vietbao

Con người của “một nền văn hoá tương lai”

Một nhà báo Xô viết nhận xét: "Nguyễn Ái Quốc đã toả ra một thứ văn hoá, không phải văn hoá châu Âu mà có lẽ là một nền văn hoá của tương lai”. Nền văn hoá của tương lai chính là những năng lực của một dân tộc có thể hội nhập với thế giới mà vẫn giữ được giá trị của chính mình, gắn lợi ích của cá nhân với cộng đồng, gắn lợi ích của dân tộc mình với nhân loại trên cơ sở của nguyên l‎ý “Không có gì quý ‎ hơn độc lập và tự do”.

Cách đây hơn 80 năm, không rõ những ấn tượng gì khiến cho nhà báo Xô viết Ôxip Manđenstam, chỉ sau một lần gặp không hẹn trước trên một chuyến tầu tốc hành tại nước Nga đã đưa ra những lời nhận xét “ ở Nguyễn Ái Quốc toả ra một sự giản dị lịch thiệp và tinh tế. Qua phong thái thanh cao, giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái nhân loại…

1.jpg
Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với một đoàn khách nước ngoài.
Từ Nguyễn Ái Quốc đã toả ra một thứ văn hoá, không phải văn hoá châu Âu mà có lẽ là một nền văn hoá của tương lai”(Báo “Ngọn lửa nhỏ” 1923).

80 năm sau, thời gian như một thứ thuốc hiện hình đã làm cho lời nhận xét của nhà báo Xô viết năm xưa càng trở nên thuyết phục, càng trở nên hấp dẫn không phải chỉ đối với những đồng bào của Hồ Chí Minh mà với nhiều bạn bè quốc tế.

Với dân tộc Việt Nam, trước hết Hồ Chí Minh là một tấm gương yêu nước và đoàn kết dân tộc khi đã thành công trong vai trò người lãnh đạo tối cao của sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, giành độc lập, thưc hiện 2 cuộc kháng chiến chống sự can thiệp của ngoại bang để bảo toàn nền độc lập và thực hiện được sự thống nhất quốc gia.

Thành công đó không chỉ nhờ sự sáng suốt của một đường lối chính trị mà còn nhờ sức hấp dẫn của một tấm gương kết tinh của những đạo l‎ý‎ truyền thống dân tộc, của phương Đông và của nhân loại. Sự kết tinh ấy không chỉ thể hiện trong nhận thức khi Hồ Chí Minh tự nhận mình là“người học trò nhỏ” của tất cả các bậc vĩ nhân đại diện cho tính đa dạng của nền văn minh nhân loại từ Đức Phật Thích Ca, Đức Giê Su, Khổng tử, K.Mác, Lênin cho đến Tôn Trung Sơn , Thánh Gandhi hay G.Washington … Sự kết tinh ấy còn thể hiện được trong sự mẫu mực của một lối sống kết hơp chặt chẽ giữa các phẩm chất truyền thống và hiện đại của một con người không chỉ thể hiện trong tinh thần mà còn trong ứng xử đời thường.

Người Việt Nam còn khai thác được rất nhiều bài học từ Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay và ngày mai. Và điều có thể thấy là ngay trong những biến đổi to lớn ngày hôm nay người ta có thể tìm thấy những lời giải đáp từ những tư tưởng của Hồ Chí Minh đã được thể hiện trong quá khứ.

Trong những thử thách của thời bình hay thời chiến bài học và tấm gương về đại đoàn kết vẫn soi sáng cho những thành công. Khi chúng ta bước vào cuộc cách mạng xã hội, chúng ta càng thấm nhuần quan niệm của Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện từ hơn 80 năm trước (1924) rằng ở Việt Nam sự phân hoá giai cấp không giống như ở châu Âu, ở Việt Nam “chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn”.

Khi chúng ta bắt tay vào xây dựng nền kinh tế thị trường và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong công cuộc Đổi mới thì bắt gặp nguyên lý “dân giàu thì nước mạnh” trong mối quan hệ giữa giới công thương và nền kinh tế quốc dân đã được xác lập từ những ngày đầu Độc lập.

2.jpg
Thân thiện, gần gũi với các vị khách nước ngoài
Khi ta đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nền văn hoá mới thì phải tìm lại những bài học sâu sắc của cuộc vận độg “Đời Sống mới”, “Sửa đổi lề lối làm việc” đã từng được triển khai cùng với cách mạng và kháng chiến . Khi chúng ta phát động cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu và tham nhũng thì những lời cảnh báo và những biện pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra từ những ngày đấu xây dựng chế độ mới vẫn hoàn toàn mang giá trị thời sự.

Khi chúng ta hoà giải với kẻ thù trong quá khứ để hướng tới sự hợp tác tương lai với một số quốc gia vốn từng là thù địch, thì những biểu hiện tốt đẹp của Hồ Chí Minh trong quan hệ đối với nhân dân và các lực lượng tiến bộ trên thế giới đã trở thành một nguồn lực cho quá trình hội nhập của dân tộc Việt Nam trong thế giới đương đại v.v…

Chúng ta có thể tìm thấy vô vàn những chứng cứ lịch sử và sự đánh giá nhìn từ bên ngoài đối với Hồ Chí Minh như hiện thân của sự khoan dung, nhân ái và hoà bình. Đó là những phẩm chất mà con người Việt Nam hôm nay và tương lai phải kế thừa và phát huy trong tiến trình hội nhập.

Cái gì khiến cho một sĩ quan tình báo Mỹ đã từng thực hiện một cuộc phỏng vấn Hồ Chí Minh vào đầu năm 1946 với nhiệm vụ trả lời câu hỏi “Hồ Chí Minh là ai ?”, chỉ sau một lần gặp gỡ đã kể lại cảm nhận của mình trong môt bức thư gửi về nước cho mẹ: “Khi được hỏi rằng Hồ Chí Minh là một người như thế nào, con sẽ mô tả ông ấy như một sự kết hợp giữa Thánh Francis xứ Assisi và Abraham Lincohn”. Thánh Francis là biểu tượng của đức tính nhân ái Thiên Chúa giáo còn A.Lincohn là vị tổng thống Mỹ biểu trưng cho sự đoàn kết của cuộc đấu tranh giải phóng nô lệ. Nửa thế kỷ sau khi viết bức thư này, tác giả Georges Wickes, lúc này đã là một giáo sư Đại học đã trao cho tôi bản chép lá thư này và nói rằng quan điểm của mình về Hồ Chí Minh vẫn nguyên vẹn .

Cái gì khiến cho nhiều chính khách lớn của các quốc gia đã từng tham gia chiến ở Việt Nam, cuối cùng đều phải thừa nhận rằng quốc gia của mình đã sai lầm khi đối đầu với Hồ Chí Minh và càng sai lầm khi đã bỏ lỡ những cơ hội để tiếp nhận những thiện chí mong muốn hoà bình và hợp tácvới một con người mà trong những thông điệp đầu tiên với tư cách là người đứng đầu nhà nước Việt Nam độc lập đã tuyên bố : “Việt Nam muốn thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới, không muốn gây thù oán với ai !”(1945).

Có thể thấy gần như một sự nhất trí trong nhận thức của những người nước ngoài khi đề cập tới Hồ Chí Minh như biểu tượng trung tâm của lịch sử Việt Nam hiện đại, như một phẩm chất tinh hoa của con người Việt Nam hiện đại. Đó là nhận thức về sự nghiệp và nhân cách của Hồ Chí Minh.

Charles Fenn, một sĩ quan tình báo chiến lược cũng là quan chức đầu tiên của Mỹ tiếp xúc với Hồ Chí Minh vào tháng 3-1945 đã có ấn tượng đầu tiên là “tôi biết tôi đang đứng trước một con người phi thường”. Khi Mỹ đang tiến hành cuộc Chiến tranh Việt Nam, Ch.Fenn viết cuốn sách về tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh được coi là ấn phẩm tiếng Anh đầu tiên viết về Hồ Chí Minh xuất bản ngoài Việt Nam. Ông trả giá cho việc làm đó bằng việc bị trục xuất khỏi nước Mỹ buộc phải sống lưu vong. Cách đây không lâu, trước khi qua đời, vào lúc đã ngoài trăm tuổi , Ch.Fenn nói về những nhận xét cuối cùng về Hồ Chí Minh :

“Nếu chúng ta so sánh Hồ Chí Minh với các lãnh tụ nổi tiếng khác của thế kỷ XX, chúng ta không thể không có ấn tượng khi biết rằng trong một thời gian dài, Hồ Chí Minh đã đi tới nhiều nơi trên thế giới và đã bắt đầu in dấu của mình trên các biến cố quốc tế trước khi cả Mao Trạch Đông, Gandhi, Nehru, Roosevelt, Churchill hay De Gaulle được biết đến trên thế giới. Cuộc sống cá nhân mẫu mực, tính kiên định vì nền độc lập và tự do của Việt Nam , những thành quả phi thường của ông bất chấp những khó khăn chồng chất, đã có thể đưa Hồ Chí Minh, trong sự phán xét cuối cùng của nhân loại, lên hàng đầu danh sách những lãnh tụ của thế giới” (2000)

Nhà báo Pháp Jean De Lacouture, người đã từng gặp Hồ Chí Minh từ năm 1946, trở thành một chuyên gia về lịch sử hiện đại Việt Nam, mới đây đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng : “Tôi đã từng gặp nhiều nhà lãnh đạo người châu Á và châu Phi. Nhưng khi gặp Hồ Chí Minh tôi thấy đó là con người rất ôn hoà. Theo tôi, tất nhiên đó là một người tha thiết với nền độc lập của Việt Nam, đến chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong đời mình, tôi chưa từng gặp một con người lại tìm mọi cách tránh đổ máu. Tôi tin là Hồ Chí Minh cố gắng tránh chiến tranh, tránh những xung đột quân sự và khao khát giải quyết bằng con đường hoà bình. Tôi nghĩ Hồ Chí Minh vừa là một con người yêu chuộng hoà bình lại vừa là một nhà cách mạng”.(2.2007)

William Duiker là một nhà sử học thuộc thế hệ chưa có cơ hội gặp Hồ Chí Minh nhưng ông là tác giả tập chuyên khảo được coi là đồ sộ nhất của người nước ngoài viết về Hồ Chí Minh (HCM –a life , NXB Hyperion N.Y 2000) đã đề cập tới các chiều kích khác nhau trong nhận thức về Hồ Chí Minh ở thời điểm kết thúc thế kỷ XX và đưa ra sự nhận xét :

“Cuộc tranh luận về Hồ Chí Minh là cốt lõi của một số vấn đề quan trọng tạo nên dấu ấn thế kỷ 20, kỷ nguyên của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cách mạng, chủ nghĩa quân bình và phấn đấu vì quyền tự do của con người… Hồ Chí Minh đã thể hiện hai động lực quan trọng của xã hội hiện đại – khao khát độc lập dân tộc và phấn đấu vì công bằng kinh tế và xã hội.”

Những phẩm chất đó cũng là cơ sở để Stanley Karnow, nhà báo Mỹ đã từng nhận giải Pulitzer và là tác giả kịch bản bộ phim “Việt Nam thiên lịch sử truyền hình” nổi tiếng , cũng lại là người được tờ tạp chí Time phát hành 5 triệu bản mỗi kỳ biên soạn tiểu sử Hồ Chí Minh trong số 20 nhân vật chính trị được bầu chọn là “những gương mặt làm thay đổi bộ mặt của hành tinh thế kỷ XX” đã viết những lời đánh giá dưới đây :

“Không có một sự thay đổi nào trong niềm tin của Hồ Chí Minh, không gì có thể lay chuyển được ý‎ chí của Ông. Ngay cả khi cuộc chiến tranh tàn phá đất nước khốc liệt nhất, Ông vẫn tiếp tục tận tụy vì độc lập cho Việt Nam. Và hàng triệu người Việt Nam chiến đấu và hy sinh cũng để đạt được mục tiêu ấy”.

Đó chính là những bài học và phẩm chất mà chúng ta có thể tìm thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống hội nhập và phát triển. Nền văn hoá của tương lai chính là những năng lực của một dân tộc có thể hội nhập với thế giới mà vẫn giữ được giá trị của chính mình, gắn lợi ích của cá nhân với cộng đồng, gắn lợi ích của dân tộc mình với nhân loại trên cơ sở của nguyên l‎ý “Không có gì quý ‎ hơn độc lập và tự do”

 • Dương Trung Quốc

Việt Báo
Comment :Con người của “một nền văn hoá tương lai”
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Con người của “một nền văn hoá tương lai” bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Con nguoi cua mot nen van hoa tuong lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Con người của “một nền văn hoá tương lai” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
People of "a culture of the future"
Ho Chi Minh, Nguyen Ai Quoc, on the basis of, a human being, of individuals and people of Vietnam, its own cultural, ethnic future, can we, the world, water
A Soviet journalist commented: "Nguyen Ai Quoc exudes a culture, not European culture which is probably a culture of the future. " Culture of the future is the capacity of a nation can be integrated with the world but still ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ