vietbao

Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII

Hôm nay (24/4), Hội đồng bầu cử vừa công bố danh sách 876 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong số này, cử tri cả nước sẽ lựa chọn và bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XII.

Theo danh sách này, trong số 64 tỉnh, thành phố, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương có nhiều người ứng cử nhất. Hà Nội có 37 người ứng cử tại 07 đơn vị bầu cử. TP HCM có 51 người ứng cử và 9 đơn vị bầu cử.

Tổng số 876 ứng cử viên của 182 đơn vị bầu cử tại 64 tỉnh, thành cụ thể như sau:

1/ Thành phố HÀ NỘI: Số đơn vị bầu cử là 07
Số đại biểu được bầu là 21 người. Số người ứng cử là 37 người.

2/ Thành phố HỒ CHÍ MINH: Số đơn vị bầu cử là 09
Số đại biểu được bầu là 26 người. Số người ứng cử là 51 người.

3/ Thành phố HẢI PHÒNG: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 10 người. Số người ứng cử là 18 người.

4/ Thành phố ĐÀ NẴNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

5/ Thành phố CẦN THƠ: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

6/ Tỉnh AN GIANG: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 10 người. Số người ứng cử là 18 người.

7/ Tỉnh BÀ RỊA – VŨNG TÀU: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

8/ Tỉnh BẮC GIANG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

9/ Tỉnh BẮC KẠN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

10/ Tỉnh BẠC LIÊU: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

11/ BẮC NINH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

12/ Tỉnh BẾN TRE: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 14 người.

13/ Tỉnh BÌNH ĐỊNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

14/ BÌNH DƯƠNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

15/ Tỉnh BÌNH PHƯỚC: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 11 người.

16/ Tỉnh BÌNH THUẬN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

17/ Tỉnh CÀ MAU: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

18/ Tỉnh CAO BẰNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

19/ Tỉnh ĐĂK LĂK: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

20/ ĐĂK NÔNG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

21/ Tỉnh ĐIỆN BIÊN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

22/ ĐỒNG NAI: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 10 người. Số người ứng cử là 18 người.

23/ Tỉnh ĐỒNG THÁP: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

24/ Tỉnh GIA LAI: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

25/ Tỉnh HÀ GIANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 3 người. Số người ứng cử là 5 người.

26/ Tỉnh HÀ NAM: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

27/ Tỉnh HÀ TÂY: Số đơn vị bầu cử là 04
Số đại biểu được bầu là 12 người. Số người ứng cử là 20 người.

28/ Tỉnh HÀ TĨNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 14 người.

29/ TÌNH HẢI DƯƠNG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

30/ Tỉnh HẬU GIANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

31/ Tỉnh HÒA BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

32/ Tỉnh HƯNG YÊN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

33/ KHÁNH HÒA: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

34/ Tỉnh KIÊN GIANG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

35/ Tỉnh KON TUM: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

36/ Tỉnh LAI CHÂU: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

37/ Tỉnh LÂM ĐỒNG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

38/ Tỉnh LẠNG SƠN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

39/ Tỉnh LÀO CAI: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

40/ Tỉnh LONG AN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

41/ Tỉnh NAM ĐỊNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

42/ Tỉnh NGHỆ AN: Số đơn vị bầu cử là 05
Số đại biểu được bầu là 15 người. Số người ứng cử là 25 người.

43/ Tỉnh NINH BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

44/ Tỉnh NINH THUẬN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

45/ Tỉnh PHÚ THỌ: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

46/ Tỉnh PHÚ YÊN: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

47/ Tỉnh QUẢNG BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

48/ Tỉnh QUẢNG NAM: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 8 người. Số người ứng cử là 14 người.

49/ Tỉnh QUẢNG NGÃI: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

50/ Tỉnh QUẢNG NINH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

51/ Tỉnh QUẢNG TRỊ: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

52/ Tỉnh SÓC TRĂNG: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

53/ TÌNH SƠN LA: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

54/ Tỉnh TÂY NINH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 11 người.

55/ Tỉnh THÁI BÌNH: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

56/ Tỉnh THÁI NGUYÊN: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người

57/ Tỉnh THANH HÓA: Số đơn vị bầu cử là 06
Số đại biểu được bầu là 17 người. Số người ứng cử là 29 người.

58/Tỉnh THỪA THIÊN HUẾ: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 15 người.

59/ Tỉnh TIỀN GIANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

60/ Tỉnh TRÀ VINH: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

61/ Tỉnh TUYÊN QUANG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

62/ Tỉnh VĨNH LONG: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

63/ Tỉnh VĨNH PHÚC: Số đơn vị bầu cử là 03
Số đại biểu được bầu là 7 người. Số người ứng cử là 13 người.

64/ Tỉnh YÊN BÁI: Số đơn vị bầu cử là 02
Số đại biểu được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 10 người.

(theo LĐ)

Việt Báo
Comment :Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong bo danh sach 876 ung cu vien dai bieu Quoc hoi khoa XII ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Announcement of candidate list of 876 National Assembly XII
Hanoi, HCMC, Ho Chi Minh, the election unit, MPs, candidates, number of units, candidates members, some people, is elected, 6, 7, lists, XII, Provincial
Today (24/4), the Election Council has published a list of 876 candidates XIIth National Assembly at 182 electoral units across the country. Of these, voters throughout the country will select and elect 500 deputies to the National Assembly XII. According to this list, out of 64 ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.