vietbao

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội

Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi
Xin giới thiệu Lời bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Sau gần một tháng rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, hôm nay Quốc hội khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9. Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, quyết tâm phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã được nghe ý kiễn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đã tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng vượt bậc của các ngành, các cấp, các địa phương, cơ sở..., hầu hết các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,5%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; kinh tế đối ngoại và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế có bước tiến quan trọng. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; khoa học, công nghệ có những chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả khá. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao.

Trong những tháng cuối năm 2005 và 4 tháng đầu năm 2006, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp tăng khá, các ngành dịch vụ có nhiều tiến bộ, thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước được mở rộng... góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy vậy, chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm, nhiều ngành hàng còn thấp. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, phát triển chưa ổn định. Giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân. Chất lượng dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. Tai nạn giao thông còn nhiều. Môi trường sinh thái nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng...

Phát huy những thắng lợi trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, trong 5 năm tới cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia; tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ, các cơ quan hữu quan và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, phân tích toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005; quyết định những vấn đề trọng tâm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 nắm 2006 - 2010, kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005, việc triển khai nhiệm vụ năm 2006 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình xây dựng luật, tại kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 10 dự án luật và 3 Nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, đó là: Luật bảo hiểm xã hội; Luật kinh doanh bất động sản; Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật công nghệ thông tin; Luật điện ảnh; Luật luật sư; Luật phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật trợ giúp pháp lý; Luật chứng khoán; Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của cả nước. Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật khác để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau. Các đạo luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng và ban hành các đạo luật là quan trọng, song điều mà cử tri và nhân dân quan tâm, có ý nghĩa quyết định nhất là việc đưa các đạo luật thực thi vào cuộc sống. Vì lẽ đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề "Về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai". Đất đai là lĩnh vực đã và đang có nhiều bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân, được cử tri và các vị đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Qua xem xét Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, phân tích sâu sắc, đánh giá về những kết quả đạt được, những khuyết điểm tồn tại trong công tác quy hoạch, kế hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về những tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đất, những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về đất đai; nguyên nhân, giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai nói chung và công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng; đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc các cơ quan tiến hành tố tụng ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện thẩm quyền mới theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật tố tụng dân sự; nghe Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của ủy ban Quốc phòng và an ninh về tình hình thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; nghe Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội về tình hình thực hiện pháp luật dân số, người cao tuổi và người tàn tật; xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Quốc hội hoan nghênh các ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, coi đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực, thể hiện tâm huyết của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Quốc hội cũng đã dành thời gian nghe 12 vị Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Với tinh thần đổi mới, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được cải tiến. Việc gắn kết giữa hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội với hoạt động giám sát chuyên đề và các báo cáo chung; không trình bày các văn bản trả lời chất vấn được chuẩn bị trước để tăng thời gian đối thoại trực tiếp; tranh luận, làm rõ từng vấn đề giữa thành viên Chính phủ với các vị đại biểu Quốc hội; tăng số lượng thành viên Chính phủ trả lời chất vấn đã góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động chất vấn và giám sát. Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tốt vai trò đại biểu của mình, thể hiện trách nhiệm cao đối với đất nước, đối với cử tri, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận nhân dân cả nước quan tâm trong thời gian vừa qua. Các vị trả lời chất vấn đã thể hiện trách nhiệm trước những vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu ra, thẳng thắn nhận những yếu kém, khuyết điểm của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm của cá nhân và đưa ra những giải pháp khắc phục. Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều vấn đề đã được làm rõ. Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu, khắc phục những yếu kém trong lĩnh vực công tác của từng Bộ, ngành để không ngừng hoàn thiện bộ máy nhà nước, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng nguyện vọng chính đáng và lòng mong đợi của cử tri.

Trong thời gian tới, Quốc hội cần tăng cường hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp Quốc hội để hoạt động chất vấn trở thành một trong những hoạt động thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hữu hiệu đối với bộ máy Nhà nước, đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Thể theo nguyện vọng của các vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn bàn giao chức vụ cho những người kế nhiệm ngay tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI. Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và tiến hành bầu mới các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng của một số Bộ; bầu Tổng kiểm toán nhà nước. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân cùng với việc tiếp tục đổi mới cách thức xem xét, quyết định nhân sự tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn người có đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực bầu vào chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước với sự nhất trí cao. Kết quả này là sự tiếp tục tiến trình đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; là một bước chuyển giao các thế hệ cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quốc hội ghi nhận những lời tâm huyết mà các vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước trình bày trước Quốc hội khi nhận trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới của mình, các vị lãnh đạo sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Quốc hội và nhân dân.

Thay mặt nhân dân cả nước, Quốc hội trân trọng và đánh giá cao những cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của các đồng chi Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An và các đồng chí lãnh đạo khác. Chúng ta kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp khả năng và kinh nghiệm phong phú của mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, diễn ra tiếp sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Quốc hội khẳng định quyết tâm đoàn kết một lòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội ngay từ năm 2006, tiếp tục đưa đất nước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, lãnh đạo các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2006; khắc phục tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng. Sau kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, góp phần làm cho Nhà nước ta gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn sự đóng góp tích cực của cử tri cả nước, các vị lão thành cách mạng; của Chính phủ, các ngành, các cấp; của các vị đại biểu Quốc hội và cơ quan của Quốc hội; các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Xin cảm ơn các vị đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đã theo dõi và đưa tin về kỳ họp.

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Với niềm tin tưởng và phấn khởi trước kết quả của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Nhân dân

Comment :Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bai phat bieu be mac ky hop thu 9 QH khoa X cua Chu tich Quoc hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 QH khoá X của Chủ tịch Quốc hội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Chính Trị
Speech closing the 9th session of the Xth National Assembly Chairman of the National Assembly
Vietnam Nguyen Phu Trong, the National Assembly Standing Committee, the land use plan, the National Assembly President, Congressman, reporting results, the committee, the National Assembly, speeches, the modernize session, perform, people, position, things
Word Presenting closing session 9, National Assembly of the National Assembly Chairman Nguyen Phu Trong.
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao
 • Thoi su 24h267 An mang dau long tu viec ly hon gia hoa that
  Thời sự 24h(26/7): Án mạng đau lòng từ việc ly hôn giả hóa thật

  Sự thật sốc về cô gái “hở bạo” tiếp thị Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam; Mẹ nạn nhân bị cưa chân phản bác kết luận của Sở Y tế; Vụ trao nhầm con: Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi!; Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?; Bệnh nhân phải đóng trước 220 nghìn mới được đi vệ sinh ở bệnh viện

 • Thoi su 24h257 Can bo hon nguc nang Biang
  Thời sự 24h(25/7): Cán bộ hôn ngực nàng Biang

  Kẻ "gạ tình" người mẹ liên quan gì đến vụ cháu bé bị mất tích ở Long Biên?; Vụ xả thải: Bộ TNMT thông báo nóng với Formosa; Ông bố đập sữa trước cửa siêu thị: "Đã mua chịu lại còn kiếm chuyện"; Cán bộ hôn ngực nàng Biang: Xử lý đúng quy trình; Ngày con dâu bỏ đi, bố mẹ chồng khóc cạn nước mắt thương 5 cháu nhỏ

 • Thoi su 24h217 Cong ly nao cho nguoi vo mang noi dau tot cung
  Thời sự 24h(21/7): Công lý nào cho người vợ mang nỗi đau tột cùng

  Đình chỉ hay khen thưởng CSGT "giơ chân" cản người phạm luật?; Xót xa những vụ tự tử vì bệnh tật và tận cùng nghèo khó; "Rác thải Formosa tràn lan, trách nhiệm chính thuộc xã, phường"; Vụ cô gái bị chồng thiêu: Công lý nào cho người vợ đang mang nỗi đau tột cùng?; Mổ nhầm chân: chuyên môn yếu kém hay tắc trách?

 • Thoi su 24h197 Dung sung bat tre em cuop taxi
  Thời sự 24h(19/7): Dùng súng bắt trẻ em, cướp taxi

  Phía sau bản án tử của Vũ Văn Tiến: Con dại một lần, mẹ đau một đời; Hà Nội sẽ trồng cây phượng hoa màu tím, nở quanh năm; Mưa xô ngã cầu bêtông tiền tỷ: Quy trình trách nhiệm; Vụ chất thải Formosa: Doanh nghiệp nói khác Sở TNMT?; Chiếu laser Nội Bài: Phát hiện thủ phạm nhưng khó xử lý

 • Thoi su 24h187 Lo duong day gai goi chan dong showbiz
  Thời sự 24h(18/7): Lộ đường dây gái gọi chấn động showbiz

  Thực phẩm bẩn: Nghịch cảnh con người đang âm thầm giết hại nhau; Vụ chất thải Formosa: Thêm nhiều mâu thuẫn giật mình; Ân hận của người mẹ mỗi đứa con sinh ra của... một ông bố khác nhau; Bác sĩ ra chợ quyên tiền cứu bệnh nhi: Đời xấu xa sao cây táo nở hoa?; Cá hồ chết bốc mùi thối, cả khu phố bịt khẩu trang suốt ngày

 • Thoi su 24h147 Bi ban than cua bo hiep dam den mang thai
  Thời sự 24h(14/7): Bị bạn thân của bố hiếp dâm đến mang thai

  Formosa tự đổi công nghệ luyện cốc: Hành vi tội ác; Uất ức lời kể 5 ngư dân bị tàu TQ đâm chìm tàu ở Hoàng Sa; Nghi án mẹ ép con gái uống thuốc trừ sâu để cùng chết; Bàng hoàng phát hiện suốt 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km; Tiếp viên ở quán karaoke ăn mặc mát mẻ, ngồi trên đùi khách rót bia

 • Thoi su 24h137 Chong thieu song vo vi bi can nhan
  Thời sự 24h(13/7): Chồng thiêu sống vợ vì bị cằn nhằn

  Thực hư chuyện 'bố đi hát karaoke gặp đúng con gái làm dịch vụ'; "Bảo kê" xe cấp cứu: Bộ trưởng Y tế vào cuộc quá chậm?; Vụ chôn rác thải Formosa trong trang trại của Giám đốc: Có sai luật?; Tạm giữ nhóm "quái xế" cùng 20 chân dài mặc mát mẻ phục vụ karaoke; 10 năm, gần 60 ngàn tỷ đồng tham nhũng nhưng chỉ thu hồi được 4,6 ngàn tỷ

 • Thoi su 24h127 Vo bop cua quy khien chong chet tuc tuoi
  Thời sự 24h(12/7): Vợ bóp của quý khiến chồng chết tức tưởi

  Phạt 100 triệu phòng khám "mạo danh" Sở Y tế HN "chặt chém" khách; Xe cứu thương ngoại tỉnh phải “mua” bệnh nhân ở Hà Nội?; Formosa lén lút chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc Công ty Môi trường; Gây bức xúc lớn, các dự án giao thông BOT được Quốc hội đưa vào giám sát; Vụ gần 400 GV ở Thanh Hóa mất việc: 50-100 triệu đồng chạy làm GV hợp đồng?

 • Thoi su 24h117 Co gai tre xinh dep tu vong ben ve duong
  Thời sự 24h(11/7): Cô gái trẻ xinh đẹp tử vong bên vệ đường

  Sự cố môi trường Formosa: Xác định hàm lượng độc tố dưới đáy biển; Thuê giúp việc 6 triệu/tháng, chủ nhà phẫn nộ vì em bé bị véo tai, ăn tát; Nhà máy làm chết cá đầu nguồn sông Đà không có khu xử lý nước thải; Từ vụ chặn xe cấp cứu: Bảo vệ bệnh viện hay lực lượng..."bảo kê"?; Dọa đuổi ông lão xuống xe, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

 • Nghin le chuyen tuan qua 1707 23072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 17/07 - 23/07/2016

  Đau chân trái bác sĩ mổ nhầm chân phải; CSGT giơ chân, người đi xe máy lao dải phân cách; Cán bộ giao thông trách mắng người dân vì tự ý vá đường; Bé gái 4 tuổi mất tích bất ngờ, gia đình kêu gọi giúp đỡ ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 177237
  Sự kiện quốc tế nổi bật (17/7-23/7)

  Khủng bố trung tâm mua sắm ở Munich làm 10 người thiệt mạng; Samsung xin lỗi vì những clip mua dâm của chủ tịch Lee; Trump chính thức nhận đề cử tổng thống; Trung Quốc ngang ngược tuyên bố tiếp tục cải tạo tại Biển Đông là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 177 237
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (17/7- 23/7)

  Bị thương chân trái, mổ nhầm chân phải: BV Việt Đức nói gì; Hai bé sơ sinh dính liền ở Hà Giang đã mất; Siêu âm thai bình thường, sinh con bị dị tật: Bài học nào cho bố mẹ; Vợ thờ ơ với 'chuyện ấy', lí do là ở chồng;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Tong Hop Doi Song Tuan Qua 170724072016
  Tổng Hợp Đời Sống Tuần Qua (17/07-24/07/2016)

  Hàng loạt những sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát hiện . Bài toán chi tiêu gia đình, cùng những câu chuyện gia đình, vụ đánh ghen ầm ĩ làm ta giật mình trước lối sống ngày nay, là các thông tin nổi bật nhất tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1707 23072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (17/07 - 23/07/2016)

  'Đại án' 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, lương của các sếp tập đoàn gần nửa tỷ đồng, giá xăng điều chỉnh giảm mạnh, vấn nạn cà phể bẩn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục có con số mới ... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuầ

 • Nghin le chuyen tuan qua 1007 16072016
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua 10/07 - 16/07/2016

  Formosa chôn 100 tấn chất thải tại Hà Tĩnh; Ngư dân bàng hoàng kể tàu TQ tông chìm tàu cá ở Hoàng Sa; Cô giáo Sài Gòn bị tố tán tỉnh nam sinh lớp 8; 3 năm nuôi nhầm con của 1 gia đình ở cách nhà mình 5 km ... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

 • Su kien quoc te noi bat 107167
  Sự kiện quốc tế nổi bật (10/7-16/7)

  Toà PCA ra phán quyết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông; Tân Thủ tướng Anh Theresa May công bố danh sách nội các mới; Khủng bố đẫm máu đúng Quốc khánh Pháp; Đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ... là những tin chính trong tuần qua.

 • Ban tin Suc khoe tuan qua 107 167
  Bản tin Sức khỏe tuần qua (10/7- 16/7)

  Ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát mạnh tại Bình Phước; Bác sĩ ra chợ xin từ thiện cứu 2 bé song sinh dính liền; Cảm động câu chuyện về sản phụ ung thư phổi quyết giữ thai nhi; Mách bạn bài thuốc điều trị sẩy thai từ hàng trăm năm trước;... là những thông tin Sức khỏe được quan tâm nhất tuần qua.

 • Toan canh kinh te tuan 1007 16072016
  Toàn cảnh kinh tế tuần (10/07- 16/07/2016)

  Lại nóng chuyện huy động 500 tấn vàng trong dâm, lãi suất tiêu dùng lên tới 70-80%/năm, EVN chiếm hơn 1/3 tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong quý II, kiểm tra xử phạt hàng loạt công ty đa cấp... Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng..là nhữ