vietbao

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội

Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi
Xin giới thiệu Lời bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Sau gần một tháng rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, hôm nay Quốc hội khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, quyết tâm phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã được nghe ý kiễn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đã tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng vượt bậc của các ngành, các cấp, các địa phương, cơ sở..., hầu hết các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,5%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; kinh tế đối ngoại và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế có bước tiến quan trọng. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; khoa học, công nghệ có những chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả khá. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao.

Trong những tháng cuối năm 2005 và 4 tháng đầu năm 2006, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp tăng khá, các ngành dịch vụ có nhiều tiến bộ, thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước được mở rộng... góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy vậy, chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm, nhiều ngành hàng còn thấp. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, phát triển chưa ổn định. Giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân. Chất lượng dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. Tai nạn giao thông còn nhiều. Môi trường sinh thái nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng...

Phát huy những thắng lợi trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, trong 5 năm tới cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia; tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, các cơ quan hữu quan và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, phân tích toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005; quyết định những vấn đề trọng tâm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 nắm 2006 - 2010, kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005, việc triển khai nhiệm vụ năm 2006 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình xây dựng luật, tại kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 10 dự án luật và 3 Nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, đó là: Luật bảo hiểm xã hội; Luật kinh doanh bất động sản; Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật công nghệ thông tin; Luật điện ảnh; Luật luật sư; Luật phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật trợ giúp pháp lý; Luật chứng khoán; Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của cả nước. Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật khác để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau. Các đạo luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng và ban hành các đạo luật là quan trọng, song điều mà cử tri và nhân dân quan tâm, có ý nghĩa quyết định nhất là việc đưa các đạo luật thực thi vào cuộc sống. Vì lẽ đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề "Về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai". Đất đai là lĩnh vực đã và đang có nhiều bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân, được cử tri và các vị đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Qua xem xét Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, phân tích sâu sắc, đánh giá về những kết quả đạt được, những khuyết điểm tồn tại trong công tác quy hoạch, kế hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về những tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đất, những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về đất đai; nguyên nhân, giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai nói chung và công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng; đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc các cơ quan tiến hành tố tụng ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện thẩm quyền mới theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật tố tụng dân sự; nghe Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của ủy ban Quốc phòng và an ninh về tình hình thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; nghe Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội về tình hình thực hiện pháp luật dân số, người cao tuổi và người tàn tật; xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Quốc hội hoan nghênh các ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, coi đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực, thể hiện tâm huyết của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Quốc hội cũng đã dành thời gian nghe 12 vị Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Với tinh thần đổi mới, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được cải tiến. Việc gắn kết giữa hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội với hoạt động giám sát chuyên đề và các báo cáo chung; không trình bày các văn bản trả lời chất vấn được chuẩn bị trước để tăng thời gian đối thoại trực tiếp; tranh luận, làm rõ từng vấn đề giữa thành viên Chính phủ với các vị đại biểu Quốc hội; tăng số lượng thành viên Chính phủ trả lời chất vấn đã góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động chất vấn và giám sát. Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tốt vai trò đại biểu của mình, thể hiện trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với cử tri, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận nhân dân cả nước quan tâm trong thời gian vừa qua. Các vị trả lời chất vấn đã thể hiện trách nhiệm trước những vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu ra, thẳng thắn nhận những yếu kém, khuyết điểm của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm của cá nhân và đưa ra những giải pháp khắc phục. Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều vấn đề đã được làm rõ. Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu, khắc phục những yếu kém trong lĩnh vực công tác của từng Bộ, ngành để không ngừng hoàn thiện bộ máy nhà nước, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng nguyện vọng chính đáng và lòng mong đợi của cử tri.

Trong thời gian tới, Quốc hội cần tăng cường hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội để hoạt động chất vấn trở thành một trong những hoạt động thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hữu hiệu đối với bộ máy Nhà nước, đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Thể theo nguyện vọng của các vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bàn giao chức vụ cho những người kế nhiệm ngay tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI. Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và tiến hành bầu mới các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng của một số Bộ; bầu Tổng kiểm toán nhà nước. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân cùng với việc tiếp tục đổi mới cách thức xem xét, quyết định nhân sự tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn người có đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực bầu vào chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước với sự nhất trí cao. Kết quả này là sự tiếp tục tiến trình đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; là một bước chuyển giao các thế hệ cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quốc hội ghi nhận những lời tâm huyết mà các vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước trình bày trước Quốc hội khi nhận trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới của mình, các vị lãnh đạo sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Quốc hội và nhân dân.

Thay mặt nhân dân cả nước, Quốc hội trân trọng và đánh giá cao những cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của các đồng chi Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An và các đồng chí lãnh đạo khác. Chúng ta kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp khả năng và kinh nghiệm phong phú của mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, diễn ra tiếp sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Quốc hội khẳng định quyết tâm đoàn kết một lòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội ngay từ năm 2006, tiếp tục đưa đất nước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, lãnh đạo các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2006; khắc phục tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng. Sau kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, góp phần làm cho Nhà nước ta gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn sự đóng góp tích cực của cử tri cả nước, các vị lão thành cách mạng; của Chính phủ, các ngành, các cấp; của các vị đại biểu Quốc hội và cơ quan của Quốc hội; các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Xin cảm ơn các vị đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đã theo dõi và đưa tin về kỳ họp.

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Với niềm tin tưởng và phấn khởi trước kết quả của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Nhân dân

Comment :Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Speech closing the 9th session of the Xth National Assembly Chairman of the National Assembly
Vietnam Nguyen Phu Trong, the National Assembly Standing Committee, the land use plan, the National Assembly President, Congressman, reporting results, the committee, the National Assembly, speeches, the modernize session, perform, people, position, things
Word Presenting closing session 9, National Assembly of the National Assembly Chairman Nguyen Phu Trong.
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
  Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

  Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

 • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
  Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

  TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

 • Thoi su 24h178 Me nhan tam giet 3 con ruot roi bo tron
  Thời sự 24h(17/8): Mẹ nhẫn tâm giết 3 con ruột rồi bỏ trốn

  Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm cắt cỏ: Dừng là đúng; Rúng động thảm án mẹ sát hại 3 con, đốt nhà rồi trốn vào rừng; Sự thật đằng sau bức ảnh tố nhân viên y tế chơi điện thoại; Vợ công an đánh ghen kinh hoàng: Trên tình bạn một tí; Sân bay tắc nghẽn sao còn cắt đất làm sân golf?

 • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142072016
  Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/7/2016)

  Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

 • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

  Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
  Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

  Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.