vietbao

Bộ Nội vụ trả lời dân đối thoại với Thủ tướng

Cuộc đối thoại lịch sử của Thủ tướng với nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tuyến với dân, 9/2.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại trực tuyến với dân, 9/2.
Vũ Lập; 67 tuổi; Tổ 7b, khu 1b, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó vulapgia@yahoo.com

Để có được những con người mới XHCN, Nhà nước có biện pháp gì để xây dựng đội ngũ cán bộ nhà nước từ Trung ương đến địa phương đạt tiêu chuẩn hoá? Làm thế nào để kịp thời phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức yếu kém, cửa quyền, quan liêu, hách dịch, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu với dân, thậm chí lợi dụng chức quyền cố ý làm trái pháp luật để hành nhân dân? Biện pháp xử lý ra sao để ngăn chặn tận gốc, chống tình trạng tái phạm, bao che?

Trả lời:

Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương đến địa phương, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức và hệ thống tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp sau:

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và uốn nắn để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đảm bảo những người được tuyển chọn vào làm công chức trong các cơ quan nhà nước đều là những người giỏi nhất trong số những người dự tuyển, có đủ phẩm chất và năng lực thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

- Tăng cường và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoàn thiện chế độ đánh giá cán bộ, công chức gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, công vụ được giao. Từ đó, có thể xác định rõ được cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành và chưa hoàn thành nhịêm vụ trong quá trình phục vụ nhân dân; kịp thời khen thưởng những người xuất sắc, kiên quyết xử lý kỷ luật, đưa ra khỏi đội ngũ những người có phẩm chất đạo đức kém, cửa quyền, quan liêu, hách dịch, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu với dân.

- Bổ sung hoàn thiện những chính sách phù hợp về tiền lương, đãi ngộ để thu hút nhân tài vào trong bộ máy nhà nước.

- Xây dựng và ban hành các quy tắc ứng xử để cán bộ, công chức thực hiện trong quá trình thực thi công vụ phục vụ nhân dân và các tổ chức. Đồng thời xây dựng và duy trì văn hóa giao tiếp và làm việc trong các công sở của nhà nước.

Để phát hiện những vi phạm pháp luật hoặc những tiêu chuẩn quy định của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, Chính phủ đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ công khai, minh bạch và triển khai quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước; quy định chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cũng như của từng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó thực hiện tốt các chế độ giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước.

Khi phát hiện ra các sai phạm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trên cơ sở phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, Chính phủ đã luôn chỉ đạo các cơ quan nhà nước phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các hành vi, các vụ việc sai phạm. Trường hợp có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì phải cương quyết đưa ra truy tố trước pháp luật.

Nguyễn Huy Hoàng; Tổ 14, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Phương án nào để củng cố, sắp xếp theo hướng tinh giảm và hoạt động hiệu quả bộ máy, tổ chức của Chính phủ trong năm 2007?

Trả lời:

1. Chính phủ nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) sắp kết thúc, để chuẩn bị cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII (2007-2012) tương ứng với nhiệm kỳ của Quốc hội khoá XII, Chính phủ đã cơ bản hoàn chỉnh phương án cơ cấu tổ chức Chính phủ sắp tới theo tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng của tổ chức bộ máy và cán bộ công chức để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.

2. Phương án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII sẽ được Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khoá X sắp tới để thảo luận, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội khoá XII xem xét, quyết định.

Trần Thị Bảo Quế; 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội; baoquemcsb@ yahoo.com:

Cần thay đổi hay chỉnh sửa gì cơ chế, biện pháp quy trách nhiệm đối với người đứng đầu các bộ, ngành khi để xảy ra sai sót, thất thoát so với quy định hiện nay hay không?

Trả lời:

Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện các cơ chế liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu theo hướng:

Quy định rõ chế độ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong quản lý điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, quyền hạn giao cho người đứng đầu phải phù hợp, tương thích với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

Quy định rõ cơ chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, từng cán bộ, công chức.

Xử lý nghiêm khắc những vi phạm của cán bộ, công chức và đặc biệt là trách nhiệm cá nhân người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị do mình quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền vi phạm kỷ luật, pháp luật của Nhà nước.

Đỗ Thị Mỹ Hạnh; Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Hiện nay, vấn đề giải quyết hành chính tại các công sở của nhà nước còn rất phiền hà, mất rất nhiều thời gian, thậm chí còn nhiều vấn đề nữa. Trong thời gian tới, Chính phủ có đưa ra biện pháp gì mới để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng này không?

Trả lời:

Để hoạt động của cơ quan hành chính hiệu quả hơn, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian chờ đợi, có nhiều việc phải làm, trong đó Chính phủ chỉ đạo tập trung vào các vấn đề: rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, thông qua đó sửa đổi, huỷ bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính; giảm hội họp, giấy tờ hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; thực hiện cơ chế “một cửa” và từng bước áp dụng cơ chế “một cửa” liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Những biện pháp này được triển khai đồng bộ, thực chất sẽ góp phần tạo dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Nguyễn Lương Huynh; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, Chính phủ sẽ làm gì để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, xoá bỏ trợ cấp? Chính phủ sẽ làm gì để những người công chức giỏi được trọng dụng; dần loại bỏ, cho về hưu những cá nhân không đủ trình độ, không đáp ứng yêu cầu công việc làm bộ máy công chức bị cồng kềnh?

Trả lời:

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong bốn nội dung chủ yếu của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 được quy định trong Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001. Để thực hiện nội dung này, Chính phủ đã có Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 nhằm tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Sau hơn 5 năm thực hiện, về cơ bản chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đã dần được chuẩn hoá về trình độ đào tạo theo từng ngành nghề chuyên môn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và thu hút được người tài làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong giai đoạn II của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước (2006-2010), Chính phủ sẽ tập trung đổi mới một số cơ chế, chính sách như: tiếp tục cải cách, đổi mới chính sách tiền lương; tiêu chuẩn hoá các chức danh, vị trí công tác và cơ cấu công chức đảm bảo tương xứng với khối lượng nhiệm vụ của tổ chức; đổi mới phương pháp tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Trần Văn Tư; 82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Thời gian tới, Nhà nước sẽ làm gì để thay đổi tình trạng có những cán bộ năng lực yếu kém, gây cản trở cho sự nghiệp phát triển đất nước?

Trả lời:

Hiện nay, Chính phủ đang triển khai một số công việc sau để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tinh giản những người không đủ tiêu chuẩn làm việc trong nền công vụ:

Nghiên cứu chuyển việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từ quản lý nhân sự sang quản lý nguồn nhân lực công vụ;

Cải tiến công tác tuyển dụng để nâng cao chất lượng đầu vào, bảo đảm tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy.

Hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ, công chức, nhằm phân loại chính xác chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Từ đó, xây dựng những chính sách phù hợp để thu hút nhân tài vào trong bộ máy nhà nước, cũng như có những chính sách để đưa ra khỏi đội ngũ những người không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới.

Khi phát hiện những vi phạm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, việc xử lý được thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng cá nhân, kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

Nguyễn Hữu Hân; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Bằng cách nào để xác định được bộ máy hành chính tại một địa phương hoạt động kém hiệu quả? Có thể lượng hoá và công khai các tiêu chí đánh giá để nhân dân biết và giám sát? Nếu bộ máy hành chính được xác định là kém hiệu quả thì có thể cách chức người đứng đầu bộ máy không?

Trả lời:

1.Thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003, ngày 29/9/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 171/2004/NĐ-CP quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có 19 cơ quan mà tỉnh, thành phố nào cũng lập, căn cứ đặc thù riêng của mỗi địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thành lập từ 1 đến 7 cơ quan chuyên môn đặc thù cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đối với cấp huyện, Nghị định 172/2004/NĐ-CP quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện có 12 cơ quan mà huyện nào cũng lập, có từ 1 đến 2 cơ quan đặc thù do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định không quá 10 Phòng.

Các Nghị định nói trên đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, trách nhiệm, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, thể hiện sự phân cấp quản lý hành chính của Chính phủ với chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần cải cách hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức với cá nhân nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, Thủ tướng còn quy định chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương.

2. Trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính tại địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương, đề cao kỷ luật, kỷ cương, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong cơ quan hành chính ở địa phương, trong đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Phải tích cực cải cách hành chính đặc biệt là công khai các thủ tục hành chính khi giải quyết các công việc với tổ chức, cá nhân, thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Khi bộ máy hành chính ở địa phương nào hoạt động kém hiệu quả thì việc cách chức người đứng đầu ở đó được thực hiện theo phân cấp về công tác tổ chức và cán bộ Đảng, Nhà nước, của cấp uỷ địa phương và của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, để giải quyết nhanh và có hiệu quả về vấn đề này cần có quy định rõ về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Ngô Cao Sơn; E2P2 Ngõ 37 Kim Mã Thượng; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Thời gian qua, người dân kêu ca về việc làm ăn tắc trách, vô cảm, thiếu tinh thần phục vụ và trình độ yếu kém của một bộ phận cán bộ. Chính phủ đã tìm ra biện pháp gì để sa thải những cán bộ đó chưa?

Trả lời:

Chính phủ đã có cơ chế bổ nhiệm chức vụ có thời hạn, sử dụng theo thời hạn, qua đó góp phần hạn chế và đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ có trình độ yếu kém, tắc trách, thiếu tinh thần phục vụ.

Cải tiến công tác tuyển dụng để nâng cao chất lượng đầu vào, đảm bảo tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy.

Hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ, công chức, nhằm phân loại chính xác được chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Từ đó, xây dựng những chính sách phù hợp để thu hút nhân tài vào trong bộ máy nhà nước, cũng như có những chính sách để đưa ra khỏi đội ngũ những người có phẩm chất đạo đức kém, cửa quyền, quan liêu, hách dịch, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu với dân.

Khi phát hiện những vi phạm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, việc xử lý được thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng cá nhân kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

Nguyễn Hoàng Minh; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Tình trạng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính thờ ơ, vô cảm đối với đơn thư khiếu nại, các công việc của dân, tập trung nhiều trong các lĩnh vực: nhà đất, đầu tư, xuất nhập cảnh… họ làm sai rất nhiều, nhưng không thấy ai bị xử lý, mặc dù các chế tài đã rõ. Nhà nước có những biện pháp gì quyết liệt để chấn chỉnh vấn đề này?

Trả lời:

Biện pháp để chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thờ ơ, vô cảm đối với đơn thư khiếu nại và các công việc của dân:

Một mặt, tăng cường công tác giáo dục trong cán bộ, công chức, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân;

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa; thực hiện công khai các thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết công việc với công dân, tổ chức;

Tăng cường trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm những vi phạm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

Hồng Thanh; Hà Nội:

Tiến độ thực hiện cải cách hành chính hiện nay diễn ra rất chậm, nguyên nhân cũng bởi sự quản lý yếu kém. Tình trạng này phải được giải quyết như thế nào?

Công tác cán bộ luôn là điều đặt lên hàng đầu nhưng dường như có quá nhiều con ông cháu cha trong các cơ quan nhà nước qua con đường...xin. Chế độ trả lương “không giống ai” của VN sẽ khó thu hút, khuyến khích người tài cống hiến?

Trả lời:

Làm tốt cải cách hành chính là góp phần phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, cải cách hành chính còn chậm, có nguyên nhân là ở khâu chỉ đạo thực hiện. Thực tiễn cải cách thời gian qua cho thấy từ chủ trương, quan điểm đã thống nhất, từ chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ đến việc triển khai thực hiện tại các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp còn có một khoảng cách lớn. Để giải quyết tình trạng này, không có cách nào khác là phải quán triệt về mặt nhận thức cho tất cả cán bộ, công chức về sự cần thiết phải triển khai cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện cải cách. Chính phủ sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính ở các Bộ, ngành và địa phương, thông qua đó chỉ rõ các cá nhân, tổ chức thực hiện không tốt, không đầy đủ các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính, trên cơ sở đó làm rõ vấn đề trách nhiệm người đứng đầu đối với thực hiện cải cách hành chính.

Theo quy định của Chính phủ hiện nay, việc tuyển dụng cán bộ, công chức phải công khai, công bằng và thông qua thi tuyển. Làm tốt các quy định này sẽ tuyển chọn được những người tài vào bộ máy nhà nước, hạn chế được tiêu cực, tình trạng đưa con ông cháu cha vào các cơ quan nhà nước.

Chế độ tiền lương của mỗi nước được quy định trên cơ sở các điều kiện kinh tế-xã hội riêng có của nước đó; được gắn với sự tăng trưởng kinh tế, đồng thời phải bảo đảm các nguyên tắc cân đối vĩ mô của nền kinh tế, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội của đất nước. Việc tăng tiền lương phải trên cơ sở tăng năng suất lao động, tăng thu nhập quốc dân và sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, từ khi nước ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp đối với từng khu vực, cụ thể như sau:

a) Khu vực doanh nghiệp:

+ Đối với doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tự quyết định việc trả lương trên cơ sở hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động nhưng không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và chính sách tiền lương của Nhà nước ban hành, doanh nghiệp chủ động ký kết hợp đồng lao động, xếp lương và trả lương cho người lao động gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

b) Khu vực hành chính, sự nghiệp:

Chính phủ đã ban hành cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với từng loại hình cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/01/2006 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên thì được quyết định tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động sau khi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Như vậy, với việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thì việc trả lương sẽ ngày càng được đổi mới và hoàn thiện theo hướng gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, do đó sẽ động viên và khuyến khích được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc.

Do điều kiện kinh tế xã hội của nước ta hiện nay còn nhiều khó khăn, do vậy chế độ tiền lương của cán bộ, công chức hiện nay cũng còn bất cập. Để có cơ chế chi trả tiền lương phù hợp với chính sách sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút người hiền tài, Chính phủ đã đưa ra các bước đi thích hợp để cải cách tiền lương trong thời gian tới, như việc tách khu vực hành chính, sự nghiệp với doanh nghiệp trước đây; tách giữa khu vực hành chính với sự nghiệp, thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp, không chỉ Nhà nước mà cả các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và người dân cùng tham gia thực hiện các công việc trong các lĩnh vực sự nghiệp, cung ứng dịch vụ công. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Nguyễn Hữu Tiến; 27 tuổi; xã Lãng Công, huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Nhiều cán bộ, công chức nhà nước không có chuyên môn, nghiệp vụ, thoái hoá, biến chất vẫn đảm nhiệm những chức vụ cao. Để giải quyết vấn nạn này, cần phải có cơ chế, chính sách cụ thể gì và giải quyết như thế nào cho hiệu quả?

Trả lời:

Trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định từ hệ thống chức danh, tiêu chuẩn, các quy định tuyển dụng khá cụ thể; việc bổ nhiệm, bầu cử đã có quy định, tiêu chuẩn; đồng thời đã ban hành những quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và của tập thể... Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những trường hợp như ông phản ánh. Để hạn chế những trường hợp như vậy, Chính phủ đã, đang và sẽ phải có những biện pháp sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thể chế ngày càng phù hợp, bám sát với tình hình thực tiễn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nhà nước;

Hai là, tăng cường trách nhiệm với người đứng đầu và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức;

Ba là, phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra (cơ quan, tổ chức và công dân)

Bốn là, khi phát hiện những hiện tượng nêu trên các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý đến cùng.

Vo Van Nhan; 35 tuổi; 14/286 Quy Nhơn, Bình Định; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ducduy Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Chính phủ có những chính sách khuyến khích và cơ chế sử dụng trí thức hiệu quả như thế nào để người tài trở về cống hiến sức lực, trí tuệ góp sức xây dựng đất nước, không để tiếp diễn tình trạng “chảy máu chất xám”?

Trả lời:

Đã có nhiều chính sách khuyến khích, nhưng cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để chính sách thực sự thu hút được người tài, trước mắt Chính phủ đang sửa đổi về:

Chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh

Chính sách nhà đất thông thoáng

Chính sách sử dụng và tôn vinh (đây là một trong những chính sách quan trọng để thu hút được những người có năng lực trong từng lĩnh vực về làm việc cho Nhà nước)

Có cơ chế đãi ngộ phù hợp dần tiến tới bình đẳng với các chính sách thu hút nhân tài trong nước. Hiện nay, với cơ chế này, Chính phủ đang giao cho các Bộ như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế... nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đồng thời với việc cải tiến chính sách tiền lương để có sự cân bằng tương đối giữa thu nhập của các khu vực trong nước.

Phan Huu Tri; 57 tuổi; 491 Ngô Quyền-Rạch Giá, Kiên Giang; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Hiện nay, chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng nguồn lực quản lý cấp cao, công nhân có tay nghề giỏi để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy đã có chính sách gì để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời đại mới? Việc tuyển chọn người có năng lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước được thực hiện theo cơ chế như thế nào?

Trả lời:

Con người là nhân tố quyết định sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đúng là hiện nay đất nước ta đang thiếu hụt nguồn nhân lực quản lý có trình độ cao và đội ngũ công nhân có tay nghề giỏi. Để giải quyết tình trạng này, chúng ta đã có các chính sách:

Xã hội hoá giáo dục - đào tạo để huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu và nhu cầu đào tạo ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng, mà biểu hiện rõ nét nhất là đa dạng hoá hình thức sở hữu trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Các hình thức sở hữu tập trung vào 2 loại: trường công và trường tư, sắp tới sẽ cổ phần hoá một số trường đại học để dần chuyển một số trường công sang trường tư thục.

Cùng với xã hội hoá giáo dục, chúng ta cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực và tri thức, kinh nghiệm thế giới vào đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức biên chế, tài chính cho các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Các cơ sở đào tạo được chủ động tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có sự chuyển hướng rõ rệt từ đào tạo chuẩn hoá, trả nợ tiêu chuẩn còn thiếu sang đào tạo nguồn trước khi bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí chức danh trong đó chú trọng các kiến thức, kỹ năng điều hành, quản lý thực thi công vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế (Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg).

Trong đó chú trọng trang bị kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các đối tượng là cán bộ, công chức; tập trung hình thành đội ngũ chuyên gia về hội nhập kinh tế quốc tế; đào tạo đội ngũ luật sư để sớm đáp ứng yêu cầu của hệ thống luật pháp Việt Nam phù hợp với luật quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là công nhân bậc cao vừa có tay nghề, có ngoại ngữ, tin học để có thể xuất khẩu lao động và làm việc trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tại Việt Nam.

Để tuyển chọn người có năng lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chúng ta đang đổi mới cơ chế từ lĩnh vực này:

Thực hiện chế độ thi tuyển đối với cán bộ, công chức; Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong thi tuyển; Tuyển dụng có thời hạn;

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, thực hiện chế độ bổ nhiệm có thời hạn;

Đang thực hiện thí điểm, tiến tới thực hiện phổ biến chế độ thi tuyển để tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý.

Mã Thành Lợi; 35 tuổi; Huế; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó mathanhloi@gmail.com

Biện pháp nào để Việt Nam chấm dứt hiện tượng quà cáp, biếu xén cho các vị lãnh đạo mỗi khi Lễ tết đến không?

Trả lời:

Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền của dân tộc ta, có ý nghĩa thiêng liêng đối với từng người Việt Nam, việc tặng quà nhân dịp lễ tết là việc làm đã có truyền thống từ lâu, đặc biệt là thăm hỏi, tặng quà người thân, người có công, người nghèo khó…

Hiện nay, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã có quy định cụ thể về việc tặng quà trong những dịp lễ tết. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức không được sử dụng công quỹ để biếu xén, không được lợi dụng việc tặng quà để hối lộ, mưu cầu lợi ích bất chính cho cá nhân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị về việc này. Rất mong có sự phát hiện, giám sát của nhân dân, của công luận về vấn đề này.

Lê Thị Hoài Thương; 24 tuổi; Số 10 Đường 3/2, quận 10 TP.HCM; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Kết quả thực hiện cải cách hành chính trong những năm qua như thế nào khi người dân, doanh nghiệp vẫn còn nhiều bức xúc. Vần đề mấu chốt trong CCHC năm 2007 Chính phủ quan tâm, chỉ đạo là gì? Có thể đưa ra khẩu hiệu gì trong CCHC?

Trả lời:

Trong thời gian qua, cải cách hành chính đã được đẩy mạnh hơn và đã đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được xây dựng và hoàn thiện, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ hoá đời sống xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức bộ máy hành chính đã được sắp xếp hợp lý hơn; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên một bước. Mặc dù có những kết quả tích cực, nhung chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng cải cách hành chính còn chậm, người dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi có việc đến cơ quan công quyền. Sự bức xúc của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính, sự vô cảm của một bộ phận cán bộ, công chức đang là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

Trong năm 2007, Chính phủ đã xác định cải cách hành chính là một trong ba trọng tâm công tác chính, trong cải cách hành chính thì cải cách thể chế là quan trọng và cải cách thủ tục là khâu đột phá. Hệ thống thể chế, chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện, nhưng vẫn chưa phù hợp và tương thích với yêu cầu, do đó phải tiếp tục được hoàn thiện. Thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thông qua rà soát, đơn giản hoá để loại bỏ những thủ tục không cần thiết, công khai thủ tục và thời gian giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp, triển khai thực chất cơ chế “một cửa” để cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và người dân, doanh nghiệp theo chức năng của nền hành chính phục vụ. Theo tinh thần đó có thể coi khẩu hiệu năm 2007 là “Đẩy mạnh cải cách, đột phá thủ tục, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp”.

Phạm Như Huy; 36 tuổi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @gmail.com:

Đề nghị cho biết cụ thể hơn về chủ trương đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan của Chính phủ, các Bộ ngành theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ; việc đưa các doanh nghiệp, Tổng Công ty ra khỏi sự quản lý hành chính của các Bộ chủ quản?

Trả lời:

Nội dung câu hỏi này có phần trùng với nội dung câu hỏi 4 nêu trên về phương án chuẩn bị cơ cấu tổ chức Chính phủ sắp tới. Xin nêu cụ thể hơn về chủ trương này như sau:

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: sẽ được sắp xếp lại theo mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và đẩy mạnh phân cấp, xã hội hoá; tách quản lý nhà nước với hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công để tạo điều kiện tinh giản đầu mối tổ chức. Yêu cầu chung là phải giảm số lượng các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ đang có chức năng quản lý nhà nước sẽ chuyển vào các Bộ tương ứng quản lý; không còn cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước.

Việc đưa các doanh nghiệp, tổng công ty ra khỏi sự quản lý hành chính của các Bộ chủ quản được thực hiện nhất quán theo chủ trương tách quản lý nhà nước của các Bộ, ngành với quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ đó, các Bộ chỉ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước theo Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21/8/2006 của Chính phủ.

La Anh Phong;Công ty CP Đại Cát Tường, Lô C6 KCN Tịnh Phong, Quảng Ngãi; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @yahoo.com:

Nâng cao thu nhập cho công chức cũng là một cách phòng chống tham ô, lãng phí. Nó còn là bằng chứng về sự ràng buộc giữa quyền lợi và trách nhiệm của công chức. Nhà nước có đặt vấn đề này ra như là một mục tiêu của CCHC hay không?

Trả lời:

Cải cách chính sách tiền lương là một mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và đã được xác định tại Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội cho thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2003 – 2007. Kết quả cụ thể của cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2003 đến 2007 như sau:

Năm 2003 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ 210.000 đồng lên 290.000 đồng/tháng, tăng thêm 38,1%.

Năm 2004 sửa đổi hệ thống thang lương, bảng lương trên cơ sở mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình (đại học hết tập sự) - tối đa là 1 - 1,78 - 8,5 lên 1 - 2,34 - 10, theo đó mức lương trung bình tăng thêm 31,5%.

Năm 2005 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ 290.000 đồng lên 350.000 đồng/tháng, tăng thêm 20,7%.

Năm 2006 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ 350.000 đồng lên 450.000 đồng/tháng, tăng thêm 28,6%.

Tính chung từ năm 2003 đến 2006, người hưởng mức lương trung bình đã được tăng thêm 181,7%, cao hơn so với mức tăng giá tiêu dùng (28,9%) và mức tăng trưởng GDP của nền kinh tế (35,7%). Tuy nhiên, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn ở mức thấp, chưa đạt mức trung bình khá của xã hội, nên tiền lương chưa thực sự trở thành động lực làm việc của cán bộ, công chức và chưa góp phần vào công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Vì vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo hướng phải thực sự coi tiền lương của cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước là một giải pháp và là điều kiện cần để thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Lê Văn Thành; 81 Mậu Thân, P.Xuân Khánh, quận Ninh Kiều Cần Thơ; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @gmail.com:

Biện pháp nào để trị dứt bệnh “trên bảo dưới không nghe” và làm cách nào để các công chức dưới quyền chịu trách nhiệm, rung cảm trước công việc của nhân dân?

Trả lời:

Đã có quy định thứ bậc hành chính trong thực thi công việc của các cơ quan trong hệ thống hành chính, cấp dưới phải chấp hành sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp trên. Chính phủ đang tiến hành xây dựng Luật Công vụ, trong đó sẽ có quy định về đạo đức công vụ, thanh tra công vụ. Chính phủ đang tiếp tục tăng cường chỉ đạo các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho các cấp. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng không chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Phan Văn Thạo; Sinh viên:

Những giải pháp gì để khắc phục tình trạng “chảy máu chất xám”? Liệu bao lâu nữa thì vấn đề này không còn là vấn đề khó giải quyết ở nước ta?

Trả lời:

Đã có nhiều chính sách khuyến khích, nhưng cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để chính sách thực sự thu hút được người tài, trước mắt Chính phủ đang sửa đổi về:

Chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh

- Chính sách nhà đất thông thoáng

Chính sách sử dụng và tôn vinh (đây là một trong những chính sách quan trọng để thu hút được những người có năng lực trong từng lĩnh vực về làm việc cho Nhà nước)

Có cơ chế đãi ngộ phù hợp dần tiến tới bình đẳng với các chính sách thu hút nhân tài trong nước. Hiện nay, với cơ chế này, Chính phủ đang giao cho các Bộ như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế... nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đồng thời với việc cải tiến chính sách tiền lương để có sự cân bằng tương đối giữa thu nhập của các khu vực trong nước.

Lê Văn Thành; 81 Mậu Thân, P.Xuân Khánh, quận Ninh Kiều Cần Thơ; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó @gmail.com:

Biện pháp nào để trị dứt bệnh “trên bảo dưới không nghe” và làm cách nào để các công chức dưới quyền chịu trách nhiệm, rung cảm trước công việc của nhân dân?

Trả lời:

Đã có quy định thứ bậc hành chính trong thực thi công việc của các cơ quan trong hệ thống hành chính, cấp dưới phải chấp hành sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp trên. Chính phủ đang tiến hành xây dựng Luật Công vụ, trong đó sẽ có quy định về đạo đức công vụ, thanh tra công vụ. Chính phủ đang tiếp tục tăng cường chỉ đạo các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho các cấp. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng không chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Phan Văn Thạo; Sinh viên:

Những giải pháp gì để khắc phục tình trạng “chảy máu chất xám”? Liệu bao lâu nữa thì vấn đề này không còn là vấn đề khó giải quyết ở nước ta?

Trả lời:

Đã có nhiều chính sách khuyến khích, nhưng cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để chính sách thực sự thu hút được người tài, trước mắt Chính phủ đang sửa đổi về:

Chính sách, thủ tục xuất nhập cảnh

- Chính sách nhà đất thông thoáng

Chính sách sử dụng và tôn vinh (đây là một trong những chính sách quan trọng để thu hút được những người có năng lực trong từng lĩnh vực về làm việc cho Nhà nước)

Có cơ chế đãi ngộ phù hợp dần tiến tới bình đẳng với các chính sách thu hút nhân tài trong nước. Hiện nay, với cơ chế này, Chính phủ đang giao cho các Bộ như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế... nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đồng thời với việc cải tiến chính sách tiền lương để có sự cân bằng tương đối giữa thu nhập của các khu vực trong nước.

Trần Thị Lệ Tiên; 170 ba cu Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Có những nhà khoa học giỏi nhưng ở lĩnh vực quản lý nhà nước, họ là những nhà quản lý tồi. Một nhà quản lý giỏi phải thể hiện bản lĩnh của mình và cống hiến ở 1 lĩnh vực khác. Tại sao vẫn bổ nhiệm những nhà khoa học vào những vị trí quản lý, để rồi ngành khoa học đó mất đi 1 chuyên gia giỏi và thêm 1 người quản lý tồi?

Trả lời:

Đối với một nhà khoa học chân chính thì làm thế nào để có nhiều công trình cống hiến cho khoa học và cuộc sống là niềm vui và lẽ sống của họ. Do vậy, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào thì hết thảy các nhà khoa học đều có sự say mê, sáng tạo và dồn hết tâm, trí của mình cho sự nghiệp nghiên cứu. Những công trình khoa học như là đứa con tinh thần mà cả đời mình theo đuổi. Đối với những nhà khoa học được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó những trọng trách lãnh đạo quản lý thì họ lại càng có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho khoa học vì thực tế đã chỉ ra rằng để trở thành người lãnh đạo quản lý đối với tập thể các nhà khoa học thì bản thân họ phải có trình độ, năng lực nghiên cứu khoa học tốt và phương pháp quản lý khoa học thì mới được các nhà khoa học tôn vinh, chấp nhận họ, và ngược lại. Mặt khác, có những nhà khoa học được bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo cao cấp, song họ lại thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình và có những công trình, sản phẩm khoa học được thế giới đánh giá rất cao. Ví dụ như chương trình nghiên cứu điện hạt nhân và nhiều công trình cấp quốc gia và quốc tế khác.

Vấn đề ở đây là làm sao ta làm tốt công tác phát hiện và sử dụng người tài cho đúng thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Trong cơ chế phát hiện người tài có cả trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của cả tập thể cán bộ, công chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai.

Kiên Cường; Đà Nẵng; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Cần nhanh chóng cải cách về chế độ tiền lương để đáp ứng được đời sống của người lao động, nhất là đối với những người làm công ăn lương như công chức nhà nước. Nếu không thì người tài giỏi làm ở Cơ quan nhà nước lần lượt sẽ ra đi?

Trả lời:

Khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO thì Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội và thách thức khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới, trong đó có vấn đề tiền lương. Với tư cách là một bộ phận của thị trường lao động thế giới thì tiền lương của người lao động ở Việt Nam sẽ được điều chỉnh dần để tiệm cận với mặt bằng tiền lương của người lao động có cùng trình độ ở các nước trong khu vực. Mặt khác, chi phí nhân công thấp lại có thể coi là một yếu tố lợi thế của Việt nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, việc cải cách chính sách tiền lương là hết sức cần thiết nhưng phải gắn với sự tăng trưởng kinh tế, đồng thời phải bảo đảm các nguyên tắc cân đối vĩ mô của nền kinh tế, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoàng Việt Dũng; 25 tuổi; Vĩnh Tường –Vĩnh Phúc:

Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học vào làm một cơ quan nhà nước được hưởng theo mức lương hợp đồng là 450 nghìn đồng. Với mức lương như vậy thì có đảm bảo cuộc sống của mình không (theo Tổng Thư ký LHQ, người có thu nhập dưới 2 USD/ngày thuộc diện người nghèo). Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với các sinh viên mới tốt nghiệp có nguyện vọng làm việc trong các cơ quan Nhà nước thoát khỏi cảnh là người có mức sống nghèo không?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành thì người tốt nghiệp đại học khi được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan nhà nước được hưởng mức lương cơ bản là 1.053.000 đồng/tháng (hệ số lương 2,34 bậc 1 của ngạch chuyên viên x 450.000 đồng/tháng); trong thời gian tập sự 12 tháng được hưởng 85% bằng 895.000 đồng/tháng. Ngoài ra, nếu cán bộ làm việc ở vùng sâu, vùng xa thì được hưởng thêm các chế độ phụ cấp khu vực (có hệ số từ 0,1 đến 1,0 so với mức lương tối thiểu chung) và phụ cấp đặc biệt (từ 30% đến 100% mức lương ngạch, bậc hiện hưởng). Với mức lương này thì tiền lương của người mới tốt nghiệp đại học đúng là vẫn còn thấp so với nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề của cán bộ, công chức nói chung, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.

Lê Quang Uý; 159 Hà Huy Tập, Hà Tĩnh:

Đất nước ta còn lãng phí trong việc sử dụng hiền tài. Có phải chúng ta thiếu dân chủ và minh bạch trong tuyển chọn cán bộ, cần xử lý việc này như thế nào?

Trả lời:

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, đất nước hưng hay thịnh phụ thuộc vào nguồn nhân lực đó. Điều đó đã được khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta. Trong công tác cán bộ, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, đào tạo và bồi dưỡng nhằm có được đội ngũ cán bộ vừa có phẩm chất vừa có năng lực. Việc xem xét, đánh giá để bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí lãnh đạo quản lý lại càng được quan tâm và chú trọng. Chúng ta đã có những quy trình, thủ tục công khai trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tình trạng ở nơi này, nơi kia chưa thực hiện tốt những quy định về công tác cán bộ. Do vậy, trong chương trình công tác của Chính phủ tới đây cần phải tập trung soát xét để cải tiến quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, theo hướng bổ nhiệm có thời hạn, và thông qua thi cạnh tranh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân để xẩy ra tình trạng mất dân chủ, thiếu minh bạch trong việc xem xét, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và các biện pháp xử lý kiên quyết theo đúng pháp luật.

Trần Trung Kiệt; 35 tuổi; Bến Tre:

Khi nào cần làm thủ tục hành chánh thì ai cũng sợ vì “rườm rà, nhiều cửa và phức tạp”, chưa nói là lãnh đạo đi họp liên miên, vượt qua cửa này thì lại phải chờ cửa khác. Nếu là người đi làm việc muốn làm giấy tờ gì thì “một là ăn cắp thời gian nhà nước, hai là thuê cò”. Vậy cả hai đều tiêu cực. Nhà nước có kế hoạch gì cải cách hành chánh trong tương lai?

Trả lời:

Vấn đề nêu ở đây là thủ tục hành chính, là “rườm rà, nhiều cửa và phức tạp”, là hội họp liên miên… Vấn đề này đang là một trong những yếu kém của bộ máy hành chính nước ta. Để khắc phục, Chính phủ đã ban hành các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính và xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong năm 2007. Từng Bộ, ngành, chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát lại các thủ tục hành chính, sửa đổi hoặc huỷ bỏ các thủ tục hành chính không còn cần thiết, đang cản trở, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi có việc đến cơ quan hành chính. Cùng với cải cách thủ tục, cần quan tâm đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ứng dụng các quy trình quản lý chất lượng và công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính.

Nguyễn Thanh Vân ; K2/2 C5 Nguyễn Trung Trực - Đà Lạt:

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Biện pháp cụ thể nào để thay đổi bộ máy làm hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập như hiện nay?

Trả lời:

Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã xác định phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó coi cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Từng Bộ, ngành và chính quyền địa phương phải rà soát thủ tục, tự sửa đổi, huỷ bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên xem xét sửa đổi, huỷ bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, công bố công khai thủ tục, thời gian giải quyết công việc của dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” giữa các cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Đây là những công việc hết sức quan trọng và cấp bách, làm tốt sẽ góp phần giảm phiền hà, tiêu cực trong bộ máy, từng bước xây dựng một nền hành chính phục vụ dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ngô Văn Nghị; Công ty TNHH Thương mại & CNTT IEC; Lê Sỹ Chức; Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó :

Để dân bầu trực tiếp các chức vụ cấp cơ sở thì sẽ rất tốt. Nhiều chuyên gia đã phân tích và công nhận là tốt, là đúng. Vấn đề này được triển khai trên thực tế ra sao?

Trả lời:

Nhằm tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ trực tiếp, góp phần đổi mới cơ chế hoạt động của chính quyền địa phương cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia trực tiếp và rộng rãi hơn của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, Đảng và Nhà nước ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/11/2004, Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thường trực Chính phủ cũng đã cho ý kiến về Đề án này vào ngày 30/11/2006. Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn của Đảng và là vấn đề mới, chưa quy định trong Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Vì vậy, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn chỉnh Đề án để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét ra Nghị quyết làm cơ sở pháp lý để Chính phủ ban hành văn bản triển khai thực hiện thí điểm đối với khoảng 500 xã, phường, thị trấn trên cả nước trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Đình Hoà; 49 tuổi; Bắc Hà, TX Hà Tĩnh:

Hiện nay, tại các cơ quan, ban ngành còn có hiện tượng cán bộ ngồi chơi xơi nước và tán gẫu rất nhiều. Có phải việc bố trí công việc của họ chưa sát hay việc thì ít mà người nhận vào thì nhiều?

Trả lời:

Việc tuyển dụng đã có quy định căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Do đó, nếu cơ quan, đơn vị nào thực hiện tốt việc phân công, tuyển dụng, bố trí cán bộ thì sẽ không có hiện tượng cán bộ ngồi chơi, xơi nước, tán gẫu. Ngược lại, nếu công tác phân công, tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức không tốt thì sẽ có hiện tượng người cán bộ, công chức làm không hết việc, người cán bộ, công chức khác lại ngồi chơi.

Muốn thay đổi tình trạng trên, phải:

- Tiếp tục rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức đúng người, đúng việc.

Cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát phù hợp, sát thực.

Chính sách đãi ngộ phù hợp.

Tăng cường đạo đức công vụ, kỷ luật công sở.

Xử lý nghiêm minh những sai phạm. Kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những người không hoàn thành công việc, kém đạo đức, vô kỷ luật....

 • TS, web Chinhphu, web Đảng cộng sản.
Việt Báo
Comment :Bộ Nội vụ trả lời dân đối thoại với Thủ tướng
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bộ Nội vụ trả lời dân đối thoại với Thủ tướng bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bộ Nội vụ trả lời dân đối thoại với Thủ tướng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Ministry of Interior's response to dialogue with Prime Minister
Vietnam, Ministry of Interior, Hanoi, Ministry of Health, Ministry of Science, Ministry of Education, State Administration Reform, socialist orientation, Prime Minister Nguyen Tan Dung, the relative balance, administrative, salary policy, improve the quality of the head, scientists, civil servants, day
TS-After the online dialogue by Prime Minister Nguyen Tan Dung on 09.02.2007, the Organizing Committee has compiled the questions people have been selected, under the authority and responsibilities of the ministries for consideration and response. Government Website, Newspaper TS will ...
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h258 Hanh ha con roi chup hinh gui cho vo
  Thời sự 24h(25/8): Hành hạ con rồi chụp hình gửi cho vợ

  Đi tìm lời giải cho cây chuối lạ cao 15 cm ra 6 bắp ở Huế; Những vụ tự sát thương mình và người thân để trục lợi bảo hiểm nổi tiếng; Quan Formosa xin rút kinh nghiệm, người Việt hào phóng bao dung; Hà Nội: Một tuần xử lý gần 200 ‘ma men’, người vi phạm bất ngờ; Xử phạt nồng độ cồn, nhân viên quán bia "mật báo" cho khách

 • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
  Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

  Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Nhung thong tin dang doc nhat trong tuan tu 2182782016
  Những thông tin đáng đọc nhất trong tuần (từ 21/8-27/8/2016)

  Vụ rơi máy bay quân sự làm một học viên phi công tử vong, tự thuê người chặt chân, tay mình để trục lợi bảo hiểm, đau đáu lòng ngư dân miền Trung câu hỏi bao giờ cá biển ăn được, hay vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai đoạt mạng 7 người,... là những tin nóng được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 2108 27082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (21/08 - 27/08/2016)

  Tiền ở một loạt các ngân hàng lại "bốc hơi", vấn nạn thực phẩm bẩn bủa vây người Việt, áp lực thu ngân sách khiến giá xăng dầu tăng, những băn khoăn về việc mua điện từ Lào, CPI tháng 8 tăng 0,1% so tháng trướ ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t