vietbao

Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009
Đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự và có bài phát biểu quan trọng.

* Thông qua 8 Nghị quyết và các đề án quan trọng

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, hôm qua (6/12), HĐND TP Hà Nội khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp và thông báo một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố.


Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, từ ngày 4 đến ngày 6/12/2007 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII đã họp kỳ thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thu, chi ngân sách năm 2007; quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2008; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2006, xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; nghe ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của UBMTTQ thành phố; xem xét kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 11; tiến hành việc chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời xem xét, quyết định một số chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.


Đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự và có bài phát biểu quan trọng.

HĐND thành phố thông báo một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007

Qua xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố và thảo luận của đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và thu, chi ngân sách thành phố năm 2007, HĐND thống nhất đánh giá:

Mặc dù còn một số hạn chế, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch; Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 12,1% (cao nhất trong 10 năm trở lại đây), kim ngạch xuất khẩu tăng 20%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 19,2% so năm trước, thu hút được 1.700 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thành phố quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao và đã thu được nhiều kết quả. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết kịp thời. Các chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chu đáo. Hợp tác quốc tế và liên kết kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước được triển khai tích cực, có hiệu quả. 9 chương trình công tác của Đảng bộ và 5 trọng tâm của năm 2007 được triển khai đồng bộ và thu được những kết quả thiết thực. Thành phố Hà Nội đã tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn; đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã nghiêm túc xem xét, phân tích các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của việc tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, chưa gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và dân sinh bức xúc. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Các chủ trương, giải pháp để kinh tế Thủ đô hội nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới WTO và kinh tế khu vực chưa được triển khai đồng bộ, rõ nét. Ngành dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã đặt ra. Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách còn chậm. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng còn có những yếu kém, bất cập. Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm, nhất là những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội còn chậm. Tình hình giá cả liên tục tăng cao, nhất là giá cả trong sinh hoạt tiêu dùng, tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của đô thị và gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa đạt như mong muốn. Vấn đề môi trường chưa được cải thiện đáng kể; tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước vẫn đứng ở chỉ số cao, đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đang là một trong những nguyên nhân chính để xảy ra bùng phát dịch bệnh trong thời gian qua.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2008

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, trên cơ sở đánh giá khách quan những thành tựu, yếu kém của năm 2007, dự báo thuận lợi, khó khăn thời gian tới, HĐND đã thông qua nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2008 với các mục tiêu và chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu:

Mục tiêu và giải pháp chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng, hiệu quả, bền vững gắn với cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần cùng cả nước phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp” trong năm 2008. Tạo chuyển biến mạnh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, KH-CN, y tế... Nâng cao chất lượng nguồn lực và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, công trình kết cấu hạ tầng đô thị. Tích cực triển khai Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Năm 2008, để cùng cả nước phấn đấu về đích sớm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2006-2010, thành phố quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP từ 12,5% đến 13%; thu hút đầu tư xã hội tăng 22-25%; kim ngạch xuất khẩu tăng 20%; xây mới 1.500.000m2 nhà ở; vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt 400 triệu lượt người; tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm xuống dưới 5,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1,6%...

HĐND đã thống nhất 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị, cải thiện chất lượng môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương trong quản lý, điều hành, phòng, chống tham nhũng, giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó thực hiện cải cách thủ tục hành chính được xem như một giải pháp có tính đột phá để động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp, công dân.

3. Xem xét thông qua một số tờ trình, đề án và nội dung quan trọng

Cùng với quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách thành phố năm 2008, HĐND cũng đã thảo luận thông qua tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2006, chương trình giám sát, chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2008, tổng biên chế hành chính sự nghiệp, kế hoạch sử dụng đất và giá các loại đất trên địa bàn năm 2008, xem xét giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn; thông qua nội dung bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, Chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...

4. Xem xét việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, cử tri Thủ đô đã kiến nghị 205 vấn đề. Trong đó 69 kiến nghị về các lĩnh vực công tác của thành phố, 132 kiến nghị cụ thể của từng quận, huyện (bao gồm 18 ý kiến tái kiến nghị, 114 kiến nghị mới) và 4 ý kiến đóng góp cho hoạt động của HĐND thành phố. Báo cáo của UBND thành phố trả lời kiến nghị cử tri với kỳ họp thứ 11 sẽ hoàn thành trong tháng 2/2008 và được đăng tải toàn văn trên các báo của Hà Nội để cử tri biết, giám sát.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo đề nghị của các tổ đại biểu, Thường trực HĐND thành phố đã chọn lọc 12 vấn đề bức xúc nhất để đưa ra chất vấn UBND thành phố tại kỳ họp thứ 11. Đồng thời, UBND thành phố đã có báo cáo HĐND tình hình và kết quả thực hiện những nội dung đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố và phiên chất vấn giữa hai kỳ họp.

Tại phiên chất vấn sáng 6/12/2007, lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp trả lời tại hội trường 6 vấn đề bức xúc nhất mà cử tri và đại biểu quan tâm, 35 câu hỏi tái chất vấn của đại biểu HĐND thành phố. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hà Nội. Về cơ bản, phiên chất vấn diễn ra cởi mở, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, thực hiện chất vấn và tái chất vấn đến cùng để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời gian và giải pháp khắc phục. Các đại biểu HĐND đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, tranh luận về những vấn đề quan tâm và nêu yêu cầu, đòi hỏi cao với bộ máy công quyền các cấp trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm; đồng thời, cũng gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm mới, khả thi. Một số nội dung chất vấn đã được minh họa bằng phóng sự giúp đại biểu có thêm thông tin và căn cứ thảo luận.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố đã yêu cầu UBND thực hiện nghiêm túc các vấn đề đã cam kết theo hướng rõ địa chỉ, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện; đồng thời báo cáo bằng văn bản đến đại biểu về những nội dung tái chất vấn chưa kịp trả lời tại hội trường. Thường trực, các ban và đại biểu HĐND có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung mà UBND và cơ quan chức năng đã hứa trước HĐND và cử tri Thủ đô. Trong năm 2008, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn giữa hai kỳ họp, nhằm làm cho hoạt động của HĐND mang tính thời sự hơn, gần dân hơn. Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND và HĐND sẽ tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát để cập nhật với yêu cầu của công cuộc đổi mới và hơi thở của cuộc sống, sát với những mong muốn chính đáng của đông đảo nhân dân và cử tri Thủ đô.

5. Các nghị quyết được kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố thông qua

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm trước nhân dân, thảo luận và thông qua 8 nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2008 (bao gồm cả nội dung về kế hoạch sử dụng đất năm 2008, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, Chương trình chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...).

- Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 của thành phố.

- Nghị quyết về quyết định tổng biên chế hành chính sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2008.

- Nghị quyết về ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2008.

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2008.

- Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố năm 2008.

- Nghị quyết về giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn thành phố.

(Các nghị quyết trên sẽ được đăng tải toàn văn trên các báo của địa phương để cử tri biết và giám sát thực hiện).

HĐND giao Thường trực HĐND, UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp. HĐND, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện. Việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết HĐND thành phố sẽ là yếu tố quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2008 và 5 năm 2006-2010, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Kết thúc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội Hà Nội, đại diện các cơ quan Trung ương, Thành ủy Hà Nội; tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả của UB MTTQ, VKSND, TAND, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND thành phố, các ngành, các quận, huyện; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội cùng với sự ủng hộ to lớn của đồng bào, chiến sỹ, cử tri Thủ đô đã góp công sức vào thành tựu chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

HĐND thành phố đề nghị UBND, ủy ban MTTQ thành phố, các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tích cực triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(theo HNM, KT&ĐT)

Việt Báo
Comment :Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ket qua ky hop thu 11 HDND TP Ha Noi khoa XIII nhiem ky 2004 2009 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIII nhiệm kỳ 2004 - 2009 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Results 11th session of Hanoi People's Council XIII key term from 2004 to 2009
Thang Long, Hanoi People's Council, Social order and safety, Hanoi, economic development, economic growth fact, the fields, performance, and deployed, the total settlement, resolutions, public meetings, question, No. 11.2008
* Through eight resolutions and other important projects.
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ