vietbao

Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII

Hôm nay (24/4), Hội đồng bầu cử vừa công bố danh sách 876 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong số này, cử tri cả nước sẽ lựa chọn và bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XII.

Theo danh sách này, trong số 64 tỉnh, thành phố, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương có nhiều người ứng cử nhất. Hà Nội có 37 người ứng cử tại 07 đơn vị bầu cử. TP HCM có 51 người ứng cử và 9 đơn vị bầu cử.

Tổng số 876 ứng cử viên của 182 đơn vị bầu cử tại 64 tỉnh, thành cụ thể như sau:

1/ Thành phố HÀ NỘI: Số đơn vị bầu cử là 07
Số đại biểu được bầu là 21 người. Số người ứng cử là 37 người.

2/ Thành phố HỒ CHÍ MINH: Số đơn vị bầu cử là 09
Số đại biểu được bầu là 26 người. Số người ứng cử là 51 người.

3/ Thành phố HẢI PHÒNG: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 10 người. Số người ứng cử là 18 người.

4/ Thành phố ĐÀ NẴNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

5/ Thành phố CẦN THƠ: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

6/ Tỉnh AN GIANG: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 10 người. Số người ứng cử là 18 người.

7/ Tỉnh BÀ RỊA – VŨNG TÀU: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

8/ Tỉnh BẮC GIANG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

9/ Tỉnh BẮC KẠN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

10/ Tỉnh BẠC LIÊU: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

11/ BẮC NINH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

12/ Tỉnh BẾN TRE: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 14 người.

13/ Tỉnh BÌNH ĐỊNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

14/ BÌNH DƯƠNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

15/ Tỉnh BÌNH PHƯỚC: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 11 người.

16/ Tỉnh BÌNH THUẬN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

17/ Tỉnh CÀ MAU: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

18/ Tỉnh CAO BẰNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

19/ Tỉnh ĐĂK LĂK: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

20/ ĐĂK NÔNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

21/ Tỉnh ĐIỆN BIÊN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

22/ ĐỒNG NAI: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 10 người. Số người ứng cử là 18 người.

23/ Tỉnh ĐỒNG THÁP: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

24/ Tỉnh GIA LAI: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

25/ Tỉnh HÀ GIANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 3 người. Số người ứng cử là 5 người.

26/ Tỉnh HÀ NAM: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

27/ Tỉnh HÀ TÂY: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 12 người. Số người ứng cử là 20 người.

28/ Tỉnh HÀ TĨNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 14 người.

29/ TÌNH HẢI DƯƠNG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

30/ Tỉnh HẬU GIANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

31/ Tỉnh HÒA BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

32/ Tỉnh HƯNG YÊN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

33/ KHÁNH HÒA: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

34/ Tỉnh KIÊN GIANG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

35/ Tỉnh KON TUM: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

36/ Tỉnh LAI CHÂU: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

37/ Tỉnh LÂM ĐỒNG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

38/ Tỉnh LẠNG SƠN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

39/ Tỉnh LÀO CAI: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

40/ Tỉnh LONG AN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

41/ Tỉnh NAM ĐỊNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

42/ Tỉnh NGHỆ AN: Số đơn vị bầu cử là 05
Số đại biểu được bầu là 15 người. Số người ứng cử là 25 người.

43/ Tỉnh NINH BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

44/ Tỉnh NINH THUẬN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

45/ Tỉnh PHÚ THỌ: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

46/ Tỉnh PHÚ YÊN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

47/ Tỉnh QUẢNG BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

48/ Tỉnh QUẢNG NAM: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

49/ Tỉnh QUẢNG NGÃI: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

50/ Tỉnh QUẢNG NINH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

51/ Tỉnh QUẢNG TRỊ: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

52/ Tỉnh SÓC TRĂNG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

53/ TÌNH SƠN LA: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

54/ Tỉnh TÂY NINH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 11 người.

55/ Tỉnh THÁI BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

56/ Tỉnh THÁI NGUYÊN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người

57/ Tỉnh THANH HÓA: Số đơn vị bầu cử là 06
Số đại biểu được bầu là 17 người. Số người ứng cử là 29 người.

58/Tỉnh THỪA THIÊN HUẾ: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

59/ Tỉnh TIỀN GIANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

60/ Tỉnh TRÀ VINH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

61/ Tỉnh TUYÊN QUANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

62/ Tỉnh VĨNH LONG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

63/ Tỉnh VĨNH PHÚC: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

64/ Tỉnh YÊN BÁI: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

(theo LĐ)

Việt Báo
Comment :Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong bo danh sach 876 ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Announcement of candidate list of 876 National Assembly XII
Hanoi, HCMC, Ho Chi Minh, the election unit, MPs, candidates, number of units, candidates members, some people, is elected, 6, 7, lists, XII, Provincial
Today (24/4), the Election Council has published a list of 876 candidates XIIth National Assembly at 182 electoral units across the country. Of these, voters throughout the country will select and elect 500 deputies to the National Assembly XII. According to this list, out of 64 ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Thoi su 24h087 Chu ho chem 2 chau tu vong
  Thời sự 24h(08/7): Chú họ chém 2 cháu tử vong

  Khách sạn giam khách: Quan ứng tiền giữ thể diện Cửa Lò; Treo biển cam kết "không khiêu dâm, kích dục": Nỗi khổ kép; Ai đã “đầu độc” tôm cá ở thượng nguồn sông Đà?; Sau vụ bảo vệ bệnh viện Nhi: Bộ Y tế chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh; Tiêm thuốc khiến bệnh nhân tử vong, bác sỹ bị... khiển trách

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ