định tổng biên chế hành chính sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2008.

- Nghị quyết về ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2008.

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2008.

- Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2008.

- Nghị quyết về giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn thành phố.

(Các nghị quyết trên sẽ được đăng tải toàn văn trên các báo của địa phương để cử tri biết và giám sát thực hiện).

HĐND giao Thường trực HĐND, UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp. HĐND, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện. Việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết HĐND thành phố sẽ là yếu tố quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2008 và 5 năm 2006-2010, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Kết thúc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội Hà Nội, đại diện các cơ quan Trung ương, Thành ủy Hà Nội; tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả của UB MTTQ, VKSND, TAND, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND thành phố, các ngành, các quận, huyện; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội cùng với sự ủng hộ to lớn của đồng bào, chiến sỹ, cử tri Thủ đô đã góp công sức vào thành tựu chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

HĐND thành phố đề nghị UBND, ủy ban MTTQ thành phố, các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tích cực triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(theo HNM, KT&ĐT)

Việt Báo
Comment :Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Results 11th session of Hanoi People's Council XIII key term from 2004 to 2009
Thang Long, Hanoi People's Council, Social order and safety, Hanoi, economic development, economic growth fact, the fields, performance, and deployed, the total settlement, resolutions, public meetings, question, No. 11.2008
* Through eight resolutions and other important projects.
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t